Publicidad
Repasavaluacio2
Próximo SlideShare
Deures matesccss estiu2010Deures matesccss estiu2010
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Repasavaluacio2

  1. EXERCICIS DE REPÀS MATEMÀTIQUES 2n ESO 1. Resol els següents sistemes d’equacions utilitzant els tres mètodes: x 3y = 1 3x 4y = 2 6 11 [x = 2; y = 1] x= ;y = 2x + 5y = 9 4x y = 1 13 13 5x + 2y = 3 6x y = 1 1 3 [x = 1; y = 1] x= ;y = 2x 4y = 2 3x + 2y = 1 15 5 2. Expressa mitjançant una equació lineal amb dues incògnites i indica que repre- senten les incògnites.Troba una solució de cada una d’elles. (a) La suma de l’edat de na Marta i del seu germà és 22. (b) El perímetre d’ rectangle és de 54cm. un (c) El perímetre d’ triangle isòscels és de 36m. un (d) Dos kilos de pomes i cinc kilos de plàtans costen 10,5e (e) M’han donat bitllets de cinc euros i bitllets de 20e, en total tenc 125e (f) D’aquí 5 anys na Maria tendrà la meitat de l’edat del seu pare. 3. Resol l’equació: 3x x 10 x+1 2 (3x 1) (a) 1 = x , Sol : b. 2x = 2 , 2 5 7 6 3 17 Sol : 23 2 2 2x 2 4. Eleva els següents binomis: (2x 4) 10 2 3x3 5 5. Una cridada de mòbil ens costa 20 cèntims l’establiment de cridada i 6 cèntims el minut. Si ens costa 1,40e, quant de temps ha durat la cridada? 6. Resol la següent equació: 2x2 4x + 2 = 0, (Sol : 1) x2 + 7x + 10 = 0 (Sol : 2; 5) 2 2 (2x 1) (3x + 5) = 0 6x +3x = 0 2x 1=0 7. En una aula de 27 alumnes hi ha doble nombre de nois que de noies.Quants nois i noies hi ha?Planteja l’equació corresponent. 8. Troba el valor de l’expressió per m = 2 i n = 3 : 1 + 3m2 4n3 + 5m 9. Donats els polinomis: p(x) = 3x2 4x + 2 q(x) = 3x2 + 1 Calcula: a) p(x) 2q(x) b) p(x):q(x) 1
Publicidad