Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Peperiksaan Akhir Tahun November 2017 | Pendidikan Muzik Tahun 5

1.239 visualizaciones

Publicado el

Peperiksaan Akhir Tahun November 2017 | Pendidikan Muzik Tahun 5

Publicado en: Educación

Peperiksaan Akhir Tahun November 2017 | Pendidikan Muzik Tahun 5

  1. 1. SULIT 1 PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 5 Peperiksaan Akhir Tahun SK Skarok 2017 Bahagian A (20 markah) Bulatkan jawapan yang sesuai 1. Klef G juga dikenali sebagai klef _____________. A. alto B. trebel C. bes D. tenor 2. Gambar di atas menunjukkan not yang bernama _______________. A. kuaver B. semibrif C. krocet D. semikuaver 3. Gambar menunjukkan not yang bernama ____________. A. kuaver B. semibrif C. krocet D. minim NAMA KELAS
  2. 2. SULIT 2 4. Gambar di atas menunjukkan not yang bernama ____________. A. kuaver B. semibrif C. krocet D. minim 5. Di atas merupakan tanda rehat ______________. A. kuaver B. krocet C. semikuaver D. Minim 6. Do Re Mi merupakan ____________________. A. nama-nama not B. nilai-nilai not C. nama alat muzik D. solfa 7. Gembira merupakan salah satu ________________ dalam muzik. A. mud B. nilai not C. nama not D. solfa 8. Kompang merupakan alat muzik kaum _____________. A. India B. Cina C. Melayu D. Kadazan 9. Loceng merupakan alat muzik ____________. A. ketuk B. tiup
  3. 3. SULIT 3 C. petik D. goncang 10. Lagu ____________ merupakan lagu kebangsaan negara Malaysia. A. Sejahtera Malaysia B. Mari Bergerak C. Jong-jong Inai D. Negaraku Bahagian B ( 30 markah ) 1. Namakan simbol berdasarkan anak panah di bawah ini. (10 markah) 1. 2. 3. 4. 3.
  4. 4. SULIT 4 2. Jawab soalan – soalan di bawah. (10 markah) 1. Apakah tajuk lagu di atas? __________________________________________ 2. Apakah meter bagi lagu di atas? __________________________________________ 3. Namakan not pertama yang terdapat dalam bar satu. __________________________________________ 4. Namakan 3 not pertama dalam bar 3. __________________________________________ 5. Ada berapa not krocet dalam skor di atas? _____________________________________________
  5. 5. SULIT 5 6. Apakah nama not yang terdapat pada bar terakhir? _____________________________________________ 7. Berikan tiga nama composer lagu Ikut Rentak di atas . (i) _______________________ (ii) _______________________ (iii) ________________________ 8. Berapakah nilai not dalam bar terakhir? ___________________________________.
  6. 6. SULIT 6 3. Bina corak irama mengikut meter yang diberikan pada bar 2 hingga bar 6. (10 markah)

×