Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Obnovljivi izvori energije

 • Inicia sesión para ver los comentarios

Obnovljivi izvori energije

 1. 1. Obnovljivi izvori energijeMILOŠ RAĐENOVIĆ Mentor:JONATAN IBRAIM JOVAN MARČETA
 2. 2. Struktura rada Uvod Energija vetra Energija vode Geotermalna energija Solarna energija Biogas Procena korišćenja obnovljivih izvora energije u Evropi (2005. god) Budućnost je počela
 3. 3. • Sva energija na Zemlji potiče primarno iz tri izvora: Sunčeva energija, nuklearna energija i gravitaciona energija.• Pojavljuje se u akumulisanim ili prelaznim oblicima.• Razlikujemo primarne i sekundarne izvore energije.• Postoje obnovljivi i neobnovljivi izvori energije.• Obnovljivi izvori energije su: energija vetra, energija vode, geotermalna energija, solarna energija, bioenergija…
 4. 4. Energija vetra• Energija vetra je posledica sunčevog zračenja tj. energija vetra je jedan oblik, na njegove karakteristike utiču geografski činioci• Postoje delovi Zemlje na kojima duvaju takozvani stalni (planetarni) vetrovi i na tim područjima je iskorištavanje energije vetra najisplativije.
 5. 5. Ako stavimo na vagu?Dobre strane Loše strane su: iskorišćavanja • visoki troškovi energije vetra su: izgradnje• visoka pouzdanost • promenjivost brzine postrojenja vetra .• Nema troškova za gorivo• Nema zagađivanja okoline.
 6. 6. U Srbiji, pa tako i u Vojvodini. uovom trenutku, nema ni jedneozbiljnije vetroelektrane, koja biproizvodila električnu energiju izenergije vetra.Slika prikazuje Atlas vetrova –to jeanaliza mogućnosti iskorišćenja iutvrđivanja ekonomski isplativogpotencijala energije vetra iodređivanja lokacija sanajpovoljnijim karakteristikama radiizgradnje vetroelektrana.Najbolje potencijalne lokacije premaistraživanjima su:•Dolovo•Bavanište•Bela Crkva
 7. 7. Miroslav Tešić iz Kotor Varošije pronalazač modelavertikalne vetroturbine, koji jenominovan za Svetskuenergetsku nagradu 2009.godine, u kategoriji inovacija izobnovljivih izvora energije.Vertikalna vetroturbina se odklasičnih vetrenjača razlikujese po tome što ima vertikalnuosu i usmerivač koji vršipreusmeravanje protoka vetra.Može se primenjivati uurbanim zonama, natelekomunikacionimstubovima, ne stvara buku,bezbedna je za ljude i ptice,efikasnija od dosadašnjihvetrenjača.
 8. 8. Energija vodeDanas je povećana potreba za električnom energijom uslovila je razvoj tehnologija za proizvodnju električne energije, pa tako danas postoje pet tipova elektrana:• hidroelektrane,• termoelektrane,• solarne elektrane,• vetro-elektrane,• geo-termalne elektrane.
 9. 9. Potencijal malihvodotokova, nakojima se mogugraditi malehidroelektrane,iznosi oko 0,4miliona ten - ili 3%od ukupnogpotencijalaobnovljivih izvora.
 10. 10. Geotermalna energija• Reč geotermalna potiče od kombinacije grčkih reči geo (zemlja) i therme (toplota).• Geotermalna energija odnosi se na toplotu Zemljine unutrašnosti koja u samom središtu dostiže temperaturu između 4.000 i 7.000 °C što je otprilike jednako temperaturi površine Sunca• Ova toplota se može koristiti u vidu pare ili tople vode i upotrebiti se za zagrevanje objekata ili proizvode električne energije.
 11. 11. • Geotermalna energija je obnovljivi izvor energije jer se toplota neprekidno proizvodi unutar Zemlje različitim procesima.• Na prvom mestu je prirodno raspadanje radioaktivnih elemenata koji se nalaze u svim stenama i proizvodi ogromnu toplotnu energiju.
 12. 12. Prednosti korišćenja geotermalne energije• Korišćenje geotermalne energije uzrokuje zanemarljiv uticaj na životnu sredinu, i ne doprinosi efektu staklene bašte,• Geotermalne elektrane ne zauzimaju mnogo prostora i samim tim malo utiču na životnu sredinu,• U pitanju je ogromni energetski potencijal (obezbeđuje neograničeno napajanje energijom),• Eliminisana je potreba za gorivom,• Kada je geotermalna elektrana izgrađena, energija je gotovo besplatna, uz manju lokalnu potrošnju,• Mogućnost višenamenskog korišćenja resursa (utiče na ekonomsku opravdanost eksploatacije).
 13. 13. Nedostaci korišćenja geotermalne energije• Nema mnogo mesta gde je moguće graditi geotermalna postrojenja (uslovljenost položajem, dubinom, temperaturom, procentom vode u određenom geotermalnom rezervoaru),• Ograničenja obzirom na sastav stena i mogućnost pristupa i eksploatacije,• Izvor toplotne energije može biti iscrpljen usled neodgovarajuće eksploatacije,• Prisustvo opasnih gasova i minerala predstavljaju poteškoću prilikom eksploatacije,• Potrebne visoke početne investicije (početak korišćenja i razvoj) i visoki troškovi održavanja (izazvani korozijom, naslagama minerala i dr.).
 14. 14. Solarna energija• Solarna energija je energija sunčevog zračenja koju primećujemo u obliku svetla i toplote koju primamo od najvećeg izvora energije na Zemlji, Sunca.• Sunčevo zračenje je odgovorno i za stalno obnavljanje energije vetra, morskih struja, talasa, vodenih tokova i termalnog gradijenta u okeanima.• Već decenijama se solarna energija koristi za generisanje toplote u smislu zagrevanja vode, životnog prostora, a takođe i za hlađenje.• Upotreba solarne energije ima višestruke prednosti. To je tih, čist i pouzdan izvor energije.
 15. 15. Solarno toplotni energetski sistem za zagrevanje vode u kući• Kolektor• Solarni rezervoar• Bojler• Solarna stanica• Potrošač tople vode (npr. tuš)
 16. 16. Biogas• Biogas nastaje usled biološkog razlaganja različitih vrsta otpada biološkog porekla, na prvom mestu biomase i organskih materija čvrstog gradskog otpada.• Biogas se obično sastoji od metana (približno 52,5 do 72,5% zapreminskih) i ugljen-dioksida, uz prisustvo i drugih jedinjenja.
 17. 17. Procena korišćenja obnovljivih izvora energije u Evropi
 18. 18. Budućnost je počela MOST BOČNOG VETRA• Jedan od najinteresantnijih mostova na svetu, most bočnog vetra (cross-wind bridge) koga su dizajnirali Tiago Baroš i Žorž Pereira koristi energiju vetra nastalu od prolaska automobila. Vozači prolaze ispod mosta i povećavaju brzinu vetra unutar mosta koji pokreće 2188 lakih panela čime se generiše energija i osvetljava most noću. Lociran u Lisabonu, most takođe ima prolaze za pešake i bicikliste koji žele da odu do gradskog parka.
 19. 19. • Automobili koji prolaze generišu energiju nastalu od vetra• Energija se koristi da osvetli most noću Most “iznutra”
 20. 20. • NEVIDLJIVO ULIČNO OSVETLJENJE Modelirani po ugledu na grane i lišće, Nevidljivo ulično osvetljenje spaja odličan dizajn i osvetljenje koje se napaja solarnom energijom. Skupljajući solarnu energiju tokom dana, ova svetla noću daju toplo, elegantno osvetljenje. Upletena u granje, ova svetla smanjuju resurse koji su potrebni za njihovu izgradnju (iako postoji mogućnost krađe).•
 21. 21. • SOLAR IMPULSE Solar Impulse radi na solarnom avionu koji bi mogao da se koriste za prevoz ljudi na kraćim relacijama. Kada ga budu konstruisali pokušaće da oblete svet iz pet faza, gde će stajanja biti uslovljena umorom pilota a ne nestankom energije u avionu.
 22. 22. Zanimljivosti nikad dosta....• Solarna kolica oborila svetski rekord: Haidar Taleb 47 godina star čovek, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prikazao je retku kombinaciju ljudskog duha i volje kada je prešao 200-milja dugo putovanje u invalidskim kolicima, koja je izgradio za sebe čiji je pogon na solarnu energiju. Iako je još kao dečak oboleo od dečje paralize, nije ga zaustavilo da preduzme ovaj izazov.
 23. 23. Usmeravanje ka obnovljivim izvorimaenergije – dokaz odgovornosti prema planeti

×