Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Besplatni vebinari kao uvod na lead con konferenciju

47 visualizaciones

Publicado el

Besplatni vebinari kao uvod na LeadCon konferenciju
BESPLATNI VEBINARI
U cilju promocije LeadCon konferencije organizujemo seriju besplatnih vebinara. Na ovom mestu možete videti sve zakazane vebinar i prijaviti se na one koji vas interesuju.

Publicado en: Educación
  • Sé el primero en comentar

Besplatni vebinari kao uvod na lead con konferenciju

  1. 1. Besplatni vebinari kaouvodnaLeadConkonferenciju BESPLATNIVEBINARI U ciljupromocije LeadConkonferencijeorganizujemoserijubesplatnihvebinara.Naovommestu možete videti sve zakazanevebinari prijaviti se naone koji vasinteresuju. Besplatni vebinari: 3. avgust 20:00h - NikolinaAndrić“4tipaemailovai kadakoji tipkoristiti zauspešanemail matketing” 8. avgusta 18:30 h - IvicaPenić„Kakokoristiti videouprodaji prekofacebook-a“ 9. avgusta 20:00h - AnđelkaDucić„Email marketingmetrika - kakoda znate da li su vaše kampanje uspešne“ 10. avgusta20:00h - OgnjenVuković„Osnove dropšipingai kakosuljudi napravili milionskeposlove na internetu“ 16. avgustaSnježanaRistić„Odnule došestocifrenezarade ugodinudanaili manje“ 24. avgustaMilan Stanić„Kakokoristiti grupe nadruštvenimmrežamazaizgradnjubrenda, poverenjai kredibiliteta“ 29. avgustaNataša Komljenović„3 načinakako da dođete donovihklijenataukolikose bavite uslužnomdelatnošću(saprimeromarhitekte)“ 31. avgustaVladimirMiletić„Kakoposlati autoritetusvojoj oblastii zaraditi odtoga“ 6. septembraDejanBurić„Kakokvalifikovati potencijalnekupce i sanajperspektivnijimazakazati sastanak(potpunoautomatizovano)“ LEADCON KONFERENCIJA Ovonije kompletnalistapredavanjapoštojošuvekdogovaramotemei predavače takodamožete da očekujete jošzanimljivihtemai kvalitetnihgostiju. Poredkonkretnogznanja,koje će učesnici imatiprilikudadobijunaovimvebinarima,oni će moći da postavljajupitanja,dase priključe diskusiji i dadobijuodgovore naonapitanjakojasuhteli da postave ekspertuzaodređenuoblast. Svi vebinari subesplatni zagledanje uživo.Takođe će biti obezbeđenarepriza24h nakonvebinara.Za sve one koji žele dagledajuovapredavanjavanpredviđenihbesplatnihterminaobezbedilismo snimke uzkupovinukarte zaLeadConkonferenciju. KUPI KARTU ZA LEADCON KONFERENCIJU Poseti nasna društvenimmrežama:
  2. 2. Kontakt, narudžbina i informacija: web: www.milanstanic.net e-mail:stanicmilanonline@gmail.com fb: https://www.facebook.com/MilanMStanicOnline/

×