www.mmm.fi
maa- ja metsätalousministeriö biotalous maakunnat metsä maakuntauudistus tutkimus luonnonvarat ruoka sininen biotalous scar metsätieto afrikkalainen sikarutto bioeconomy ministry of agriculture and forestry digitalisaatio nordic co-operation landskapsreformen eläintaudit innovation forest policy forestry forest reserch paikkatiedot aluehallinto ruokaketju eu agriculture kalastuslakipäivät 27.-28.11.2019 climate change energia kärkihanke vesi nexus norden2016 cap ruoka2030 maatalous ruokapolitiikka hevosenlanta maaseutuohjelma ely-keskus common agricultural policy sdgs food education maankäyttö luonnonvarakeskus maaseudun kehittäminen asrek elintarviketurvallisuus food kestava kehitys maatalouspolitiikka asuntorekisteri arvioinnit selonteko elintarvikelaki suomen metsäkeskus asunto-osakerekisteri paikkatietoalusta climate ilmastopolitiikka simplification vieraslajit kalatuslakipäivät 2019 aalto-yliopisto vtt metsäteho kalatalous trade sikarutto ympäristöterveydenhuolto food culture global health maaseutu biotalousseminaari hoitosuunnitelmat vaelluskalat kalastuslakipäivät kalatuslakipäivät kiertotalous cirkulär ekonomi hållbar utveckling research helsingin yliopisto itä-suomen yliopisto ympäristöohjelma ttip sustainable development lahiruoka nordic countries health security antimicrobial resistance kalankasvatus hevonen biokaasutus ravinteet kiertoon kalastus eläintauti eu-menekki mmm maatalous kannattavuus mmm lakialoite metsäkato nordic fashion week lab-ammattikorkeakoulu tapio sdg vesie käyttö yksityinen etu yleinen etu kalavesien hoito taimenkantojen geneettinen monimuotoisuus taimenkannat kalamerkkiaineistot vesitalousluvat kalatalousvelvoitteet yhtenäisluvat kalastonhoitomaksuvarat seuranta kiinteistörekisteri yhteiset vesialueet menetämisseuraamus käytännössä hyväksymisprosessi hoitosuunnitelma käyttösuunnitelma kalatalousalueet petri heinimaa viljely kalakannat kalatalousalueilla viehekalastus jaakko autio kho återvinning återanvändning hyötykäyttö kierratys circulareconomy blue bioeconomy bioekonomi organisation jord- och skogsbruksministeriet aalto university philosophy finnish forest association metsäyhdistys forest academy forest technology platform poyry nordic investment bank nib finance smart chemistry park turku science park laboratory lund university max iv metsa group metsä fibre vinnova business finland natural resources insitute finland luke efinord rise royal swedish academy of agriculture and forestry ksla filosofia metsäteollisuus suomen ympäristökeskus european commission china europe water horizon 2020 cewp bitcomp arbonaut työpaja asunto-osakeyhtiö maaseutuverkosto kilpailukuku arviointi neuvonta maatilat leader-työ teolliset symbioosit matkailu vesihyvinvointi Österbotten pohjanmaa evira trade agricultural trade food policy ttip peat peatland environment vähähiilisyys sustainability local asunto-osakerrekisteri asunnot tietoliikenne eläinlääkintä livsmedelindustri mật sank pohjoismainen yhteistyö pohjoismaiden ministerineuvosto maa- ja metsätalous farmers simpification eläinsuojelulaki eläinsuojelu eläinlaki ebola ruokaturva ruokakulttuuri vesiviljely alkutuotanto kompostointi hevosenlannan käsittely horsepower hevostila hevosala tuubikompostointi agroekologia lainsäädäntö bioenergia lupajärjestelmä kalastuslaki laki vieraslajilista african swine flu asf rahoitus seminaariohjelma kehittäminen makera t&k menekinedistäminen yritystuki investointituki promotion policy
Ver más