Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně

 1. 1. Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně R. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00046 Mgr. Lenka Houdová
 2. 2. Informace o projektu • Projekt OP LZZ, výzva č. 97 • 100 % prostředků z ESF • Oblast podpory Podpora sociální integrace a sociálních služeb • Žadatelem statutární město Děčín • Celkové rozpočtové náklady 2 235 769,60Kč
 3. 3. Jaké má projekt cíle? • Zefektivnit a optimalizovat proces plánování rozvoje sociálních služeb • Zajistit systém sociálních služeb, který plně odpovídá místním potřebám, pružně reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky z veřejných zdrojů jsou vynakládány efektivně a hospodárně
 4. 4. Co tedy bude jeho obsahem? • Zpracování analýz, které umožní definovat cíle a opatření, která budou reagovat na stávající situaci • Zpracování evaluace, která zhodnotí plnění stávajícího komunitního plánu • Inovace portálu sociálních služeb a komunitního plánování, kde budou umístěny videonahrávky a fotodokumentace ze soc. zařízení a pořádaných akcí.
 5. 5. A co bude hlavním výstupem? • Zpracovaný 3. komunitní plán sociálních služeb
 6. 6. Klíčové aktivity 1) Analýzy, evaluace a sběr dat • analýza potřeb uživatelů v sociální oblasti • sociodemografická analýza sociální situace za ORP Děčín • situační analýza stávajících sociálních služeb
 7. 7. 2) Jednání koordinačních skupin, workshopy, kulaté stoly • Jednání koordinačních skupin • Jednání Skupiny pro strategii • 3 konference s účastí veřejnosti a politické reprezentace
 8. 8. 3) Rozšíření informačního portálu komunitního plánování • rozšíření interaktivního webového portálu KP o sekci videodokumentace a fotodokumentace • videodokumentace a fotodokumentace z pořádaných akcí v sociální oblasti bude umístěna na portál KP
 9. 9. 4) Tvorba 3. komunitního plánu města Děčín • zpracování návrhu 3. KP • předložen veřejnosti k připomínkovacímu řízení - 2/2015 • Schválení 3. KP – 4/2015 • Dokončení 5-6/2015
 10. 10. Děkuji za pozornost.

×