Publicidad

#TaklimatPA.pptx

19 de Dec de 2022
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

#TaklimatPA.pptx

  1. TAKLIMAT MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM (900) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA OLEH: AMIR BIN ABDUL JAYA PEGAWAI PEPERIKSAAN MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
  2. 2 Pengajian Am Wajib sejak 1980
  3. 3 Matlamat Pengajian Am STPM “Melahirkan pelajar prauniversiti yang menguasai ilmu dan mengamalkannya secara bersepadu, berfikiran matang, berkemahiran tinggi, berakhlak mulia, dan mampu menyumbang kepada kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan negara”
  4. Objektif Sukatan Pelajaran Peperiksaan Pengajian Am STPM
  5. 5 RINGKASAN SKOP PENGGAL 2 PENGGAL 1 1. Kemahiran Belajar 2. Malaysia Kekal Berdaulat 3. Alih Bentuk Komunikasi (Petikan kepada Grafik) 4. Malaysia Maju dan Sejahtera 5. Kerja Kursus 6. Alih Bentuk Komunikasi (Grafik kepada Petikan) 7. Malaysia dan Negara Luar PENGGAL 3 Kandungan & Skop Sukatan Pelajaran Peperiksaan Pengajian Am
  6. 6 Skop pembacaan pelajar meluas, iaitu meliputi pelbagai disiplin Berfikiran matang dan berkebolehan menggunakan bahasa dengan berkesan Mampu menggunakan kemahiran menganalisis dan mensintesis dengan baik
  7. 7 Skim Pentaksiran Pengajian Am STPM Penggal Pengajian Kod dan Kertas Jenis Ujian Markah Masa Pentadbiran Penggal 1 (6 Rendah) 900/1 Ujian Bertulis 80 (29%) 2 jam Pentaksiran berpusat Penggal 2 (6 Atas) 900/2 Ujian Bertulis 60 (22%) 1 ½ jam Pentaksiran berpusat Penggal 2 (6 Atas) 900/4 Kerja Kursus 55 (20%) Sepanjang penggal 2 Pentaksiran oleh guru Penggal 3 (6 Atas) 900/3 Ujian Bertulis 80 (29%) 2 jam Pentaksiran berpusat
  8. 88% 90% 90% 91% 91% 86% 87% 89% 90% 92% STPM 2013 STPM 2014 STPM 2015 STPM 2016 STPM 2017 PERATUS LULUS PENUH MATA PELAJARAN PENGAJIAN AM (900) DARI TAHUN 2013 HINGGA TAHUN 2017 Lulus Penuh Sumber: Pengumuman Keputusan Peperiksaan, STPM Tahun 2013 - 2017, Majlis Peperiksaan Malaysia
  9. 71% 15% 21% 34% 8% 52% 0 0.2 0.4 0.6 0.8 900/1(U1) STPM 2016 900/2(U2) STPM 2016 LULUS PENUH LULUS SEBAHAGIAN GAGAL Sumber: Laporan Tahunan Majlis Peperiksaan Malaysia Tahun 2016 AN AL I S I S K E P U T U S AN U L AN G AN P E N G G AL 1 ( 9 0 0 / 1 ( U 1 ) ) D AN P E N G G AL 2 ( 9 0 0 / 2 ( U 2 ) ) B AG I S T P M 2 0 1 6 Jumlah calon: 900/1(U1): 28 847 Orang 900/2(U2): 24 467 Orang
  10. 13 TERIMA KASIH
Publicidad