Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Bitki orqanları

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Bitki orqanları

  1. 1. E: «î 'WF _ı iz' L'- ,7 ı. .grrâx7fi %17! m) ı 4" 5** 31"' rrt' «N53 f] x ,ı 71.351?” p *gün* Iıruuiv*** «r ,JÜÜİÜ ı& L' 'W Üýéâßîıîîmıııû*
  2. 2. r/,gliğlı rıîı _ışığgprırğéırı .[1 ' îîî{_l*` 1 l ' L `Vv`"`* 7 a _ o** '
  3. 3. İ* % Bitki orqanlarını düzgün ` ”İİ r j yerlaşdir. f r 17k J 'Gırösrcnzîuaa 7 7% › ` j :f LQN ` J ÜÂÖÜ-î 'Çîıçaiîz 'g, J xî› _›' ı- _ j 4 / ` _ frîşék-rgiwraı 'lT-:cır-.::runnm ~ j I / . *V7 `“ - ' ° ~ ı x 1' ` d) `*-.
  4. 4. QİİUN "Cütlükleri uyğunlaşdır" * % #:7 a . T., 'Iîorpaq v. Ü» t *:24 rİ.`_'î «b Ssaniya arzinda ;î şekillera bax ve a. yadında saxla.
  5. 5. OX/Uiu "Cütlüklariuyğunlaşdır" :fıyNriI T., 'Iîorpaq V. ' b* t İnş::: jî J ı' ı K" `i , 'r `r .t 1 f -- / ,ı nc n: w ,E ı 1 [Gunazş `f` F4 ' î Her düzgün cavab üçün . rs komanda 1 xal qazanır.
  6. 6. Rasßuacas: 1) Mimio Studio Gallery 2) http: / /vx-'vx-'vv'.googlaaz/imghp? h1=ru8ztab=wi

×