Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Oferta sponsoringu i reklamy

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Oferta sponsoringu i reklamy

  1. 1. OFERTA SPONSORINGU i REKLAMY podczas największych imprez masowych w Polsce Z EDUKACYJNYM STOISKIEM O BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZEDNYM czerwiec – lipiec – sierpień – wrzesień 2013 ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  2. 2. Nasi prezenterzy: Piotr Monika Strona internetowa www.budownictwoenergooszczedne-naturalnie.pl Paweł Mamy przyjemność przedstawić Państwu różne kategorie sponsoringu i reklamypodczas Tournee po Polsce z Edukacyjnym Stoiskiem o BUDOWNICTWIEENERGOOSZCZEDNYM. Sponsoring tego wydarzenia to gwarancja rozległej promocjimarki, szczególnie wycelowanej w dotarcie do jak największej ilości aktywnych osób,zainteresowanych stworzeniem dla siebie i rodziny odpowiednich warunków mieszkaniowych.Doskonała okazja do zareklamowania Państwa produktów, usług, działalności poprzezdziałania związane z promocją naszego Edukacyjnego Stanowiska. Zapraszamy dozapoznania się z zaproponowaną przez nas ofertą lub do utworzenia wraz z namiindywidualnego pakietu sponsorskiego, który najbardziej będzie odpowiadał potrzebommarketingowym Państwa firmy. ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  3. 3. Jeśli kwota sponsoringu osiągnie łączną wartość 30 000 zł. netto Sponsor otrzyma tytułSPONSORA PLATYNOWEGO oraz: • Promocję Państwa firmy/działalności przez 44 dni wystawowe • Opis Sponsora na stronie WWW. projektu Energoooszczedie- Naturalnie! • Możliwość dostarczenia broszury (kilka stron) Sponsora i umieszczenie jej na naszym Stoisku Edukacyjnym • Zakładkę na stronie WWW. poświęconą Sponsorowi • Możliwość promocji produktu/usługi przez osoby obsługujące Stoisko Edukacyjne • Umieszczenie LOGO Sponsora w zdjęciach uaktualnianych po każdym wydarzeniu Promocyjnym Stoiska Edukacyjnego • Możliwość umieszczenia na stronie WWW. krótkiego filmu reklamowego (3 min) Sponsora o wspólnie uzgodnionej treści • Dożywotnia zniżka 20% na usługi firmy Earth-Heart Budownictwo Naturalne • umieszczenie Logo Sponsora na prezentacji multimedialnej wyświetlanej 8h dziennie podczas wszystkich imprez 44 dni • Umieszczenie LOGO Sponsora na ulotce informacyjnej A4 ( nakład 50 000 sztuk) • Umieszczenie LOGO Sponsora na namiocie prezentacyjnym, instalacji kolektorów słonecznych ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  4. 4. Jeśli kwota sponsoringu osiągnie łączną wartość 20 000 zł. netto Sponsor otrzyma tytuł SPONSORA ZŁOTEGO oraz:• Promocję Państwa firmy/działalności przez 33 dni wystawowe• Opis Sponsora na stronie WWW. projektu Energoooszczedie-Naturalnie!• Możliwość dostarczenia broszury (2 STRONY) Sponsora iumieszczenie jej na naszym Stoisku Edukacyjnym• Zakładkę na stronie WWW. poświęconą Sponsorowi• Umieszczenie LOGO Sponsora w zdjęciach uaktualnianych po każdymwydarzeniu Promocyjnym Stoiska Edukacyjnego• Dożywotnia zniżka 10% na usługi firmy Earth-Heart BudownictwoNaturalne• Umieszczenie Logo Sponsora na prezentacji multimedialnejwyświetlanej 8h dziennie• Umieszczenie LOGO Sponsora na ulotce informacyjnej A4 ( nakład50 000 sztuk)___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  5. 5. Jeśli kwota sponsoringu osiągnie łączną wartość 10 000 zł. netto Sponsor otrzyma tytuł SPONSORA GENERALNEGO oraz: • Promocję Państwa firmy/działalności przez 23 dni wystawowe • Opis Sponsora na stronie WWW. projektu Energoooszczedie- Naturalnie! • Możliwość dostarczenia broszury (1 STRONY) Sponsora i umieszczenie jej na naszym Stoisku Edukacyjnym • Umieszczenie LOGO Sponsora w zdjęciach uaktualnianych po każdym wydarzeniu Promocyjnym Stoiska Edukacyjnego • Dożywotnia zniżka 5% na usługi firmy Earth-Heart Budownictwo Naturalne • Umieszczenie Logo Sponsora na prezentacji multimedialnej wyświetlanej 8h dziennie • Umieszczenie LOGO Sponsora na ulotce informacyjnej A4 ( nakład 50 000 sztuk) Jeśli chcieliby Państwo zarezerwować jedną z powyższych kategorii sponsoringu i reklamy, przedyskutować stworzenie indywidualnej, przystosowanej do Państwa potrzeb promocyjno-marketingowych, uprzejmie prosimy o kontakt z Nami.Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" realizując swoje cele statutowe związane z ochronaśrodowiska naturalnego przygotowało zewnętrzną prezentację budowlanych technologii energooszczędnych i ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  6. 6. naturalnych.Energochłonność budynków mieszkalnych ma bezpośredni wpływ na zanieczyszczenie środowiskanaturalnego i degradację powierzchni ziemi przy wydobywaniu kopalin. Stąd konieczność ograniczania tychnegatywnych ekologicznie efektów.Z informacjami o budownictwie energooszczędnym i naturalnym planujemy dotrzeć do jak najszerszegogrona odbiorców, m.in. poprzez prezentację stanowiska ekspozycyjnego na imprezach masowych.Prezentowane będzie stanowisko składające się z namiotu wyposażonego w TV i krzesła oraz model ścianywykonanej w naturalnej technologii strawbale (słomo-glina) posadowionej na przyczepce samochodowej.Towarzyszyć temu będzie instalacja fotoogniw słonecznych z których zasilane będzie oświetlenie stanowiskaoraz prezentacje wyświetlane w namiocie (komputer + TV) . Wydrukowana zostanie ulotka A4 w nakładzie50000 szt. Szczegółowe informacje zawarte zostaną na stronie WWW.Odbiorcami będą uczestnicy imprez plenerowych: festiwali, festynów, świąt regionalnych, itp. – co najmniej50 000 (nakład ulotki), a realnie dużo więcej.Zasięg projektu obejmuje całą Polskę ze względu na uczestników imprez plenerowych, odbywających się wco najmniej 7 województwach: mazowieckim, podlaskim, wielkopolskim, lubuskim, śląskim, dolnośląskim,pomorskim. Na tym terenie odbywają się największe i najbardziej popularne imprezy plenerowe, w tymfestiwale muzyczne.Zasięg geograficzny projektu ma swoje odzwierciedlenie w doborze partnerów posiadających siedziby izasięgi działania w wyżej wymienionych województwach.Projekt realizowany jest dzięki częściowemu dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,przy czym organizator – Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" musi zapewnić swój finansowywkład własny (częściowy koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej, druku ulotek i przygotowania stronywww, koszty transportu, koszty zakwaterowania i wyżywienia). Liczymy na wsparcie projektudotacją/darowizną z wyżej przedstawionych propozycji.Organizator:Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Białystok, www.agro-group.orgPartnerzy:- Stowarzyszenie Inicjatyw Budownictwa Alternatywnego, Wołczyn, woj. opolskie- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, Łódź- Fundacja Cohabitat, Warszawa- Grupa Earth-Heart, Białystok ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org
  7. 7. Kontakt:Monika Sierakowska – architekt, ekspert merytorycznyTel. 791-611-884, e-mail earth-heart@o2.pl ___________________________________________________________________________ ul. Ciepła 19 A, 15–472 Białystok Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" e-mail: biuroagro@wp.pl tel/fax 85 653 89 45 (46) organizacja pożytku publicznego, KRS 0000035071 www.agro-group.org

×