Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫گواد‬ ‫کنوانسیون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ا‬‫ر‬‫االخا‬
‫اولين‬‫همايش‬‫ايمني‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫در‬‫هوايي‬(3‫الي‬4‫تيرماه‬1393)
‫نعناک...
‫ا‬
َ
‫ي‬‫ا‬
َ ‫ه‬ّ
‫ُي‬
َ
‫أ‬َ َ‫ين‬ ِ‫ذ‬
‫ه‬َ
‫ال‬َ
ّ
‫ن‬
َ
‫آم‬َ‫اوا‬َ‫اوا‬
ّ
‫ف‬‫و‬
َ
‫أ‬‫ا‬
ِ
‫ب‬َ ِ‫اود‬
ّ
‫ق‬ ّ‫ع‬‫...
‫صفېرعدالٺ‬
‫بحث‬ ‫حقوقی‬ ‫مبنای‬
‫کنوانسییون‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫شاهنشاهی‬ ‫دولت‬ ‫الحاق‬ ‫اجازه‬ ‫قانون‬12‫اکتبیر‬1929‫و‬ ‫ور...
‫صفېرعدالٺ‬
‫کنوانسیون‬ ‫اصلی‬ ‫موضوع‬
‫به‬ ‫گواداالخارا‬ ‫کنوانسیون‬ ‫موضوع‬«‫حمل‬ ‫عامل‬‫و‬‫نقل‬»‫مربوط‬‫است‬.
‫ورشو‬ ‫ک...
‫صفېرعدالٺ‬
‫های‬ ‫موجودیت‬ ‫امون‬‫ر‬‫پی‬ ‫تعاریفی‬‫و‬ ‫حمل‬‫هوایی‬ ‫نقل‬
.1‫بین‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬‫چیست؟‬ ‫المللی‬
.2‫کیست؟...
‫صفېرعدالٺ‬
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫اسناد‬
.1‫مسافر‬ ‫بلیط‬
.2‫شخصی‬ ‫لوازم‬ ‫رسید‬
.3‫بارنامه‬‫هوایی‬
‫صفېرعدالٺ‬
‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬ ‫مسئولیت‬
‫چیست‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مسئولیت‬‫؟‬
‫صفېرعدالٺ‬
‫کنوانسیون‬ ‫مفاد‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬
‫مواد‬7،8‫و‬9‫با‬ ‫کنوانسیون‬‫حکمیت‬ ‫و‬ ‫داوری‬ ‫موضوع‬
‫صفېرعدالٺ‬
‫مفاد‬ ‫تحلیل‬
.1‫اقامه‬‫دعوی‬
.2‫شرط‬‫حکمیت‬
‫گیری‬ ‫نتیجه‬
‫کنوانسیییی‬ ‫سییییند‬‫ی‬‫گواالداخییییارا‬ ‫ون‬
‫بعنییوان‬‫ییی‬‫جییار‬ ‫و‬ ‫معتبییر‬ ‫سییند‬ ‫ک‬‫ی‬
‫در‬‫حک...
‫صفېرعدالٺ‬
‫حقوقی‬ ‫موسسه‬‫صففررددال‬‫ٺ‬
‫بیا‬ ‫میرتبط‬ ‫حقیوقی‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬
‫بییین‬ ‫حقییوق‬‫حقییوق‬ ،‫هییوا...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

guadalajara convention

373 visualizaciones

Publicado el

Analysis of the Guadalajara Convention from Safere-Edalat law, Inc.

Publicado en: Derecho
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

guadalajara convention

 1. 1. ‫گواد‬ ‫کنوانسیون‬ ‫بر‬ ‫تحلیلی‬‫ا‬‫ر‬‫االخا‬ ‫اولين‬‫همايش‬‫ايمني‬‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫در‬‫هوايي‬(3‫الي‬4‫تيرماه‬1393) ‫نعناکار‬ ‫محمدجعفر‬/‫بین‬ ‫حقوق‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬‫الملل‬ ‫ایزدی‬ ‫محمدرسول‬/‫بین‬ ‫تجارت‬ ‫حقوق‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬‫الملل‬
 2. 2. ‫ا‬ َ ‫ي‬‫ا‬ َ ‫ه‬ّ ‫ُي‬ َ ‫أ‬َ َ‫ين‬ ِ‫ذ‬ ‫ه‬َ ‫ال‬َ ّ ‫ن‬ َ ‫آم‬َ‫اوا‬َ‫اوا‬ ّ ‫ف‬‫و‬ َ ‫أ‬‫ا‬ ِ ‫ب‬َ ِ‫اود‬ ّ ‫ق‬ ّ‫ع‬‫ل‬
 3. 3. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫بحث‬ ‫حقوقی‬ ‫مبنای‬ ‫کنوانسییون‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫شاهنشاهی‬ ‫دولت‬ ‫الحاق‬ ‫اجازه‬ ‫قانون‬12‫اکتبیر‬1929‫و‬ ‫ورشیو‬ ‫یل‬‫ی‬‫پروتک‬28‫یاتامبر‬‫ی‬‫س‬1955‫یه‬‫ی‬‫اله‬‫و‬‫ییون‬‫ی‬‫کنوانس‬18‫یاتامبر‬‫ی‬‫س‬1961‫یارا‬‫ی‬‫گواداالخ‬‫و‬ ‫پروتکل‬8‫مارس‬1971‫گواتماال‬(‫مصوب‬1354/2/31)
 4. 4. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫کنوانسیون‬ ‫اصلی‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫گواداالخارا‬ ‫کنوانسیون‬ ‫موضوع‬«‫حمل‬ ‫عامل‬‫و‬‫نقل‬»‫مربوط‬‫است‬. ‫ورشو‬ ‫کنوانسیون‬ ‫متمم‬ ‫واقع‬ ‫به‬ ‫گواداالخارا‬ ‫کنوانسیون‬‫است‬ Guadalajara Convention is supplementary to the Warsaw Convention
 5. 5. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫های‬ ‫موجودیت‬ ‫امون‬‫ر‬‫پی‬ ‫تعاریفی‬‫و‬ ‫حمل‬‫هوایی‬ ‫نقل‬ .1‫بین‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬‫چیست؟‬ ‫المللی‬ .2‫کیست؟‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫عامل‬ .3‫کیست؟‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬
 6. 6. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫اسناد‬ .1‫مسافر‬ ‫بلیط‬ .2‫شخصی‬ ‫لوازم‬ ‫رسید‬ .3‫بارنامه‬‫هوایی‬
 7. 7. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬ ‫مسئولیت‬ ‫چیست‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫متصدی‬ ‫و‬ ‫عامل‬ ‫مسئولیت‬‫؟‬
 8. 8. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫کنوانسیون‬ ‫مفاد‬ ‫اصلی‬ ‫هسته‬ ‫مواد‬7،8‫و‬9‫با‬ ‫کنوانسیون‬‫حکمیت‬ ‫و‬ ‫داوری‬ ‫موضوع‬
 9. 9. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫مفاد‬ ‫تحلیل‬ .1‫اقامه‬‫دعوی‬ .2‫شرط‬‫حکمیت‬
 10. 10. ‫گیری‬ ‫نتیجه‬ ‫کنوانسیییی‬ ‫سییییند‬‫ی‬‫گواالداخییییارا‬ ‫ون‬ ‫بعنییوان‬‫ییی‬‫جییار‬ ‫و‬ ‫معتبییر‬ ‫سییند‬ ‫ک‬‫ی‬ ‫در‬‫حکم‬ ‫حییوزه‬‫ییی‬‫داور‬ ‫و‬ ‫ت‬‫ی‬‫امییور‬ ‫و‬ ‫قضا‬‫یی‬‫ف‬‫ی‬‫بی‬ ‫میا‬‫ی‬‫دخ‬ ‫اشیخا‬ ‫ن‬‫یی‬‫ل‬ ‫در‬‫هیوا‬ ‫نقیل‬ ‫و‬ ‫حمیل‬ ‫امر‬‫یی‬‫همیواره‬ ‫عنا‬ ‫و‬ ‫یه‬‫ی‬‫توج‬ ‫یورد‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫ی‬‫ی‬‫یوده‬‫ی‬‫ب‬ ‫ت‬‫یت‬‫ی‬‫اس‬.
 11. 11. ‫صفېرعدالٺ‬ ‫حقوقی‬ ‫موسسه‬‫صففررددال‬‫ٺ‬ ‫بیا‬ ‫میرتبط‬ ‫حقیوقی‬ ‫خدمات‬ ‫دهنده‬ ‫ارائه‬ ‫بییین‬ ‫حقییوق‬‫حقییوق‬ ،‫هییوایی‬ ‫الملییل‬ ‫مسیافر‬ ‫حقیوق‬ ،‫بازرگیانی‬ ‫هواپیمایی‬‫ین‬ ‫هیوایی‬ ‫نقیل‬ ‫و‬ ‫حمیل‬ ‫حقوق‬ ‫و‬ ‫هواپیما‬ ‫خیابان‬ ،‫ادی‬‫ز‬‫آ‬ ‫خیابان‬ ،‫ان‬‫ر‬‫ته‬‫دکرتهوشیار‬‫پالک‬ ،‫پور‬ ‫بهمن‬ ‫خیابان‬ ،42-http://www.safireedalat.ir

×