Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Sociální služby 2012

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sociální služby 2012

 1. 1. Sociální služby 2Komunitní plánování města Děčín Ing. Dagmar Vávrová, OSV MM Děčín 2012
 2. 2. Část druhá…Analýza poskytovatelůAnalýza služebAnalýza zdrojů
 3. 3. VSTUPYAnalýza poskytovatelů a služeb Registr poskytovatelů sociálních služeb ÚK (data neaktuální, neposkytují možnost srovnávání – kapacita) Materiály MPSV Materiály KÚ Dotazníkové šetření v KSAnalýza nákladů Dotazníkové šetření v KS Statistiky OSV Veřejné portály donátorů (neexistuje centrální registr) Pouze členové KS Stav k 31.12.2011 Určitá míra nepřesností (terminologie, způsob registrace atd.)
 4. 4. Poskytovatelé sociálních služeb dle právní formy v ČR Graf - Počet služeb vedených v registru poskytovatelů soc.služeb dle právní formy poskytovatele 900 800 700 600 ostatní příspěvkové organizace 500 města/obce fyzické osoby 400 obchodní společnosti NNO 300 200 100 0 by í em P ZP eb ry ba y e ní e e če n žb Ú ř ář nc le o e už ná už už pé m ZZ ni dl on se d u e sl io by ži sl se sl sl by st vá ci ve ac re y ké si cí ch á ta ob o o é ňo a sk st va éh ím ls pr ěn é ís í os nn ní tís n el te í o n n nn n y nn va ob t hč ita de at št ov rá o va de to de pr lá t os le č ch os m čo ra ed ky zv od tý y do m nt pe ov os př se sa ce m .p a y do a sl é ov or c. sk m dp so ov do po dc o ův prGraf vyjadřuje počet služeb sociální péče podle druhu a podle právní formy poskytovatele. Z grafuje patrné, že majoritní poskytovatelem služeb sociální péče jsou příspěvkové organizacenásledovány NNO. Výjimku tvoří pečovatelská služba, kde jsou dominantním poskytovatelemměsta a obce. Osobní asistenci majoritně poskytují NNO, vyrovnané jsou pak odlehčovací službya denní stacionáře.
 5. 5. az yl do o vé 0 50 100 150 200 250 300 350 m do y m na y in pů t er lc ve es n čn ty ko íc nt en ak tr a tn ní í ce zk kr op izo nt ra ra ho vá vá po de m oc nn íc en tra N ZD no M cl eh ár slu ny žb ra y ná SA ná pé SA sl če S S ed pr né pr o o se ro pé di če ni ny so or y s ci a dě ál os tm ně ob i te ra y se pe ZP so ut ci ick te le ál é fo ní dí re ln ni ck ha y á bi kr lita te iz ce ra ov pe á ut po ic m ké oc te ko ré m nn un íp ity tlu ro m gr oč am ni y ck é sl už by Graf - Počet služeb vedených v registru poskytovatelů služeb dle právní formy poskytovatele NNO ostatní Poskytovatelé sociálních služeb dle právní formy v ČR města/obce fyzické osoby obchodní společnosti příspěvkové organizaceZdroj: MPSV 2011
 6. 6. Poskytovatelé dle právní formy v Děčíně OSVČ Poskytovatelé dle právní formy v Děčíně církev 100% příspěvková organizace 90% NNO 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% poradenství Služby sociální péče Služby sociální prevence Četnost druhů služeb:Počet organizací podle právní formy: 10 poradenství13 služeb NNO 18 služeb sociální péče11 služeb příspěvková organizace 24 služeb sociální 2 církev prevence 1 OSVČ Data 2012, zdroj OSV
 7. 7. Porovnání počtu služeb 2012 Počet sociálních služeb – ORP Děčín 60 Počet sociálních služeb – správní obvod Děčín 50 60 40 50 30 40 20 30 10 20 0 Děčín Česká Kamenice Jílové u Děčína Kytlice 10 2012 50 2 1 2 0 Děčín Rumburk Varnsdorf2012 56 14 9  Děčín ORP 56 služeb  Město Děčín 50 služeb  KP 52 služebZdroj Registr KÚ ÚK
 8. 8. Rozložení služeb v Děčíně Rozložení druhů služeb podle provozovatele 2012 25 20 15 10 5 0 sociální sociální sociální péče poradenství prevence Rozložení služeb podle druhu 2012 OSVČ 1 sociální poradenství církev 1 1 19 % CSS 7 6 sociální prevence NNO 10 9 17 46 % sociální péče 35 %
 9. 9. Rozložení cílových skupin MPSV 24 definovaných cílových skupinRozdělení do koordinačních skupin:KS Senioři aktivní senioři, senioři, kteří vyžadují péčiKS OZP osoby s tělesným, s mentálním, zrakovým, sluchovým, s chronickým duševním onemocněním, s chronickým, s kombinovaným, se zdravotním postiženímKS Rodiny v krizi rodiny s dítětem / dětmi, etnické menšiny, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společenskými nežádoucími jevy, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, pachatelé trestné činnosti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnostiKS Osoby v krizi osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby komerčně zneužívané, osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, pachatelé trestné činnosti, osoby bez přístřeší, osoby v krizi, oběti obchodu s lidmi, imigranti a azylanti
 10. 10. KS Senioři – 2012 Odborné sociální poradenství 2 Osobní asistence 32011 Odborné sociální poradenství 2 Osobní asistence 3 Pečovatelská služba 1 Pečovatelská služba 3 Odlehčovací služby 2 Centra denních služeb 1 Odlehčovací služby 3 Domovy pro seniory 1 Domovy se zvláštním režimem 1 Centra denních služeb 1Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 4 zdrav.postiž. 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Domovy pro seniory 1 Domovy se zvláštním režimem 2 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 4 se ZP KS Senioři - druhy služeb 2012 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 sociální sociální poradenství prevence 11 % 22 % 19 sociálních služeb sociální péče 67 %
 11. 11. KS OZP – 2012 2011 Odborné sociální poradenství 4Podpora sam ostatného bydlení 2 Denní stacionář Odborné sociální poradenství 5 1 Týdenní stacionář 1 Dom ovy pro osoby se zdravotním postižením 1 Podpora samostatného bydlení 2 Sociálně terapeutické dílny 2 Sociální rehabilitace Denní stacionář 1 3 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 1 se zdrav.postiž. Sociálně terapeutické dílny 1 KS OZP – druhy služeb 2012 Sociální rehabilitace 3 sociální sociální prevence poradenství 33 % 34 % 0 1 2 3 4 5 6 sociální péče 33 % 15 sociálních služeb
 12. 12. KS Rodiny – 2012 2011 Odborné sociální 1 poradenství Azylové domy 1 Odborné sociální 2 poradenství Nízkoprahová zařízení 1 pro děti a mládež Sociálně aktivizační Azylové domy 2 skužby pro rodiny s 3 dětmi 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5Nízkoprahová zařízení 1 pro děti a mládež Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 4 dětmi 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 KS Rodiny – druhy služeb 2012 sociální poradenství 22 % sociální prevence 9 sociálních služeb 78 %
 13. 13. KS Osoby – 2012 2011 Odborné sociální 2 poradenství Domy na půl cesty 1 Kontaktní centra 1 Nízkoprahová denní Odborné sociální 2 1 centra poradenství Noclehárny 1 Kontaktní centra 1 Služby následné péče 1 Terénní programy 2 Nízkoprahová denní 2 0 0,5 1 1,5 2 2,5 centra Noclehárny 1Služby následné péče 1 KS Osoby – druhy služeb 2012 Terénní programy 3 sociální poradenství 11 % 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 sociální9 sociálních služeb prevence 89 %
 14. 14. Odborné sociální poradenství Centrum pro ZP ÚK Prosapia  Agentura 8D  AVAZ Odborné sociální poradenství § 37  Fokus Labe  KO SNN v ČR ÚK Senioři 2  STP v ČR, okr.org. OZP 5 Rodiny 2 Osoby 1 0 1 2 3 4 5 6  Charitní sdružení  Rodinné poradenství  POPSI
 15. 15. Služby pro seniory  Agentrura „NADĚJE“  OPORA  Valerie Machová Senioři Odlehčovací 3 služby Pečovatelská 3 služba Osobní 3 asistence 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 Agentrura „NADĚJE“  Anna – komplexní domácí péče AOAS  CSS Děčín Centrum pro ZP ÚK  OPORA
 16. 16. Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP  STP v ČR, okr.org.  Rodinné poradenství  Prosapia  Židovská obec Děčín Sociálně aktivizační služby pro seniory a OZP Senioři 4 OZP 1 Fokus Labe 0 1 2 3 4 5
 17. 17. Děkuji za pozornost… Ing. Dagmar Vávrová Hlavní koordinátorka procesu komunitního plánování města Děčín

×