Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Publicidad
Publicidad

Último(20)

описание на пролетта

 1. На Слънчови врати хлопна Пролет – хубавица млада. Буден Слънчо бързо скокна, огнена корона слага. Та огрял е над полето, над полето и гората. Нежно синьо е небето и оглежда се в цветята. А навън са нацъфтели минзухари и кокиче. Пойни птички са запели - срещат Пролетно момиче!
 2. Идва пролет хубавица Яна Божкова, 8 г., Силистра | 2009-05-16 Идва пролет хубавица, грее като ясна звездица. Радва тя сърцата, тичат весело децата. Щъркелите се връщат от юг и мътят малките си тук. Пчеличките събират прашец и правят ароматен медец.
 3. Описание на пролетта ЗИП БЕЛ 2 клас
 4. Отговорете на въпросите. Щраквайте върху неправилния отговор. Съставете изречения по картините.
 5. Какво е небето над гората? сиво ясно тъмно чисто мрачно светло синее Над гората синее ясното небе.
 6. Какво прави слънцето? мръщи се усмихва се крие се топли Слънцето весело се усмихва и топли земята.
 7. Какво направи хубавицата пролет? зашета се разходи разхвърли заспа Хубавицата пролет зашета.
 8. Какво направи тя на дърветата и храстите? докосна събуди заобиколи приспа Тя докосна дърветата и храстите.
 9. Какво направиха те? облякоха нови премени какви? съблякоха си премените Те облякоха нови премени: жълти, бели, розови.
 10. Кои подадоха главички по зелените горски минзухари поляни? кокичета теменужки По зелените горски поляни подадоха главички кокичета, минзухари, теменужки.
 11. Кои долетяха от юг? щъркелите лястовиците пойните птици врабчетата враните бухалите От юг долетяха щъркелите.
 12. Какво се чува? жуженето на работливите пчелици свистенето на бързите самолети Чува се жуженето на работливите пчелици.
 13. Кои прелитат над цветята? пъстроцветни пеперуди пъстроцветни хвърчила Над цветята прелитат пъстроцветни пеперуди.
 14. Кой е вече тук? хубавицата пролет златната есен Ура, хубавицата пролет е тук!
 15. Опитайте сами  Съставете изречения по картините
 16. Пролет в гората Над гората синее чистото небе. Слънцето весело се усмих- ва и топли земя- та.
 17. Хубавицата пролет зашета. Тя докосна дър- ветата и храстите. Те облякоха нови премени: жълти, бели, розови.
 18. По зелените горски поляни подадоха главички кокичета, минзухари, теменужки.
 19. От юг долетяха пойните птици. Чува се жуженето на работливите пчелици. Над цветята прелитат пъстро- цветни пеперуди.
 20. Ура, хубавицата пролет е тук!
 21. Пролет в гората Над гората синее чистото небе. Слънцето весело се усмихва и топли земята. Хубавицата пролет зашета. Тя докосна дърве- тата и храстите. Те облякоха нови премени: розо- ви, жълти, бели. По зелените горски поляни подадо- ха главички кокичета, минзухари, теменужки. От юг долетяха пойните птици. Чува се жуже- нето на работливите пчелици. Над цветята прели- тат пъстроцветни пеперуди. Ура, хубавицата пролет е тук!
 22. Пролет в гората Какво е небето над гората? Какво прави слънцето? Какво направи хубавицата пролет с дърветата и храстите? Как се премениха те? Кои подадоха главички по зелените горски поляни? Кои долетяха от юг? Какво се чува? Кои пре- литат над цветята? Кой е вече тук?
Publicidad