2 επιχειρείν 2012

M
Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην
           Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία
                         2012-2013Επιχειρείν:
Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα
                  Γ. Σταμπουλής
        Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικότητα
• Ποια η γνώμη σας;
• Συνήθεις προδιαθέσεις;
 – 3 θετικές συσχετίσεις;
   • Καινοτομία - Όραμα
   • Καταξίωση - επίτευξη
   • Ανάπτυξη
 – 3 αρνητικές συσχετίσεις;
   • Κερδοσκοπία
   • Εκμετάλλευση
   • Εγωιστική – μυωπική συμπεριφορά
Επιχειρηματίας
• Συνήθη χαρακτηριστικά
• Ιδανικά χαρακτηριστικά
Έννοιες
• Επιχειρηματικότητα
 – Νέα Επιχείρηση
 – Καινοτομία
 – Επιχειρηματίας
 – Επιχειρηματική δραστηριότητα
 – Επιχειρηματική ικανότητα
Επιχείρηση
• Τι είναι μία επιχείρηση;
• Ποια τα ιδανικά χαρακτηριστικά;
Μόδα ή κοινωνική και οικονομική
      διεργασία;
• Στις ανθρώπινες κοινωνίες υπήρχε πάντα η επιδίωξη οργάνωσης
 των ατόμων σε κοινούς στόχους
• Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό εμπεριείχε σχέσεις
 εκμετάλευσης ή/και αλλοτρίωσης
  – Συνδέονται απαραίτητα αυτά μεταξύ τους (επιχείρηση και
   εκμετάλλευση);
• Στον καπιταλισμό η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία έχουν
 κρίσιμο ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη γέννηση και την
 υπέρβαση των κρίσεων: βλ. Marx, Schumpeter
  – Το πιο γόνιμο σύστημα μέχρι σήμερα ...;
Το καθήκον της παιδείας
• Η κοινωνία της γνώσης και
• Η εκπαίδευση της αμάθειας
           ή
• Κριτική σκέψη και καθήκον ανατροπής
• Δεν αρκεί να εξηγήσουμε τον κόσμο,
 πρέπει να τον αλλάξουμε
Η δική μας προσέγγιση
• η επιχειρηματικότητα δεν αφορά απλά
 – σε ένα σύνολο γνώσεων (ρητών ή άρρητων)
 – και ικανοτήτων σχετικών
  • με την οικονομική δραστηριότητα και
  • την επιχειρηματική δράση.
 – Αφορά κύρια σε νοοτροπία και κουλτούρα
Στόχοι του μαθήματος 1
1. Να συλλάβετε και να αποσαφηνίσετε μια ιδέα για ένα κερδοσκοπικό ή μη
  κερδοσκοπικό οργανισμό, ώστε να την περιγράψετε σε μία παράγραφο

2. Να αναπτύξετε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας σας

3. Να αναπτύξετε ικανότητες έρευνας, διερεύνησης και αξιολόγησης
  επιχειρηματικών ζητημάτων

4. Να δημιουργήσετε ένα απόθεμα κοινωνικών δικτύων και πρόσβασης σε
  πόρους για την υλοποίηση της ιδέας σας

5. Να αναπτύξετε την ικανότητα αποτελεσματικής παρουσίας και απικοινωνίας
  της ιδέας σας στους ομολόγους σας και σε πιθανούς επενδυτές
Στόχοι του μαθήματος 2
6. Να επισημάνετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία στις ικανότητες και τις
  γνώσεις σας να υλοποιήσετε την ιδέα και να αναπτύξετε στρατηγικές
  θεραπείας των αδυναμιών και εκμετάλευσης των πλεονεκτημάτων

7. Να σχεδιάσετε την ανάπτυξη του επιχειρηματικου δικτύου σας

8. Να αποφασίσετε ανα θέλετε πραγματικά να επενδέσετε τον εαυτό σας σε
  αυτή την επιχειρηματική ιδέα ή το κοινωνικό όραμα

9. Να απολαύσετε τη διαδικασία ενώ παράλληλα θα αναπτύξετε
  –  αυτοπεποίθηση στη λήψη αποφάσεων,

  –  στις επικοινωνιακές ικανότητές σας,

  –  στις διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες,

  –  στην εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ότι μπορείτε να ξεκινήσετε το δικό σας συλλογικό
    εγχείρημα
Επιχειρηματικότητα
• Η επιδίωξη παραγωγής αξίας μέσα από την
 επίλυση προβλημάτων των πολιτών
• «Έχω ένα όνειρο» - όραμα – το ΤΙ;
• Ικανότητα που αναπτύσσεται, καλλιεργείται
• Αφορά γνώση, γνωσιακή κουλτούρα, αξίες
• Επιτυχίες αλλά και αποτυχίες
• Συλλογική
• Διεπιστημονική
Στοιχεία μιας επιχειρηματικής ιδέας
1.    Μια πρόταση αξίας – Τί;
   •   Η αξία-χρησιμότητα που απολαμβάνουν οι χρήστες-πελάτες από την
      πrοσφερόμενη υπηρεσία ή προϊόν μείον το κόστος τους (όχι απλά
      την τιμή)

2.    Μια πρόταση απόδοσης και βιωσιμότητας – Πώς;
   •   Τα έσοδα που ο οργανισμός θα παράγει (νομιμοποιεί) με την
      προσφορά του μείον το κόστος για την παραγωγή και παροχή του
      προϊόντος-υπηρεσίας

3.    Μια πρόταση κινητοποίησης για συμμετοχή – Ποιοί και γιατί;
   •   Τα θετικά κίνητρα και σκοποί που προτείνονται στους έχοντες
      διακύβευμα να υποστηρίξουν, να συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν
      το εγχείρημα
Άσκηση 1ου εργαστηρίου
•  Τοποθέτηση προϊόντος

•  Θα σας δοθεί μια γενική κατηγορία προϊόντος

•  Προσδιορίστε με όσο το δυνατό περισσότερη λεπτομέρεια μια μορφή προϊόντος που
  απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη λύση προβλήματος, ομάδα ανθρώπων κλπ.

•  Ποιά τα χαρακτηριστικά του προβλήματος;

•  Ποιοί έχουν το πρόβλημα;

•  Ποιες οι παράμετροι του προβλήματος; Ποιες αξιολογούνται οι πιο σημαντικές από
  τους χρήστες;

•  Ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος ικανοποιούν ποιές παραμέτρους του
  προβλήματος;
Η κριτική ικανότητα
• Πρώτα ερωτήσεις μετά απαντήσεις
1. Αξιολόγηση του προβλήματος στο οποίο
  δίνουμε λύση
 –  Είναι πραγματικό πρόβλημα;
 –  Για ποιούς;
 –  Πόσο σημαντικό είναι (από την πλευρά τους);
   •  Σε ποιο αξιακό πλαίσιο;
   •  Τι θυσίες απαιτεί η λύση και πως αξιολογούνται;
2. Αξιολόγηση των προϋποθέσεων της λύσης:
 •  Ποιές είναι οι παραδοχές μας;
 •  Είναι οι παραδοχές μας σωστές;
Στοιχεία που θα εκτιμηθούν
•  Στρατηγική αριθμητή όχι παρανομαστή
•  Αξιόλογη πρόκληση
   – Επιχειρηματικές συλλήψεις που υπερέχουν σε σύκριση με τις ευκαιρίες και τις
    προκλήσεις που θα προσέφερε η εργασία σε μια μεγάλη εταιρία ή οργανισμό.

   – Μοντέλα που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό κλάδων: Αλλαγή του χάρτη, των
    κανόνων του παιχνιδιού

   – Όχι καφετέριες, τυροπιτάδικα κλπ.

•  Φρέσκιες ματιές
•  Μεγάλες προσδοκίες: δυναμισμός, εξωστρέφεια, μεγάλα όνειρα
•  Διατμηματικότητα, ρόλοι
•  Διάθεση προσωπικής εμπλοκής
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία
•  Η τεχνολογική καινοτομία είναι σημαντική αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση
•  Συχνά οι πρωτοπόροι στην τεχνολογία βγαίνουν από το παιχνίδι:
  αυτοκίνητο, DOS, Windows, PC
•  Συνήθως η καινοτομία αφορά και άλλες πλευρές: παραγωγή και αλυσίδα
  αξίας-εφοδιασμού, θεσμούς, μηχανισμούς, νέες αγορές, συνήθειες, νέες
  ανάγκες κλπ.
•  Αν η καινοτομία αφορά στην (επιτυχή) εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή
  τεχνολογίας στον κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι,
•  Η επιχειρηματικότητα αφορά στην οργάνωση των πόρων για την
  αξιοποίηση της καινοτομίας, τη διάχυση-υιοθέτησή της από κοινωνικές
  ομάδες ή δομές με αποδοτικό τρόπο, και στη βιωσιμότητα των
  οργανωσιακών δομών
Επιχειρηματική σκέψη-νοοτροπία
•  Τρόπος σκέψης για τον κλάδο που συλλαμβάνει τα οφέλη της αβεβαιότητας
  που παράγεται από την τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη

•  Η σφυρηλάτηση ευκαιριών από την αβεβαιότητα

•  Διορατικότητα: τι φέρνει το μέλλον;
   – Ποιές είναι οι πιθανές αιτίες-δυνάμεις-μηχανισμοί της αλλαγής;

   – Ποιά τα πιθανά πεδία εφαρμογής;

   – Ποιές οι κρίσιμες μάχες, από ποιούς και με τί στόχους;

   – Ποιές οι πιθανές εστίες αντίστασης; Γιατί;

   – Ποιές οι κρίσιμες (στρατηγικές) επιλογές των δρώντων;
Ερωτήματα για την υλοποίηση
•  Ποια η μοναδικότητα τους εγχειρήματος;
•  Ποιό είναι το προϊόν;
•  Η μορφή: οπτικά, αισθητικά, αισθητηριακά, λειτουργικά, οικονομικά;
•  Πώς θα παρέχεται;
•  Ποιές είναι η κύριες λειτουργικές παραδοχές;
   –  Ποιό πρόβλημα σκοπεύει να λύσει; Ποιών; Πώς; Με τι κόστος; Είναι αποτελεσματική η λύση;
     Είναι αποδοτική;
•  Τι επίδραση θα έχει στους χρήστες-πελάτες, τους εργαζόμενους, τους επενδυτές,
  τους προμηθευτές, τους στρατηγικούς συμμάχους, την κοινωνία;
•  Πώς θα πεισθούν;
•  Πότε;
•  Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σχεδίου υλοποίησης; Υπάρχει
  άλλος τρόπος;
Τα στάδια ζωής της επιχείρησης:
       πόσο θα επιζήσουν;
Πηγή:
www.entreplexity.ca
Η Eπιχειρηματική Ομάδα

 Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
    Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
      Βόλος 2008
Η επιχειρηματική ομάδα
• 5+1 ρόλοι
• Ο επιχειρηματίας
• Οι «ακρογωνιαίοι λίθοι»
 –  Ο τεχνολόγος
 –  Ο υλοποιητής
 –  Ο πωλητής
 –  Ο οικονόμος
• Ο μέντορας
Η δραστηριότητα του
       επιχειρηματία
•  Λήψη αποφάσεων: τί, πότε, πόσο, πώς
•  Ανάθεση, επίβλεψη, συντονισμός, διοίκηση
•  Σχεδιασμός, παρακολούθηση, σύγκριση
•  Εξωστρεφείς δραστηριότητες: παρακολούθηση τάσεων (αγορά,
  τεχνολογία κλπ.), ανταγωνισμού κ.ο.κ.
•  Ηγεσία: έμπνευση της κοινότητας των μετεχόντων στο διακύβευμα,
  διανομή ρόλων, ενορχήστρωση, ευθυγράμμιση
Ποιος για επιχειρηματίας;

•  Χρόνος: το πιο πολύτιμο αγαθό
  –  Οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις
•  Ευθύνη: κοιμάσαι καλά;
  –  Υγεία
•  Εργατικότητα, δημιουργικότητα
•  Αφοσίωση, εμμονή, αισιόδοξος
•  Μεθοδικότητα, σχεδιασμός, προγραμματισμός, έλεγχος
•  Άνθρωπος ορχήστρα;
  –  Ανάθεση και διοίκηση
  –  Επικοινωνία
  –  Έμπνευση ασφάλειας και βεβαιότητας
•  Πρόσβαση σε κεφάλαιο;
Τα πρέπει .. και τα αλλά
•  Αυτοπεποίθηση, αλλά όχι αλλαζόνας
•  Ικανότητα να εμπνέει και να ηγείται, χαρισματικότητα,
  αλλά όχι εκμεταλλευτής
•  Ενεργητικότητα, αλλά όχι έλλειψη εστίασης
•  Εμμονή με το αντικείμενο, αλλά όχι αδιαφορία
•  Φιλοδοξία – θέληση να αλλάξει πράγματα
•  Βιάση, αλλά όχι ανυπομονησία και αδυναμία
  ολοκλήρωσης των πράξεων και των σχεδίων
•  Ικανότητα να ακούει τους συνεργάτες, ιδιαίτερα όταν
  εστιάζουν στη λεπτομέρεια
Μαθήματα από τους κατ’ έξη επιχειρηματίες

  • Σταδιοδρομούν δημιουργώντας επιχειρήσεις
      – Κεφαλαιοποιούν την αβεβαιότητα παρά την αποφεύγουν
      – Απλοποιούν εκεί που οι άλλοι βλέπουν πολυπλοκότητα
      – Επιδιώκουν τη μάθηση που προκύπτει από την ανάληψη
       υπολογισμένου ρίσκου
      – Αναγνωρίζουν ότι όταν οι ευκαιρίες είναι φευγαλέες, κοστίζει
       περισσότερο να είσαι αργός παρά λάθος
      – Βρίσκουν λύσεις που είναι «χονδρικά σωστές» παρά
       αναπτύσσουν μεθοδικά βέλτιστες αλλά αργές απαντήσεις
Mc Grath, Rita Gunther and MacMillan, Ian (2000) The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating opportunity in
an Age of Uncertainty, Harvard Business School Press, Boston MA
Χαρακτηριστικά του κατ’ έξη επιχειρηματία
  •   Αναζητούν με πάθος νέες ευκαιρίες.
  •   Επιδιώκουν τις ευκαιρίες με εξαιρετική μεθοδικότητα:
      – Δεν περιορίζονται στην επισήμανση των ευκαιριών, αλλά δρουν επ’ αυτών
      – Διατηρούν αρχείο ανεκμετάλευτων ευκαιριών
      – Επανεξετάζουν το αρχείο συχνά, αλλά αναλαμβάνουν δράση μόνο όταν
       επιβάλλεται: επενδύουν όταν το πεδίο είναι ελκυστικό και οι συνθήκες ώριμες
  •   Επιδιώκουν μόνο τιςκαλύτερες ευκαιρίες και αποφεύγουν να κυνηγούν κάθε
     ευκαιρία.
      – Περιορισμένο χαρτοφυλάκιο ευκαιριών σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης
  •   Εστιάζουν στην υλοποίηση, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Υλοποιούν
     παρά αναλύουν μέχρι εξοντώσεως
  •   Εμπλέκουν τις ικανότητες όλων στο ευρύτερο περιβάλλον τους:
      – δημιουργούν και συντηρούν δίκτυα σχέσεων,
      – αποφεύγουν τις μοναχικές εξορμήσεις,
      – Αξιοποιούν τις ικανότητες και τους πόρους που οι άλλοι μπορούν να εισφέρουν
       συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων και των άλλων.

Mc Grath, Rita Gunther and MacMillan, Ian (2000) The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating opportunity in
an Age of Uncertainty, Harvard Business School Press, Boston MA
Ηγεσία με επιχειρηματική νοοτροπία
                      • Διαμόρφωση κλίματος
                      • Ενορχήστρωση της διαδικασίας
                      • Ηγεσία με άμεση εμπλοκή
Διαμόρφωση του            Καταγραφή αρχείου           Εστίαση στις               Προσαρμοστική
επιχειρηματικού            ευκαιριών               καλύτερες ευκαιρίες            υλοποίηση
πλαισίου
                   • Ανασχεδιασμός            • Καθορισμός επιπέδων           • Προσδιορισμός
• Καθορισμός στόχου-         • Αναδιαφοροποίηση           και στόχων στα επίπεδα          στρατηγικών εισόδου
πρόκλησης               • Ανατμηματοποίηση           • Προσδιορισμός              και πιθανών
• Προσέλκυση της           • Αναδιαμόρφωση            πραγματικών επιλογών           ανταγωνιστικών
προσοχής των άλλων          • Οικοδόμηση              • Οικοδόμηση               αντιδράσεων
στο στόχο               επαναστατικών             χαρτοφυλακίου               • Δημιουργία σχεδίων
• Ο στόχος              ικανοτήτων               ευκαιριών προς              με βάση την ανακάλυψη
προτεραιότητα στην                              επιδίωξη                 • Αξιολόγηση προόδου
προσωπική ατζέντα                                                   των εγχειρημάτωνMc Grath, Rita Gunther and MacMillan, Ian (2000) The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating opportunity in
an Age of Uncertainty, Harvard Business School Press, Boston MA
Οι «ακρογωνιαίοι λίθοι»
• Στέρεοι γνώστες και επαγγελματίες
• Παθιασμένοι
• Προσωπικές ικανότητες: ευθύτητα,
 ψυχραιμία, επικοινωνία, αναλυτική
 ικανότητα, συνθετική ικανότητα
• Εργατικότητα
• Κουράγιο
• Υλοποιητές (doers)
Δυναμικά στοιχεία
• Εφευρετικότητα: ανάλυση, σύνθεση,
 ανασύνθεση
• Όραμα: οι επιχειρηματίες δεν αγοράζουν
 ευκαιρίες, τις δημιουργούν
 – Δεν προβλέπουν το μέλλον το παράγουν

• Μεταδοτικότητα: ισχυρή αφήγηση
• Ανάπτυξη, εξέλιξη, βιωσιμότητα όχι επιβίωση
Μέντορας(-ες)
• Έμπειρο και ανώτερο στέλεχος
 – Στον κλάδο
 – Σε συναφείς κλάδους
• Καταλαβαίνει την ιδέα
• Σας πάει
• Τον πάτε
Πού θα τον βρούμε;
• Ρωτώντας!
 – Ανθρώπους του κλάδου
 – «σημαντικούς» ανθρώπους με γνωριμίες
  (προέδρους, καθηγητές, τραπεζικούς)
 – συγγραφείς και αρθρογράφους
Κι αν;
•  Θα μας δώσει σημασία;
•  Κι αν μας κλέψει την ιδέα;
•  Και τι θα του πούμε;
•  Γιατί να ασχοληθεί μαζί μας;
  – Γιατί του αρέσει και τον καταξιώνει
  – Οικονομική αμοιβή μπορεί να δοθεί με τη
   μορφή μιας αμοιβόμενης θέσης στο Δ.Σ.
Ενας καλός μέντορας αξίζει το
  βάρος του σε χρυσάφι
  Μπορεί να κάνει τη διαφορά
  μεταξύ αποτυχίας και επιτυχίας
      μιας ιδέας
Τι προσφέρει ένας μέντορας;
• Καλές συμβουλές
• ... και ένα συνήγορο του διαβόλου
• Δικτύωση – η σύστασή του ανοίγει πόρτες
 – Για ειδικούς
 – Για κεφάλαιο
 – Για πελάτες και προμηθευτές
1 de 34

Recomendados

Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας por
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτηταςΕπιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτητας
Επιχειρηματικότητα και μοντέλα διαδικτυακής επιχειρηματικοτηταςIosif Alvertis
150 vistas103 diapositivas
Biz miz o1 m2_u2.1_r1_cy por
Biz miz o1 m2_u2.1_r1_cyBiz miz o1 m2_u2.1_r1_cy
Biz miz o1 m2_u2.1_r1_cyKATHLEENBULTEEL
9 vistas21 diapositivas
5 kataigismos idewn- 2010-11 [compatibility mode] por
5 kataigismos idewn- 2010-11 [compatibility mode]5 kataigismos idewn- 2010-11 [compatibility mode]
5 kataigismos idewn- 2010-11 [compatibility mode]moke_uth
522 vistas25 diapositivas
επιμόρφωση ανKo por
επιμόρφωση ανKoεπιμόρφωση ανKo
επιμόρφωση ανKoNaoum Liotas
786 vistas109 diapositivas
Η Διαχείριση της Καινοτομίας ως το Μόνο Μέσο Ανάπτυξης σε Περιόδους Κρίσεις ... por
Η Διαχείριση της Καινοτομίας ως το Μόνο Μέσο Ανάπτυξης σε Περιόδους Κρίσεις ...Η Διαχείριση της Καινοτομίας ως το Μόνο Μέσο Ανάπτυξης σε Περιόδους Κρίσεις ...
Η Διαχείριση της Καινοτομίας ως το Μόνο Μέσο Ανάπτυξης σε Περιόδους Κρίσεις ...Niki Lambropoulos PhD
1.1K vistas156 diapositivas
4 epixeirimatikh omada [compatibility mode] por
4 epixeirimatikh omada [compatibility mode]4 epixeirimatikh omada [compatibility mode]
4 epixeirimatikh omada [compatibility mode]moke_uth
182 vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo) por
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)
1 4 επιχειρηματικός σχεδιασμός (neo)moke_uth
1.2K vistas32 diapositivas
2 epixeirin 2013-14 por
2 epixeirin 2013-142 epixeirin 2013-14
2 epixeirin 2013-14moke_uth
872 vistas63 diapositivas
8 κοστολόγηση por
8 κοστολόγηση8 κοστολόγηση
8 κοστολόγησηmoke_uth
2K vistas17 diapositivas
7 το σχέδιο marketing por
7 το σχέδιο marketing7 το σχέδιο marketing
7 το σχέδιο marketingmoke_uth
2.7K vistas30 diapositivas
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 13 por
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 131 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 13
1 επιχειρηματικός σχεδιασμός 2012 13moke_uth
1.2K vistas58 diapositivas

Similar a 2 επιχειρείν 2012

Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ... por
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Constantinos8
410 vistas29 diapositivas
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen por
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenSkincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of Tradesmen
Skincare experts 4.11.2015 Presentation, Athens Chamber of TradesmenPanagiotis A. Christopoulos MSc MBA - Strategy Advisor
83 vistas28 diapositivas
Εισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση Αλλαγών por
Εισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση ΑλλαγώνΕισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση Αλλαγών
Εισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση ΑλλαγώνMarina Gavrilaki
143 vistas34 diapositivas
H.f. innovation services por
H.f. innovation servicesH.f. innovation services
H.f. innovation servicesACTIONLINE, HIGH FIDELITY
345 vistas10 diapositivas
5 καταιγισμός ιδεών 2013-14 por
5 καταιγισμός ιδεών  2013-145 καταιγισμός ιδεών  2013-14
5 καταιγισμός ιδεών 2013-14Sofia Kessopoulou
1.4K vistas25 diapositivas
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 por
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Syros Koskovolis
241 vistas28 diapositivas

Similar a 2 επιχειρείν 2012(20)

Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ... por Constantinos8
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Αρκούν μόνο οι δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας; Η σημασία της επαγγελματ...
Constantinos8410 vistas
Εισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση Αλλαγών por Marina Gavrilaki
Εισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση ΑλλαγώνΕισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση Αλλαγών
Εισαγωγή στην Πληροφορική - 7. Κουλτούρα & Διαχείριση Αλλαγών
Marina Gavrilaki143 vistas
5 καταιγισμός ιδεών 2013-14 por Sofia Kessopoulou
5 καταιγισμός ιδεών  2013-145 καταιγισμός ιδεών  2013-14
5 καταιγισμός ιδεών 2013-14
Sofia Kessopoulou1.4K vistas
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 por Syros Koskovolis
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015 Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Παρουσίαση Skincare experts 4.11.2015
Syros Koskovolis241 vistas
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ por Theodore Koukias
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
1 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΙΟ 2012 - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΚΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Theodore Koukias322 vistas
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ por George Papavasileiou
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ ΑΝΝΑ - ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
George Papavasileiou3.1K vistas
DISRUPT FACTory: Christos Christou, Head of Innovation & Idea Development Cen... por ID-GC
DISRUPT FACTory: Christos Christou, Head of Innovation & Idea Development Cen...DISRUPT FACTory: Christos Christou, Head of Innovation & Idea Development Cen...
DISRUPT FACTory: Christos Christou, Head of Innovation & Idea Development Cen...
ID-GC325 vistas
Corporate Reputation and The Power of Purpose por Nicole Ioannidi
Corporate Reputation and The Power of PurposeCorporate Reputation and The Power of Purpose
Corporate Reputation and The Power of Purpose
Nicole Ioannidi69 vistas
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por Sousana Kalfa
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςΟι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa420 vistas
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους por Sousana Kalfa
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τουςοι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
οι νέες Sophisticated επιχειρήσεις από την ιδέα στην υλοποίηση τους
Sousana Kalfa1.6K vistas
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ... por STARTUP SAFARY ATHENS
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...
EkinisiLAB: Ενθάρρυνση και την στήριξη της νέας καινοτόμου επιχειρηματικότητ...
5 καταιγισμός ιδεών 2012 por moke_uth
5 καταιγισμός ιδεών  20125 καταιγισμός ιδεών  2012
5 καταιγισμός ιδεών 2012
moke_uth583 vistas
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf por EvaSofokleous1
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdfCELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
CELIA HADJICHRISTODOULOU_KyproElladiko presentation 10.03.2023.pdf
EvaSofokleous1346 vistas

Más de moke_uth

1 intro to e 2013 por
1  intro to e 20131  intro to e 2013
1 intro to e 2013moke_uth
689 vistas13 diapositivas
Business model canvas greek gk por
Business model canvas greek gkBusiness model canvas greek gk
Business model canvas greek gkmoke_uth
2.4K vistas1 diapositiva
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1 por
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1moke_uth
4.2K vistas6 diapositivas
10 κοστολόγηση 2012 13 por
10 κοστολόγηση 2012 1310 κοστολόγηση 2012 13
10 κοστολόγηση 2012 13moke_uth
1K vistas17 diapositivas
6 το σχέδιο marketing 2012 2013 por
6 το σχέδιο marketing 2012 20136 το σχέδιο marketing 2012 2013
6 το σχέδιο marketing 2012 2013moke_uth
1.4K vistas30 diapositivas
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013 por
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 20134 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013moke_uth
3.7K vistas69 diapositivas

Más de moke_uth(20)

1 intro to e 2013 por moke_uth
1  intro to e 20131  intro to e 2013
1 intro to e 2013
moke_uth689 vistas
Business model canvas greek gk por moke_uth
Business model canvas greek gkBusiness model canvas greek gk
Business model canvas greek gk
moke_uth2.4K vistas
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1 por moke_uth
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1
επεξήγηση των στοιχείων του καμβά επιχειρηματικού μοντέλου (1) 1
moke_uth4.2K vistas
10 κοστολόγηση 2012 13 por moke_uth
10 κοστολόγηση 2012 1310 κοστολόγηση 2012 13
10 κοστολόγηση 2012 13
moke_uth1K vistas
6 το σχέδιο marketing 2012 2013 por moke_uth
6 το σχέδιο marketing 2012 20136 το σχέδιο marketing 2012 2013
6 το σχέδιο marketing 2012 2013
moke_uth1.4K vistas
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013 por moke_uth
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 20134 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013
4 επιχειρηματική στρατηγική & επιχειρηματικό μοντέλο 2012 2013
moke_uth3.7K vistas
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013 por moke_uth
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 201311 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
11 τιμολογιακή πολιτική 2012 2013
moke_uth921 vistas
3 4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012 por moke_uth
3  4 η επιχειρηματική σύλληψη 20123  4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012
3 4 η επιχειρηματική σύλληψη 2012
moke_uth482 vistas
1 intro to e 2012 por moke_uth
1  intro to e 20121  intro to e 2012
1 intro to e 2012
moke_uth433 vistas
Synergy por moke_uth
SynergySynergy
Synergy
moke_uth364 vistas
Presentation1 por moke_uth
Presentation1Presentation1
Presentation1
moke_uth604 vistas
κπ τροποςσυνταξης Volos por moke_uth
κπ τροποςσυνταξης Volosκπ τροποςσυνταξης Volos
κπ τροποςσυνταξης Volos
moke_uth365 vistas
κπ τεχνπληρ New volos por moke_uth
κπ τεχνπληρ New volosκπ τεχνπληρ New volos
κπ τεχνπληρ New volos
moke_uth357 vistas
2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα por moke_uth
2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα
2010 volos στρατηγικη προστασιας εφευρεσεων_παραδειγματα
moke_uth403 vistas
2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι por moke_uth
2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι
2010 volos καινοτομια_διανοητικη ιδιοκτησια_κυριοι τιτλοι
moke_uth775 vistas
5 παραδειγματα πγκ por moke_uth
5 παραδειγματα πγκ5 παραδειγματα πγκ
5 παραδειγματα πγκ
moke_uth811 vistas
4 τεχνπληρ πγκ por moke_uth
4 τεχνπληρ πγκ4 τεχνπληρ πγκ
4 τεχνπληρ πγκ
moke_uth363 vistas
3 αξιωσεις ις por moke_uth
3 αξιωσεις ις3 αξιωσεις ις
3 αξιωσεις ις
moke_uth587 vistas
2 στρατηγικη por moke_uth
2 στρατηγικη2 στρατηγικη
2 στρατηγικη
moke_uth327 vistas
1 καινοτομιαδι por moke_uth
1 καινοτομιαδι1 καινοτομιαδι
1 καινοτομιαδι
moke_uth412 vistas

Último

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
7 vistas71 diapositivas
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΔήμητρα Τζίνου
59 vistas33 diapositivas
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
498 vistas7 diapositivas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
37 vistas5 diapositivas
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx por
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxΣημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docx
Σημειώσεις 4.1.1 και 4.1.2.docxRoula Michalopoulou
12 vistas3 diapositivas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
6 vistas20 diapositivas

Último(20)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 vistas
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx por Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212498 vistas
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 vistas
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c6 vistas
Η δική μου Παναγιά por hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 vistas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx por 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas18 vistas
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο por Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 vistas
Veroia in Autumn.pdf por dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou9 vistas
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf por ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo343 vistas
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx por ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c7 vistas
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf por Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx por ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c8 vistas
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist14 vistas
Γ.2.1.pptx por sidiropo
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptx
sidiropo5 vistas
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf por 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 vistas

2 επιχειρείν 2012

 • 1. Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία 2012-2013 Επιχειρείν: Επιχείρηση και Επιχειρηματικότητα Γ. Σταμπουλής Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
 • 2. Επιχειρηματικότητα • Ποια η γνώμη σας; • Συνήθεις προδιαθέσεις; – 3 θετικές συσχετίσεις; • Καινοτομία - Όραμα • Καταξίωση - επίτευξη • Ανάπτυξη – 3 αρνητικές συσχετίσεις; • Κερδοσκοπία • Εκμετάλλευση • Εγωιστική – μυωπική συμπεριφορά
 • 4. Έννοιες • Επιχειρηματικότητα – Νέα Επιχείρηση – Καινοτομία – Επιχειρηματίας – Επιχειρηματική δραστηριότητα – Επιχειρηματική ικανότητα
 • 5. Επιχείρηση • Τι είναι μία επιχείρηση; • Ποια τα ιδανικά χαρακτηριστικά;
 • 6. Μόδα ή κοινωνική και οικονομική διεργασία; • Στις ανθρώπινες κοινωνίες υπήρχε πάντα η επιδίωξη οργάνωσης των ατόμων σε κοινούς στόχους • Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό εμπεριείχε σχέσεις εκμετάλευσης ή/και αλλοτρίωσης – Συνδέονται απαραίτητα αυτά μεταξύ τους (επιχείρηση και εκμετάλλευση); • Στον καπιταλισμό η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία έχουν κρίσιμο ρόλο τόσο στην ανάπτυξη όσο και στη γέννηση και την υπέρβαση των κρίσεων: βλ. Marx, Schumpeter – Το πιο γόνιμο σύστημα μέχρι σήμερα ...;
 • 7. Το καθήκον της παιδείας • Η κοινωνία της γνώσης και • Η εκπαίδευση της αμάθειας ή • Κριτική σκέψη και καθήκον ανατροπής • Δεν αρκεί να εξηγήσουμε τον κόσμο, πρέπει να τον αλλάξουμε
 • 8. Η δική μας προσέγγιση • η επιχειρηματικότητα δεν αφορά απλά – σε ένα σύνολο γνώσεων (ρητών ή άρρητων) – και ικανοτήτων σχετικών • με την οικονομική δραστηριότητα και • την επιχειρηματική δράση. – Αφορά κύρια σε νοοτροπία και κουλτούρα
 • 9. Στόχοι του μαθήματος 1 1. Να συλλάβετε και να αποσαφηνίσετε μια ιδέα για ένα κερδοσκοπικό ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό, ώστε να την περιγράψετε σε μία παράγραφο 2. Να αναπτύξετε ένα σχέδιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας σας 3. Να αναπτύξετε ικανότητες έρευνας, διερεύνησης και αξιολόγησης επιχειρηματικών ζητημάτων 4. Να δημιουργήσετε ένα απόθεμα κοινωνικών δικτύων και πρόσβασης σε πόρους για την υλοποίηση της ιδέας σας 5. Να αναπτύξετε την ικανότητα αποτελεσματικής παρουσίας και απικοινωνίας της ιδέας σας στους ομολόγους σας και σε πιθανούς επενδυτές
 • 10. Στόχοι του μαθήματος 2 6. Να επισημάνετε τα δυνατά και αδύνατα σημεία στις ικανότητες και τις γνώσεις σας να υλοποιήσετε την ιδέα και να αναπτύξετε στρατηγικές θεραπείας των αδυναμιών και εκμετάλευσης των πλεονεκτημάτων 7. Να σχεδιάσετε την ανάπτυξη του επιχειρηματικου δικτύου σας 8. Να αποφασίσετε ανα θέλετε πραγματικά να επενδέσετε τον εαυτό σας σε αυτή την επιχειρηματική ιδέα ή το κοινωνικό όραμα 9. Να απολαύσετε τη διαδικασία ενώ παράλληλα θα αναπτύξετε – αυτοπεποίθηση στη λήψη αποφάσεων, – στις επικοινωνιακές ικανότητές σας, – στις διαπροσωπικές και ηγετικές ικανότητες, – στην εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ότι μπορείτε να ξεκινήσετε το δικό σας συλλογικό εγχείρημα
 • 11. Επιχειρηματικότητα • Η επιδίωξη παραγωγής αξίας μέσα από την επίλυση προβλημάτων των πολιτών • «Έχω ένα όνειρο» - όραμα – το ΤΙ; • Ικανότητα που αναπτύσσεται, καλλιεργείται • Αφορά γνώση, γνωσιακή κουλτούρα, αξίες • Επιτυχίες αλλά και αποτυχίες • Συλλογική • Διεπιστημονική
 • 12. Στοιχεία μιας επιχειρηματικής ιδέας 1. Μια πρόταση αξίας – Τί; • Η αξία-χρησιμότητα που απολαμβάνουν οι χρήστες-πελάτες από την πrοσφερόμενη υπηρεσία ή προϊόν μείον το κόστος τους (όχι απλά την τιμή) 2. Μια πρόταση απόδοσης και βιωσιμότητας – Πώς; • Τα έσοδα που ο οργανισμός θα παράγει (νομιμοποιεί) με την προσφορά του μείον το κόστος για την παραγωγή και παροχή του προϊόντος-υπηρεσίας 3. Μια πρόταση κινητοποίησης για συμμετοχή – Ποιοί και γιατί; • Τα θετικά κίνητρα και σκοποί που προτείνονται στους έχοντες διακύβευμα να υποστηρίξουν, να συμμετάσχουν και να υλοποιήσουν το εγχείρημα
 • 13. Άσκηση 1ου εργαστηρίου • Τοποθέτηση προϊόντος • Θα σας δοθεί μια γενική κατηγορία προϊόντος • Προσδιορίστε με όσο το δυνατό περισσότερη λεπτομέρεια μια μορφή προϊόντος που απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη λύση προβλήματος, ομάδα ανθρώπων κλπ. • Ποιά τα χαρακτηριστικά του προβλήματος; • Ποιοί έχουν το πρόβλημα; • Ποιες οι παράμετροι του προβλήματος; Ποιες αξιολογούνται οι πιο σημαντικές από τους χρήστες; • Ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος ικανοποιούν ποιές παραμέτρους του προβλήματος;
 • 14. Η κριτική ικανότητα • Πρώτα ερωτήσεις μετά απαντήσεις 1. Αξιολόγηση του προβλήματος στο οποίο δίνουμε λύση – Είναι πραγματικό πρόβλημα; – Για ποιούς; – Πόσο σημαντικό είναι (από την πλευρά τους); • Σε ποιο αξιακό πλαίσιο; • Τι θυσίες απαιτεί η λύση και πως αξιολογούνται; 2. Αξιολόγηση των προϋποθέσεων της λύσης: • Ποιές είναι οι παραδοχές μας; • Είναι οι παραδοχές μας σωστές;
 • 15. Στοιχεία που θα εκτιμηθούν • Στρατηγική αριθμητή όχι παρανομαστή • Αξιόλογη πρόκληση – Επιχειρηματικές συλλήψεις που υπερέχουν σε σύκριση με τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα προσέφερε η εργασία σε μια μεγάλη εταιρία ή οργανισμό. – Μοντέλα που συμβάλλουν στο μετασχηματισμό κλάδων: Αλλαγή του χάρτη, των κανόνων του παιχνιδιού – Όχι καφετέριες, τυροπιτάδικα κλπ. • Φρέσκιες ματιές • Μεγάλες προσδοκίες: δυναμισμός, εξωστρέφεια, μεγάλα όνειρα • Διατμηματικότητα, ρόλοι • Διάθεση προσωπικής εμπλοκής
 • 16. Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία • Η τεχνολογική καινοτομία είναι σημαντική αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση • Συχνά οι πρωτοπόροι στην τεχνολογία βγαίνουν από το παιχνίδι: αυτοκίνητο, DOS, Windows, PC • Συνήθως η καινοτομία αφορά και άλλες πλευρές: παραγωγή και αλυσίδα αξίας-εφοδιασμού, θεσμούς, μηχανισμούς, νέες αγορές, συνήθειες, νέες ανάγκες κλπ. • Αν η καινοτομία αφορά στην (επιτυχή) εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή τεχνολογίας στον κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι, • Η επιχειρηματικότητα αφορά στην οργάνωση των πόρων για την αξιοποίηση της καινοτομίας, τη διάχυση-υιοθέτησή της από κοινωνικές ομάδες ή δομές με αποδοτικό τρόπο, και στη βιωσιμότητα των οργανωσιακών δομών
 • 17. Επιχειρηματική σκέψη-νοοτροπία • Τρόπος σκέψης για τον κλάδο που συλλαμβάνει τα οφέλη της αβεβαιότητας που παράγεται από την τεχνολογική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη • Η σφυρηλάτηση ευκαιριών από την αβεβαιότητα • Διορατικότητα: τι φέρνει το μέλλον; – Ποιές είναι οι πιθανές αιτίες-δυνάμεις-μηχανισμοί της αλλαγής; – Ποιά τα πιθανά πεδία εφαρμογής; – Ποιές οι κρίσιμες μάχες, από ποιούς και με τί στόχους; – Ποιές οι πιθανές εστίες αντίστασης; Γιατί; – Ποιές οι κρίσιμες (στρατηγικές) επιλογές των δρώντων;
 • 18. Ερωτήματα για την υλοποίηση • Ποια η μοναδικότητα τους εγχειρήματος; • Ποιό είναι το προϊόν; • Η μορφή: οπτικά, αισθητικά, αισθητηριακά, λειτουργικά, οικονομικά; • Πώς θα παρέχεται; • Ποιές είναι η κύριες λειτουργικές παραδοχές; – Ποιό πρόβλημα σκοπεύει να λύσει; Ποιών; Πώς; Με τι κόστος; Είναι αποτελεσματική η λύση; Είναι αποδοτική; • Τι επίδραση θα έχει στους χρήστες-πελάτες, τους εργαζόμενους, τους επενδυτές, τους προμηθευτές, τους στρατηγικούς συμμάχους, την κοινωνία; • Πώς θα πεισθούν; • Πότε; • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σχεδίου υλοποίησης; Υπάρχει άλλος τρόπος;
 • 19. Τα στάδια ζωής της επιχείρησης: πόσο θα επιζήσουν; Πηγή: www.entreplexity.ca
 • 20. Η Eπιχειρηματική Ομάδα Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος 2008
 • 21. Η επιχειρηματική ομάδα • 5+1 ρόλοι • Ο επιχειρηματίας • Οι «ακρογωνιαίοι λίθοι» – Ο τεχνολόγος – Ο υλοποιητής – Ο πωλητής – Ο οικονόμος • Ο μέντορας
 • 22. Η δραστηριότητα του επιχειρηματία • Λήψη αποφάσεων: τί, πότε, πόσο, πώς • Ανάθεση, επίβλεψη, συντονισμός, διοίκηση • Σχεδιασμός, παρακολούθηση, σύγκριση • Εξωστρεφείς δραστηριότητες: παρακολούθηση τάσεων (αγορά, τεχνολογία κλπ.), ανταγωνισμού κ.ο.κ. • Ηγεσία: έμπνευση της κοινότητας των μετεχόντων στο διακύβευμα, διανομή ρόλων, ενορχήστρωση, ευθυγράμμιση
 • 23. Ποιος για επιχειρηματίας; • Χρόνος: το πιο πολύτιμο αγαθό – Οικογενειακές και προσωπικές σχέσεις • Ευθύνη: κοιμάσαι καλά; – Υγεία • Εργατικότητα, δημιουργικότητα • Αφοσίωση, εμμονή, αισιόδοξος • Μεθοδικότητα, σχεδιασμός, προγραμματισμός, έλεγχος • Άνθρωπος ορχήστρα; – Ανάθεση και διοίκηση – Επικοινωνία – Έμπνευση ασφάλειας και βεβαιότητας • Πρόσβαση σε κεφάλαιο;
 • 24. Τα πρέπει .. και τα αλλά • Αυτοπεποίθηση, αλλά όχι αλλαζόνας • Ικανότητα να εμπνέει και να ηγείται, χαρισματικότητα, αλλά όχι εκμεταλλευτής • Ενεργητικότητα, αλλά όχι έλλειψη εστίασης • Εμμονή με το αντικείμενο, αλλά όχι αδιαφορία • Φιλοδοξία – θέληση να αλλάξει πράγματα • Βιάση, αλλά όχι ανυπομονησία και αδυναμία ολοκλήρωσης των πράξεων και των σχεδίων • Ικανότητα να ακούει τους συνεργάτες, ιδιαίτερα όταν εστιάζουν στη λεπτομέρεια
 • 25. Μαθήματα από τους κατ’ έξη επιχειρηματίες • Σταδιοδρομούν δημιουργώντας επιχειρήσεις – Κεφαλαιοποιούν την αβεβαιότητα παρά την αποφεύγουν – Απλοποιούν εκεί που οι άλλοι βλέπουν πολυπλοκότητα – Επιδιώκουν τη μάθηση που προκύπτει από την ανάληψη υπολογισμένου ρίσκου – Αναγνωρίζουν ότι όταν οι ευκαιρίες είναι φευγαλέες, κοστίζει περισσότερο να είσαι αργός παρά λάθος – Βρίσκουν λύσεις που είναι «χονδρικά σωστές» παρά αναπτύσσουν μεθοδικά βέλτιστες αλλά αργές απαντήσεις Mc Grath, Rita Gunther and MacMillan, Ian (2000) The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating opportunity in an Age of Uncertainty, Harvard Business School Press, Boston MA
 • 26. Χαρακτηριστικά του κατ’ έξη επιχειρηματία • Αναζητούν με πάθος νέες ευκαιρίες. • Επιδιώκουν τις ευκαιρίες με εξαιρετική μεθοδικότητα: – Δεν περιορίζονται στην επισήμανση των ευκαιριών, αλλά δρουν επ’ αυτών – Διατηρούν αρχείο ανεκμετάλευτων ευκαιριών – Επανεξετάζουν το αρχείο συχνά, αλλά αναλαμβάνουν δράση μόνο όταν επιβάλλεται: επενδύουν όταν το πεδίο είναι ελκυστικό και οι συνθήκες ώριμες • Επιδιώκουν μόνο τιςκαλύτερες ευκαιρίες και αποφεύγουν να κυνηγούν κάθε ευκαιρία. – Περιορισμένο χαρτοφυλάκιο ευκαιριών σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης • Εστιάζουν στην υλοποίηση, με ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Υλοποιούν παρά αναλύουν μέχρι εξοντώσεως • Εμπλέκουν τις ικανότητες όλων στο ευρύτερο περιβάλλον τους: – δημιουργούν και συντηρούν δίκτυα σχέσεων, – αποφεύγουν τις μοναχικές εξορμήσεις, – Αξιοποιούν τις ικανότητες και τους πόρους που οι άλλοι μπορούν να εισφέρουν συμβάλλοντας στην υλοποίηση των στόχων και των άλλων. Mc Grath, Rita Gunther and MacMillan, Ian (2000) The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating opportunity in an Age of Uncertainty, Harvard Business School Press, Boston MA
 • 27. Ηγεσία με επιχειρηματική νοοτροπία • Διαμόρφωση κλίματος • Ενορχήστρωση της διαδικασίας • Ηγεσία με άμεση εμπλοκή Διαμόρφωση του Καταγραφή αρχείου Εστίαση στις Προσαρμοστική επιχειρηματικού ευκαιριών καλύτερες ευκαιρίες υλοποίηση πλαισίου • Ανασχεδιασμός • Καθορισμός επιπέδων • Προσδιορισμός • Καθορισμός στόχου- • Αναδιαφοροποίηση και στόχων στα επίπεδα στρατηγικών εισόδου πρόκλησης • Ανατμηματοποίηση • Προσδιορισμός και πιθανών • Προσέλκυση της • Αναδιαμόρφωση πραγματικών επιλογών ανταγωνιστικών προσοχής των άλλων • Οικοδόμηση • Οικοδόμηση αντιδράσεων στο στόχο επαναστατικών χαρτοφυλακίου • Δημιουργία σχεδίων • Ο στόχος ικανοτήτων ευκαιριών προς με βάση την ανακάλυψη προτεραιότητα στην επιδίωξη • Αξιολόγηση προόδου προσωπική ατζέντα των εγχειρημάτων Mc Grath, Rita Gunther and MacMillan, Ian (2000) The Entrepreneurial Mindset: Strategies for Continuously Creating opportunity in an Age of Uncertainty, Harvard Business School Press, Boston MA
 • 28. Οι «ακρογωνιαίοι λίθοι» • Στέρεοι γνώστες και επαγγελματίες • Παθιασμένοι • Προσωπικές ικανότητες: ευθύτητα, ψυχραιμία, επικοινωνία, αναλυτική ικανότητα, συνθετική ικανότητα • Εργατικότητα • Κουράγιο • Υλοποιητές (doers)
 • 29. Δυναμικά στοιχεία • Εφευρετικότητα: ανάλυση, σύνθεση, ανασύνθεση • Όραμα: οι επιχειρηματίες δεν αγοράζουν ευκαιρίες, τις δημιουργούν – Δεν προβλέπουν το μέλλον το παράγουν • Μεταδοτικότητα: ισχυρή αφήγηση • Ανάπτυξη, εξέλιξη, βιωσιμότητα όχι επιβίωση
 • 30. Μέντορας(-ες) • Έμπειρο και ανώτερο στέλεχος – Στον κλάδο – Σε συναφείς κλάδους • Καταλαβαίνει την ιδέα • Σας πάει • Τον πάτε
 • 31. Πού θα τον βρούμε; • Ρωτώντας! – Ανθρώπους του κλάδου – «σημαντικούς» ανθρώπους με γνωριμίες (προέδρους, καθηγητές, τραπεζικούς) – συγγραφείς και αρθρογράφους
 • 32. Κι αν; • Θα μας δώσει σημασία; • Κι αν μας κλέψει την ιδέα; • Και τι θα του πούμε; • Γιατί να ασχοληθεί μαζί μας; – Γιατί του αρέσει και τον καταξιώνει – Οικονομική αμοιβή μπορεί να δοθεί με τη μορφή μιας αμοιβόμενης θέσης στο Δ.Σ.
 • 33. Ενας καλός μέντορας αξίζει το βάρος του σε χρυσάφι Μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ αποτυχίας και επιτυχίας μιας ιδέας
 • 34. Τι προσφέρει ένας μέντορας; • Καλές συμβουλές • ... και ένα συνήγορο του διαβόλου • Δικτύωση – η σύστασή του ανοίγει πόρτες – Για ειδικούς – Για κεφάλαιο – Για πελάτες και προμηθευτές