DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
IES A Sardiñeira
Abril 2016
Mónica Diz Besada
PUNTOS A TRATAR
• Opcións do sistema educativo
• Bacharelato LOMCE
• Ciclos de FP
• Universidade:
• O acceso.
• Os graos.
...
QUE ESTUDAR DESPOIS DE 4º DE ESO?
A FORMACIÓN
PROFESIONAL
ESPECÍFICA
CARACTERÍSTICAS
Organízanse en
FAMILIAS
PROFESIONAIS:
“Conxunto de
ciclos formativos
con características
e contidos afíns ...
RÉXIMES E MODALIDADES
RÉXIME ORDINARIO -Matrícula por curso completo
-Horario matutino
-Asistencia obrigatoria
-Duración: ...
OS MÓDULOS
Formación e
Orientación
Laboral
Empresa e
Iniciativa
emprendedora
Proxecto (nos
CS)
Formación
Profesional
Espec...
O MÓDULO DE FCT
 Realización de prácticas nunha empresa na fase final do ciclo.
 Duración de 3 meses
 É preciso superar...
Pódese repetir a matrícula en
cada módulo 2 veces como
máximo.
Utilízase a nota numérica para
todos os módulos excepto par...
ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA
ACCESO
DIRECTO
PROBA DE
ACCESO
TITULACIÓN E
SAÍDAS
CICLOS DE
GRAO MEDIO
- Título...
TODOS OS REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos
Medios:
a) Estar en posesión dos seguintes títulos:
- Co título de ESO sempre que s...
TODOS OS REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos
Superiores:
a) Estar en posesión dos
seguintes títulos:
• Título de Bacharelato
• T...
MODALIDADES DE BACHARELATO PREFERENTES E
MATERIAS VINCULADAS COS CICLOS SUPERIORES
• Ata o curso actual (2015/2016), para ...
A PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO
•REQUISITO: Cumprir 17 anos
antes do 31 de Decembro.
•MATRÍCULA NA PROBA: 4 e 15
...
Oferta de Ciclos de FP en Galicia
 26 familias
profesionais.
 143 ciclos formativos.
◦ 64 ciclos medios.
◦ 79 ciclos sup...
OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR
(EnparéntesissinálaseamodalidadedebacharelatopreferenteparaaccederaosCS)
Activid...
Comercio e
márketing
(Bach. Humanidades
e CSS)
CM Actividades comerciais
CS Transporte e loxística
CS Márketing e publicid...
Fabricación
mecánica
(Bach. Ciencias)
CM Mecanizado
CM Soldadura e caldeirería
CS Construcións metálicas
CS Deseño en fabr...
Industrias
alimentarias
(Bach. Ciencias)
CM Aceites de oliva e viños
CM Elaboración de produtos alimentarios
CM Panadaría,...
Marítimo-
pesqueiras
(Bach. Ciencias)
CM Mergullo a media profundidade
CM Operación, control e mantemento de máquinas e in...
Servicios
socioculturais á
comunidade
(Bach.
Humanidades e
CCSS)
CM Atención a persoas en situación de dependencia
CS Anim...
Actividades
agrarias
CM Produción agroecolóxica (Ponteareas)
CM Produción agropecuaria (Boqueixón, Árzúa))
CM Aproveitamen...
Comercio e márketing CM Actividades comerciais (IES Ramón Menéndez Pidal,
CPR Fogar de Santa Margarita, CPR Nebrija)
Edifi...
Fabricación mecánica CM Mecanizado (CIFP Someso, IES Calvo Sotelo)
CM Soldadura e caldeirería (CIFP Someso, IES Calvo
Sote...
Industrias alimentarias CM Aceites de oliva e viños (Rivadavia, Cambados,
Ponteareas)
CM Elaboración de produtos alimentar...
Marítimo-
pesqueiras
CM Mantenemento e control de maquinaria de buques e
embarcacións (IES Universidade Laboral de Cullere...
Servicios socioculturais á
comunidade
CM Atención a persoas en situación de dependencia
(CIFP Montealto)
Textil, confecció...
CM OPERACIÓNS DE
LABORATORIO
CS LABORATORIO DE
ANÁLISE E CONTROL DE
CALIDADE (Bacharelato de
ciencias – química)
CS QUÍMIC...
SOLICITUDE DE CICLOS DE FP DE GRAO MEDIO
(procedemento que se levou a cabo no curso 15/16)
DISTRIBUCIÓN DAS
PRAZAS
Acceso ...
PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE
Debe presentarse unha única solicitude por réxime e grao, no centro
elixido como primeira opció...
INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDE WEB
Pódese facer con conta correo electrónico de edu.xunta.es ou sin ela.
Ir á aplicación in...
SOLICITUDE WEB
IMPRESO DE SOLICITUDE CICLOS DE
GRAO MEDIO
CALENDARIO DE ADMISIÓN 2015:
PERÍODO ORDINARIO
CALENDARIO DE ADMISIÓN 2015:
PERÍODO EXTRAORDINARIO
ADXUDICACIÓN DA PRAZA
Logo de
adxudicárselle unha
praza, a persoa
solicitante ten dúas
posibilidades:
1. Matricularse: deb...
IMPRESO DE RENUNCIA AOS CICLOS
COMO INFORMARSE: www.edu.xunta.es/fp
CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES
En caso de ter que cursar un ciclo de FP na zona de Vigo ou Ourense
• CRD Vigo
• CRD Ourense...
CONSULTAR A OFERTA E O DESEÑO DOS
CICLOS
• Ligazón FOLLETOS INFORMATIVOS.
• Ligazón OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS.
• Ligazón...
O BACHARELATO
OBXECTIVOS • Preparación para estudos superiores.
• Orientar vocacionalmente acorde coas preferencias e aptitudes.
ACCESO ...
AVALIACIÓN
FINAL DE
BACHARELATO
Ao rematar o bacharelato haberá que realizar unha
avaliación individualizada na que se com...
OS ITINERARIOS EN
BACHARELATO
1º DE BACHARELATO LOMCE
DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO LOMCE
Itinerarios 1º Bacharelato no IES A Sardiñeira
2º DE BACHARELATO LOMCE
DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 2º DE BACHARELATO LOMCE
Itinerarios 2º de Bacharelato no IES A Sardiñeira
OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS
Sistema
Universitario de
Galicia
3 universidades
7 campus
Ferrol
Coruña
LugoSantiago
Pontevedra
Ourense
Vigo
1º ciclo
 Título de Grao correspondente
 240 créditos ECTS (60 créditos por curso)
 Traballo ou proxecto de grao
 Form...
RAMAS DE COÑECEMENTO UNIVERSITARIO
5 ramas
de
coñecemento
Artes e
Humanidades
Ciencias Sociais
e Xurídicas
Enxeñaría e
arq...
Adscrición ás ramas de coñecemento
universitario
1. Artes e humanidades
2. Ciencias Sociais e
xurídicas
3. Enxeñaría e
arq...
REQUISITOS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE
CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE
BACHARELATO
CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE
FP SUPERIOR
Modali...
RELACIÓN ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO
E AS RAMAS DE COÑECEMENTO UNIVERSITARIO
ARTES:
• Plásticas, imaxe e
deseño.
•...
GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS
Ciencias Ambientais
Ciencias do Mar
Química
Bioloxía
Física
Matemáticas
Ciencia...
GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE
Mediciña
Odontoloxía
Podoloxía
Enfermería
Psicoloxía
Fisioterapia
Nutr...
GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMAENXEÑARÍAEARQUITECTURA
•Arquitectura
Arquitectura Naval
Enxeñaría Agraria
Enxeñaría Agrícola ...
GRAOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Xornalismo
Publicidade e Relacións Públicas
Mestre: Educación Infant...
GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES
Historia
Historia da Arte
Belas Artes
Filoloxía: clásica.
Filosofía
Humani...
AS ENSINANZAS DE
RÉXIME ESPECIAL
Enlace web
Idiomas
Ensinanzas artísticas
Ensinanzas
deportivas
Artes plásticas
e deseño
Música e Danza Arte dramática
– Nivel
básico
...
IDIOMAS
E.O.I. Centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras e do
estado.
TRES NIVEIS Nivel básico ...
ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA
GRAO
ELEMENTAL
Dura 4 cursos (de 8 a 14 anos).
GRAO
PROFESIONAL
Dura 6 cursos.
Accédese supera...
CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E
DESEÑO
Ciclos de grao
medio
Título de ESO + proba específica / proba de madurez.
Ciclos de gra...
ACCESO AOS CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO
CICLOS DE GRAO
MEDIO
CICLOS DE GRAO
SUPERIOR
ACCESO DIRECTO •Título de ESO +...
Escolas de artes
Escolas de artes
Mestre Mateo
(Santiago)
Pablo Picasso
(A Coruña)
Ramón Falcón
(Lugo)
Antonio Faílde
(Our...
ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO
Finalidade Innovación industrial.
Duración 3 cursos + proxecto final de fin de carreira.
Acce...
CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE
BENS CULTURAIS
Grao
universitario
Formación para a conservación do patrimonio artístico.
Ac...
ARTE DRAMÁTICA
Grao
universitario
Cunha duración de 4 anos.
Acceso •Bacharelato + proba específica para cada especialidade...
ENSINANZAS TÉCNICO -
DEPORTIVAS
• Formación de adestradores, monitores e técnicos
deportivos nunha modalidade ou especiali...
ENSINANZAS TÉCNICO -
DEPORTIVAS
TÍTULOS
• Grao Medio: ESO + proba específica. Sen titulación: 17 anos + proba
específica +...
Sesión orientación 4º eso
Sesión orientación 4º eso
Sesión orientación 4º eso
Sesión orientación 4º eso
Sesión orientación 4º eso
Sesión orientación 4º eso
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Sesión orientación 4º eso

11.377 visualizaciones

Publicado el

Sesión de orientación académica en 4º de ESO

Publicado en: Educación
0 comentarios
2 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
11.377
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
9.705
Acciones
Compartido
0
Descargas
97
Comentarios
0
Recomendaciones
2
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Sesión orientación 4º eso

 1. 1. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES A Sardiñeira Abril 2016 Mónica Diz Besada
 2. 2. PUNTOS A TRATAR • Opcións do sistema educativo • Bacharelato LOMCE • Ciclos de FP • Universidade: • O acceso. • Os graos. • Ensinanzas Especiais. • Beca MEC
 3. 3. QUE ESTUDAR DESPOIS DE 4º DE ESO?
 4. 4. A FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA
 5. 5. CARACTERÍSTICAS Organízanse en FAMILIAS PROFESIONAIS: “Conxunto de ciclos formativos con características e contidos afíns a un sector productivo”. Dentro de cada familia profesional ofértanse CICLOS DE GRAO MEDIO e CICLOS DE GRAO SUPERIOR. Contidos organizados en MÓDULOS PROFESIONAIS de número é variable
 6. 6. RÉXIMES E MODALIDADES RÉXIME ORDINARIO -Matrícula por curso completo -Horario matutino -Asistencia obrigatoria -Duración: 2000h – dous cursos RÉXIME ADULTOS -Matrícula parcial / modular. -Horario vespertino -Modalidades: • Presencial • A distancia • Dual PROBAS LIBRES - Idade mínima: 18 (CM) ou 20 anos (CS) - Cumprir algún dos requisitos de acceso directo. - Experiencia laboral. ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS -Idade mínima: 18 anos. -Experiencia laboral.
 7. 7. OS MÓDULOS Formación e Orientación Laboral Empresa e Iniciativa emprendedora Proxecto (nos CS) Formación Profesional Específica Formación en Centros de Traballo (FCT)
 8. 8. O MÓDULO DE FCT  Realización de prácticas nunha empresa na fase final do ciclo.  Duración de 3 meses  É preciso superar todos os módulos para acceder ás practicas en empresa.  Non é remunerado.  Pódese convalidar se se acredita ter traballado alomenos un ano no sector relacionado.  Ofértanse bolsas de desprazamento.
 9. 9. Pódese repetir a matrícula en cada módulo 2 veces como máximo. Utilízase a nota numérica para todos os módulos excepto para o de FCT que se avalía con APTO ou NON APTO. Avaliación continua con exames trimestrais e con posibilidade de recuperar os módulos pendentes nunha proba extraordinaria en xuño. Os que teñan módulos pendentes non poderán ir á FCT polo que recibirán ensinanzas de recuperación durante o período ordinario que dura a FCT e posteriormente realizarán as prácticas. A AVALIACIÓN (Asistencia obrigatoria)
 10. 10. ACCESO Á FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA ACCESO DIRECTO PROBA DE ACCESO TITULACIÓN E SAÍDAS CICLOS DE GRAO MEDIO - Título de ESO ou equivalente. - Nota media de 4º. 17 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO. Acceso ao mercado laboral ou aos Ciclos de grao Superior CICLOS DE GRAO SUPERIOR - Título CM. -Título de BACH. ou equivalente. Hai vinculacións preferentes entre os CS e as modalidades de Bach. - Nota media. 19 anos cumpridos no ano da proba Título de TÉCNICO SUPERIOR. Acceso ao mercado laboral ou aos graos universitarios.
 11. 11. TODOS OS REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos Medios: a) Estar en posesión dos seguintes títulos: - Co título de ESO sempre que se superase a avaliación final de ESO pola opción de ensinanzas aplicadas. - Título Profesional Básico (FP Básica) - Título de Bacharelato - Título universitario - Título de Técnico Superior de Formación Profesional (ciclo superior) b) Estar en posesión dun certificado acreditativo de ter superadas todas as materias de bacharelato. c) Ter superado un curso de formación específico para o acceso aos ciclos de grao medio en centros públicos ou privados autorizados pola administración educativa, e ter 17 anos cumpridos no ano de finalización do curso. e) Ter superada unha proba de acceso e ter 17 anos cumpridos no ano de realización de dita proba.
 12. 12. TODOS OS REQUISITOS DE ACCESO a Ciclos Superiores: a) Estar en posesión dos seguintes títulos: • Título de Bacharelato • Título universitario • Título de Técnico Superior de Formación Profesional (ciclo superior). • Título de Técnico de Formación Profesional (ciclo medio) b) Estar en posesión dun certificado acreditativo de ter superadas todas as materias de bacharelato. c) Ter superada unha proba de acceso e ter 19 anos cumpridos no ano de realizar a proba. d) Sempre que a demanda de prazas en ciclos formativos de grao superior supere a oferta, poderanse establecer procedimentos de admisión ao centro docente, dacordo coas condicións establecidas pola Administración educativa.
 13. 13. MODALIDADES DE BACHARELATO PREFERENTES E MATERIAS VINCULADAS COS CICLOS SUPERIORES • Ata o curso actual (2015/2016), para o acceso aos ciclos superiores, tiñan preferencia os alumnos/as que cursaran unha determinada modalidade de bacharelato vinculada, e ás veces, que cursasen determinadas materias. • Hai que ter en conta que posiblemente sexa un requisito que seguirá vixente. • ENLACE para ver as vinculacións entre as modalidades de bacharelato e os ciclos superiores.
 14. 14. A PROBA DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO •REQUISITO: Cumprir 17 anos antes do 31 de Decembro. •MATRÍCULA NA PROBA: 4 e 15 de abril de 2016 •DATA DA PROBA: 25 de maio 2016. PARTES DA PROBA •Sociolingüística: -Lingua Galega -Lingua Castelá -Ciencias Sociais •Matemática. •Científico- técnica: -Tecnoloxía -Ciencias da natureza
 15. 15. Oferta de Ciclos de FP en Galicia  26 familias profesionais.  143 ciclos formativos. ◦ 64 ciclos medios. ◦ 79 ciclos superiores.
 16. 16. OFERTA DE CICLOS DE GRAO MEDIO E SUPERIOR (EnparéntesissinálaseamodalidadedebacharelatopreferenteparaaccederaosCS) Actividades agrarias (Bach. Ciencias) CM Produción agroecolóxica CM Produción agropecuaria CM Traballos forestais e conservación do medio natural CM Xardinaría e floraría CS Paisaxismo e Medio rural CS Xestión forestal e do medio natural CS Grandaría e asistencia en sanidade animal Actividades físicas e deportivas (Calquera bacharelato) CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural CS Animación de actividades físicas e deportivas Administración e xestión (Bach. Humanidades e CCSS) CM Xestión administrativa CS Administración e finanzas CS Asistencia á dirección Artes Gráficas (Bach. Ciencias) CM Impresión en artes gráficas CM Preimpresión en artes gráficas CS Deseño e produción editorial (tamén Bach. Artes) CS Produción en industrias de artes gráficas
 17. 17. Comercio e márketing (Bach. Humanidades e CSS) CM Actividades comerciais CS Transporte e loxística CS Márketing e publicidade CS Xestión de vendas e espazos comerciais CS Comercio Internacional Edificación e obra civil (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Obras de interior, decoración e rehabilitación CS Proxectos de obra civil CS Proxectos de edificación CS Realización e plans de obra (Debuxo Técnico) Electricidade e electrónica (Bach. Ciencias) CM Equipos electrónicos de consumo CM Instalacións de telecomunicacións CM Instalacións eléctricas e automáticas CS Sistemas electrotécnicos e automatizados CS Mantenemento electrónico CS Sistemas de telecomunicación e informáticos CS Automatización e robótica industrial Enerxia e auga (Bach. Ciencias) CS Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica CS Enerxías renovables
 18. 18. Fabricación mecánica (Bach. Ciencias) CM Mecanizado CM Soldadura e caldeirería CS Construcións metálicas CS Deseño en fabricación mecánica CS Programación da produción en fabricación mecánica CS Programación da produción en moldeamento de metais e polímeros Hostalería e turismo (Algúns por Bach. Humanidades e CCSS / algúns por Ciencias) CM Cociña e gastronomía CM Servicios de restauración CS Dirección de cociña (Bach. de Ciencias) CS Dirección de servizos de restauración (Bach. de Ciencias) CS Guía, información e asistencia turísticas (Bach. Hum. e CCSS) CS Xestión de aloxamentos turísticos (Bach. Hum. e CCSS) CS Axencias de viaxes e xestión de eventos (Bach. Hum. e CCSS) Imaxe e son (Bach.Ciencias) CM Vídeo dis-jockey e son CS Animación 3D, xogos e contornos interactivos CS Iluminación, captación e tratamento da imaxe. CS Produción de audiovisuais e espectáculos CS Realización de proxectos audiovisuais e espectáculos Imaxe persoal (Bach. Ciencias e Humanidades e CCSS) CM Caracterización CM Estética persoal e decorativa CM Peiteado e estética capilar CS Estética integral e benestar (Bach. Ciencias) CS Estilismo e dirección de peiteado (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Asesoría da imaxe persoal e corporativa (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) CS Caracterización e maquillaxe profesional(Bach. Ciencias e Hum. e CCSS)
 19. 19. Industrias alimentarias (Bach. Ciencias) CM Aceites de oliva e viños CM Elaboración de produtos alimentarios CM Panadaría, repostaría e confeitaría CS Procesos e calidade na industria alimentaria CS Vitivinicultura Informática e comunicacións (Bach. Ciencias) CM Sistemas microinformáticos e redes CS Administración de sistemas informáticos en rede CS Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma CS Desenvolvemento de aplicacións web Instalación e mantemento (Bach. Ciencias) CM Mantemento electromecánico CM Instalacións de produción de calor CM Instalacións frigoríficas e de climatización CS Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos CS Mecatrónica industrial CS Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos CS Prevención de riscos profesionais (Bach. Ciencias e Hum. e CCSS) Madeira, moble e cortiza (Bach. Ciencias) (Bach. Artes) CM Carpintaría e moble CS Deseño e amoblamento
 20. 20. Marítimo- pesqueiras (Bach. Ciencias) CM Mergullo a media profundidade CM Operación, control e mantemento de máquinas e instalacións do buque CM Operacións de cultivo acuícola CM Transporte marítimo e pesca de altura CS Transporte marítimo e pesca de altura CS Acuicultura CS Organización do mantemento de maquinaria de buques e embarcacións. Química (Bach. Ciencias) CM Operacións de Laboratorio CS Laboratorio de análise e de control de calidade (cursar Química) CS Química industrial (cursar a materia de Química) CS Química ambiental (cursar a materia de Química) CS Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Sanidade (Bach. de Ciencias) CM Coidados auxiliares de enfermaría CM Farmacia e parafarmacia CM Emerxencias sanitarias (Adultos) CS Anatomía patolóxica e citodiagnóstico CS Audioloxía protésica CS Dietética (bioloxía) CS Documentación e administración sanitarias (Bach. Ciencias e Bach. Huma. e CCSS) CS Hixiene bucodental CS Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear CS Laboratorio clínico e biomédico CS Próteses dentais CS Radioterapia e dosimetría CS Saúde ambiental (Ciencias da Terra e do Medioambiente) CS Ortoprótesis e produtos de apoio
 21. 21. Servicios socioculturais á comunidade (Bach. Humanidades e CCSS) CM Atención a persoas en situación de dependencia CS Animación Sociocultural e turística CS Educación Infantil CS Integración social CS Mediación comunicativa CS Promoción de Igualdade de Xénero Textil, confección e pel CM Confección e moda CS Patronaxe e moda (Bach. Ciencias) CS Vestuario a medida e de espectáculos (Bach. Hum. e CCSS, Bach. Artes) CS Deseño técnico en textil e pel (Bach. Ciencias e Bach. Artes) CS Deseño e produción de calzado e complementos (Bach. Ciencias e Bach. Artes) Transporte e mantenemento de vehículos (Bach. Ciencias) CM Carrozaría CM Electromecánica de vehículos automóbiles CS Automoción CS Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos Seguridade e ambiente (Bach. Ciencias ) CS Educación e control ambiental CS Coodinación en protección civil e emerxencias
 22. 22. Actividades agrarias CM Produción agroecolóxica (Ponteareas) CM Produción agropecuaria (Boqueixón, Árzúa)) CM Aproveitamento e conservación do medio natural (Ponteareas) CM Xardinaría e floraría (Guísamo, Ponteareas) Actividades físicas e deportivas CM Conducción de actividades físico-deportivas no medio natural (Arteixo) Administración e xestión CM Xestión administrativa (IES Fernando Wirtz, CPR Karbo, CPR López Vicuña, CPR Nebrija) Artes Gráficas CM Impresión en artes gráficas (IES Calvo Sotelo) CM Preimpresión en artes gráficas (IES Calvo Sotelo)
 23. 23. Comercio e márketing CM Actividades comerciais (IES Ramón Menéndez Pidal, CPR Fogar de Santa Margarita, CPR Nebrija) Edificación e obra civil CM Obras de interior, decoración e rehabilitación (Adultos en Ribadeo) Electricidade e electrónica CM Instalacións de telecomunicacións (IES Urbano Lugrís, IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Instalacións eléctricas e automáticas (IES Calvo Sotelo, IES Unversidade Laboral de Culleredo)
 24. 24. Fabricación mecánica CM Mecanizado (CIFP Someso, IES Calvo Sotelo) CM Soldadura e caldeirería (CIFP Someso, IES Calvo Sotelo) Hostelería e turismo CM Cociña e gastronomía (CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume) CM Servicios de restauración (CIFP Paseo das Pontes, Pontedeume) Imaxe e son CM Vídeo dis-jockey e son (Santiago, Ferrol) Imaxe persoal CM Estética e Beleza (CIFP Someso) CM Peiteado e cosmética capilar (CIFP Someso)
 25. 25. Industrias alimentarias CM Aceites de oliva e viños (Rivadavia, Cambados, Ponteareas) CM Elaboración de produtos alimentarios (CIFP Paseo das Pontes) CM Panadaría, repostaría e confeitaría (Pontedeume, Santiago) Informática e comunicacións CM Sistemas microinformáticos e redes (IES Fernando Wirtz) Instalación e mantenemento CM Mantemento electromecánico (IES Urbano Lugrís) CM Instalacións de produción de calor (Ribeira) CM Instalacións frigoríficas e de climatización (IES Universidade Laboral Culleredo) Madeira, moble e cortiza CM Carpintaría e moble (CIFP Someso) CM Instalación e amoblamento (IES Calvo Sotelo)
 26. 26. Marítimo- pesqueiras CM Mantenemento e control de maquinaria de buques e embarcacións (IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Navegación e pesca de litoral (IES Universidade Laboral de Culleredo) CM Cultivos acuícolas (Illa de Arousa) CM Operacións subacuáticas e hiperbáricas (Illa de Arousa) Química CM Operacións de Laboratorio (IES A Sardiñeira) Sanidade CM Coidados auxiliares de enfermaría (CIFP Montealto, CPR Cruz Roja, CPR Nebrija, CPR Plurilingüe Liceo La Paz) CM Farmacia e parafarmacia (CIFP Montealto, CPR Nebrija, CPR Cruz Roja )
 27. 27. Servicios socioculturais á comunidade CM Atención a persoas en situación de dependencia (CIFP Montealto) Textil, confección e pel CM Confección e moda (CIFP Paseo das Pontes) Transporte e mantenemento de vehículos CM Carrozaría (CIFP Someso) CM Electromecánica de vehículos automóbiles (CIFP Someso)
 28. 28. CM OPERACIÓNS DE LABORATORIO CS LABORATORIO DE ANÁLISE E CONTROL DE CALIDADE (Bacharelato de ciencias – química) CS QUÍMICA INDUSTRIAL (Bacharelato de ciencias – química)
 29. 29. SOLICITUDE DE CICLOS DE FP DE GRAO MEDIO (procedemento que se levou a cabo no curso 15/16) DISTRIBUCIÓN DAS PRAZAS Acceso directo: 70% Acceso mediante proba: 10% Acceso PCPI: 20% PREINSCRIPCIÓN: Ordinario: Do 17 de xuño ao 2 de xullo ata as 13´00h. Extraordinario: Do 1 ao 11 de setembro ata as 13´00h. MATRICULACIÓN: Xullo: período ordinario. Setembro: período extraordinario. En cada período publícanse 2 listaxes de admitidos e 2 prazos para a matrícula.
 30. 30. PRESENTACIÓN DA SOLICITUDE Debe presentarse unha única solicitude por réxime e grao, no centro elixido como primeira opción, podendo poñer ata un máximo de 8 peticións de ciclos e/ou centros. A solicitude de admisión deberase presentar por duplicado xa que unha das copias é para a persoa interesada. Pódese optar por presentar a solicitude vía web. DOCUMENTACIÓN: Acceso directo: Solicitude + Fotocopia DNI compulsada + Certificación académica. Acceso mediante proba: Solicitude + Fotocopia DNI compulsada . Non será necesario presentar Certificación de superación da proba se se realizou despois do 2008. (Lembrar que no caso de posuír simultaneamente os requisitos para o acceso directo e mediante proba, haberá que presentar a certificación académica que acredita o acceso directo)
 31. 31. INSTRUCIÓNS PARA A SOLICITUDE WEB Pódese facer con conta correo electrónico de edu.xunta.es ou sin ela. Ir á aplicación informática: www.edu.xunta.es/ciclosadmision Logo de cubrir a solicitude a aplicación xera un impreso que se deberá entregar, xunto coa documentación, dentro do prazo establecido, nun centro que imparta FP, para a súa validación. A solicitude enténdese como non válida sen o requisito de presentación nun centro, agás que na propia solicitude xerada pola aplicación informática se indique que é unha solicitude validada e que non precisa ser presentada nun centro educativo; neste caso a copia impresa conservarase como resgardo.
 32. 32. SOLICITUDE WEB
 33. 33. IMPRESO DE SOLICITUDE CICLOS DE GRAO MEDIO
 34. 34. CALENDARIO DE ADMISIÓN 2015: PERÍODO ORDINARIO
 35. 35. CALENDARIO DE ADMISIÓN 2015: PERÍODO EXTRAORDINARIO
 36. 36. ADXUDICACIÓN DA PRAZA Logo de adxudicárselle unha praza, a persoa solicitante ten dúas posibilidades: 1. Matricularse: deberase facer no centro adxudicado e nos prazos establecidos. Estar matriculado en calquera ensinanza, implica a renuncia a seguir participando no proceso de admisión a ciclos formativos. 2. Renunciar á praza: deberase facer no centro adxudicado ou vía web, e nos prazos establecidos. A renuncia afectará a praza que lle foi adxudicada e a todas as preferencias sinaladas en lugares posteriores a esa. Seguirase no proceso de adxudicación para as preferencias anteriores.
 37. 37. IMPRESO DE RENUNCIA AOS CICLOS
 38. 38. COMO INFORMARSE: www.edu.xunta.es/fp
 39. 39. CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES En caso de ter que cursar un ciclo de FP na zona de Vigo ou Ourense • CRD Vigo • CRD Ourense • CRD A Coruña - Solicitude de praza no mes de maio, no propio centro residencial. - Hai unha valoración socioeconómica e académica. - Non se concede praza para repetir curso. - Pódese pedir para realizar Estudos: bacharelato, FP, Ens. Réxime Especial, Estudos de grao.
 40. 40. CONSULTAR A OFERTA E O DESEÑO DOS CICLOS • Ligazón FOLLETOS INFORMATIVOS. • Ligazón OFERTA DE CICLOS FORMATIVOS. • Ligazón CO DESEÑO CURRICULAR DOS CICLOS. • Ligazón Vídeos explicativos dos ciclos • Ligazón SAÍDAS PROFESIONAIS DOS CICLOS • Ligazón NOTA DE CORTE CICLOS
 41. 41. O BACHARELATO
 42. 42. OBXECTIVOS • Preparación para estudos superiores. • Orientar vocacionalmente acorde coas preferencias e aptitudes. ACCESO •Co título de ESO, trala superación da proba de avaliación final pola opción de ensinanzas académicas. •Co título de Técnico de Artes Plásticas e Deseño e co título de Técnico Deportivo. MODALIDADES CIENCIAS HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS ARTES (PLÁSTICAS E ESCÉNICAS) RÉXIMES E MODALIDADES  Ordinario  Adultos: presencial ou a distancia. TIPO DE MATERIAS 1. Troncais: 4 materias xerais e 2 materias de opción 2. Específicas: Educación Fisica + outras 2 ou 3 3. Libre configuración: Obrigatoria (LG), autonómica e propias do centro ou reforzo. PROMOCIÓN, REPETICIÓN E AVALIACIÓN - Repetición con máis de dúas materias suspensas, tendo en conta só as mínimas que hai que cursar. - Ao promocionar con suspensas hai que matricularse delas. - En 2º existe a posibilidade de repetir só coas suspensas. - Só se pode permanecer durante catros cursos. TITULACIÓN Superación da avaliación final (Reválida)  A nota media será a media ponderada entre as materias de Bach (60%) e a avaliación final (40%) SAÍDAS - Graos universitarios (previa superación da reválida) - Ciclos formativos de grao superior. - Estudos superiores de Ensinanzas de Réxime Especial e Ensinanzas Deportivas. CARACTERÍSTICAS DO BACHARELATO
 43. 43. AVALIACIÓN FINAL DE BACHARELATO Ao rematar o bacharelato haberá que realizar unha avaliación individualizada na que se comprobará o logro dos obxectivos desta etapa. Para presentarse hai que superar todas as materias de bacharelato O Ministerio de Educación diseñará as probas e establecerá o seu contido en cada convocatoria. Os alumnos que non superen estas probas ou que desexen mellorar a nota poderán presentarse en sucesivas convocatorias. Celebraras cando menos dúas convocatorias anuais, ordinaria e extraordinaria. Materias de exame: 1. Todas as materias xerais do bloque de troncais, as que impliquen continuidade só as de 2º 2. Dúas materias de opción do bloque de troncais, tanto de 1º como de 2º, as que impliquen continuidade só as de 2º 3. Unha materia específica de calquera dos dous cursos (excepto Educación Física e Relixión) Superación da proba: acadar como mínimo un 5 sobre 10
 44. 44. OS ITINERARIOS EN BACHARELATO
 45. 45. 1º DE BACHARELATO LOMCE
 46. 46. DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 1º DE BACHARELATO LOMCE
 47. 47. Itinerarios 1º Bacharelato no IES A Sardiñeira
 48. 48. 2º DE BACHARELATO LOMCE
 49. 49. DENOMINACIÓN DAS MATERIAS DE 2º DE BACHARELATO LOMCE
 50. 50. Itinerarios 2º de Bacharelato no IES A Sardiñeira
 51. 51. OS ESTUDOS UNIVERSITARIOS
 52. 52. Sistema Universitario de Galicia 3 universidades 7 campus Ferrol Coruña LugoSantiago Pontevedra Ourense Vigo
 53. 53. 1º ciclo  Título de Grao correspondente  240 créditos ECTS (60 créditos por curso)  Traballo ou proxecto de grao  Formación de carácter xeral e de Capacitación para o exercicio profesional Ensinanzas de Posgrao 2º ciclo  Título de Máster  Entre 60-120 créditos ECTS  Traballo ou proxecto de máster.  Formación avanzada, Especialización académica ou profesional ou inicio en tarefas investigadoras 3º ciclo  Título de Doutor  Cursos, seminarios ou outras actividades dirixidas á formación investigadora + Tese de Doutoramento.  Formación avanzada en técnicas de investigación Ensinanzas de Grao Estrutura dos estudos superiores baseada no Espazo Europeo de Educación Superior (EEES)
 54. 54. RAMAS DE COÑECEMENTO UNIVERSITARIO 5 ramas de coñecemento Artes e Humanidades Ciencias Sociais e Xurídicas Enxeñaría e arquitectura Ciencias da Saúde Ciencias
 55. 55. Adscrición ás ramas de coñecemento universitario 1. Artes e humanidades 2. Ciencias Sociais e xurídicas 3. Enxeñaría e arquitectura 4. Ciencias 5. Ciencias da saúde As materias/ as modalidades de bacharelato Os Ciclos de grao Superior Os graos Universitarios
 56. 56. REQUISITOS DE ACCESO Á UNIVERSIDADE CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE BACHARELATO CRITERIOS DE ADMISIÓN DENDE FP SUPERIOR Modalidade e materias cursadas no Bacharelato, en relación coa titulación elixida. Calificación final obtida nas ensinanzas cursadas, e/ou en módulos e materias concretas. Calificacións obtidas nas materias concretas cursadas no Bacharelato. Relación entre os currículos das titulacións e os títulos universitarios solicitados. Calificacións obtidas nas materias concretas na avaliación final de Bacharelato. Adscrición dos títulos ás ramas de coñecemento universitario Excepcionalmente probas específicas. Excepcionalmente probas específicas … …
 57. 57. RELACIÓN ENTRE AS MODALIDADES DE BACHARELATO E AS RAMAS DE COÑECEMENTO UNIVERSITARIO ARTES: • Plásticas, imaxe e deseño. • Escénicas, música e danza. HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS CIENCIAS • Artes e Humanidades. • Ciencias Sociais e xurídicas. • Ciencias. • Ciencias da saúde. • Enxeñería e arquitectura.
 58. 58. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS Ciencias Ambientais Ciencias do Mar Química Bioloxía Física Matemáticas Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Materias claves de 1º de Bacharelato: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 59. 59. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMA CIENCIAS DA SAÚDE Mediciña Odontoloxía Podoloxía Enfermería Psicoloxía Fisioterapia Nutrición Humana e Dietética Farmacia Óptica e Optometría Terapia Ocupacional Logopedia Veterinaria Materias claves de 1º de Bacharelato: Matemáticas Física e Química Bioloxía e Xeoloxía
 60. 60. GRAOS UNIVERSITARIOS: RAMAENXEÑARÍAEARQUITECTURA •Arquitectura Arquitectura Naval Enxeñaría Agraria Enxeñaría Agrícola e do medio rural Enxeñaría das Industrias Agroalimentarias Enxeñaría Forestal Enxeñaría Forestal e do medio natural Enxeñaría civil Tecnoloxía da enxeñaría civil Enxeñaría da Edificación Enxeñaría Informática Enxeñaría en Tecnoloxías da Telecomunicación Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría de Organización Industrial Enxeñaría Química Enxeñaría en Química Industrial Enxeñaría de procesos químicos industriais Enxeñaría Mecánica Enxeñaría da Enerxía Enseñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría en Propulsión e Servicios do Buque Enxeñaría Náutica e Transporte Marítimo Enxeñaría Mariña Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría do Deseño Industrial e o desenvolvemento do produto Enxeñaría xeomática e Topografía Materias claves de 1º de Bacharelato: Matemáticas Física e Química Debuxo Técnico Tecnoloxía Industrial
 61. 61. GRAOS UNIVERSITARIOS: CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS Xornalismo Publicidade e Relacións Públicas Mestre: Educación Infantil, Educación Primaria Educación Social Consultoría e Xestión da Información Pedagoxía Comunicación Audiovisual Relacións Laborais e RH Ciencias Políticas e da Administración Comercio Traballo Social Dereito Turismo Economía Administración e Dirección de Empresas Ciencias empresariais Ciencias da Actividade Fisica e do Deporte (Proba específica de acceso) Socioloxía Xeografía e Ordenación do Territorio Dirección e Xestión Pública Materias claves de 1º de Bacharelato: Matemáticas aplicadas ás CCSS Economía Latín nalgúns graos (Ciencia Política, Dereito, Xornalismo, Xeografía) Tamén a algúns graos se pode acceder: Co bacharelato de artes Co bacharelato de ciencias.
 62. 62. GRAOS UNIVERSITARIOS: ARTES E HUMANIDADES Historia Historia da Arte Belas Artes Filoloxía: clásica. Filosofía Humanidades Información e documentación Linguas estranxeiras Ciencias da cultura e difusión cultural Español: Estudos Ligüísticos e literarios. Inglés: Estudos lingüísticos e literarios. Estudos de Galego e Español. Lingua e literatura: Españolas, Galegas, Inglesas, Modernas. Linguas Estranxeiras Traducción e interpretación Xeografía e historia Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e literarios. Materias claves de 1º de Bacharelato: Latín Grego A algúns graos tamén se pode acceder: - Co bacharelato de artes. - Co bacharelato de humanidades e CCSS con matemáticas aplicadas ás CCS e Economía.
 63. 63. AS ENSINANZAS DE RÉXIME ESPECIAL Enlace web
 64. 64. Idiomas Ensinanzas artísticas Ensinanzas deportivas Artes plásticas e deseño Música e Danza Arte dramática – Nivel básico – Nivel medio – Nivel avanzado – Ciclos medios. – Ciclos superiores. – Estudos superiores de deseño. – Estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais. – Grao elemental – Grao Profesional – Estudos superiores. – Estudos superiores. – Ciclos medios. – Ciclos superiores.
 65. 65. IDIOMAS E.O.I. Centros especializados no ensino das diferentes linguas estranxeiras e do estado. TRES NIVEIS Nivel básico (A1 A2) : 2 cursos coa finalidade de usar o idioma a nivel cotián. Nivel Intermedio (B1 B2): 2 cursos coa finalidade de usar o idioma en situacións específicas. Nivel Avanzado (C1 C2): 2 cursos coa finalidade de conseguir o dominio do idioma oral e escrito a nivel xeral e específico. TITULACIÓN Certificación oficial. ASISTENCIA Diaria, alterna, intensiva ACCESO • Dous primeiros cursos de ESO. Posibilidade de facer proba de nivel. • Co título de bacharelato accédese directamente ao nivel intermedio da 1ª lingua estranxeira cursada. MODALIDADES DE ENSINO  Oficial presencial  Libre  A distancia: Programa THAT´S ENGLISH ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Monforte, Ribadeo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Carballo, Cee. IDIOMAS Inglés, francés, alemán, italiano, galego, portugués, ruso, árabe, español, xaponés, chinés.
 66. 66. ESTUDOS DE MÚSICA E DANZA GRAO ELEMENTAL Dura 4 cursos (de 8 a 14 anos). GRAO PROFESIONAL Dura 6 cursos. Accédese superando unha proba de aptitudes musicais ou de danza. Acádase un título que capacita para incorporarse a o mundo laboral de bandas de música, como bailarín ou en escolas de música ou danza GRAO SUPERIOR • Dura 4 cursos. • Accédese mediante proba e título de bacharel. + grao medio. • Acádase un Título equivalente a graduado universitario. CENTROS Conservatorios (elementais, profesionais e superiores), en centros autorizados e escolas de música (públicas ou privadas).
 67. 67. CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO Ciclos de grao medio Título de ESO + proba específica / proba de madurez. Ciclos de grao superior Acceso directo: bacharelato de artes plásticas, deseño e imaxe. Acceso con outro bacharelato: Superar unha proba específica: Acceso sen título de bacharelato: proba de madurez (19 anos) + proba específica. Datas: xeralmente en xuño.  Para acadar o título é preciso superar un proxecto final.  Teñen unha parte de formación práctica na empresa ao rematar os módulos no centro educativo.  Obtense o título de técnico superior que da acceso á universidade.
 68. 68. ACCESO AOS CICLOS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO CICLOS DE GRAO MEDIO CICLOS DE GRAO SUPERIOR ACCESO DIRECTO •Título de ESO + proba específica. •Co bacharelato de artes plásticas, deseño e imaxe •Con outro bacharelato + proba específica. ACCESO SEN TÍTULO Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos medios (17 anos ) + proba específica. Proba de madurez ou proba de acceso a ciclos superiores (19 anos) + proba específica.
 69. 69. Escolas de artes Escolas de artes Mestre Mateo (Santiago) Pablo Picasso (A Coruña) Ramón Falcón (Lugo) Antonio Faílde (Ourense) Ciclos das familias de artes plásticas e deseño. – CS Artes aplicadas da escultura – CS Fotografía artística – CS Xoiaría artística – CS arquitetura efímera – CS Artes aplicadas da escultura – CS Fotografía artística – CS Ilustración – CM Dourado e policromía artísticos – CS Gravado e técnicas de estampación – CS Fotografía artística – CS Cerámica artística – CM Serigrafía artística – CS Fotografía artística – CS Ilustración – CM Ebanistería artística
 70. 70. ESTUDOS SUPERIORES DE DESEÑO Finalidade Innovación industrial. Duración 3 cursos + proxecto final de fin de carreira. Acceso 1. Directo: co título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño. 2. Co título de Bacharelato: Proba específica 3. Sen tít. de Bach.: proba de madureza Datas Xeralmente en xuño Especialidades 1. Deseño Gráfico: Coruña, Lugo, Ourense. 2. Deseño de Productos: Santiago. 3. Deseño de Interiores: Coruña, Lugo, Ourense 4. Deseño de Moda: Santiago Titulación Título Superior de Deseño (na especialidade) equivalente a Graduado Universitario.
 71. 71. CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS Grao universitario Formación para a conservación do patrimonio artístico. Acceso • Directo: co título de técnico superior de Artes Plásticas e Deseño. • Mediante proba específica: co título de bacharelato. • Mediante proba de madureza (19 anos) + proba específica: sen título de bacharelato. Especialidades Arqueoloxía, pintura, escultura, documento gráfico, textiles, mobiliario. Única escola en Galicia En Pontevedra, coas especialidades de Escultura, Pintura e Arqueoloxía.
 72. 72. ARTE DRAMÁTICA Grao universitario Cunha duración de 4 anos. Acceso •Bacharelato + proba específica para cada especialidade. •De non ter o Bacharel: Ter 20 anos + proba de aptitudes + acreditar experiencia profesional mediante unha memoria que se deberá defender ante un tribunal. Onde estudar ESAD de Vigo Especialidades Dirección de escena e dramaturxia Escenografía Interpretación A proba específica 1º Análise dun texto teatral. 2º Varias probas prácticas diferentes en función da especialidade.
 73. 73. ENSINANZAS TÉCNICO - DEPORTIVAS • Formación de adestradores, monitores e técnicos deportivos nunha modalidade ou especialidade deportiva. FINALIDADE • Título de Técnico Deportivo nunha especialidade deportiva. Dous niveis: • 1º nivel: Iniciación técnica e táctica para programar, adestrar nunha fase inicial ou acompañar aos xogadores ás competicións, participar na organización de competicións e actividades e colaborar como auxiliar dun adestrador de nivel superior. • 2º nivel:Perfeccionamento técnico e táctico para programar, dirixir adestramentos, dirixir a deportistas e equipos, participar no desenvolvemento de competicións e colaborar como auxiliar dun Técnico Superior. GRADO MEDIO • Título de Técnico Superior nunha especialidade deportiva. Capacita para dirixir e coordinar a técnicos deportivos, planificar e dirixir o adestramento dos deportistas e equipos de alta competición, xestionar escolas deportivas. • Este título dá acceso a estudos universitarios. GRADO SUPERIOR
 74. 74. ENSINANZAS TÉCNICO - DEPORTIVAS TÍTULOS • Grao Medio: ESO + proba específica. Sen titulación: 17 anos + proba específica + proba de madureza. • Grao Superior: Bacharelato + tít. técnico medio. Sen titulación: 19 anos + proba madureza en xuño. REQUITOS DE ACCESO • Adestramento a equipos, deportistas, dirixir actividades no campo da saúde e do turismo deportivo POSTOS DE TRABALLO

×