TEMA 1:
Tecnologia 3r d’ESO
Tema 1 Sistemes de
comunicació 1Tecnologia 3r ESO
Tema 1 Sistemes de comunicació 2Tecnologia 3r ESO
Tecnologia 3 Projecte Fluvià Editorial McGrawHill - 2007
Bibliografia
La...
Tema 1 Sistemes de comunicació 3Tecnologia 3r ESO
1.- El procés de la comunicació.
4.- Aparells de comunicació que utilitz...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 4
1.- El procés de la comunicació
Fa possible a llarga distància
dissenya...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 5
1.- El procés de la comunicació
Comunicació
a través de permet
Intercan...
Tema 1 Sistemes de
comunicació
Tecnologia 3r ESO 6
1.- El procés de la comunicació
Telèfon
Sistemes de comunicació
Fax
Ràd...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 7
1.- El procés de la comunicació
La comunicació és una de les capacitats...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 8
1.- El procés de la comunicació
Per millorar l’eficiència de la comunic...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 9
1.- El procés de la comunicació
Informació
Podem definir informació com...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 10
1.- El procés de la comunicació
Comunicació
Podem definir la comunicac...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 11
1.- El procés de la comunicació
emissorreceptor
missatge
canal
codi
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 12
1.- El procés de la comunicació
En el procés comunicatiu intervenen ci...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 13
1.- El procés de la comunicació
Aquest procés es pot veure afectat per...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 14
1.- El procés de la comunicació
interferències
MISSATGE
EMISSOR RECEPT...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 15
1.- El procés de la comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 16
1.- El procés de la comunicació
Evolució de les tecnologies de la comu...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 17
1.- El procés de la comunicació
Cronologia de les telecomunicacions
18...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 18
1.- El procés de la comunicació
Ràpida evolució de les telecomunicacio...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 19
Els sistemes de telecomunicacions són els que empren
senyals elèctrics...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 20
2.- Sistemes de telecomunicació
El canal o mitjà de transmissió és el ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 21
 Guiats: Utilitzant un mitjà físic: cables per transmetre
senyals elè...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 22
 No guiats: Sense sense fils: Els senyals s'envien a
través de l'aire...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 23
Cables
Cable de parells: format per grup de 2 fils (anomenats
parells)...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 24
2.- Sistemes de telecomunicació
Cable coaxial: consta de 2 conductors,...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 25
2.- Sistemes de telecomunicació
Fibra òptica: És un conductor en forma...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 26
2.- Sistemes de telecomunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 27
Una ona electromagnètica és una oscil·lació que es
repeteix periòdicam...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 28
Estan formades per dos components:
 un component elèctric.
 un compo...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 29
Es poden propagar-se a través
de qualsevol medi físic, el buit
inclòs,...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 30
Una ona electromagnètica és la forma de propagació
(transmissió) de la...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 31
D'una manera simple podem dir que podem crear una ona
elèctrica movent...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 32
2.- Sistemes de telecomunicació
Com més gran sigui la
força que fem ma...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 33
Quan volem transmetre una ona aquesta es crea en el punt
emissor i es ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 34
Els aspectes importants a tenir en compte en una ona són:
La longitud ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 35
La freqüència es mesura en hertzs (Hz).
Un Hz vol dir que es repeteix ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 36
El conjunt de freqüències forma l'espectre
electromagnètic en què es t...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 37
2.- Sistemes de telecomunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 38
Cicle: recorregut d'una oscil•lació completa.
Freqüència: nombre de ci...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 39
Cicle
1 segon
Freqüència f (Hz)
Periode T (s)
Amplitud (m)
Longitud d’...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 40
Les ones electromagnètiques tenen freqüències molt
elevades; per aques...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 41
La freqüència i el període estan relacionats per les
expressions:
2.- ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 42
2.- Sistemes de telecomunicació
v: velocitat de propagació (m/s)
: lo...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 43
La longitud i la freqüència estan relacionades inversament:
a les ones...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 44
2.- Sistemes de telecomunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 45
Tots els sistemes de transmissió electromagnètiques són
iguals, l'únic...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 46
2.- Sistemes de telecomunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 47
Les ones electromagnètiques que l'oïda de l'home pot
escoltar són de 2...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 48
La ràdio depèn del tipus que sigui FM o AM i dins de cada
tipus cada e...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 49
En la següent taula mostrem alguns dels espectre
electromagnètic:
Tipu...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 50
Les ones analògiques són ones que poden prendre
diferents valors en ca...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 51
Aquestes ones transmeten millor la informació en tenir
només dos valor...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 52
En aquest procés se solen eliminar els sons que no pot
percebre l'ésse...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 53
2.- Sistemes de telecomunicació
Aquesta tasca la realitzen els convert...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 54
2.- Sistemes de telecomunicació
El que aquests aparells fan (simplific...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 55
2.- Sistemes de telecomunicació
- Segon: es crea un nou senyal prenent...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 56
2.- Sistemes de telecomunicació
-Tercer: Passem els valors decimals de...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 57
2.- Sistemes de telecomunicació
-Quart: ja tenim tota la informació de...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 58
2.- Sistemes de telecomunicació
- Finalment en arribar la senyal al re...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 59
2.- Sistemes de telecomunicació
Si l'ona és una ona sonora que se sol ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 60
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 61
3.- Sistemes de comunicació
 El telègraf òptic (1794)
 El telègraf e...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 62
3.- Sistemes de comunicació
(1794): des d'un punt de vista tecnològic ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 63
3.- Sistemes de comunicació
Es va establir un codi de
comunicació, de ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 64
3.- Sistemes de comunicació
Es va crear un "diccionari" de posicions v...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 65
3.- Sistemes de comunicació
(1838) Aquest mitjà de comunicació consta ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 66
3.- Sistemes de comunicació
A les estacions tenim un polsador i un ele...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 67
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 68
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 69
Si bé el telègraf elèctric que coneixem avui va ser
presentat per Samu...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 70
El telègraf elèctric de Samuel Morse utilitzarà un
llenguatge com el l...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 71
El corrent circulava per un fil elèctric fins el receptor.
Aquest tamb...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 72
Morse va saber traduir els senyals lluminosos del telègraf
òptic a sen...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 73
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 74
El primer missatge s’envià el 24 de maig de 1844 entre
Washington i Ba...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 75
(1870) El sistema telefònic es
fonamenta en la transmissió
bidireccion...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 76
Durant molts anys s'ha atribuït la
invenció del telèfon Alenxandre
Gra...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 77
Actualment es considera Antonio Meucci, un italià (resident
a Cuba), v...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 78
Actualment, distinguim dos tipus de telefonia:
 la telefonia fixa
 l...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 79
Ubicació fixa d’aparells telefònics connectats a la xarxa
per un cable...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 80
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 81
La Xarxa Telefònica: està formada pels telèfons dels
abonats, les cent...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 82
En la telefonia mòbil els aparells són autònoms, es
desplacen amb l’us...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 83
La telefonia mòbil és una
evolució de les
comunicacions per ones
elect...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 84
3.- Sistemes de comunicació
Resumint la comunicació per telefonia mòbi...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 85
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 86
- El micròfon: Converteix els sons en senyals elèctrics per
mitjà d'un...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 87
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 88
- L'auricular o receptor: El senyal elèctric que li arriba
des del mic...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 89
En una central telefònica hi ha dues parts principals:
 La unitat de ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 90
3.- Sistemes de comunicació
Groc: Unitats de commutació
Blau: Unitats ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 91
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 92
3.- Sistemes de comunicació
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 93
El Fax (abreviatura de facsímil) és una tecnologia que s’usa
per a tra...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 94
L’avantatge del Fax respecte altres mètodes com ara el
correu tradicio...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 95
L’aparell de fax empra la línia telefònica per enviar o rebre
informac...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 96
La tècnica de captació de la imatge és la mateixa que la
d’una escàner...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 97
 La ràdio (1896)
 La televisió (1925)
 GPS (1994)
4.- Aparells de c...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 98
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 99
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Radi...
1887: El físic alemany Heinrich Rudolf Hertz aconsegueix
demostrar l'existència de les ones
electromagnètiques.
4.- Aparel...
1890: El físic francès Edouard Branly inventa un aparell
que rep els senyals de la telegrafia sense utilitzar fils
(les ll...
1896: L'enginyer rus Alexander Popov inventa la primera
antena radioelèctrica. També construeix el primer
receptor d'ones ...
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 104
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 105
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L’a...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 106
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L’a...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 107
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Amb...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 108
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
En ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 109
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 110
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 111
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Al ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 112
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
de ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 113
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 114
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 115
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 116
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L’o...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 117
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 118
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L’a...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 119
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Hi ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 120
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 121
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Les...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 122
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 123
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Les...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 124
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 125
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Las...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 126
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 127
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 128
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Com...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 129
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
En ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 130
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 131
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 132
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L'a...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 133
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L'a...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 134
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L'a...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 135
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 136
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
En ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 137
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 138
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Act...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 139
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Aqu...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 140
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Ale...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 141
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 142
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 143
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Les...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 144
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 145
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 146
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 147
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Act...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 148
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Aqu...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 149
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 150
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 151
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Les...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 152
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Aqu...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 153
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
El seu comportament es similar a la d'un mirall on es
reflexen les dades que li envien des d'una estació terrestre
cap a u...
Satèl·lits passius: Es limiten a reflectir la senyal
rebuda sense portar cap altra
tasca.
Satèl·lits actius: Amplifiquen...
 Satèl·lits d'òrbita geostacionària
 Satèl·lits d'òrbita baixa (LEO)
 Satèl·lits d'òrbita el·líptica excèntrica (Molniy...
 Satèl·lits de Telecomunicacions (Ràdio i Televisió)
 Satèl·lits Meteorològics.
 Satèl·lits de Navegació.
 Satèl·lits ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 158
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 159
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
El ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 160
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Sis...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 161
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Es ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 162
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
La ...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 163
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
Sis...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 164
4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
L'u...
Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 165
Els satèl·lits porten uns panells solars per rebre
energia solar que ...
Precs i preguntes
TEMA 1: La cèl·lula, unitat de vida
Albert Garcia Iglesias
Versió 1.0 - juliol 2013
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Tema 1 sistemes comunicacio

953 visualizaciones

Publicado el

This PP is for technology. It is in Catalan.

Publicado en: Ingeniería
 • Sé el primero en comentar

Tema 1 sistemes comunicacio

 1. 1. TEMA 1: Tecnologia 3r d’ESO Tema 1 Sistemes de comunicació 1Tecnologia 3r ESO
 2. 2. Tema 1 Sistemes de comunicació 2Tecnologia 3r ESO Tecnologia 3 Projecte Fluvià Editorial McGrawHill - 2007 Bibliografia La comunicación. Ernesto Rodríguez. www.areatecnologia.com
 3. 3. Tema 1 Sistemes de comunicació 3Tecnologia 3r ESO 1.- El procés de la comunicació. 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques. 2.- Sistemes de telecomunicació. 3.- Sistemes de comunicació.
 4. 4. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 4 1.- El procés de la comunicació Fa possible a llarga distància dissenya i construeix que proporciona a través dels Tecnologia
 5. 5. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 5 1.- El procés de la comunicació Comunicació a través de permet Intercanvi d’informació Procés implicat Sistemes de comunicació EMISSOR MISSATGE CODI RECEPTOR CANAL
 6. 6. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 6 1.- El procés de la comunicació Telèfon Sistemes de comunicació Fax Ràdio Televisió Internet Telefonia fixa Telefonia mòbil Sistema de transmissió analògica Sistema de transmissió digital Xarxa de banda estreta Xarxa de banda ampla Ha evolucionat
 7. 7. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 7 1.- El procés de la comunicació La comunicació és una de les capacitats més destacades dels éssers humans, ja que ens permet de viure en comunitat i intercanviar informacions, sentiments, emocions, impressions,… Us imagineu com seria la nostre existència sense la comunicació?
 8. 8. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 8 1.- El procés de la comunicació Per millorar l’eficiència de la comunicació, la tecnologia ha desenvolupat diferents ginys. Van des dels senyals de fum visibles a desenes de quilòmetres fins a la transmissió per satèl·lit que fa possible posar en contacte dos punts qualsevol de la Terra.
 9. 9. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 9 1.- El procés de la comunicació Informació Podem definir informació com el fet de processar, manipular i organitzar dades d'una forma que proporcionen coneixement. Es realitza mitjançant l'establiment de símbols i codis que permetin codificar i descodificar la informació. Són exemples els llenguatges parlats, escrits, visuals, etc.
 10. 10. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 10 1.- El procés de la comunicació Comunicació Podem definir la comunicació com el procés de transmissió d'informació entre un emissor i un receptor, que poden actuar amb reciprocitat combinant ambdues funcions. La comunicació pots ser unidireccional o bidireccional
 11. 11. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 11 1.- El procés de la comunicació emissorreceptor missatge canal codi
 12. 12. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 12 1.- El procés de la comunicació En el procés comunicatiu intervenen cinc elements: L’emissor: element transmissor del missatge codificat. El missatge: conté les dades o informació a transmetre. El codi o conjunt del símbols que usem per representar la informació. El canal: lloc per on passa la informació. El receptor: element qui rep el missatge codificat
 13. 13. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 13 1.- El procés de la comunicació Aquest procés es pot veure afectat per la incidència de: Descodificador: Interpretació dels símbols que representen la informació. Interferències: Elements que influeixen sobre el canal de transmissió i dificulten la recepció correcta del missatge original.
 14. 14. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 14 1.- El procés de la comunicació interferències MISSATGE EMISSOR RECEPTOR Interferències del PROCÉS DE COMUNICACIÓ
 15. 15. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 15 1.- El procés de la comunicació
 16. 16. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 16 1.- El procés de la comunicació Evolució de les tecnologies de la comunicació La tecnologia, mitjançant el procés tecnològic, s’ha encarregat al llarg de la història de fer front a un dels grans problemes que dificulten la comunicació: LA DISTÀNCIA.
 17. 17. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 17 1.- El procés de la comunicació Cronologia de les telecomunicacions 1836 Telègraf primera transmissió Manchester- Liverpool usant codi Morse. 1836 Telèfon Graham Bell presenta el primer telèfon amb cable elèctric 1901 Telègraf sense fils Marconi aconsegueix la primera transmissió transatlàntica (França - EUA). 1920 Ràdio es realitza la primera emissió comercial als EUA. 1925 TV primera imatge transmesa. 1957-1961 TVC apareix la televisió en color. 1957 Satèl·lits de comunicació es llança el primer satèl·lit, sputnik I. 1970 Fibra òptica 1970 primera fibra òptica competent. 1971 Microprocessador apareix el primer microprocessador el 1971
 18. 18. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 18 1.- El procés de la comunicació Ràpida evolució de les telecomunicacions a partir del desenvolupament de les tecnologies: Elèctrica. (Medi i suport de la transmissió ...) Electrònica. (Emmagatzemament, tractament de la informació...) Informàtica. (Intel·ligència artificial, robotització...) Espaial. (Satèl·lits...)
 19. 19. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 19 Els sistemes de telecomunicacions són els que empren senyals elèctrics, electromagnètics o òptics per transmetre el missatge. 2.- Sistemes de telecomunicació
 20. 20. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 20 2.- Sistemes de telecomunicació El canal o mitjà de transmissió és el suport físic a través del qual circula el missatge codificat. Els canals de transmissió poden ser:  Guiats: Condueixen les ones a través d'un camí físic.  No guiats: Només permeten la transmissió de les ones.
 21. 21. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 21  Guiats: Utilitzant un mitjà físic: cables per transmetre senyals elèctrics, o mitjançant fibra òptica per transmetre senyals de llum. (La televisió, el telèfon, xarxes d'ordinadors per cable, etc.). 2.- Sistemes de telecomunicació
 22. 22. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 22  No guiats: Sense sense fils: Els senyals s'envien a través de l'aire mitjançant ones electromagnètiques. (La ràdio, xarxes wifi, bluetooth, etc.). 2.- Sistemes de telecomunicació
 23. 23. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 23 Cables Cable de parells: format per grup de 2 fils (anomenats parells), aïllats entre si i recoberts d'un material plàstic. S'usen per a transmetre a distàncies curtes, ja que en distàncies llargues es perd informació. El telèfon i les xarxes d'ordinadors en distàncies curtes (LAN) usen aquest tipus de cables. 2.- Sistemes de telecomunicació
 24. 24. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 24 2.- Sistemes de telecomunicació Cable coaxial: consta de 2 conductors, un que va al centre i un altre que és una malla de coure o d'alumini. Tots dos estan separats per un material aïllant. S'usen per a transmetre a grans distàncies sense pèrdues d'informació. La televisió i les xarxes de dades a llarga distància utilitzen aquest tipus de cables.
 25. 25. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 25 2.- Sistemes de telecomunicació Fibra òptica: És un conductor en forma de tub molt prim, de fibra de vidre, que transmet la llum. Poden transmetre gran quantitat d'informació d'una forma molt ràpida. L'inconvenient és que és molt costós.
 26. 26. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 26 2.- Sistemes de telecomunicació
 27. 27. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 27 Una ona electromagnètica és una oscil·lació que es repeteix periòdicament. Ones electromagnètiques 2.- Sistemes de telecomunicació
 28. 28. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 28 Estan formades per dos components:  un component elèctric.  un component magnètic. 2.- Sistemes de telecomunicació
 29. 29. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 29 Es poden propagar-se a través de qualsevol medi físic, el buit inclòs, i a la velocitat de la llum 2.- Sistemes de telecomunicació Velocitat de la llum en diferents medis Mitjà
 30. 30. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 30 Una ona electromagnètica és la forma de propagació (transmissió) de la radiació electromagnètica a través de l'espai. 2.- Sistemes de telecomunicació
 31. 31. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 31 D'una manera simple podem dir que podem crear una ona elèctrica movent una partícula elèctrica amb una força cap amunt i cap avall. 2.- Sistemes de telecomunicació Si la partícula és magnètica crearem una ona magnètica, i es movem les dues obtenim una ona electromagnètica
 32. 32. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 32 2.- Sistemes de telecomunicació Com més gran sigui la força que fem major serà l'altura de l'ona. Com més ràpid fem el moviment més ràpides seran les ones.
 33. 33. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 33 Quan volem transmetre una ona aquesta es crea en el punt emissor i es transmet per l'aire fins al punt receptor (repetint l'ona des del punt inicial fins al final). 2.- Sistemes de telecomunicació Emissor Receptor
 34. 34. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 34 Els aspectes importants a tenir en compte en una ona són: La longitud d'ona: és la distància entre dues crestes consecutives d'una ona. Ens diu la allargada que té una ona. La freqüència: és el nombre de vegades que es repeteix l'ona en cada segon. Rapidesa de l'ona. 2.- Sistemes de telecomunicació
 35. 35. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 35 La freqüència es mesura en hertzs (Hz). Un Hz vol dir que es repeteix l'ona una vegada cada segon. 2.- Sistemes de telecomunicació Freqüència = 3 Hz
 36. 36. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 36 El conjunt de freqüències forma l'espectre electromagnètic en què es transmeten les ones. Per exemple:  Ones a 9 kHz s'utilitzen per transmetre informació en radionavegació.  Ones a 116 GHz que s'utilitzen per transmetre en radioastronomia. 2.- Sistemes de telecomunicació
 37. 37. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 37 2.- Sistemes de telecomunicació
 38. 38. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 38 Cicle: recorregut d'una oscil•lació completa. Freqüència: nombre de cicles que es repeteixen durant un segon. Es representa amb la lletra (f) i es mesura en hertzs (Hz) Període: temps de durada d’un cicle. Es representa amb la lletra (T) i es mesura en segons (s) Amplitud: valor màxim de la oscil•lació. Longitud d’ona: distància que hi ha entre el principi i el final d’un cicle. Es representa amb la lletra (λ) i es mesura en metres Magnituds de les ones electromagnètiques 2.- Sistemes de telecomunicació
 39. 39. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 39 Cicle 1 segon Freqüència f (Hz) Periode T (s) Amplitud (m) Longitud d’ona  (m) Magnituds de les ones electromagnètiques 2.- Sistemes de telecomunicació
 40. 40. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 40 Les ones electromagnètiques tenen freqüències molt elevades; per aquest motiu cal emprar els múltiples de l’Hertz:  Un quiloHertz (KHz) equival a 1 000 Hz  Un megaHertz (MHz) equival a 1 000 000 Hz  Un gigaHertz (GHz) equival a 1 000 000 000 Hz 2.- Sistemes de telecomunicació
 41. 41. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 41 La freqüència i el període estan relacionats per les expressions: 2.- Sistemes de telecomunicació T: Període (s) f: freqüència (Hz)
 42. 42. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 42 2.- Sistemes de telecomunicació v: velocitat de propagació (m/s) : longitud d’ona (m) T: Període (s) f: freqüència (KHz) atenció
 43. 43. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 43 La longitud i la freqüència estan relacionades inversament: a les ones de longitud curta els correspon freqüències elevades i a les ones llargues els corresponen freqüències baixes. 2.- Sistemes de telecomunicació
 44. 44. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 44 2.- Sistemes de telecomunicació
 45. 45. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 45 Tots els sistemes de transmissió electromagnètiques són iguals, l'únic que els diferencia és la freqüència a la qual treballen (transmeten). 2.- Sistemes de telecomunicació
 46. 46. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 46 2.- Sistemes de telecomunicació
 47. 47. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 47 Les ones electromagnètiques que l'oïda de l'home pot escoltar són de 20Hz a 20.000Hz les que utilitzaran lògicament les emissores de ràdio o la intercomunicació en els cotxes de fórmula 1. En aquest últim cas cada equip emet en una freqüència diferent. 2.- Sistemes de telecomunicació
 48. 48. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 48 La ràdio depèn del tipus que sigui FM o AM i dins de cada tipus cada emissora té la seva pròpia freqüència, per això només pots escoltar una emissora en una freqüència determinada (punt del dial). 2.- Sistemes de telecomunicació
 49. 49. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 49 En la següent taula mostrem alguns dels espectre electromagnètic: Tipus d’ones Longitud d’ona (m) Freqüència (Hz) Energia (J) Microones < 30 cm > 1 GHz > 2·10-24 J Ona Curta Radio < 180 m > 1,7 MHz > 1,13·10-27 J Ona Mitjana Radio < 650 m > 650 kHz > 43,1·10-27 J Ona Llarga Radio < 10 km > 30 kHz > 200·10-27 J 2.- Sistemes de telecomunicació
 50. 50. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 50 Les ones analògiques són ones que poden prendre diferents valors en cada moment (les vistes fins ara). Les ones digitals binàries són ones que només poden prendre dos valors el 0 o l'1 (binàries). Ones digitals 2.- Sistemes de telecomunicació
 51. 51. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 51 Aquestes ones transmeten millor la informació en tenir només dos valors que transmetre. Normalment es crea l'ona en forma analògica i abans de transmetre es converteix a digital (digitalització). 2.- Sistemes de telecomunicació
 52. 52. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 52 En aquest procés se solen eliminar els sons que no pot percebre l'ésser humà i en arribar al receptor el senyal ha millor qualitat. Finalment aquesta ona digital es pot convertir en digital binària: Onda digital binaria 2.- Sistemes de telecomunicació
 53. 53. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 53 2.- Sistemes de telecomunicació Aquesta tasca la realitzen els convertidors ADC (Analog- to-Digital Converter - Convertidor Analògic Digital). Passar una ona electromagnètica a analògica a un senyal digital. ADC DAC
 54. 54. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 54 2.- Sistemes de telecomunicació El que aquests aparells fan (simplificant per entendre millor el procés) és: - Primer es prenen punts del senyal analògic (de l'ona), quants més punts prenguem com mostra millor.
 55. 55. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 55 2.- Sistemes de telecomunicació - Segon: es crea un nou senyal prenent com a referència cadascun dels punts del mostreig. Aquesta ona estarà formada pels valors de cada un dels punts del mostreig. En aquest pas el que es fa és passar els valors continus de l'ona analògica a valors numèrics concrets.
 56. 56. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 56 2.- Sistemes de telecomunicació -Tercer: Passem els valors decimals dels punts anteriors a binaris (zeros i uns). A cada punt li assignem el valor però en numeració binària. Per exemple, si el punt té un valor de 3 al passar el 3 a codi binari, aquest punt tindrà un valor d'11 (o el que és el mateix 011).
 57. 57. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 57 2.- Sistemes de telecomunicació -Quart: ja tenim tota la informació de la nova ona en codi binari i l'ona en digital. Aquesta informació la podem enviar o bé en paquets de bits (com s'envia la informació en informàtica, és a dir amb zeros i uns), o bé enviar l'ona codificada, però en una nova ona digital binària creada a partir dels valors (zeros i uns) de l'ona digitalitzada.
 58. 58. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 58 2.- Sistemes de telecomunicació - Finalment en arribar la senyal al receptor s'ha de passar l'ona digital a analògica amb el mateix procés però a la inversa, per ser entesa per l'aparell receptor (ràdio, televisió, etc.).
 59. 59. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 59 2.- Sistemes de telecomunicació Si l'ona és una ona sonora que se sol fer abans de digitalitzar l'ona és eliminar de l'ona electromagnètica tots els sons que no són percebuts per l'ésser humà (compressió de l'ona), d'aquesta manera l'ona queda més senzilla i amb menys punts abans de digitalitzar.
 60. 60. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 60 3.- Sistemes de comunicació
 61. 61. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 61 3.- Sistemes de comunicació  El telègraf òptic (1794)  El telègraf elèctric (1838)  El telèfon (1876)  Telefonia fixa  Telefonia mòbil  El fax (1971) Comunicació per cable Emissió Recepció
 62. 62. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 62 3.- Sistemes de comunicació (1794): des d'un punt de vista tecnològic el telègraf va ser el primer sistema de comunicació de l'ésser humà. El primer telègraf va ser l'òptic, que consistia en uns grans braços articulats que es podien veure a gran distància. Aquests braços es movien mitjançant mecanismes operats per diverses persones. Telègraf òptic
 63. 63. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 63 3.- Sistemes de comunicació Es va establir un codi de comunicació, de manera que cada posició dels braços tenia un significat alfabètic o numèric diferent que es repetia des d'una torre a una altra fins arribar al receptor final.
 64. 64. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 64 3.- Sistemes de comunicació Es va crear un "diccionari" de posicions vàlides per als braços que constava de 196 posicions possibles. Napoleó va utilitzar aquest sistema moltes vegades en les seves campanyes de guerra.
 65. 65. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 65 3.- Sistemes de comunicació (1838) Aquest mitjà de comunicació consta de dues estacions, una transmissora i una altra receptora, que estan unides a través d'un únic cable. Telègraf elèctric
 66. 66. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 66 3.- Sistemes de comunicació A les estacions tenim un polsador i un electroimant que al travessar el corrent elèctric atrau una peça de metall amb punta. Aquesta punta prem un paper sobre un corró de tinta.
 67. 67. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 67 3.- Sistemes de comunicació
 68. 68. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 68 3.- Sistemes de comunicació
 69. 69. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 69 Si bé el telègraf elèctric que coneixem avui va ser presentat per Samuel Morse el 6 de febrer de 1833. No és menys cert que Gauss i Weber es comunicaven ja al menys des de 1822 amb un telègraf elèctric creat per ells mateixos que unia els despatxos d'ambdós, situats en l'observatori astronòmic i la facultat de Física respectivament, i distants una mica més de dos quilòmetres 3.- Sistemes de comunicació
 70. 70. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 70 El telègraf elèctric de Samuel Morse utilitzarà un llenguatge com el lluminós basat en contactes i interrupcions del corrent elèctric a intervals rítmics. L’aparell manipulador (emissor) consistia en una palanca que, quan es polsava, establia el contacte. Desconnectava gràcies a una molla que retornava a la seva posició natural a l’altra extrem de la palanca. 3.- Sistemes de comunicació
 71. 71. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 71 El corrent circulava per un fil elèctric fins el receptor. Aquest també era una palanca però amb un electroimant. El corrent activa l’electroimant que atrau un extrem de la palanca. Quan això succeeix la punta d’un estilet entintat contacta amb una cinta mòbil on hi deixa uns senyals. Aquests senyals són punts i ratlles 3.- Sistemes de comunicació
 72. 72. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 72 Morse va saber traduir els senyals lluminosos del telègraf òptic a senyals gràfiques:  un contacte llarg era una ratlleta  un contacte instantani, un punt. Les lletres més freqüents del vocabulari anglès tenien els signes més curts (la e, un punt). Exemple: SOS eren tres punts, tres línies i tres punts: “··· --- ···” Alfabet Morse 3.- Sistemes de comunicació
 73. 73. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 73 3.- Sistemes de comunicació
 74. 74. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 74 El primer missatge s’envià el 24 de maig de 1844 entre Washington i Baltimore. Va ser una cita de la Bíblia: El que Déu ha creat. 3.- Sistemes de comunicació
 75. 75. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 75 (1870) El sistema telefònic es fonamenta en la transmissió bidireccional del so a distància mitjançant la conversió del so de l’emissor en un senyal elèctric, que es transmet per la xarxa fins arribar al receptor i convertir-se de nou en so. El telèfon 3.- Sistemes de comunicació
 76. 76. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 76 Durant molts anys s'ha atribuït la invenció del telèfon Alenxandre Graham Bell, físic i inventor nord- americà d'origen escocès. Treballava en la transmissió de sons per sords, quan va descobrir que modificant un corrent elèctric continu, es podien imitar les vibracions que produeix la veu humana. 3.- Sistemes de comunicació
 77. 77. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 77 Actualment es considera Antonio Meucci, un italià (resident a Cuba), va inventar el telèfon uns anys abans que Graham. Antonio Meucci havia fabricat diversos aparells telefònics entre 1849 i 1870, i va presentar una descripció de la patent 28 de desembre 1870. 3.- Sistemes de comunicació
 78. 78. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 78 Actualment, distinguim dos tipus de telefonia:  la telefonia fixa  la telefonia mòbil 3.- Sistemes de comunicació
 79. 79. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 79 Ubicació fixa d’aparells telefònics connectats a la xarxa per un cable elèctric. L’aparell telefònic més comú consta :  micròfon,  d’un auricular,  d’un sistema de marcatge numèric  d’un avisador acústic. la telefonia fixa 3.- Sistemes de comunicació
 80. 80. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 80 3.- Sistemes de comunicació
 81. 81. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 81 La Xarxa Telefònica: està formada pels telèfons dels abonats, les centrals telefòniques i les línies telefòniques (cable elèctric, fibra òptica, ones terrestres, ones per satèl·lit) 3.- Sistemes de comunicació
 82. 82. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 82 En la telefonia mòbil els aparells són autònoms, es desplacen amb l’usuari. La connexió amb la xarxa de comunicació es fa a través d’ones electromagnètiques. la telefonia mòbil 3.- Sistemes de comunicació
 83. 83. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 83 La telefonia mòbil és una evolució de les comunicacions per ones electromagnètiques entre l’aparell mòbil i una estació repetidora fixa connectada al sistema de telefonia convencional. 3.- Sistemes de comunicació
 84. 84. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 84 3.- Sistemes de comunicació Resumint la comunicació per telefonia mòbil consta de 3 parts fonamentals: 1) Estacions base: són les encarregades de transmetre i rebre el senyal. 2) Centrals de commutació: són les que permeten la connexió entre dos terminals concrets. És una commutació digital, electrònica i totalment automatitzada 3) Telèfons mòbils: són els encarregats de recollir o enviar la senyal a l'estació base.
 85. 85. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 85 3.- Sistemes de comunicació
 86. 86. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 86 - El micròfon: Converteix els sons en senyals elèctrics per mitjà d'una membrana amb grans de carbó. Depenent de la freqüència i la intensitat del so la membrana comprimeix més o menys els grans de carbó. Aquesta compressió es tradueix en senyals elèctrics, que s'envien al receptor passant per la central telefònica. 3.- Sistemes de comunicació
 87. 87. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 87 3.- Sistemes de comunicació
 88. 88. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 88 - L'auricular o receptor: El senyal elèctric que li arriba des del micròfon de l'emissor es transforma en senyal acústic (de veu). - Unitat de marcatge: Són tecles numèriques que serveixen per marcar el número de telèfon receptor amb el qual volem establir la comunicació. - La central telefònica: En ella estan els equips que porten a terme les funcions de comunicació. Sol haver una per cada província o zona. 3.- Sistemes de comunicació
 89. 89. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 89 En una central telefònica hi ha dues parts principals:  La unitat de commutació: Enllaça el telèfon de l'emissor amb el del receptor si pertanyen els dos telèfons a la mateixa central. En cas de pertànyer a centrals diferents la unitat de commutació enllaça amb la unitat de control per enllaçar amb una altra central diferent.  La unitat de control: Enllaça les connexions entre centrals diferents 3.- Sistemes de comunicació
 90. 90. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 90 3.- Sistemes de comunicació Groc: Unitats de commutació Blau: Unitats de control
 91. 91. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 91 3.- Sistemes de comunicació
 92. 92. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 92 3.- Sistemes de comunicació
 93. 93. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 93 El Fax (abreviatura de facsímil) és una tecnologia que s’usa per a transferir còpies (facsímils) de documents, usant dispositius que operen sobre la xarxa telefònica convencional. El fax 3.- Sistemes de comunicació
 94. 94. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 94 L’avantatge del Fax respecte altres mètodes com ara el correu tradicional és que en el fax la transmissió és pràcticament instantània. Tot i així, els desavantatges que suposen una baixa qualitat l’han relegat davant el correu electrònic com a forma més comuna d’enviar documents de forma electrònica. 3.- Sistemes de comunicació
 95. 95. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 95 L’aparell de fax empra la línia telefònica per enviar o rebre informació. La línia no és especial, s’utilitza la mateixa que per comunicar amb veu. Tant l’emissor com el receptor han de disposar d’un aparell de fax, que fa les funcions de transmissió i recepció. Com que es fa servir la línia telefònica, cada fax queda identificat també amb un número telefònic. 3.- Sistemes de comunicació
 96. 96. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 96 La tècnica de captació de la imatge és la mateixa que la d’una escàner o d’una fotocopiadora. En el receptor el senyal és descodificat i preparat per a ser imprès. El sistema d’impressió més utilitzat actualment és per tòner, com a les impressores làser i les fotocopiadores. 3.- Sistemes de comunicació
 97. 97. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 97  La ràdio (1896)  La televisió (1925)  GPS (1994) 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Comunicació per ones
 98. 98. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 98
 99. 99. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 99 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Radio La tècnica de comunicació sense fils comença a tenir èxuit amb els treballs de Guglielmo Marconi, que parteix dels estudis d’Hertz. Marconi presentà la primera patent d’un sistema de telegrafia sense fils l’any 1896.
 100. 100. 1887: El físic alemany Heinrich Rudolf Hertz aconsegueix demostrar l'existència de les ones electromagnètiques. 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Breu Història de la ràdio
 101. 101. 1890: El físic francès Edouard Branly inventa un aparell que rep els senyals de la telegrafia sense utilitzar fils (les llimadures de ferro contingudes en un tub aÏllat conduien un corrent elèctric sota l'acció d'una ona electromagnètica) 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 102. 102. 1896: L'enginyer rus Alexander Popov inventa la primera antena radioelèctrica. També construeix el primer receptor d'ones electromagnètiques. 1901: Marconi va aconseguir transmetre un missatge per radio, en codi Morse, des de la Gran Bretanya fins a Terranova(Canadà). 1920: Primeres transmissions radiofòniques per entreteniment. (neix la ràdio) 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 103. 103. 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 104. 104. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 104 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El desenvolupament de l’electrònica a principi del segle XX era incipient i va ser la invenció de la làmpada termoiònica per L.A. Fleming i Lee de Forrest que va impulsar definitivament l’electrònica i l’explosió de les comuncacions electròniques.
 105. 105. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 105 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L’any 1920 es realitzà la primera emissió comercial de ràdio als Estats Unitas, i l’any 1922, al continent europeu. L’any 1933 es popularitzarà la compra de receptors de ràdio d’ona curta, tecnicament molt perfeccionats, equipats amb làmpades termoiòniques.
 106. 106. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 106 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L’any 1954 ja es van comercialitzar els primers aparells de ràdio fabricats amb transistors El transistor és un component electrònic semiconductor d'estat sòlid que s'utilitza com a amplificador o com a commutador, i té tres terminals que s'anomenen col·lector, base i emissor.
 107. 107. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 107 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Amb els transistors, els aparells són:  més petits.  consumeixen menys energia.  són més fiables.  no tan fràgils.  són més econòmics.
 108. 108. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 108 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques En 1954 ja es van comercialitzar els primers aparells de ràdio fabricats amb transistors.
 109. 109. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 109 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La ràdio ha estat un dels vehícles culturals més importants en la societat actual, com a mínim fins a l’aparició de la televisió.
 110. 110. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 110 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La radiodifusió a través de les ones electromagnètiques requereixen un sistema de codificació de la informació i un sistema d’emissió,
 111. 111. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 111 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Al mateix temps que un sistema de recepció capaç de descodificar la informació.
 112. 112. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 112 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques de manera que el canal de comunicació entre emissor i recpetor són les ones electromagnètiques.
 113. 113. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 113 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 114. 114. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 114 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El centre emisor és l’encarregat de generar la informació sonora, codificar-la i emetre-la a l’espai a través de les ones electromagnètiques. Aquest procés consta d’unes etapes consecutives amb un equipament electrònic complex, que afectua el processament del so fins a l’emissió del senyal de radiograqüència a través de l’antena.
 115. 115. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 115 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El microfon converteix el so en un senyal elèctric de baixa freqüència que, degudament amplificat, arriba al modulador. El modulador és un circuit electrònic que rep dos senyals d’entrada, el senyal d’audiofreqüència i el senyal de l’oscil·lador o generador de l’ona de radioferqüència o portadora.
 116. 116. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 116 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L’ona portadora és electromagnètica, defineix la frequüencia de l’emissió de l’emissora, i és l’encarregada de propagar-se a l’espai.
 117. 117. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 117 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El modulador modifica l’ona portadora amb el senyal d’àudio i l’ona resultant va a un amplificador d’alta freqüència connecat amb la antena emissora.
 118. 118. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 118 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L’antena és un element clau en un sistema de rediocomunicació, atés que d’ella depèn, en part, la bona propagació de l’ona de ràdio.
 119. 119. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 119 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Hi ha dos tipus de modulació o modificació de l’ona portadora : La modulació de l’amplitud (AM) La modulació de la frequüència (FM)
 120. 120. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 120 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 121. 121. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 121 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Les bandes de radiodifusió comercial més habituals són:
 122. 122. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 122 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 123. 123. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 123 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Les ones modulars són emeses per l’antena i es propaguen seguint les lleis físiques de refracció i reflexió de les ones.
 124. 124. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 124 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La abast o cobertura d’una emissora es pot veure efectada per la potència de l’amplificador de radiofreqüència i per la disposició de l’antena.
 125. 125. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 125 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Las recepció de l’ona esta condicionada per  La sensibilitat del receptor  La distància al centre emissor  Els obstacles (muntanyes, edificis,...) entre ambdós.
 126. 126. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 126 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El receptor rep el senyal a través de l’antena. Com que hi ha molts senyals electromagnètics que viatgen per l’espai simultàniament, perquè el receptor seleccioni l’ona de l’emissora que vol escoltar i discrimini les altres disposa d’una etapa de sintonització.
 127. 127. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 127 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El una vegada el circuit de sintonia està ajustat a la mateixa freqüència de la portadora, el senyal elèctric captat s’encamina cap al detector. Aquest separa el senyal elèctric del so de l’ona portadora. Ona portadora Ona sonoraOna modulada
 128. 128. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 128 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Com que el senyal d’àudio és molt feble, cal amplificar- ne la potència per ser enviat a l’altaveu o els auriculars.
 129. 129. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 129 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques En la banda de FM amb la tecnologia anomenada Radio Sata System (RDS) les emissores poden incloure informació adicional, en format digital, a la seva emissió per aconseguir, entre d’altres, les prestacions següents:  Sintonització automàtica de l’emissora  Accés automàtic als butlletins de l’estat del transit  Informació literal (nom de l’emissora, el programa que està en emissió, et titol de la peça musical)
 130. 130. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 130 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La implantació de la ràdio en la societat La ràdio té tres funcions bàsiques: informar, entretenir i divulgar. La ràdio ha marcat diferents èpoques de la vida, és fàcil recordar en relació amb les veus i la música que ens han acompanyat a través dels anys. És la màgia de la ràdio.
 131. 131. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 131 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La televisió La primera imatge transmesa s’esdevingué el 2 d’octubre de 1925, gràcies als treballsde l’anglès John L. Baird. La primera transmissió intercontinental entre Europa i Amèrica la va realitzar també Baird l’any 1928.
 132. 132. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 132 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L'any 1929, la BBC va començar a emetre mitja hora diària, i des de 1936 emet regularment.
 133. 133. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 133 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L'any 1949, els tècnics de l'empresa americana RCA van aconseguir tubs de raigs catòdics en color, però fins al 1957, la televisió en color no va estar resolta. tubs de raigs catòdics
 134. 134. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 134 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L'any 1961, l'enginyer alemany Walter Buch presentà el sistema PAL (Phase Alternate Line) de codificació d'imatges en color. A l'Estat espanyol les primeres emissions es van fer a Madrid l'any 1956. L’11 de setembre de 1983 començà a emetre la Televisió de Catalunya, integrament en llengua catalana.
 135. 135. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 135 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 136. 136. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 136 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques En un estudi de televisió es capta el so i la imatge per separat i les emet conjuntament, però en freqüències i modulacions diferents.
 137. 137. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 137 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El primer element sensible capaç de captar la imatge fou el vidicó.
 138. 138. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 138 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Actualment ja s’utilitzen sensors de semiconductor molts més evolucionats anomenats CCD (Coupled Charge Device)
 139. 139. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 139 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Aquests fan la captació de la imatge convertint-la en una col·lecció de punts o píxels que s’exploren cíclicament i es converteixen en senyals elèctrics. El so es captat pel micròfon. A continuació es creen dues ones portadores, una per el so i l’altra per la imatge,. S’insereixen el senyal d’àudio i el senyal generat pel captador d’imatge, respectivament.
 140. 140. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 140 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Aleshores es combinen en el mesclador i s’obté un conjunt de senyals elèctrics codificats que, degudament amplificats, ja es poden emetre a través de l’antena.
 141. 141. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 141 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La recepció del senyal de televisió requereix una antena, l’orientació de la qual és crítica.
 142. 142. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 142 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El receptor disposa d’un circuit de sintonia, com en els aparells de ràdio, per seleccionar la freqüència de l’emissora. El senyal rebut se separa inicialment en la part d’àudio i en la part de vídeo. La part de vídeo, després de ser tractada, s’envia a la pantalla.
 143. 143. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 143 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Les primeres pantalles incorporaven un tub de raigs catòdics. Els seu interior està revestit amb 625 línies de punts de fòsfor en sèries de tres per reproduir els tres colors bàsics: vermell, blau i verd.
 144. 144. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 144 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 145. 145. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 145 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La imatge es compon de manera seqüencial fent un escombrats molt ràpid i aprofita l’efecte de retenció que presenta la vista humana; això fa que en determinats casos apreciem una petita oscil·lació a la pantalla..
 146. 146. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 146 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 147. 147. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 147 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Actualment les pantalles es fabriquen amb la tecnologia TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display) la qual cosa es basa en una matriu de transistors que activen l’orientació de les molècules de cristall líquid.
 148. 148. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 148 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Aquestes pantalles presenten millores destacables respecte els tubs de raigs catòdics: ocupen menys volum, pesen menys, consumeixen menys energia i NO emeten radiacions.
 149. 149. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 149 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La Televisió Digital Terrestre (TDT) es fonamenta en un acord tècnic entre fabricants, per l'àmbit europeu, sota la norma o estàndard DVD-T. A TDT millora substancialment les prestacions en TV:  Millorar la qualitat d’imatge  Millora de so  Immunitat a les interferències  Millora la informació annexa.
 150. 150. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 150 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La televisió d’alta definició, coneguda amb les sigles HDVT (High Definition TeleVision) ofereix una qualitat d’imatge molt elevada ja que disposa d’una elevada quantitat de punt: 1920 x 1080 línies...
 151. 151. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 151 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Les ones electromagnètques a nivell terrestre tenen una gran limitació pel que fa a la seva propagació i abast, motiu pel qual la posada en òrbita de satèl·lits de comunicacions ha popularitzat la recepció de canals de TV via satèl·lit. Les ones emeses pels satèl·lits són molt febles i per rebre-les cal emprar antenes parabòliques.
 152. 152. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 152 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Aquestes antenes tenen la propietat de reflectir les ones i concentra-les en un punt, anomenat focus, de manera que la intensitat de l’ona en aquest punt és suficient per a ser tractada.
 153. 153. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 153 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El GPS Un satèl·lit artificial s’utilitza per a servir d’enllaç telefònic, de ràdio i de televisió entre diversos punts de la superfície terrestre.
 154. 154. El seu comportament es similar a la d'un mirall on es reflexen les dades que li envien des d'una estació terrestre cap a uns terminals instal·lats al territori en la qual el satèl·lit dona cobertura. 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Tema 1 Sistemes de comunicació 154Tecnologia 3r ESO
 155. 155. Satèl·lits passius: Es limiten a reflectir la senyal rebuda sense portar cap altra tasca. Satèl·lits actius: Amplifiquen els senyals que reben abans d'enviar-les cap a la terra, són les més habituals. 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Tipus de satèl·lits, segons el seu funcionament: Tema 1 Sistemes de comunicació 155Tecnologia 3r ESO
 156. 156.  Satèl·lits d'òrbita geostacionària  Satèl·lits d'òrbita baixa (LEO)  Satèl·lits d'òrbita el·líptica excèntrica (Molniya) 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Tipus de satèl·lits segons la seva òrbita: Tema 1 Sistemes de comunicació 156Tecnologia 3r ESO
 157. 157.  Satèl·lits de Telecomunicacions (Ràdio i Televisió)  Satèl·lits Meteorològics.  Satèl·lits de Navegació.  Satèl·lits Militars i espies.  Satèl·lits d'Observació de la terra.  Satèl·lits de radioaficionat. 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Tipus de satèl·lits segons la seva finalitat Tema 1 Sistemes de comunicació 157Tecnologia 3r ESO
 158. 158. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 158 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El primer satèl·lit de comunicacions fou l’Sputnik, llançat a l’espai l’any 1957.
 159. 159. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 159 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques El satèl·lit de comunicacions internacionals Intelsat, va ser posat en òrbita el 1965
 160. 160. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 160 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Sistema GPS (sistema de posicionament global): és un sistema d'orientació i navegació basat en la recepció de les informacions emeses per 24 satèl·lits, que estan en òrbita a 20.200 Km.
 161. 161. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 161 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Es troben disposats de tal manera que sempre tenim 4 satèl·lits a la vista a qualsevol zona de la terra. Els satèl·lits coneixen en tot moment la posició del receptor GPS situat a la terra (al cotxe per exemple).
 162. 162. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 162 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques La majoria dels receptors GPS actuals tenen la possibilitat, com a valor afegit, de guardar en memòria la informació digitalitzada de mapes, plànols de carrers de ciutats, xarxa de carreteres i altres prestacions que pot mostrar gràficament a la pantalla amb un alt nivell de detall.
 163. 163. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 163 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques Sistema Galileu: és el sistema de navegació creat per Europa per tenir independència respecte el GPS americà. La diferència és que està format per 30 satèl·lits a 23.600Km d'altitud, disseny que millora la seva cobertura en latituds extremes (prop dels pols).
 164. 164. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 164 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques L'usuari podrà utilitzar amb un únic receptor els dos sistemes de navegació
 165. 165. Tema 1 Sistemes de comunicació Tecnologia 3r ESO 165 Els satèl·lits porten uns panells solars per rebre energia solar que l'emmagatzema en bateries. Aquesta energia després la utilitza per enviar els senyals, i en cas que el satèl·lit es desviï de la seva òrbita, per impulsar uns motors que li retornen a l'òrbita inicial. 4.- Aparells de comunicació que utilitzen ones electromagnètiques
 166. 166. Precs i preguntes TEMA 1: La cèl·lula, unitat de vida Albert Garcia Iglesias Versió 1.0 - juliol 2013

×