Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Salut i malaltia per Ana i Dario

1.275 visualizaciones

Publicado el

Presentació de Ana Ruiz i Dario Guirado de 1r de BAT A d’introducció a la unitat "Salut i malaltia" de CMC curs 2011-2012

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Salut i malaltia per Ana i Dario

 1. 1. Ana RuizDarío Guirado
 2. 2. L’Organització Mundial de la Salut(OMS) defineix la salut com un estatde complet benestar físic, mental isocial, i no sols com l’absència demalaltia.La malaltia es pot definir com lapèrdua transitòria o permanent delbenestar físic, psíquic o social.
 3. 3. La qualitat de vida es defineix com el seu grau de benestar, felicitat i satisfacció, que lipermet actuar i sentir la vida de manera positiva.Un dels principals indicadors és l’esperança de vida, que és una estimació de lamitjana d’anys que viuria un grup de persones nascudes en un any.
 4. 4. La salut està sotmesa a una sèrie de malalties, agressions i riscos que poden tenirorigen en diferents àmbits: l’ambient, l’organisme, els hàbits, l’entorn sociocultural…
 5. 5. Agressions ambientals físiques• Radiacions ionitzants. Forma de energia que pot provocar canvies en les nostres cèl·lules.• Sorolls. Pot provocar alteracions en el son i el comportament, així com una pèrdua auditiva.• Variacions de temperatura. Les altes temperatures amb un excés d’humitat impedeixen l’evaporació de lasuor i la refrigeració que això suposa, pot ser letal. En el fred extrem també causa lesions.Agressions ambientals químiques• Contaminació de l’aire. Les activitats humanes modifiquen la composició de l’aire amb compostos queafecten la salut.• Contaminació dels aliments. Ingerir aliments contaminats pot tenir efectes negatius sobre la salut, tant acurt termini com a llarg termini.
 6. 6. Les malalties infeccioses són aquelles causades per microorganismes: bacteris, virusprotozous i fongs. Els que ens poden causar malalties s’anomenen microorganismespatògens.- Els bacteris fabriquen toxines que es reparteixen a través de la sang i causen símptomes més greusde la malaltia.- Els virus en sortir de la cèl·lula, la destrueixen o bé l’afebleixen. La destrucció de les cèl·lules causala malaltia.- Encara que sols unes vint espècies de protozous causen malalties en l’ésser humà, una quarta partde la humanitat n’està afectada.- Els fongs no acostumen a causar malalties en individus sans, sinó en els pacients que ja estanafeblits per una altra malaltia.
 7. 7. Perquè aparegui una malaltia infecciosa, el microorganisme patogen ha d’entrar en el nostre cos.Això passa de diverses maneres:• Per contacte directe. El microorganisme passa d’una persona malalta a una altra de sana.• Per mitjà de l’aigua. S’esdevé si l’aigua està contaminada per femta de persones o d’animals.• Per mitjà dels aliments. Les fruites i les verdures es poden contaminar si es reguen amb aigua contaminada.La carn i els ous es poden contaminar quan es manipulen de maner inadequada.•Per mitjà d’animals. Els animals que poden transmetre malalties s’anomenen vectors. Un exemple: elsmosquits.
 8. 8. • Mecanismes inespecífics de defensa. Ens defensen davant de qualsevolinfecció.• Mecanismes específics de defensa. Van dirigits contra cadamicroorganisme concret que entri en contacte amb nosaltres. SISTEMA IMMUNITARI Mecanismes inespecífics • La pell. És una barrera infranquejable llevat que hi hagi una ferida. • Les mucoses. Són els epitelis que recobreixen les cavitats corporals. Estan recoberts de moc i de secrecions que destrueixen els microorganismes. • La inflamació. És una resposta de l’organisme davant els microorganismes. La zona s’envermelleix, s’infla, augmenta la seva temperatura i fa mal. Mecanismes específics: el sistema immunitari El component més important del sistema immunitari són els limfòcits: 1. Els limfòcits B i els anticossos: els anticossos són unes proteïnes que s’uneixen als antígens. Els produeixen els limfòcits B. Els microorganismes queden coberts d’anticossos a fi que altres globus blancs els destrueixin. 2. Els limfòcits T: reconeixen les proteïnes que un virus deixa quan infecta una cèl·lula i destrueixen les cèl·lules en què es troben. També regulen el funcionament d’elements del sistema immunitari, però són clau en la defensa de l’organisme.
 9. 9. Les infeccions bacterianes es tracten amb antibiòtics (substàncies que resultentòxiques per als bacteris).El primer antibiòtic que es va descobrir va ser la penicil·lina. La va descobrir AlexanderFleming el 1928 i va suposar una revolució en la medicina. Avui dia hi ha antibiòtics per gairebé tots els tipus de bacteris.
 10. 10. Tractament contra malalties causades per protozous i fongsPer al tractament de les malalties de les infeccions per protozous i fongs es fan servir,respectivament, antiprotozoaris i fungicides. No són tan efectius com els antibiòtics i podenresultar una mica tòxics per a les persones.Tractament contra malalties causades per virusÉs el nostre propi organisme el que ha de vèncer la infecció i eliminar el virus. En els últims anyss’han desenvolupat fàrmacs eficaços contra alguns virus concrets, com el VIH, que causa la sida.Aquests medicaments s’anomenen antivirals o antivírics. Les vacunes Les vacunes tenen l’objectiu d’immunitzar les persones contra una sèrie de microorganismes patògens. Per fer-ho, s’injecta aquell mateix microorganisme, sigui mort o afeblit, o fins i tot fragments.
 11. 11. Què és un tumor?Un tumor és qualsevol alteració dels teixits que produeix un augment de volum. La major part dels tumorssón tumors beingnes. Són aquells que creixen localment, és a dir, es queden en el lloc en què s’han format,ja que les seves cèl·lules no es desplacen.Tumors malignes: el càncerUn tumor maligne és aquell les cèl·lules del qual es poden desplaçar des del lloc inicial del tumor perfer nous tumors en altres parts del cos. El càncer, que n’és un exemple, és una de les principalscauses de mort.
 12. 12. El tractament del càncer• Cirurgia. Consisteix en l’extirpació de la massa tumoral. Cal extirpar tot el tumor perquè sigui efectiva.• Radioteràpia. Consisteix en la utilització de radiacions per destruir les cèl·lules canceroses. La radiaciótambé danya els teixits normals.• Quimioteràpia. Consisteix en l’administració de fàrmacs que causen la mort de les cèl·lules canceroses.Aquests fàrmacs també afecten les cèl·lules normals.• Tractaments hormonals. Consisteixen en la utilització de fàrmacs que contraresten els efectes de leshormones que alguns càncers requereixen.• Immunoteràpia. Consisteix en l’ús d’agents que reforcin el sistema immunitari, que s’encarregariad’eliminar el tumor.
 13. 13. En aquesta categoria s’inclou un ampli grup de trastorns. Les dues malalties més freqüentsdins d’aquest grup són la diabetis i l’obesitat.Diabetis mellitusÉs una malaltia crònica que es produeix per la deficiència total o parcial d’insulina, una hormona quecontrola la concentració de la glucosa a la sang.El tractament es basa en una dieta equilibrada, a fer exercici físic i a fer servir fàrmacs.ObesitatEs defineix com un excés de greix corporal que pot estar causat per múltiples factors: hereditaris, endocrins,metabòlics o ambientals.Les seves complicacions són importants i poden posar en risc la vida d’una persona. En aquest cas s’ha derealitzar una intervenció quirúrgica a fi de resoldre el problema.
 14. 14. MALALTIES CARDIOVASCULARS Què són les malalties cardiovasculars?Són les malalties del cor idels vasos sanguinis. Lesmés freqüents són: L’infartde miocardi i l’accidentcerebrovascular.
 15. 15. Infart de miocardi: Es produeixperquè una part del múscul cardíaces queda sense aportament desang, normalment per oclusió de lesartèries coronàries que l’irriguen. Accident cerebrovascular: S’esdevé quan s’interromp el reg sanguini d’una part del cervell, normalment perquè un coàgul obstrueix una artèria cerebral
 16. 16. Factors de risc de les malalties cardiovasculars-Factors de risc no modificables: edat avançada, sexe masculío antecedents de malaltia cardiovascular en familiars propers.-Factors de risc modificables: consum de tabac, hipertensióarterial, diabetis, valors alts de colesterol a la sang, dietainadequada, sedentarisme, obesitat, estrès, ús d’anticonceptiushormonals...
 17. 17. MALALTIES DE L’APARELL RESPIRATORIL’aparell respiratori intervé enl’intercanvi de gasos, que consisteix aprendre oxigen i expulsar diòxid decarboni. Les malalties pulmonars sóntrastorns d’aquesta funció, existeixendos molt greus però la que mésdestaca es el càncer de pulmó.
 18. 18. -Malaltia pulmonar obstructiva: -Malaltia pulmonar restrictiva:A causa de l’estrenyiment o l’obstrucció A causa de la pèrdua d’elasticitat delsde les vies respiratòries disminueix el pulmons disminueix el volum total d’airevolum d’aire exhalat. que contenen.
 19. 19. MALALTIES MENTALS Els problemes de salut mental inclouen canvis en el pensament, l’estat d’ànim o el comportament, quan aquets canvis són greus s’anomenen malalties mentals.Esquizofrènia: És una malaltia greu en la qual el pacient veu distorsionada de maneraimportant la seva facultat de raonar i les seves percepcions.Trastorns d’ansietat: És un grup de trastorns que tenen en comú una por o un temorintensos .Depressió: Tristesa excessiva i un desinterès en activitats lúdiques.Anorèxia nerviosa: La persona està massa prima, però pensa que està molt grassa o ques’engreixarà molt si menja amb normalitat, per això es nega a menjar o pren menyscalories de les que necessita.Bulímia: Presenta episodis de menjar desmesuradament que van seguits de sentimentsde culpa, per la qual cosa intenta eliminar el que s’ha menjat.
 20. 20. Síndrome de dèficit d’atenció i hiperactivitat: Es diagnostica en nens amb problemesen el control de l’energia i d’atenció. S’obliden del que han de fer, es distreuenfàcilment, són molt inquiets i parlen massa.Trastorns de la personalitat: Són diversos trastorns que es caracteritzen per patronsrígids i no apropiats de comportament.Demència: Consisteix en la pèrdua progressiva de les capacitats mentals,fonamentalment la memòria.
 21. 21. El tractament de les malalties mentalsAvui dia hi ha tractaments efectius per a les malalties mentals. Hi ha nombrosostractaments farmacològics i psicològics que, juntament amb estratègies d’autoajuda iel suport de la comunitat, permeten que els malalts mentals es curin del tot o, si mésno, experimentin una millora. Tots nosaltres també podem ajudar a contribuir enaquesta millora, com?-Tractar a la gent amb malalties mentals amb respecte i dignitat, sense discriminar-la.- No etiquetar la gent pel seu diagnòstic.
 22. 22. Conductes addictivesLa majoria de les definicions sobre el que és una adicció se centren en l’abús desubstàncies, també conegut com a drogodependència o drogoaddicció.- Una persona pateix un trastorn per abús quan el seu ús interfereix amb la vida normal iles activitats diàries d’aquella persona.- Hi ha una dependència quan la persona passa la major part del temps en activitatsrelacionades amb obtenir i consumir la droga.- Els símptomes d’abstinència apareixen quan es deixa de consumir la substància, i sónespecífics per a cada droga.
 23. 23. Les drogues Una droga és tota substància que, introduïda en l’organisme, éscapaç de produir canvis en el cervell que comporten alteracions del comportament, condueixen a processos d’abús i dependència iprovoquen un impuls irreprimible a prendre la substància, sigui per obtenir-ne els efectes o per evitar el malestar de l’abstinència.
 24. 24. Es classifiquen en tres grups, segons els seus efectes:- Depressores del sistema nerviós: Produeixen somnolència, alentiment de lesreaccions i reducció de les freqüències cardíaca i respiratòria.- Estimulants del sistema nerviós: Fan augmentar l’atenció, redueixen la son,proporcionen una sensació de major rendiment físic i mental i fan perdre lagana.- Pertorbadores del sistema nerviós: Alteren les funcions psíquiques bàsiques,de manera que dificulten la concentració, l’atenció, el raonament i la memòria ialteren les percepcions.
 25. 25. EL DIAGNÒSTIC DE LES MALALTIES Fases del diagnòstic1- Entrevista clínica o anamnesi: El professional de la salut interroga elpacient per recollir una sèrie de dades que pugin ser útils per al diagnòstic.2- Exploració física: Consisteix en la recollida d’informació per mitjà delssentits, fonamentalment, la vista, l’oïda i el tacte.3- Exploracions complementàries: Són diverses proves que sol·licita elmetge, el resultat de les quals pot confirmar o no els diagnòstics queprèviament el metge ha sospitat després de l’entrevista i l’exploració delmalalt.
 26. 26. La història clínicaLa història clínica és un document que es va elaborant al llarg del temps en la relacióentre el metge i el pacient on es recullen dades d’aquest, la seva evolució, el seutractament i la seva evolució. Exploracions complementàries més utilitzadesAnàlisi de sang: aquesta provadiagnòstica consisteix a extreuresang del pacient per fer-ne unaanàlisi de diversos paràmetres. Esfa servir per al diagnòstic demúltiples malalties, per al controlrutinari de l’estat de salut i abans idesprès d’una operació quirúrgica.
 27. 27. Tècniques de diagnòstic per imatgeEs tracta de diverses tècniques que ens permeten obtenir imatges dels òrgans interns del cos.Cada una d’aquestes tècniques és més adequada per a certs usos i té uns riscos determinatsque el metge avalua. Tècniques de registre de l’activitat elèctricaElectrocardiograma (EEC): Registra de manera gràfica l’activitat elèctrica de la musculatura delcor.Electroencefalograma (EEG): Registra l’activitat elèctrica de les neurones del cervell.Electromiograma (EMG): Registra l’activitat elèctrica dels músculs i de les fibres nervioses.
 28. 28. TRACTAMENT DE MALALTIES : FARMACS I MEDICAMENTS Els medicaments són aquells productes que fem servir per guarir, alleujar, prevenir odiagnosticar una malaltia. Els medicaments contenen un fàrmac o més d’un, que són les substàncies que fan que els medicaments tingui les seves propietats.
 29. 29. Com actuen els fàrmacsEls fàrmacs són capaços d’unir-se a algunes molècules que hi ha a l’interior de l’organisme,anomenades receptors. Aquestes molècules solen ser proteïnes, i les seves funcions esmodifiquen quan els fàrmacs s’hi uneixen. Des que un fàrmac entra en el nostre organisme finsque arriba als seus receptors ha de travessar diverses barreres.
 30. 30. TRACTAMENT DE MALALTIES: CIRUGIA Què és un tractament quirúrgicEl terme tractament quirúrgic es molt ampli. Podem classificar-lo com a cirurgia major icirurgia menor:Cirurgia major: per la seva importància i la seva complexitat podria donar lloc a complicacionsserioses després de la intervenció.Cirurgia menor: inclou aquelles intervencions senzilles, de curta durada, que es realitzen enteixits superficials i accessibles.
 31. 31. Els riscos de la cirurgiaEn una intervenció quirúrgica hi ha riscos. Alguns són deguts al mateix estat del pacient. D’altres, en canvi, són deguts a la cirurgia i a l’anestesia.

×