Publicidad

Pengukuhan

 1. Pengukuhan Sila jawab soalan-soalan di bawah dengan memilih butang A, B, atau C. SETERUSNYA
 2. SOALAN 1 Apakah keperluan asas haiwan? A. Pakaian B. Makanan C. Kenderaan
 3. TAHNIAH!!! JAW APAN ANDA BETUL….
 4. JAWAPAN ANDA SALAH… SI LA CUBA LAGI
 5. SOALAN 2 Ayam boleh dikategorikan sebagai haiwan? A. Karnivor B. Omnivor C. Herbivor
 6. TAHNIAH!!! JAW APAN ANDA BETUL….
 7. JAWAPAN ANDA SALAH… SI LA CUBA LAGI
 8. Soalan 3 Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan herbivor? A. Haiwan yang hanya makan tumbuhan sahaja B. Haiwan yang makan daging sahaja C. Haiwan yang makan tumbuhan dan daging
 9. TAHNIAH!!! JAW APAN ANDA BETUL….
 10. JAWAPAN ANDA SALAH… SI LA CUBA LAGI
 11. SOALAN 4 Haiwan apakah yang tidak boleh terbang? A. Ayam B. Burung Unta C. Burung merpati
 12. TAHNIAH!!! JAW APAN ANDA BETUL….
 13. JAWAPAN ANDA SALAH… SI LA CUBA LAGI
 14. SOALAN 5 5. Manakah antara berikut merupakan haiwan karnivor? A. Harimau B. Panda C. Kucing
 15. TAHNIAH!!! JAW APAN ANDA BETUL….
 16. JAWAPAN ANDA SALAH… SILA CUBA LAGI
Publicidad