Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015

193 visualizaciones

Publicado el

Esitys Luonnonvarapäivillä 6.-7.10.2015

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Taina vesanto maaseutuohjelmalla_kilpailukykyä_06102015

 1. 1. Maaseutuohjelmalla kilpailukykyä Luonnonvara- ja biotalouspäivät 6.-7.10.2015 Taina Vesanto 6.10.2015
 2. 2. Biotalous, kasvu, kilpailukyky Suomen biotalousstrategia Pääministeri Sipilän hallitusohjelma Hallitusohjelman kärkihankkeet Manner-Suomen maaseutuohjelma
 3. 3. Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet Sivu 3 ÄLYKÄS kasvu: - Innovaatiot ja osaaminen, vihreä teknologia ja tutkimuksen käyttöönotto - Sosiaaliset innovaatiot OSALLISTAVA kasvu: - Paikallinen kehittäminen sekä maaseututalouden monipuolistaminen - Vaihtoehdot maatalouden rakenneuudistuksen seurauksena KESTÄVÄ kasvu: - Luonnonvarojen käytön tehostaminen ja julkishyödykkeet - Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilen sitomisen lisääminen ja bioenergian kehittäminen - Kestävä maankäyttö ja luonnon monimuotoisuus EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen ja alueiden käytön osalta
 4. 4. Kolme strategista painopistettä Maaseutuohjelmalla Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta harjoitetaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla. Monipuolistetaan maaseudun elinkeinoja ja parannetaan työllisyyttä kehittämällä yritysten kilpailukykyä, uutta yrittäjyyttä ja yritysten verkostoitumista. Lisätään maaseudun elinvoimaa ja elämänlaatua vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Sivu 4
 5. 5. Maaseutuohjelman tavoitteet Sivu 5 Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen ilmaston- muutokseen tehostuvat Luonnon monimuotoisuus lisääntyy, vesistöjen tila ja maatalouskäytössä olevan maaperän tila paranevat Maaseudun yritystoiminta monipuolistuu työllisyys, palvelut sekä vaikuttamisen mahdollisuudet paranevat Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu Maaseutuyritykset vastaavat kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja parantamalla eläinten hyvinvointia
 6. 6. Ohjelmaan valitut toimenpiteet Sivu 6 Koulutus ja tiedonvälitys Neuvonta Investoinnit fyysiseen omaisuuteen Aloitustuet Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen Palveluiden ja kylien kehittäminen Ympäristökorvaukset Luonnonmukainen tuotanto Luonnonhaittakorvaukset Eläinten hyvinvointi Yhteistyö Leader
 7. 7. Ohjelman varat toimenpiteittäin Sivu 7 Julkinen rahoitus yhteensä 8 265 miljoonaa euroa * Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 656 milj. euro ** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 67 milj. euroa *** Sisältää kokonaan kansallista lisärahoitusta 1 924 milj. euroa Koulutus ja tiedonvälitys Neuvonta Investoinnit fyysiseen omaisuuteen* Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen** Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen Ympäristökorvaukset Luonnonmukainen tuotanto Luonnonhaittakorvaukset*** Eläinten hyvinvointi Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) Leader Tekninen apu
 8. 8. Maaseutuohjelman julkinen* rahoitus Toimenpide milj. euroa Koulutus ja tiedonvälitys 80 Neuvonta 34 Investoinnit fyysiseen omaisuuteen 1 035 - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus 656 Tila- ja yritystoiminnan kehittäminen 402 - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus 67 Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen 80 Ympäristökorvaukset 1 586 Luonnonmukainen tuotanto 326 Luonnonhaittakorvaukset 3 734 - josta kokonaan kansallinen lisärahoitus 1 924 Eläinten hyvinvointi 458 Yhteistyö ja innovaatiot (sis. EIP) 160 Leader 300 Tekninen apu 70 Yhteensä 8 265 * Lisäksi yksityiset panostukset esim. investointeina ja talkootyönä Luvuissa ei vielä ole mukana hallitusohjelman säästöjä Sivu 8
 9. 9. Biotalous maaseutuohjelmassa • Suomen kansantalous perustuu poikkeuksellisen vahvasti luonnonvaroista saatavaan arvonlisään • asukasta kohden Suomessa EU:n suurin biokapasiteetti • maaseutuohjelma tarjoaa mahdollisuuksia maatiloille, yrityksille, kehittäjäorganisaatioille, muille toimijoille • biotalouden innovaatiot – biomateriaalit, resurssitehokkuus, ravinnekierto, uusiutuva energia
 10. 10. Biotalous maaseutuohjelmassa • biomassavarat, biotalouden mahdollisuuksien käyttöönotto, innovatiiviset, paikalliset ja hajautetut energiaratkaisut • yritystuet, maatalouden investointituet, hanketuet, Leader, EIP • erikseen korvamerkitty hanke- ja yritystuissa: ravinteiden kierrätys ja vesien suojelu 6,5 milj. € Kuva: MMM/Mavi Jyrki Vesa
 11. 11. Elävä maaseutu • toimeentulomahdollisuudet • palvelut, kylien kehittäminen • Leader Kuva: MMM/Mavi Jyrki Vesa
 12. 12. Tavoitteet, määrälliset Tavoite Koulutukseen osallistuneet henkilöt 25000hlö Investointitukea saaneet maatilat 7000tilaa Nuorten viljelijöiden aloitustukea saaneet 2700tilaa Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden jalostukseen, markkinoille saattamiseen jakehittämiseen investoineet yritykset 550yritystä Eläinten hyvinvoinnin edistämiseen sitoutuneet maatilat 4500tilaa Neuvontaa saaneet maatilat 43000tilaa Ympäristö- ja ilmastotoimiin sitoutuminen 83% käytössä olevasta maatalousmaasta Luonnonmukaiseen tuotantoon sitoutuminen 16% käytössä olevasta maatalousmaasta Yritysten perustaminen ja toiminnan kehittäminen 6000yritystä Luodut työpaikat 5700työpaikkaa Hankeet - palveluiden ja kylien kehittäminen 3500hanketta - laajakaistahankkeet 100hanketta - yhteistyötoimet 310hanketta
 13. 13. Tilanne 29.9. 2015 (Mavi) • Hakemuksia Hanketuet ELY Leader Yht. 406 610 1016 sähkö 96 % 82 % 88 % Yritystuki ELY Leader Yht. 446 363 809 sähkö 91 % 87 % 89 % Neuvontakorvaus hakemuksia 9152 kpl
 14. 14. Tilanne 29.9. 2015 (Mavi) Maatalouden rakennetuet haettu Aloitustuki Maatalousinvestointi Hakemuksia kpl 83 852 Sähkö 45 % 60 % Kustannukset n. 152 milj. € Tuki € n. 50 milj. € Laina € n. 61 milj. €
 15. 15. Ajankohtaista • maaseutuohjelma ja hallituksen kärkihankkeet • lisäpanostus Makeraan kärkihankkeissa • hallitusohjelman säästöt • neuvontatoimenpiteen laajennus (talousneuvonta) • 2. ohjelmanmuutos • pakolaiset maaseudun kannalta
 16. 16. Seuranta ja arviointi • Ohjelman lähtötasoa, rahoituksen toteutumista, tuotoksia, tuloksia ja vaikutuksia seurataan seuranta- ja arviointijärjestelmän indikaattoreilla • Ohjelman mukaista tukea saavien tuensaajien ja Leader- ryhmien on sitouduttava toimittamaan tiedot ohjelman seurannan ja arvioinnin mahdollistamiseksi (1305/2013 art. 71) • Ohjelman vaikutuksia arvioidaan ohjelman arviointisuunnitelman mukaan.
 17. 17. Ohjelman hallintoviranomaiset Sivu 17 Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman hallintoviranomainen Ohjelma-asiakirja, lainsäädäntö Ohjelman toteutuksen seuranta Maaseutuvirasto Hallintoviranomaisena: Toimeenpano / ELY- ohjaus, seuranta- ja sähköiset järjestelmät Maksajavirastona: Varojen maksaminen ja valvonta Maaseutuverkostopalvelut Viestintä, koulutusten järjestäminen, toimijoiden verkostointi, parhaat käytännöt, kansainvälistymisen tuki jne. ELY-keskus (15) Alueellisen suunnitelman toteutus HV: Päätökset: hanke- ja yritystuet, maatalouden rakennetuet sekä luomu- ja ympäristösopimukset Koulutus, neuvonta alueella MV: Maksatukset ja valvonnat Leader-ryhmät (~55) Paikallisen kehittämisstrategian toteutus: Aktivointi, teemahankkeet Hanke- ja yritystuet: hanke- esitykset ELY:lle Kunnat /(yhteistoiminta – alueet) Viljelijätukien hallinnointi /päätökset / takaisinperinnät : ympäristösitoumukset ja luonnonhaittakorvaus, eläinten hyvinvointikorvaukset Viljelijäkoulutus Hanketoteuttaja, Leaderin osarahoittaja (20%)
 18. 18. maaseutu.fi YouTube

×