Se ha denunciado esta presentación.

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

1

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 12
1 de 12

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

1

Compartir

Descargar para leer sin conexión

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Обратни връзки и влиянието им върху параметри на усилвателите

 1. 1. Обратни връзки в усилвателите и тяхното влияние върху параметрите им Доц. М. Иванова
 2. 2. Определения • Посоката на предаване или усилване на сигналите от входа към изхода се смята за права посока. Посоката от изхода към входа е обратна. Сигналите, които се предават в обратна посока осъществяват т.нар. обратна връзка. • Чрез веригата за ОВ с коефициент на предаване β, част от изходната енергия се подава във входната верига на усилвателя. • Коефициентът на усилване на усилвателя е А, а AF е коефициентът на усилване на усилвателя с ОВ.
 3. 3. Sβ RG A E β G RL SG Si So AF
 4. 4. • За количествена оценка на обратната връзка се приема отношението: F=A/AF, което още се нарича дълбочина на обратната връзка • Параметърът F се използва, за да се оцени влиянието на обратната връзка върху параметрите на усилвателя • Чрез F може да се определи дали обратната връзка е положителна или отрицателна; – F>1, AF<A - обратната връзка е отрицателна – F<1, AF>A - обратната връзка е положтелна
 5. 5. Видове ОВ • Вътрешна (паразитна) - дължаща се на свойствата на усилвателя; • - Външна - създава се от специални вериги за ОВ, използва се за изменение или подобряване параметрите на електронните устройства; • - Положителна - когато сигналът от веригата за обратна връзка 푆훽 и входният сигнал 푆푖 имат една и съща полярност (фаза), тогава тези сигнали се сумират и сигналът на входа, а също и на изхода нараства; • - Отрицателна - когато полярностите (фазите) на сигнала от веригата за обратна връзка 푆훽 и входният сигнал 푆푖 са противоположни, тогава амплитудата на входният (респ. изходният) сигнал намалява; • - Честотно независима - ако е създадена от честотно независими елементи; • - Честотно зависима - ако е създадена от честотно зависими елементи; • - Местна (локална) - ако обхваща само едно стъпало; • - Обща - ако обхваща повече от едно стъпала или целия усилвател.
 6. 6. Последователна отрицателна ОВ по ток Io Uo RL UG Ui Uβ RG AY βR EG Ii=IG
 7. 7. Последователна отрицателна ОВ по ток • Коефициент на усилване по напрежение • Проводимост на предаване • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 8. 8. Паралелна отрицателна ОВ по напрежение Ii Uo RL UG Ui Iβ RG A RTR βY EG IG
 9. 9. Паралелна отрицателна ОВ по напрежение • Коефициент на усилване по напрежение • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 10. 10. Паралелна отрицателна ОВ по ток Ii UG Ui Iβ RG A βI EG IG Io Uo RL
 11. 11. Паралелна отрицателна ОВ по ток • Коефициент на усилване по напрежение • Входно съпротивление • Изходно съпротивление • Коефициент на усилване по ток
 12. 12. Изводи • Последователни ОВ – намалява Au и увеличава RiA, не променя AI • Паралелни ОВ – не променя Au и намалява RiA, намалява AI • ОВ по напрежение – намалява RoA • ОВ по ток – RoA се увеличава • ОВ влияят върху някои смущения и нелинейни изкривявания

×