Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Soalan dan jawapan esei sem 1.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 18 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Soalan dan jawapan esei sem 1.pptx

 1. 1. ARAHAN : Baca soalan dan kenal pasti : 1. Topik/Isu, 2.Fokus 3. Kata tugas 4. Pola isi
 2. 2. Tajuk (STPM 2013) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S20-Penetapan gaji minimum perlu dilakukan untuk memastikan golongan pekerja memperoleh pendapatan yang setimpal. Bincangkan kebaikan penetapan gaji minimum. S21- Warisan budaya yang dimiliki masyarakat mempunyai kepentingan sendiri. Oleh itu, langkah-langkah bagi memastikan warisan budaya terus wujud perlu diambil. Bincangkan. S22- Malaysia memang terkenal dengan pelbagai barangan kraf tangan.Usaha perlu dijalankan untuk menjadikan industri kraf tangan berskala besar yang mampu memberikan sumbangan kepada ekonomi negara.
 3. 3. Tajuk (STPM 2014) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S20-Selain daripada menguruskan pentadbiran negara, kerajaan juga mempunyai tanggungjawab lain. Bincangkan. S21- Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memperkasakan pertahanan negara bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara, namun terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Ulaskan. S22-Laman web sosial telah menyerap dengan pantas dalam masyarakat. Namun ada pihak mencadangkan laman web ini diharamkan penggunaannya. Bincangkan.
 4. 4. Tajuk (STPM 2015) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S20-Gejala rasuah telah menjadi duri dalam daging sehingga mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal gejala ini daripada berleluasa. Bincangkan. S21- Selain dari aspek fizikal, terdapat faktor lain yang menghalangpengintegrasian dan perpaduan kaum. Ulaskan. S22- Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan.
 5. 5. Tajuk (STPM 2016) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S20- Kecemerlangan tadbir urus dalam perkhidmatan awam menuntut ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Huraikan. S21- Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotikterhadap negara. Usaha-usaha perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. Ulaskan S22- Teknologi Satelit membawa pelbagai manfaat kepada Malaysia, namun kesan negatif di sebaliknya tidak boleh diketepikan. Bincangkan.
 6. 6. Tajuk (STPM 2017) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S.20 Tadbir urus baik menentukan kecekapan pegawai awam. Oleh itu, pelbagai usaha dilakukan bagi meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan awam. Bincangkan. S.21 Kebelakangan ini, segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme( berseronok). Langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Jelaskan. S.22 Perpaduan kaum memainkan peranan yang penting untuk menjamin keamanan negara. Lantaran itu, kerajaan hendaklah melaksanakan pelbagai langkah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Jelaskan.
 7. 7. Tajuk (STPM 2018) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S.20 Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah berlaku. Oleh itu, langkah tertentu perlu dilakukan untuk mengawal gejala ini daripada terus berkembang. Huraikan. S.21 Terdapat pelbagai ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Jelaskan. S. 22 Sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini. Namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. Jelaskan.
 8. 8. Tajuk (STPM 2019) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S.20 Kerenah birokrasi dalam sistem pentadbiran kerajaan boleh menjatuhkan imej perkhidmatan awam. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk menanganinya. Huraikan. S.21 Malaysia sebuah negara yang aman dan damai, namun tidak terlepas daripada menghadapi ancaman jenayah yang perlu diatasi segera. Huraikan. S.22 Teknologi hijau penting untuk diberi penekanan dalam pembangunan negara dan pelbagai langkah dilaksanakan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan teknologi tersebut. Huraikan.
 9. 9. jawapan
 10. 10. Tajuk (STPM 2013) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S20-Penetapan gaji minimum perlu dilakukan untuk memastikan golongan pekerja memperoleh pendapatan yang setimpal. Bincangkan kebaikan penetapan gaji minimum. penetapan gaji minimum kebaikan Bincangkan 5+0 S21- Warisan budaya yang dimiliki masyarakat mempunyai kepentingan sendiri. Oleh itu, langkah-langkah bagi memastikan warisan budaya terus wujud perlu diambil. Bincangkan. Warisan budaya A-kepentingan B-langkah-langkah bagi memastikan warisan budaya terus wujud Bincangkan. 3+2/2+3 S22- Malaysia memang terkenal dengan pelbagai barangan kraf tangan.Usaha perlu dijalankan untuk menjadikan industri kraf tangan berskala besar yang mampu memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. industri kraf tangan berskala besar Usaha memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Bincangkan. 5+0
 11. 11. Tajuk (STPM 2014) Topik/Isu Fokus Kata Tugas S20-Selain daripada menguruskan pentadbiran negara, kerajaan juga mempunyai tanggungjawab lain. Bincangkan. tanggungjawab kerajaan tanggungjawab -menguruskan pentadbiran negara+4 tanggungjawab lain Bincangkan 1 S21- Walaupun pelbagai usaha dilakukan untuk memperkasakan pertahanan negara bagi memastikan kedaulatan negara terpelihara, namun terdapat pelbagai halangan untuk merealisasikan hasrat tersebut. Ulaskan. memperkasakan pertahanan negara A. usaha B. halangan Ulaskan 3 2 S22- Laman web sosial telah menyerap dengan pantas dalam masyarakat. Namun ada pihak mencadangkan laman web ini diharamkan penggunaannya. Bincangkan. Laman web sosial A. menyerap dengan pantas dalam masyarakat B. diharamkan penggunaannya Bincangkan 3 2
 12. 12. Tajuk (STPM 2015) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S20- Gejala rasuah telah menjadi duri dalam daging sehingga mendatangkan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil bagi mengawal gejala ini daripada berleluasa. Bincangkan. Gejala rasuah A. kesan buruk kepada masyarakat dan negara. B. mengawal gejala ini daripada berleluasa Bincangkan 3+2/2+3 S21- Selain dari aspek fizikal, terdapat faktor lain yang menghalangpengintegrasian dan perpaduan kaum. Ulaskan. pengintegrasian dan perpaduan kaum Faktor :aspek fizikal+4 faktor lain yang menghalang Ulaskan 1+4 S22- Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan. Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke negara lain A. terus berlaku B. dibiarkan berterusan akan menjejaska n ekonomi negara Bincangkan 3+2/2+3
 13. 13. Tajuk (STPM 2016) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S20- Kecemerlangan tadbir urus dalam perkhidmatan awam menuntut ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti. Huraikan. Kecemerlangan tadbir urus dalam perkhidmatan awam ciri-ciri kepimpinan yang berkualiti Huraikan 5+0 S21- Kebelakangan ini, generasi muda yang merupakan benteng pertahanan negara pada masa depan dikatakan kurang mempunyai semangat patriotikterhadap negara. Usaha-usaha perlu dilakukan bagi menyuburkan semangat patriotik dalam kalangan mereka. Ulaskan generasi muda A. kurang mempunyai semangat patriotikterha dap negara. B. Usaha-usaha menyuburkan semangat patriotik Ulaskan 3+2/2+3
 14. 14. Tajuk (STPM 2016) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S22- Teknologi Satelit membawa pelbagai manfaat kepada Malaysia, namun kesan negatif di sebaliknya tidak boleh diketepikan. Bincangkan Teknologi Satelit A. manfaat kepada Malaysia B. kesan negatif Bincangkan 3+2/2+3
 15. 15. Tajuk (STPM 2017) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S.20 Tadbir urus baik menentukan kecekapan pegawai awam. Oleh itu, pelbagai usaha dilakukan bagi meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan awam. Bincangkan. Tadbir urus baik menentuk an kecekapan pegawai awam pelbagai usaha meningkatkan kualiti pegawai perkhidmatan awam Bincangk an 5+0 S.21 Kebelakangan ini, segelintir golongan muda didapati lebih mengutamakan budaya hedonisme( berseronok). Langkah tertentu perlu dilakukan untuk memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan. Jelaskan. golongan muda A. mengutama kan budaya hedonisme B. Langkah memastikan golongan ini tidak melupakan budaya tempatan Jelaskan. 3+2/2+3
 16. 16. Tajuk (STPM 2017) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S.22 Perpaduan kaum memainkan peranan yang penting untuk menjamin keamanan negara. Lantaran itu, kerajaan hendaklah melaksanakan pelbagai langkah untuk menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Jelaskan. Perpaduan kaum A. penting untuk menjamin keamanan negara B. Langkah kerajaan untuk menyatupadu kan rakyat yang berbilang kaum di negara ini Jelaskan 3+2/2+3
 17. 17. Tajuk (STPM 2018) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Po S.20 Banyak faktor yang mengakibatkan kegiatan rasuah berlaku. Oleh itu, langkah tertentu perlu dilakukan untuk mengawal gejala ini daripada terus berkembang. Huraikan. kegiatan rasuah A. Faktor mengakibatk an B. Langkah mengawal gejala ini daripada terus berkembang Huraikan 3+ .S.21 Terdapat pelbagai ancaman yang boleh menggugat keselamatan dan kedaulatan Malaysia. Jelaskan. keselamatan dan kedaulatan Malaysia Ancaman menggugat Jelaskan 5+ S. 22 Sistem persekolahan mampu memupuk perpaduan kaum di negara ini. Namun demikian, peranan pelbagai pihak lain tidak boleh diketepikan. Jelaskan. memupuk perpaduan kaum A. Sistem persekolahan + 4 peranan pihak lain Jelaskan 1+
 18. 18. Tajuk (STPM 2019) Topik/Isu Fokus Kata Tugas Pola isi S.20 Kerenah birokrasi dalam sistem pentadbiran kerajaan boleh menjatuhkan imej perkhidmatan awam. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk menanganinya. Huraikan. Kerenah birokrasi dalam sistem pentadbir an kerajaan A. menjatuhkan imej perkhidmatan awam B. langkah untuk menanganiny a Huraikan 3+2/2+3 S.21 Malaysia sebuah negara yang aman dan damai, namun tidak terlepas daripada menghadapi ancaman jenayah yang perlu diatasi segera. Huraikan. ancaman jenayah perlu diatasi segera Huraikan 5+0 S.22 Teknologi hijau penting untuk diberi penekanan dalam pembangunan negara dan pelbagai langkah dilaksanakan bagi menjadikan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan teknologi tersebut. Huraikan. Teknologi hijau A. Penting dalam pembangunan negara B. pelbagai langkah menjadikan Malaysia sebuah negara yang mengamalkan teknologi Huraikan 3+2/2+3

×