Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Druab agrocarburants-icea-24 nov

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 43 Anuncio

Druab agrocarburants-icea-24 nov

 1. 1. Els biocombustibles: Agro Preus agraris i situació a Jordi Rosell Espanya Lourdes Viladomiu Grup de Recerca en Desenvolupament Rural (DRUAB) Universitat Autònoma de Barcelona Institució Catalana d’Estudis Agraris, 24 de Novembre de 2008 combustibles Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 2. 2. Índex • Dinàmica dels preus agraris • Biocombustibles versus agrocombustibles • Els agrocombustibles i els preus dels aliments • Alguns dubtes sobre la idoneïtat dels agrocombustibles • La producció d’agrocombustibles a Catalunya i Espanya • Conclusions i recomanacions Els biocombustibles..... - Universitat Autònoma de Barcelona Autònoma de Barcelona Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat
 3. 3. 1 Dinàmica dels preus agraris El final dels aliments barats? Existeixen precedents? Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 4. 4. Dinàmica dels preus agraris 1 Evolució dels preus als mercats mundials (2000=100) 300 Alimentos Cereales Oleaginosas 200 Azúcar Carne Lácteos 100 2005 2006 2007 gen-08 feb-08 març-08 abr-08 maig-08 juny-08 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 5. 5. Dinàmica dels preus agraris 1 Evolució dels preus als mercats mundials (1960-2007) US$/ton 2000 Maíz Trigo Arroz 1500 Aceite de palma Soja 1000 500 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 FUENTE: World Bank data base (2008) Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 6. 6. Dinàmica dels preus agraris 1 Què va passar als anys 70? Clima poc favorable: collites EUA: dolentes Increment de retirada de la renda terres de la mundial producció EUA: Increment de restricció a les la població exportacions mundial ∆ Preu dels aliments Aparició de la Pujada del URSS com a preu del comprador petroli rel·levant Especulació amb matèries Dòlar primes depreciat agrícoles Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 7. 7. Dinàmica dels preus agraris 1 Què va passar posteriorment? Els preus van cedir gràcies a: • Fi dels processos especulatius • Recuperació del dòlar • Canvis en les polítiques agràries, estimulant la producció; • Nous exportadors, especialment Amèrica Llatina; • Reducció preus del petroli Entre 1983-85 la situació mundial és de recuperació de les existències i d’aparició d’excedents en alguns productes Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 8. 8. Dinàmica dels preus agraris 1 Consum i producció mundial Creixement del consum i de la producció dels principals productes agraris: taxes anuals de promig, 1997-2007 (en %) Consumo Producción 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% s z ar a o z es as ja le ro aí lz g uc so ta al os tri co ar m az re ge n ce gi ve ea s ol te ei ac Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 9. 9. Dinàmica dels preus agraris 1. a Augment ràpid del consum alimentari • Una població mundial que creix: 75 milions de nous habitants cada any; • uns canvis d’hàbits de consum (carns, làctics,...) especialment en alguns dels països més poblats del món gràcies a l’augment de la renda (Xina, India,...); Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 10. 10. Dinàmica dels preus agraris 1. b Augment lent de la producció • Polítiques de limitació de l’oferta (UE, EEUU,…). • Abandonament de polítiques d’“autoabastiment” i poca inversió en el sector agrari • Esgotament de les millores tecnològiques de la Revolució Verda i falta d’incorporació d’innovacions que millorin significativament els rendiments. • Pressió sobre el sòl agrari: urbanització, conservació de la biodiversitat i progressiu esgotament de la frontera agrària. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 11. 11. Dinàmica dels preus agraris 1. c Altres factors • Climatologia adversa • Feblesa del dolar • Tancament de les exportacions en alguns països amb superàvit • Especulació i • Producció d’agrocombustibles Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 12. 12. Dinàmica dels preus agraris 1. c En conseqüència Reducció de les reserves mundials ™ Evolución de las reservas mundiales (millones de Tm.) 250 200 150 Trigo Maíz Arroz 100 Soja Colza Azúcar 50 Aceites v egetales 0 8 0 7 9 1 2 3 8 4 6 5 07 5 6 /9 /0 /0 /0 /0 /0 /9 /9 /9 /9 /0 /0 /0 / 96 97 98 99 00 01 02 03 07 94 95 04 05 06 19 20 20 20 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 13. 13. 2 Biocombustibles versus agrocombustibles La quasi totalitat dels 87.300 milions de litres de biocombustibles líquids produïts en 2008 provenen de productes agraris d’ús alimentari Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 14. 14. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 La producció de biocombustibles en 2008 cereals canya de sucre olis vegetals 122,6 milions de TM 268 milions de TM 13,4 milions de TM Etanol Biodiesel 74.1 mil milions de litres 13.2 mil milions de litres 0,3% del consum mundial d’energia 0,7% del consum mundial de petroli 1,8% del consum mundial de combustibles pel transport Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 15. 15. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 Un creixement extraordinari en els últims anys: - x 2,5 la producció d’etanol en els últims 4 anys Producció mundial d’etanol (mil milions de litres) 100 90 80 70 Canadá 60 China India 50 Europa 40 Brasil 30 EEUU 20 10 0 99 04 09 12 97 98 00 01 02 03 05 06 07 08 10 11 19 20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 16. 16. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 Un creixement extraordinari en els últims anys: - x 7,5 la producció de biodiesel en els últims 4 anys Producció mundial de biodiesel (mil milions de litres) 20.0 18.0 16.0 14.0 Indonesia 12.0 Argentina Brasil 10.0 Canadá 8.0 EEUU 6.0 Europa 4.0 2.0 0.0 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 09 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 17. 17. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 Consum de matèries primes per biocombustibles: => agrocombustibles Més de 120 milions de Tm de cereals es dediquen a produir etanol: • x 5 en 5 anys • 6% Milions de consum% mundial de cereals del Tm. cereals total consum mundial 140 7.0% 120 6.0% 100 5.0% 80 4.0% 60 3.0% 40 2.0% 20 1.0% 0 0.0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 18. 18. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 La demanda de blat de moro per produir etanol als EUA: una nova i dinàmica font de demanda Consum per Etanol com a % prod. mundial Consum per Etanol com a % prod. dels EEUU 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 01 2 3 -0 0- 4 -0 01 0 -0 5 02 20 6 -0 03 20 -0 07 04 20 8 05 20 6- -0 9 20 -0 20 0 07 20 08 20 20 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 19. 19. Biocombustibles versus agrocombustibles La producció d’etanol explica una part molt important dels augments dels consums de cereals en general i del blat de moro en particular Augment del consum mundial de blat de moro, 2000-2008 Augment del consum mundial de cereals, 2000- 2008 Fabricació Fabricació Altres d'etanol , d'etanol , consums, 37.70% 49.00% 51.00% Altres consums, 62.30% Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 20. 20. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 La demanda de blat de moro per produir etanol als EUA: una nova i dinàmica font de demanda • Des de l’any Consum de blat de moro per etanol i exportació 2006, el als EUA (milions de Tm) consum per Consum per etanol Exportacions etanol ja 110 supera les 100 exportacions 90 de blat de moro 80 als EEUU. Al 70 2008 doblarà 60 les 50 exportacions 40 (EUA suposa el 30 60% de les 20 exportacions 10 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 mundials) Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 21. 21. Biocombustibles versus agrocombustibles La producció de biodiesel explica una part molt important dels augments dels consums d’olis vegetals Augment del consum d'olis vegetals al Món, 2000- 2008 Fabricació de biodiesel, 24.80% Augment del consum d'olis vegetals a la Unió Europea, 2000-2008 Altres consums, 75.2% Altres consums, 9.2% Fabricació de biodiesel, 90.8% Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 22. 22. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 La demanda dels olis vegetals per produir biodiesel a l’Unió Europea => una influència creixent en els mercats dels olis vegetals Consum olis vegetals per fabricar biodiesel a la UE % del consum d'olis vegetals a la UE 9 25.0 8 7 20.0 6 15.0 5 4 10.0 3 2 5.0 1 0 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 0 01 0 2 0 3 04 0 5 0 6 0 7 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 23. 23. Biocombustibles versus agrocombustibles 2 La producció d’etanol a Brasil a través del sucre -> sense impacte apreciable en els preus Producció per a etanol (Tm.) Producció per a sucre (Tm.) Superficie cultivada (hectàrees) 350 8.5 8 300 7.5 Milions de Tm. Milions de Ha. 7 250 6.5 6 200 5.5 150 5 4.5 100 4 3 1 2 4 6 5 7 8 9 -0 -0 -0 -0 /0 /0 /0 /0 /0 05 00 01 02 03 04 06 07 08 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 24. 24. 3 Els agrocombustibles i els preus dels aliments • Consens general sobre la influència dels agrocombustibles en els preus • Discrepància en la quantificació de l’impacte Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 25. 25. Els agrocombustibles i els preus dels aliments 3 L’ impacte de la producció d’agrocombustibles sobre els preus: algunes estimacions Donald Mitchell, responsable d’anàlisis dels mercats agraris del “informe confidencial” del Banco Mundial Banco Mundial el 65% de les pujades de preus l’auge dels biocombustibles dels productes agraris poden explicaría el 75% de l’augment atribuir-se directament a la dels preus dels aliments (Juliol política de biocarburants 2008) (Febrer 2008) Joachim von Braun, Director del International Food Policy Richard K. Perrin de la Research Institute (IFPRI) Universidad de Nebraska un 30% de l’augment dels preus entre 30-40% de l’augment dels de cereals i oleaginoses (Febrer preus dels grans en els últims 18 2008) mesos. (Abril 2008) Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 26. 26. Els agrocombustibles i els preus dels aliments 3 Una estreta relació entre els preus del petroli i del blat de moro Evolució dels preus del petroli ($/barril) i del blat de moro ($/TM) en els mercats mundials (Setembre 2007 = 100) Blat de moro Petroli 210 190 170 150 130 110 90 70 Novembre Desembre Novembre Setembre Setembre Octubre Octobre Agost Gener Febrer Abril Juliol Juny Maig Mars 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 27. 27. 4 Alguns dubtes sobre la idoneïtat dels agrocombustibles Una producció fortament subsidiada…. …i dubtes raonables sobre els seus efectes. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 28. 28. Alguns dubtes sobre la idoneïtat dels agrocombustibles 4 Una producció fortament recolzada… Justificacions: • L’ Unió Europea justifica la intervenció principalment en termes ambientals com a mecanisme per disminuir les emissions de diòxid de carboni (C02) i complir amb el Protocol de Kioto sobre el canvi climàtic. • Als EEUU es fa èmfasi en la independència energètica i en el suport als agricultors i al món rural. • L'Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), en els informes anteriors a la crisi de preus, insistia en l’impacte favorable en el desenvolupament rural, especialment en els països en vies de desenvolupament. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 29. 29. Alguns dubtes sobre la idoneïtat dels agrocombustibles 4 Una producció fortament recolzada… Mitjans: • Els mandats o objetius d’incorporació establerts a mig termini pels principals països consumidors han estat la principal mesura per incentivar la producció i han contribuit en els processos especulatius registrats en els mercats de cereals i oleaginoses. • L’exempció fiscal dels impostos dels carburants és en quasi tots els països la majoria que representa un cost econòmic més elevat. • Les ajudes a fons perdut a les inversions en plantes productives • El diferent tractament arancelari està generan tensions entre els països productors que s’acusen de pràctiques de dumping al tenir diferents sistemes de suport. • En els mesos más recents algunes mesures de suport s’estan retallant, no obstant, els grans mandats o objetius no han estat revisats. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 30. 30. Alguns dubtes sobre la idoneïtat dels agrocombustibles 4 …però amb dubtes raonables • Si tenim en consideració el cicle de vida complet de la producció de biocombustibles, la reducció dels gasos de l’ efecte hivernacle pot ser molt limitada. • El balanç energètic dels agrocombustibles tampoc té resultats satisfactoris si per produir les matèries primes s’utilitzen tècniques intensives i es requereixen transports llargs. • Els agrocombustibles utilitzen sòl agrari en la seva producció. Per no pressionar sobre els preus dels aliments es requereix posar en cultiu terres actualment fora de producció, que comporta obligadament pèrdua de biodiversitat. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 31. 31. Alguns dubtes sobre la idoneïtat dels agrocombustibles 4 però amb dubtes raonables • La producció intensiva de matèries primes per agrocombustibles, a més de pressionar sobre la demanda de terres, comporta també importants requeriments d’aigua i té un impacte ambiental negatiu degut a l’ús de fertilitzants. • Per afrontar els impactes ambientals de la producció de biocombustibles s’han proposat criteris de sostenibilitat i sistemes de certificació ambiental. Alguns autors senyalen la dificultat de d’aquests criteris i la complexitat dels sistemes de certificació.  Els biocombustibles de segona generació han de donar lloc a una major eficiència en termes ambientals i energètics i evitar pressionar sobre els preus dels aliments, utilitzant la part no útil dels productes agraris. De la informació disponible es dedueix que les possibilitats d'utilització a curt termini són limitades. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 32. 32. 5 El sector d’agrocombustibles a Espanya De confirmar-se las previsions , Espanya disposaria de la segona major capacitat productiva de l’Unió Europea Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 33. 33. El sector d’agrocombustibles a Espanya 5 Un sector en ràpida expansió Capacitat productiva d’agrocombustibles a Espanya Construídas En construcción En proyecto TOTAL Plantas Capacidad Plantas Capacidad Plantas Capacidad Plantas Capacidad ™ ™ ™ ™ Biodiesel 23 921. 000 26 2.96 1.000 24 2.69 2.000 73 6.57 4.000 Bioetanol 4 441. 000 3 381. 000 3 341. 000 10 1.16 3.000 TOTAL 27 1.36 2.000 29 3.34 2.000 27 3.03 3.000 83 7.73 7.000 • 4 plantes d’etanol (importància d’Abengoa amb tres plantes) • Gran diversitat de grups empresarials en la producció de biodiesel • Poca importància de capital estranger i de les grans comercialitzadores de cereals i oleaginoses Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 34. 34. El sector d’agrocombustibles a Espanya 5 Un fort suport públic al sector • Subvencions a fons perdut per la inversió en plantes productives (Incentius Regionals- FEDER; pla d’estalvi i eficiència energètica; plà reestructuració remolatxa, altres fons de les Comunitats Autònomes,…) • Avantatges atorgades pels Ajuntaments (terrenys, accessos, serveis,...) • S’estima que la subvenció suposa el 50% de la inversió més altres beneficis indirectes (requalificació de terrenys, infraestructures, …) Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 35. 35. El sector d’agrocombustibles a Espanya 5 Un fort suport públic al sector • Incentius fiscals del Pla d’Energías Renovables (tipus zero de l’impost d’hidrocarburs). El cost per l’erari públic d’aquesta mesura serà de quasi 3.000 milions d’euros en el període 2005-2010 • Directiva 2003/03/EC sobre el foment d’agrocombustibles pel transport i Llei 12/2007 establint l’obligació de la utilització d’agrocarburants a partir de 2009 • Ajuda de la PAC pels cultius energètics i possibilitat de plantar en terres retirades de la producció Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 36. 36. El sector d’agrocombustibles a Espanya 5 La matèria primera Dependència de les importacions de matèries primes donat el dèficit estructural espanyol de cereals i oleaginoses; • Cereals: una tercera part dels cereals consumits a Espanya s’importa. Només Holanda y Bèlgica tenen un dèficit de cereals per càpita superior a l’espanyol. Els preus dels cereals a Espanya són superiors als dels països de la UE degut als costos de transport i a la necessitat d’importar. Els rendiments molt baixos. • Oleaginoses: Espanya no produeix soja i la producció de colza és molt limitada (10.000 ha. conreu difícil). Cal importar gira-sol. L’oli de gira-sol destinat consum alimentari.  Espanya no presenta condicions apropiades per la producció d’agrocombustibles en base a cereals i oleaginoses autòctones. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 37. 37. El sector d’agrocombustibles a Espanya 5 Anàlisi per CC.AA.: Balanç cereals, 2006 (Tm.) Consum Producció Saldo Andalucía 4.011.023 1.921.112 -2.089.910 Aragón 2.591.555 2.139.091 -452.464 Asturias 604.850 2.867 -601.983 Islas Balears 234.811 98.798 -136.012 Canarias 355.074 2.375 -352.698 Cantabria 415.166 4.361 -410.805 Castilla-la Mancha 1.881.011 2.881.632 1.000.621 Castilla y León 4.051.480 7.329.150 3.277.670 Catalunya 5.752.846 1.012.835 -4.740.011 C. Valenciana 2.085.953 63.710 -2.022.242 Extremadura 2.413.877 1.419.427 -994.449 Galicia 2.503.166 257.993 -2.245.173 La Rioja 275.138 316.237 41.099 Madrid 1.017.360 272.955 -744.405 Múrcia 1.229.287 58.706 -1.170.580 Navarra 775.004 1.223.580 448.576 País Vasco 582.398 315.158 -267.240 España 30.780.000 19.319.997 -11.460.003 Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 38. 38. El sector d’agrocombustibles a Espanya 5 Problemàtica del sector • Una baixíssima utilització de la capacitat productiva per falta de matèria prima al 2007 i primer semestre del 2008. • Els augment dels preus de cereals i oleaginoses va generar greus dificultats econòmiques a les empreses productores • Competència de les importacions d’etanol i biodiesel, especialment dels EEUU. Més barates. • Una UE dividida entre països productors (Alemanya, França, Espanya) i països importadors (Regne Unit, Holanda, països nòrdics) • Conflicte bioetanol/ productors de gasolina. UE té excés en producció de gasolina. El subsector de l’etanol es el que té un futur més conflictiu. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 39. 39. 6 Conclusions i recomanacions Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 40. 40. Conclusions i recomanacions 6 Conclusions (1) • Biocombustibles avui equival a agrocombustibles. La producció actual dels biocombustibles comporten un ús d’aliments com matèria prima per produir energia. • Una producció elevada d’energia a partir de biocombustibles exigiria grans quantitats de productes agraris. Durant l’any 2008, els agrocombustibles tan sols van aportar el 0,3% de l’energia mundial i el 1,8% dels combustibles líquids utilitzats en el transport. • La producció d’agrocombustibles i les expectatives de desenvolupaments futurs influeixen en els preus dels cereals i les oleaginoses i els seus substituts. • El model actual té un cost molt elevat pel Sector Públic Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 41. 41. Conclusions i recomanacions 6 Conclusions (2) Els preus alts de les matèries primes agràries tenen: Efectes negatius per: • els països amb dèficit de matèries primes agràries; • la població amb menor nivell de renda; • els ramaders intensius; i • la indústria alimentària que no pugui repercutir l’increment dels costos, etc. Efectes positius per: • els grans exportadors mundials; i • els agricultors de cereals i oleaginoses Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 42. 42. Conclusions i recomanacions 6 Conclusions (i 3) • Les repercussions més problemàtiques es donen en els 82 països amb ingressos baixos i dependència alimentària i en les poblacions urbanes de renda baixa dels països menys desenvolupats. • Espanya/Catalunya, com a país deficitari en cereals i oleaginoses té interès en preus baixos per les matèries primeres agràries ja que experimenta una degradació de la balança comercial agrària i un encariment dels costos dels aliments per la ramaderia intensiva. Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona
 43. 43. Conclusions i recomanacions 6 Recomenacions • Necessitat de revisar i matisar els mandats d’incorporació de biocombustibles (en la línia de l’acord recent del Parlament Europeu) i tota la política de suport. • Aposta decidida pel desenvolupament de biocombustibles de segona generació que no competeixin amb l’alimentació • Revalorització de les polítiques d’autosuficiència alimentària en els països en vies de desenvolupament, és a dir, no oblidar el caràcter prioritari de l’agricultura. • Necessitat d’una coordinació de les polítiques energètica, agrària i ambientals en el marc d’una orientació alimentària Agrocombustibles i preus dels productes agraris - Universitat Autònoma de Barcelona

×