Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Maatalouden kilpailukyky Kyösti Aarovuori

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Maatalouden kilpailukyky Kyösti Aarovuori

Descargar para leer sin conexión

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 etenemisestä tehtyjen arviointien esittelytilaisuus. Maaseutuohjelmaa arvoidaan useista näkökohdista. Ohjelmakauden puoliväli on otollinen aika arviointien tekemiselle. Mitä tehdyt arvioinnit kertovat? Miten arviointien suositusten perusteella ohjelmatyötä voidaan kehittää siten, että tavoitteet saavutetaan?

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 etenemisestä tehtyjen arviointien esittelytilaisuus. Maaseutuohjelmaa arvoidaan useista näkökohdista. Ohjelmakauden puoliväli on otollinen aika arviointien tekemiselle. Mitä tehdyt arvioinnit kertovat? Miten arviointien suositusten perusteella ohjelmatyötä voidaan kehittää siten, että tavoitteet saavutetaan?

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Maa- ja metsätalousministeriö (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Maatalouden kilpailukyky Kyösti Aarovuori

  1. 1. Maatalousalan kilpailukyvyn edistäminen - kuulumisia arvioinnista MMM:n arviointiseminaari, Paasitorni Kyösti Arovuori 30.10.2017
  2. 2. www.mdi.fi @MDIfriendsMDIfriends Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI
  3. 3.  Manner-Suomen maatalousohjelman toimenpiteiden vaikutus maatalousalan kilpailukykyyn  Tuloksellisuusarviointi  miten toimenpiteitä on toteutettu  miten rahat on saatu käyttöön  raportointi kevät 2017  Vaikuttavuusarviointi  mitä rahoilla ja toimenpiteillä on saatu aikaan  mikä on niiden vaikuttavuus  raportointi kevät 2019 30.10.2017MMM:n arviointiseminaari - Kyösti Arovuori Arvioinnin sisältö
  4. 4.  Aineistotarpeet määritelty tai määräytyvät  arviointisuunnitelmassa  komission arviointiohjeissa  arviointikysymyksissä määritettyjen indikaattoreiden perusteella  aineiston tarve ja saatavuus huomioitava jo ohjelmaa suunniteltaessa  tarve määritetyille aineistoille on tiedossa heti ohjelman hyväksymisen jälkeen  Tutkimus- ja työsuunnitelman perusteella  täydentävät aineistot  kyselyt  haastattelut  käynnissä olevien tutkimushankkeiden aineistot  tarve hahmottuu työsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä 30.10.2017MMM:n arviointiseminaari - Kyösti Arovuori Aineistot
  5. 5.  Tuloksellisuusarviointi  arviointiasetelma nojaa  kuvailevaan tilastoanalyysiin  aikajänne ei anna mahdollisuutta muuhun  aineistoja ei ole olemassa  kyselyihin ja haastatteluihin  Vaikuttavuusarviointi tavoittelee kontrafaktuaalista tilastollisiin menetelmiin perustuvaa lähestymistapaa, jota arviointikysymysten  asettelu  aineistot  politiikan kokonaisuus  eivät tutkimuksellisista lähtökohdista tarkasteltuna tue 30.10.2017MMM:n arviointiseminaari - Kyösti Arovuori Menetelmät
  6. 6.  Ohjelman ja sitä kautta toimenpiteiden aloitus viivästyi  tämä korjaantui hyvin ja toimenpiteet saatiin hyvin käyttöön  Koulutus- ja neuvontatoimenpiteet hyvin käyttöön  talousneuvonnan mukaantulo vahvistaa ohjelmaa  aloitustukea saaneille viljelijöille velvollisuus osallistua neuvontaan ja koulutukseen koko ohjelmakauden ajan?  Ohjelman vaikuttavuuslogiikan mukainen maatalousalan kilpailukyvyn parantaminen mahdollista 30.10.2017MMM:n arviointiseminaari - Kyösti Arovuori Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset (1)
  7. 7.  Maatalousalan kilpailukykyä edistävien toimenpiteiden osalta ohjelma on arviointiasetelman perusteella  tuloksellinen  toimenpiteet on saatu käyttöön  rahat on saatu käyttöön  toimenpiteet kohdistuvat tavoitteen mukaisesti halutuille toimijoille  Arviointiasetelma ei oikeastaan voi antaa muunlaista tulosta  sen jälkeen, kun ohjelma on saatu liikkeelle  Toteuttajat tyytyväisiä ohjelman toimenpiteisiin 30.10.2017MMM:n arviointiseminaari - Kyösti Arovuori Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset (2)  Maaseudun Tulevaisuus 29.9.2017
  8. 8.  Aineistotarpeisiin varautuminen  ennakoiva ja järjestelmällinen arviointiaineistojen kokoaminen  selkeä työnjako ja vastuu aineistojen hankinnassa  Aikataulut  arviointiaikatauluissa ja niiden noudattamisessa ainoastaan arvioija joustaa  esim. arviointisuunnitelman mukainen kilpailutus syksy 2016  toteutui helmikuu 2017  päätös tiedoksi 21.3., työsuunnitelman hyväksyminen 7.4.  arviointi toteutettiin aineistoilla, jotka käytössä 9.5.  arviointi ohjelman tuloksellisuudesta toimitettiin 24.5.  miten pärjäsimme verrattuna muihin? 30.10.2017MMM:n arviointiseminaari - Kyösti Arovuori Kehitettävää (1)
  9. 9.  Vastuunjako ja arvioinnin kunnioittaminen  arvioinnin reunaehtojen puitteissa toteuttajilla vapaus ja vastuu toteuttaa riippumaton ja objektiivinen arviointi  tilaajalla vastuu tukea arvioinnin toteuttamista, ei jarruttaa  alisteisuus vs. yhteistyö  tutkijat tietävät menetelmien ja analyysin rajoitteet usein tilaajaa paremmin  Arvioinnin tuloksena pitää hyväksyä myös se, että  politiikka on epäonnistunut  toimenpiteet on väärin valittu  rahat eivät kohdennu oikein  vain siten politiikka voi aidosti kehittyä 30.10.2017MMM:n arviointiseminaari - Kyösti Arovuori Kehitettävää (2)
  10. 10. Kiitos! www.ptt.fi www.mdi.fi kyosti.arovuori@ptt.fi

×