Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 3 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Mates Març (20)

Anuncio

Más de mjvercher (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Mates Març

  1. 1. IES PRÍNCEP DE GIRONA ACOLLIDA MARÇ 2010 <br />ACTIVITATS D’AVALUACIÓ MATEMÀTIQUES<br />ALUMNE/A………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />1. ESCRIU EN LLETRES, RECORDANT ELS GUIONETS, LES XIFRES SEGÜENTS: <br />9192300714è32a15430<br />2. DIBUIXA O POSA EL NOM A LES SEGÜENTS LÍNIES, ANGLES O FIGURES :<br />línia horitzontal <br />angle obtús<br /> <br />línia corba<br />angle agut <br />línies vertical<br />triangle escalè<br />línies paral·leles<br /> <br /> 3. RESOL AQUESTS PROBLEMES:<br />Calcula l’àrea d’un quadrat que té 7 cm de costat.<br />Calcula l’àrea d’un rectangle que té una base de 15 cm i una altura de 6 cm<br />Calcula l’àrea d’un triangle que té una base de 8 cm i una altura de 4 cm.<br />4. PASSA A LITRES AQUESTES QUANTITATS:<br />2kl i 5 hl = l<br />1 kl i 9 cl = l<br />6 kl i 8 dal = l<br />3kl i 5 hl = l<br />5. DigueS si són certes o falses aquestes afirmacions, o completeu-les. <br />en un any hi ha quatre trimestres ……………………………….<br />un mil·leni són mil mesos. ……………………………………………<br />en dos anys hi ha tres semestres. ……………………………….<br />un segle són cent anys. ……………………………………………….<br />una dècada són deu anys. ……………………………………………..<br />en un lustre hi ha seixanta semestres. ……………………….<br />un nombre primer és…………………………………………………………<br />un nombre compost és……………………………………………………..<br /> 6. CalculA el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple d’aquestes xifres.<br />. m.c.d. (12, 3) . m.c.d. ( 6, 2) . m.c.d. (12, 75) . m.c.d.( 150, 210)<br />. m.c.m. (4, 7) . m.c.m. ( 6, 2) . m.c.m. (100, 140) . m.c.m.( 8, 15) <br />

×