Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
PROJECTE:
’mi_>E}g

Ii’ . _ , 
’l ‘Q”= ES UN UBTELL
2.-‘ON E3 'C0N3TPsuiEN
5 -QUE E. LS C®[{S‘Ifli’? ‘.Jf‘: ? 3 LQUE
'1 -Ci; iiii*....
P 5
E W (, AS7-ELL, E5 UNA FURTALBSA DE L'ED4r 3
E M, -T; ;i. ~A, unis MILITAR PER5 r/ weésmuu §
 BE RE3;pgNc}/5, / «.3...
:1
UI

E  ‘P U i2RE§EL§
 gN€TOLfiSCAE5QD<EE/4i? V Aimgi §BFANi>°“
E iii

6 ACTUAL NEW PODEM vi<si7“Az< ALMS
c/ i§TELLs P51...
C

3
II

E15 CASTELLS 65 L0 M 1”/ {Uri El
AL9 LL96 / was EL’E/ A P 3
/ >E. i<<wE A/7<? ER/ ii ME5

E
:1
IE‘
1": 
E: 
E
I?...
mg

/1mm/5 c/ +srEu.5 / vlgo/ ’Ev, (x, ;
remw EL 55/ F055/H’ W»? 

  

9’A'zru/ c PER5>UE' /3[)({ EL

55”’ I/ US/ ILT ER/...
EHHWHHHHHHHFHH7HHFHHHFHTHHHHFHWHHHHFHHHHHTVHHHHHTHH

gm Qua LS e. ©MsfRuiE
F E2?: ?;” @‘~”E
L4 co; J!TRucc:0 15 W‘, Q. ’*...
5 em/ um / *1OLT$oB/ ems : mmzvwav
DIFE RU/ T5 r1eJSOEe/ er/ E3 (rm)/ z1£3 Dfi (ma
M / vwvfmvg ELS sum DE PHM
DISSE/ WM/ A EL 1=r~= <>ss<TPI7EL
CAS TW-

FE(A ELS vL2woL$- ‘ J
V-(7-LAV,4A/ LA go NCIRUCCKO

cw vs’ n ‘ . ’ S ~
 CNflE:...
|— HUI"l'| _H'| |"H'| H|'H‘| Hl"| l'| l'| l_l'| |'| l'| F1F| ‘|I'| '1F| l'l| ‘|l'l‘H'| |'| _

®ELS Mméaaés ‘ Wag? 
QUM; L...
061$ FERWS
FEIFN REIXES, mug I Rgrofwos L01; 

LES POKTES l. »flKRE§LA[ E/ V LE3 EA'{/ Wig

~ : . . 1 -rr, -'_ .7 ' 1:; ...
- as Pwrons 
’ Clo/ W X/ ><UeAvE, N LA 9E/ P1 TASCA ELS

'9“LETE€ SE ’/ V / V/WXVEN F EN'—Rf‘VW

A LE5 pN2EEVD‘m. <r~JNS c...
4- Out / M/t E/ v as C/ Er5LLs g
E” E
 . 

E EREW pg PEKSO/ ‘v as MES 1/TPa?72WT5 E
e E

S we EL 450 P001216 P€PWr g
E V ...
0P 11C /5 ’i‘T°R A. _LL. ,4/ tn
AL MM”E1x C WE/4 o
BARK ikgmmm
, erva~ PET“{’F'5 [ EL ’ I’ comvafl
ARTESANS TReeI*” MAM ...
I‘| I‘| "l| '|l'lHHHHl'| |_l_| l'| "IHHFFIHHFH_l| 'lH| _!| ’|| —l‘l"| Hl‘lHl"| F|'| HHH| —|7l_l_H"| HHl'1‘lHH_I

DEL, A/ ...
1} uj_n1m imum;1mmmnmmmmmrq; m1n‘unn

Elli

Iil, 'l"ifl_'l; "i1_l, m'lIi1lIi”i| r|1lfi1.| ._FI1Ilillli"]fIji1 ‘Illi[I, jilI...
EflflflflflflflflflflfiflflWHHFHHHFHTHHHHFHWHHHHFHHHHHWFHHHHHWHHI

 
   

F
J»: 
._ 
'-MMUMUMUMMUUHMMMMUMMMMMUflflfififlflflflu

Pom LbLEV...
E1
E
 
E : 'V
 K;  i  I 3‘; .7 K
I UUMMUMUUUUUUMUMMUMMUUUUUUUUUUMUUUE

 
  

 

 . 

M ME’

. ... g . -:

' >'-E-'-...
!_ lfilfil [fil. lJ_1LY1"1.| fi FIT| .|fi| ’; T|, .lJ'1|. .Tf'l| .Jfi. JF11.Ff"l| ..fl [W W WWW FEIW IT? Tf'L| .ff11 WE lfifi’. ...
3%mmJmImfium! mirm1r: n3!mmi_; muw: mumitmmmnmumnnumi. 

E » flmm“fi! mJli1AiLlIi| !Jili| i'! fllm! fl[| fM! iL!1il! lillillmfi...
E| Jl1l_W_! fllFfllFI11Fl1!fil! WlffllffllfiIE1!W! i|, lIfl! flT! fi! ffl! IiI, l|fl! fi!lflli! Iflllilffilfillfilfllflflllfilffllffllfillillffl!...
6- 

ARMES DEFENSIVES _

LAgQ [A DE AMA ERA LA PEQA PRINCIPAL QUE

COBRIA TOT EL COS I ESTAVA FETD’ANELLES DE FERRO O ACER.
L’  ESTA FETA DE FERRO I ACER. 

SON PECES UNIDES QUEVCOBREIXEN CADA PART DEL COS PER TENIR MOVILITAT. 

. UNA ARMADU RA...
EHFNHHHHWFHHWHHFFIVHTHHHHIHHHFHHTHHFHH

EnnfinnnnnnnrnnwnnrnnnfnwnnnnrnWngnnrnnnnmflrnnnnnwnny
ARMADURA DEL CAVALLER

GENOLL...
5|
:3
Z! 
__l
:1
II
3
:1
: |
:1
:1
“I
: |
: |
_J
: |
II
“I
: |
:1
:3
‘T
: |
_l
:1
:1
: |
Z
—| 
:1
_l
:1
:1
:1
:1
‘I
: |
:1...
ARMES OFENSIVES I
ACOSTUMA A PESAR UNS 2 QUILOS. 

CONSTA DE 3 PARTS: L'EMPUNYADURA, 

LA CREUERA I LA FULLA. 

 

 

~2‘...
ES UN ARMA IMPULSADORA QUE ES FA SERVIR ES UN ARMA CONSISTENT EN UN ARC

PER DISPARAR FLETXES A GRAN DISTANCIA. MUNTAT SO...
ESTAVA COMPOSTA D’UNES CADENES INSTRUMENT DE FERRO
DE FERRO AMB BOLES METALLIQUES AMB FORMA DE GANIVET, 
DE PUNXES AL FINA...
ELS  I S EREN TAMBE UN ELEMENT DE DEFENSA. 

ESTAVEN FETS AMB MATERIALS RES| STI: NTS QUE SERVIEN PER PARAR EL COP D'UNA ...
E. flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfiflflflWEflflflfl

| ’ITI, I'II_I'| I'I'| I'| I‘IFF| I"| I'| I'FI"III| 'II_I. I'I| "I_I'| F|I'I| 'IIII...
g'. .fl. fl”1,F11.| J1LlIlLlFlL. .lf1|, fi'Ll. ..| T1Jf| L.J|7|jUfl. JTlLFifl‘lJ. |T| LflLfi| ‘.FJT| .film lflfll
S
 

-17 W flfiW 57...
L.
QAPTFAN
9- figs MQSTRB QASIELLS 

A CATALUNYA HI HA UNS (EA }§ } CASTELLS I
FORTALESES ESCAMPATS PEL TOT EL SEU TERRITORI. 

 

CA...
CASTELL DE

.2’)-

CASTELL DE
CASTELL DE ML

CASTELL DE Lg

I MOLTS MES . ... ..
HBUOGRAHA; 

 * “ ELS CASTELLS” Editorial Molino
E * “ EL CASTILLO MED| EVAL” Coleccién “ Viajes en el tiempo”
 * “ LA V...
mun

: Jm. Lmru_mirLLmJm: mumImmlmmgmlmur. ImLin! m.Lm1ImI. mImlmilmlinlfilmimnmIrmmlmlimm-mgmiinmrsmiEi_ImImLfiL! .mm1ri1g
...
Els castells 1r A Curs 2014-15
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Els castells 1r A Curs 2014-15

Projecte dels CASTELLS

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Els castells 1r A Curs 2014-15

 1. 1. PROJECTE:
 2. 2. ’mi_>E}g Ii’ . _ , ’l ‘Q”= ES UN UBTELL 2.-‘ON E3 'C0N3TPsuiEN 5 -QUE E. LS C®[{S‘Ifli’? ‘.Jf‘: ? 3 LQUE '1 -Ci; iiii*. *i. é; as‘: 1223 c, :.: ;:<: .2i. i.s 5 — é3P«‘. '5l"’§ B‘ was @_g; vEL, , 6 -N3i‘E$ (rs DEFEN-’, P' N2MN: ;)g-.35 7} -@5993 PAEXEM cc: -;, E5 <rfi. }E“P; Tli? =.i'! 3 — GM r, *.; :':1;3 as, .: -41:5‘: Q -ELS iwmzas C: “~€' EUS ’iO—eim. ics'am'.9i
 3. 3. P 5 E W (, AS7-ELL, E5 UNA FURTALBSA DE L'ED4r 3 E M, -T; ;i. ~A, unis MILITAR PER5 r/ weésmuu § BE RE3;pgNc}/5, / «.3 RE;5,LALs lloBLE§. % [A asclsmisll/ ivtlc/ zemsmrl/ la § § ELS ANYS i5'AF56;‘err«>AaT; /vovés, CO/ “TOR RES, /“V/ iii LLE3~. ~-P it P .
 4. 4. :1 UI E ‘P U i2RE§EL§ gN€TOLfiSCAE5QD<EE/4i? V Aimgi §BFANi>°“ E iii 6 ACTUAL NEW PODEM vi<si7“Az< ALMS c/ i§TELLs P5120’ M0113 E97” 00 EA; RU/ NES - ' i P u"uL“Li - Juuu uMMMwWMUUU““”””
 5. 5. C 3 II E15 CASTELLS 65 L0 M 1”/ {Uri El AL9 LL96 / was EL’E/ A P 3 / >E. i<<wE A/7<? ER/ ii ME5 E :1 IE‘ 1": E: E I? ‘ L? 1;. E1 E E E 4;2 s gem CONTROL EL E I: E IE I: E1 IE LE‘ E E E E E L1 7: IQ ifMMMMMUHMUMMHMMMMUMMEUMHMUUMMUMUM
 6. 6. mg /1mm/5 c/ +srEu.5 / vlgo/ ’Ev, (x, ; remw EL 55/ F055/H’ W»? 9’A'zru/ c PER5>UE' /3[)({ EL 55”’ I/ US/ ILT ER/2 / qopr / W5 Dfflct L. EL 50 DEL cow E/ QA Mom HABIT‘/ AL PAR A/ [EAR DELS / JERILLS, TAMBé p;9Po9A/ EN I>'w/ A MENA 01; VELES 35-A/ /a</ ES PER FER S EWAL: A LA5‘ A1_7‘»Q)s§ 7oem; S_ lfifl I‘ flflflflflflfififlflflflfiflflflflflflflflflflflflflflflflfl I J U UMM MUM J L! L’ U U'I
 7. 7. EHHWHHHHHHHFHH7HHFHHHFHTHHHHFHWHHHHFHHHHHTVHHHHHTHH gm Qua LS e. ©MsfRuiE F E2?: ?;” @‘~”E L4 co; J!TRucc:0 15 W‘, Q. ’*§TEU- ER/ ‘Y MDLT LA‘3oR, ‘o. M: U Ma<¢Erg: °77°rV€/ V MOW pm» 44’; PER «>095/K AC4?“ '9' E E E IE‘. E EELS Hg E (ASTEU-S PREN C0/VSTl1.ucL1c; .w. g‘ E FusTA. MES TAM ‘Es VAN CONSTRUER E E IE IJUUUUUUUUUUUJULULJUULUUJUUUUUJULUUI
 8. 8. 5 em/ um / *1OLT$oB/ ems : mmzvwav DIFE RU/ T5 r1eJSOEe/ er/ E3 (rm)/ z1£3 Dfi (ma M / vwvfmvg ELS sum DE PHM
 9. 9. DISSE/ WM/ A EL 1=r~= <>ss<TPI7EL CAS TW- FE(A ELS vL2woL$- ‘ J V-(7-LAV,4A/ LA go NCIRUCCKO cw vs’ n ‘ . ’ S ~ CNflE: ~RWEN x TALL/ / EN LES PEDRES , pea mum as W EE IEN SW? «9 AW‘ “SSA- Lw<wWs9A ERA cm, SOKRA I . A ,3, ‘-7 ‘ I .
 10. 10. |— HUI"l'| _H'| |"H'| H|'H‘| Hl"| l'| l'| l_l'| |'| l'| F1F| ‘|I'| '1F| l'l| ‘|l'l‘H'| |'| _ ®ELS Mméaaés ‘ Wag? QUM; LE5 PEQRE5 ESWIEIV Pfuge/ ~(’~» ass as nANo‘? >P? S ADU-ZLAVQN E"rCPcsT‘€L~Af°'*D ' L' f3UD7°‘ V0 ELK PE’dN_; . I II II 3 :1 :1 : | Z! :1 . L___ ‘-1 EL9_<f9r§LtS QUEDA BE/ V FAN BE / / co/ v5‘muirs' { § roRTH= lC/ %T5,QW= ‘ EI/ CARA ‘A/ oi , j G : — 1“ WVS LVS moeav EN Bow ESTM‘ DE CONSERVACIC5 X I ES Pooerv V/ SIT/ HQ. 2 :1 :1 E H. flfl flflfl
 11. 11. 061$ FERWS FEIFN REIXES, mug I Rgrofwos L01; LES POKTES l. »flKRE§LA[ E/ V LE3 EA'{/ Wig ~ : . . 1 -rr, -'_ .7 ' 1:; . , r“". ‘,/ ;ffi"! ,‘ ’ r . x u an, .. I . ‘., ..«, ,.. ..). ..‘: —__3-Vi‘. -:4: ——, » . ' . ;: 1;'. «""'. -'. ""'-kl". -' .9‘ mm‘: / “' 1‘{" TALLAVQNV LE5 FUSTES 1 FEIEN LE3 BG/ E5, EL5 ANDNM LE5 ESTAWTWE3 INELS A(LgS~, / lfifl F. flfl flflfl fiflfi'
 12. 12. - as Pwrons ’ Clo/ W X/ ><UeAvE, N LA 9E/ P1 TASCA ELS '9“LETE€ SE ’/ V / V/WXVEN F EN'—Rf‘VW A LE5 pN2EEVD‘m. <r~JNS cnsTE~é E; »VEUENwE5'PED)lEf PERU 1)‘ALT&E5 Egrmfl DECOKRDES AME P"NTUPE'S»_l' T/ >fs‘sos. UUJUULUUJUMMMUMMMMMUMMMMUMMMMMMUUQ . - V -40- ‘UULUUUUUJLUUUUUJUUUULUJUUUULUJUUUJUULUUJUUUUUUULUUF IHHTHFHHHHHFHHTHHHHWHHHHHHHFHWHHHHFI L
 13. 13. 4- Out / M/t E/ v as C/ Er5LLs g E” E . E EREW pg PEKSO/ ‘v as MES 1/TPa?72WT5 E e E S we EL 450 P001216 P€PWr g E V « D[; °[, g / /03553 QUE E577H?7‘f7V / AIL 550 E E c <79T/39“ A U}/ Vw EL5 D0/V/ H/EN races. g E -)RUR/ l£/ V FIOF-UTAT At. N-| ' GOV‘: KN/ V5"’ E A EN * No/ ’ SEU , E ‘ ‘_ Eflg/ l / /‘T05 DE TE R195 5 (A §TELL S» 'coD{<}1EN imposrog. ‘ : : I § MMMMME
 14. 14. 0P 11C /5 ’i‘T°R A. _LL. ,4/ tn AL MM”E1x C WE/4 o BARK ikgmmm , erva~ PET“{’F'5 [ EL ’ I’ comvafl ARTESANS TReeI*” MAM U/ ¥L, mm mm % -47, % IQ | '|F. l"lFIFH'1Fl| 'Il'H'| "IFlFFIHH‘IF! FIFI"| F|'1|’1fT| "|| ‘l_| l'| "|FlI'| |‘| |"l'1|'ll'l| "lfll'| 'l‘| |'l| 'lHFHFI P055 7%» TGRRES I J U‘MMUM MMMUUMUUM J LI LU Ll'l
 15. 15. I‘| I‘| "l| '|l'lHHHHl'| |_l_| l'| "IHHFFIHHFH_l| 'lH| _!| ’|| —l‘l"| Hl‘lHl"| F|'| HHH| —|7l_l_H"| HHl'1‘lHH_I DEL, A/ oagg, .. OMPAWAVEI/ ALA c. aI§¢iéA. T ES DE1>ic: A/ E/V ». DEPE/ VSM 7 LBS mass co/ NRA ELS E/ V/E/ Vo; 'C$'. com E/ V;; AAVg/ V LES Sm/ A / =0R/ ’1A550/ Q/ AM Emrw» / v:; w§C_AP EL; - ; A/ vl'5'» ER. /:‘/ V E_/ V7'RE}1/ATS pg/ Q DE, ’/‘NOS-TRAR E1. 90 V/ }/.0/2 EDIUC/ c; g CER GOV/ ‘P909’ CADA LAVALLERTENXA UN jggax)/1>°NTF, T “+3; {Q SOBRE UM Egc. LT‘_A SEVA ‘LOBAPER PERyETRR. DENTIF'1cAC'O/ . E N LA BATALL/ A 3‘ ELS TORNEJOS. EH fi fl7 II :1 CAVALLERS EREI“ Amos“ p‘UN (_, «3A. ,L, . VNEEN‘ AL 55R‘/ E‘ _J :1 :1 “‘‘l :1 :1 _J 2 *1 :1 I! :1 :1 ‘*1 :1 _| :1 II 3 II “I I
 16. 16. 1} uj_n1m imum;1mmmnmmmmmrq; m1n‘unn Elli Iil, 'l"ifl_'l; "i1_l, m'lIi1lIi”i| r|1lfi1.| ._FI1Ilillli"]fIji1 ‘Illi[I, jilIIi; lI|1lI‘LI[| iIlIilFI1!i| |il1IiI mum: filmImlmlmlfilmlmlmlmIm1mIri1m! mIm_1mlfilm1ynm mm a’“‘fi-‘ ‘.5 ‘- m1FI_; FIL[I" ‘gmgmmimnmmmmmfl mrmrmumiillimuurmuunununmm ! lI! I‘ll! IIIlLIJli! ‘:2 Eli‘ g. a E E V E “ TEL : 2 ; ‘ El . mmI3L11_LIn, L5'I1mmMI
 17. 17. EflflflflflflflflflflfiflflWHHFHHHFHTHHHHFHWHHHHFHHHHHWFHHHHHWHHI F J»: ._ '-MMUMUMUMMUUHMMMMUMMMMMUflflfififlflflflu Pom LbLEVADiS R‘; /,i°§ 3: / / TEQ / i.3° $9 §gT]gD{; LQ ASTWELE ‘ ‘h> V T .4 5‘ . V 41*’ j / QOLTA/ V DEL : ;,_LgTE“L_L 14', x, H/ **>/ “ EL POEMT Pare. TAL DE -~ *3‘ . 9 * '¥‘I"= -IJR . ,' . 9 . _ “'tHV' C¢; § ? s#: {w ff, 1 »fi V ]. _.J. ;, Eflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfififlflflflfifl
 18. 18. E1 E E : 'V K; i I 3‘; .7 K I UUMMUMUUUUUUMUMMUMMUUUUUUUUUUMUUUE . M ME’ . ... g . -: ' >'-E-'-, . I » “' . . hut _. w _ ‘ ‘W cum u e‘“—“. ‘o. ‘ I V" hflflflflflflflflfiflflflflflflflflflflflflflflflflflfiflflflfiflflfi
 19. 19. !_ lfilfil [fil. lJ_1LY1"1.| fi FIT| .|fi| ’; T|, .lJ'1|. .Tf'l| .Jfi. JF11.Ff"l| ..fl [W W WWW FEIW IT? Tf'L| .ff11 WE lfifi’. lfil W ' 3 a E El § Mmumufi ES‘ LA rcjm E‘fR; :/1/c; PA L EL C, q5TE1L. . Hf. // ‘/ ,’z»: /1/3 % / LS 95:5 ; E15 A/08L£5« ERA V}, /. TORR; /‘GE’? PROTEGEM ' ; ' = - TAIJA-IA"o TORRE DE GUAlTA' V . v ‘ SERVM-PER CPSERYAR DE LLU/ V3’. -‘=95 E/ /E/ V1 its 3 / V»’5'/1%? ‘ EJW :1 -I :1 3 :1 3 3 3 3 3 3 : | _, | 3 3 . 3 _I II 3 3 __l "1 3 3 :1 3 3 . _l 3 3 3 3 3 "J“HUMEEMFMMUUM1JMEM'MH1fiUEMMHMilm‘M
 20. 20. 3%mmJmImfium! mirm1r: n3!mmi_; muw: mumitmmmnmumnnumi. E » flmm“fi! mJli1AiLlIi| !Jili| i'! fllm! fl[| fM! iL!1il! lillillmfilflliilil ; CAMi>DE RONDA_(_) ADAR_B_{ »E! E!flllfillmlrflifllflllfilllfllmifillmilfilflllillg -2-v » A , = ; { _, I A‘ f » , _ . V - 2 ~: ,,, . ~ 3 a-3» cc». ~r: v4L+k: '!4C«W5"‘»* « w L _ . A. Vi‘ V. ,; .,. -,L g)’§£L4L. _L, ».<= .¥AL? e. .~‘»'<. .»"A-. * w E ; ‘;_MA'[‘§, .r lrh€, VA‘! (:. VIC«LAL‘%/ ‘L A—'‘ I V. -w; . —, 3 In, A. .7,’-W3-b 3}‘ _ _ L; I; ‘/ ‘. ",_ »-’ ‘—; JV/ ‘.'»~""y "A‘! ,*AL.53'¥ALr»C-. _Vr‘ r'~‘, .,4 4.’. 1» E-_:4'C_, §=, .;aEis3!4L. _C. ;L. <.? ;F’4L:9r ‘r "V ; ¢'-«’4.“~- ‘ ‘ 7 if ' 2- . Ur , .. . .:'7,_. .;‘Ln, 3 . , . » 3/ )- gr / ': ~. -m»- am: -'l44vMn A-. E , s§uL. G;vApxg, h a‘[~. »:_, gnL. ¢e; ‘rv4,L. ff». _ I, V . A 1 . « , ;«L. o9«‘»'>%; .,_ V_ V: 1» A ‘_ , > ” ‘ ' .7’ 4 4hh!4m: ,’1» -Vet» mic. ;av4L, :v~p. c,: :L. ~. ;.: a:‘: A «L_. p4z--i»». e;; ;», ._ 3 [L Liifi/ p«. §f*T_b' .5’ , _ , _ _ V , )_, |xmH , » +'-'1-‘r'tL»'—f_0-‘-. fhL<. f«. v IL: .<; r4uL; c:‘vir. §rc : Le; ;», , , . : '(}; a4‘f, &/ ziigcgy. , ; rv. ’s‘: «:IL; L.§; bL , ~;~», -1,, :>[', A:2'ry, ;c_; ;y; ?h5.. Q, ~)g,1 _. ;‘L4;‘, ,j~. :,A‘, e¢, ,~, “ rgrg at ' Ir > av, ““"" ""{“'k " "" ff’. -'9' "Lu ‘OA"‘ K". '- " ‘ ‘ s~- ~ ’: "i,1 ' . ‘: lehfi | ,'«¢, «‘~= ..U"‘-: 1{‘_| §"! Lt‘aVJ(. -"L L E «+97% ( _v1;»: g, 4I*_]; g.A_v", L_, ,;_"; .,. ‘,, L . I V: - , -«g. ,>. _. l_, ._“ I ,9)” ‘, _p _ ' "”-L. ’»‘i*. ?’I! ‘,‘. ‘,”-. ”’»0.v' ; ‘-mu1~4L« ~4(_v2a. vm: e V-<: ;,ra: :; ’s*: ~a; 'q, ».3 Ja-mnrrumum-mum-rmaumurmrmzm-mmumm-mumnmnnmamuirgc
 21. 21. E| Jl1l_W_! fllFfllFI11Fl1!fil! WlffllffllfiIE1!W! i|, lIfl! flT! fi! ffl! IiI, l|fl! fi!lflli! Iflllilffilfillfilfllflflllfilffllffllfillillffl! Ifllfllffllilli ! Ii| !fI7!Ifl_lfI1lIfl! i_l[l| .!Iil! E%1| L! - 1 E‘ . =-‘u = { " rt‘ ". " A‘ ‘V A" V A“ ‘Jr’ 3: ' ~. ‘. .1.—! .‘. H;» : . 1 ‘ii - . . WI %1 Vb‘. VOU ? "I *1 ‘KL : V‘ ‘L '1 _! i __ . l_. . F‘ . _ ’ IA A4‘ .9-. ‘_7.CA Q» §‘h AL_«_U. Q_r_9_ 3). .O_b~ : kQ_bv A'f(~hlr_y, ‘V, _._"_’, ‘_L. )‘ , .,‘LMg; E1 5‘ , . " 4 v v. I ‘ * . ,, . W _ :1‘ [ICE . rvl, l-s‘! L.¢! ‘F-7'13/I9‘~ 1.9,» / rV. s‘VI,4L. .)' oj“o_r. cg~, .-7;; .9_m. q¢_y‘. }L"? ‘:z‘> S. 2-1 ‘:1 I E1 T , ‘. , E54 ' 1 - n I-'-’' re '- -3! : _-| 1 ; : v— ~ 3 _ 3 _ _ -. -.1! — F? 51} E4 -. -'3' EL’; . '53‘ f-‘ “—’J| ;— PATI D’ARMES A _= " 5:‘ ': T'T“7': ‘[ "5“ .35-A». L. -I11? -nu‘ ‘L. -1'. ‘ [-4 v[, - '1 - '1 -‘ E’ L__ . r _ ‘ V ‘ -— I. -‘ , . -.1, 2.0.7»: .1. A Jr. » «fli_f_"A’57.. _5‘ «! _Hnv_gb SJ] "- . - N ,1 . 5 -E! A ! » «fv-5.9.7.49.» 91,12!! !-‘nrv; qI, §.‘ 3‘ ; ' ’. 'r. ~’‘ ‘ . ‘ , I [; .‘ ‘_: —-’_‘ _' u " I-7 , - n . . 7 ‘ ‘ _ _ ‘ V 3| E U f __ V A; /. C_. t/IA). /J. » . ’.&. c!? « 9‘-Ar yo . _LIl. §‘! ‘:o_vA_I: au’u. » . l)v, .j/ A o‘_L, ‘L’#‘§; ,y_.7.', ,‘bL’, -A : __'«J‘| Q -_’ V 4 . « x. .- . ’ u' - . y ' r'—-* 1' 1'” f """‘EW**i°. z-:5‘v. ¢-Inwe« - . ’:J1I: :.; a:. ?.q», , oaw. mL: uu. ‘-51 / ' - . ' '1 ‘ ‘ ' ”‘ «: - ” / _)--I 2' F-. Ar" El 1 —-—*‘ ‘V - E"- at r gm: mnmltillmumlmImlmli: !.mIm1m1m1m1m1m! m1m! mgnmzmgmmmgmmmlmzmgmgfmm! mJ. mgmIm_! AAmgmzmgmmizmgmzmnmmiilu
 22. 22. 6- ARMES DEFENSIVES _ LAgQ [A DE AMA ERA LA PEQA PRINCIPAL QUE COBRIA TOT EL COS I ESTAVA FETD’ANELLES DE FERRO O ACER.
 23. 23. L’ ESTA FETA DE FERRO I ACER. SON PECES UNIDES QUEVCOBREIXEN CADA PART DEL COS PER TENIR MOVILITAT. . UNA ARMADU RA POT ARRIBAR A PESAR ENTRE | £_QUlLOS. AMB L’ARMADURA , ELS MOVIMENTS DELS CAVALLERS EREN LEN I S . ALGUNS CAVALLERS MORIEN PER LA
 24. 24. EHFNHHHHWFHHWHHFFIVHTHHHHIHHHFHHTHHFHH EnnfinnnnnnnrnnwnnrnnnfnwnnnnrnWngnnrnnnnmflrnnnnnwnny ARMADURA DEL CAVALLER GENOLLERA ESPATLLERA PITET ESCARAPELLA GUANT DE FERRO ELM SABATA DE FERR GAMBERA HFHHHHHFIHHTHFHHHWHHHTFHHHHWTHFIHNH’lHFlHHI'f'l’H'lHHlW'fl I
 25. 25. 5| :3 Z! __l :1 II 3 :1 : | :1 :1 “I : | : | _J : | II “I : | :1 :3 ‘T : | _l :1 :1 : | Z —| :1 _l :1 :1 :1 :1 ‘I : | :1 :1 :1 :1 _l -1 : ! :1 :1 3 :1 _I :1 :1 ARMADURA DEL CAVALL «lb (' C 7 AR ,0 2:—/ A . !P*. GROPERA CA PIZA NA FRANCALETS TESTERA ARCO PITRALS -23- TITHTHUHHH'lI'Hfl7flfil'flfl_lflHfll'Il'lHHFFIHWFIHFHH 1 F‘HH| '11Hl"1V| M VHF]HHTFHHHHHTHHHHFHWHFIHHFHH IJULJLILJL JLILJUUJULUU. JUULLJU_H_JULiLJLJ_lU‘LLJUl
 26. 26. ARMES OFENSIVES I ACOSTUMA A PESAR UNS 2 QUILOS. CONSTA DE 3 PARTS: L'EMPUNYADURA, LA CREUERA I LA FULLA. ~2‘1- * ES UNA ESPASA CURTA QUE EL CAVALLER PORTA PENJADA A LA CINTURA. ES UNA ARMA COMPOSTA D’ UN PAL DE FUSTA O METALL QUE TE A LA PUNTA UNAFULLA ESMOLADA O PUNXEGUDA.
 27. 27. ES UN ARMA IMPULSADORA QUE ES FA SERVIR ES UN ARMA CONSISTENT EN UN ARC PER DISPARAR FLETXES A GRAN DISTANCIA. MUNTAT SOBRE UNA BASE QUE DISPARA PROJECTILS. Es com UNA BOLA DE FERRO , A VEGADES PLENA DE PUES PER FER MES MAL , ENGANXADA EN UN BASTO QUE FA DE MANEC. 47%-
 28. 28. ESTAVA COMPOSTA D’UNES CADENES INSTRUMENT DE FERRO DE FERRO AMB BOLES METALLIQUES AMB FORMA DE GANIVET, DE PUNXES AL FINAL. I°’}I1u' (5; I53 I SERVEIX PER LLANQAR PEDRES A GRANS DISTANCIES COM SI FOSSIN PROJECTILS I S’UT| LITZAVA PER DERRLIBAR MURALLES, I } .75‘-
 29. 29. ELS I S EREN TAMBE UN ELEMENT DE DEFENSA. ESTAVEN FETS AMB MATERIALS RES| STI: NTS QUE SERVIEN PER PARAR EL COP D'UNA ESPASA, O D’UNA DESTRAL. ELS ESCUTS TENIEN UNA NANSA PER LA PART DEL DARRERA I ES POSAVA DAVANT DEL COS PER PROTEGIR — SE. I‘ - TAMBE PERMETIEN LA IDENTIFICACIQ DELS CAVALLERS EN LES BATALLES. -24-
 30. 30. E. flflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfiflflflWEflflflfl | ’ITI, I'II_I'| I'I'| I'| I‘IFF| I"| I'| I'FI"III| 'II_I. I'I| "I_I'| F|I'I| 'IIII-| _IF| ITI"II'| '|I'II| ”II‘I| 'II"I'II’ITI E E E E E LUMM 7 -QUE FEIEN I COM ES DNERTIEN 0 A L’EDAT MEDIEVAL PER DIVERTIR I ENTRETENIR ALS REIS I AL POBLE HI HAVIEN: EREN POETES — MUSICS QUE CANTAVEN TEMES DEDICATS A L’AMOR. EREN MUSICS AMBULANTS QUE TOCAVEN INSTRUMENTS, CANTAVEN CANCONS I REALITZAVEN ACTIVITATS PER DIVERTIR AL POBLE COM MAGIA, ACROBACIES I D I I] ‘IMUMMUUMUMUMEMUMMUMMEMUUUMUUUU
 31. 31. g'. .fl. fl”1,F11.| J1LlIlLlFlL. .lf1|, fi'Ll. ..| T1Jf| L.J|7|jUfl. JTlLFifl‘lJ. |T| LflLfi| ‘.FJT| .film lflfll S -17 W flfiW 57 H EREN PERSONES ENCARREGADES DE FER RIURE. MOLTS D’ELLS TENIEN DEFECTES FiS| CS I PODIEN ANAR VESTITS COM ELS PALLASSOS. U’S ELS JOCS MES IMPORTANTS D‘AQUESTA EPOCA EREN ELS QUE CONSISTIA EN L’ENFRONTAMENT ENTRE DOS CAVALLERS. LMUMMMUUUUMUETMMEJMLJVMMTUULLIUMMMUUTJUMM
 32. 32. L.
 33. 33. QAPTFAN
 34. 34. 9- figs MQSTRB QASIELLS A CATALUNYA HI HA UNS (EA }§ } CASTELLS I FORTALESES ESCAMPATS PEL TOT EL SEU TERRITORI. CASTELL DE '[_q5SA_QE_flA&_ CASTELL DE _ °'R°”A TARRAGQNA -R '7‘
 35. 35. CASTELL DE .2’)- CASTELL DE
 36. 36. CASTELL DE ML CASTELL DE Lg I MOLTS MES . ... ..
 37. 37. HBUOGRAHA; * “ ELS CASTELLS” Editorial Molino E * “ EL CASTILLO MED| EVAL” Coleccién “ Viajes en el tiempo” * “ LA VIDA EN UN CASTELL” Editorial Cru'i| la * “ LA FORTALESA” Editorial Cruilla * “ LA VIDA EN UN CASTELL” . escrit per Duncan Crosbie I: * IMATGES E INFORMACIO DE GOOGLE IQ HFHHHHHHDH"lHF. fTF'lH'll'| |‘| l—| ”|i‘i'ii‘li‘| H|'l‘il'| 'll‘li'| |'| l'I'i| 'l| '|| ‘|Hf7l"| "|i‘iFiHITFIHH IJUUUMUUMUUUUUMUMUUMUUUUUUUUUUMCUUE
 38. 38. mun : Jm. Lmru_mirLLmJm: mumImmlmmgmlmur. ImLin! m.Lm1ImI. mImlmilmlinlfilmimnmIrmmlmlimm-mgmiinmrsmiEi_ImImLfiL! .mm1ri1g | :1L. E: Lg1E: A%: <:’IEir: : AL. :15; LA C2L. A§€;1'g'f. £7155. _liL| lI’ LL;1‘L gtgrr‘ E'RcL, ‘E; -:ri7"FE-i E A *E; ~f‘fr: A‘i' LP'Ai: i%‘= ~*»= T ‘ F’-'fi| _i+§‘: : L‘li| E§. ‘lT‘l. r?7?’! ,E‘I . "llli E'4E§R’. Ai :1 ' E ll1!IflAfilmLflfllfiMflAflWL! fi!W1flJ1uimi! fimflflJlflJlMMW IE I ll! ‘li! ll1!j! lIM! IlJil! WL! fl _"T K :1 I . :‘-, - 1‘ ~~, ‘-‘ea: _ ‘ A L A-43' r'“-“~ . _ E V __, N V _ __> ——a. . A 63$ flat D V. f . ,rii. iLm‘. iiiirLI. fiIi1LrnLI. ina. I,r1.ImiImlmlmlmimimlfiiiilmlmlri 1 Ii. _i. iIil. il| liilffiilfill-lfil7filli1|. lfl. |.ilETJ E 1lL| liL| lllfll! l‘IE| ,’ '| ClL| Jll! ll_3L_l'l‘! lIL| iIlC; 'lLJl! li! lii| JI_l'JA

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

Projecte dels CASTELLS

Vistas

Total de vistas

740

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

242

Acciones

Descargas

14

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×