Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
NUMMER 4Overheid in BewegingDe VerbindingVitale coalitiesVertrouwen: toverwoordvoor strategische samenwerkingBijzondere on...
Als een puzzel…    4              6               8            10       ...
LIMBURGSE NETWERK-RUD                                                   ...
I-NUP implementatie-community verbindtgemeentenMet de VNG-@genda 2015 en het bestuursakkoord zijn gemeentende uitdaging aa...
TIJD VOOR NIEUWE KEUZESVitaal-grijze coalities zijn de toekomstDe arbeidsmarkt vergrijst snel: rond 2050 is 25% van de wer...
“Zet bezielde mensen                       bij elkaar, dat kan alleen                ...
BIJZONDERE ONTMOETING                                                   ...
STRATEGISCHE SAMENWERKINGToverwoord vitale coalitie Waalre,Simac en Telengy: Vertrouwen!Sinds december 2011 werken gemeent...
Wethouder Harry Teeven:                                       “In een strategische ...
OPDRACHTGEVERSCHAP   Alphen aan den Rijn zoekt partner   en kwaliteit via aanbesteding  Tim de Groot, I&A-adviseur, ...
Kijk met andere ogen                                        Soundbites       ...
Explore Yourself voor EthiopiëSTICHTING LIFE INTelengy richtte in 2011 de stichting     Unieke samenwerkingLife In op...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Telengy Magazine Overheid in Beweging - De Verbinding

Magazine over beweging in de overheid, met in dit nummer speciale aandacht voor Verbinding en Vitale coalities

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Telengy Magazine Overheid in Beweging - De Verbinding

 1. 1. NUMMER 4Overheid in BewegingDe VerbindingVitale coalitiesVertrouwen: toverwoordvoor strategische samenwerkingBijzondere ontmoeting tussenHein van Duivenboden en Guust VerpaalenVitaal-grijze coalities hebben de toekomst Gewoon doen.
 2. 2. Als een puzzel… 4 6 8 10 Tot voor kort was de overheid terughoudend in het aangaan 3 Limburgse netwerk-RUD van strategische samenwerkingen met private partijen. Focus op kwaliteitsverbetering Natuurlijk zag men bedrijven als leverancier voor out- sourcing, maar coalities sloten publieke partijen liever 4 Samenwerking werpt vruchten af onderling. Dat tij lijkt te keren. Ik zie steeds meer succes- I-NUP implementatiecommunity verbindt gemeenten volle voorbeelden van coalities met het bedrijfsleven. 5 Tijd voor nieuwe keuzes En waarom ook niet. Een vitale coalitie is te vergelijken Vitaal-grijze coalities zijn de toekomst met een puzzel. Als daarvan stukjes ontbreken, krijg je geen volledig plaatje. Missen er bij een coalitie partijen of passen 6 Bijzondere ontmoeting de partijen niet goed bij elkaar, dan krijg je onvoldoende “Zet bezielde mensen bij elkaar, dat kan alleen maar resultaat. Het is daarom goed om vooraf de juiste partijen bij tot succes leiden” elkaar te zoeken. En dat kunnen dus ook private partijen zijn. Vrij van politieke invloeden kunnen zij overheden helpen 8 Strategische samenwerking om snel rendement te halen. Toverwoord vitale coalitie Waalre, Simac en Telengy: Vertrouwen! De Overheid in Beweging die nu voor u ligt en de themadag De Verbinding staan helemaal in het teken van verbinden10 Opdrachtgeverschap door vitale coalities. Samenwerken is geven, je eigen belang Alphen aan den Rijn zoekt partner en kwaliteit verbinden aan het belang van de ander. via aanbesteding En als gelijkwaardige partners investeren in het gezamenlijk belang. In deze OiB delen uw collega’s hun praktijkervaringen11 Kijk met andere ogen en leest u de inspirerende visie van de gastsprekers van de De verborgen schat van i-NUP themadag.11 Soundbites Wat mij betreft is de tijd rijp voor duurzame publiek-private samenwerkingen. Waarin geen sprake is van een klant-12 Stichting Life In leverancierverhouding, maar van gelijkwaardige partners. Explore Yourself voor Ethiopië Ik hoop dat u geïnspireerd raakt door de verhalen in deze OiB.ColofonOverheid in Beweging, Hoofd- en eindredactienr. 4 · 2012 Peter ter Telgte Ad van DijckThema: De Verbinding Teksten Directeur TelengyEen uitgave van stam+twee, www.stamplustwee.nlTelengy BV Ontwerp en fotografiePostbus 1270 DGO, www.dgo.nl5602 BG Eindhoven040 290 12 12 Fotografieinfo@telengy.nl Bram Birkhoff (DGO), Rogier Veldmanwww.telengy.nl (pag. 5) en anderen (pag. 1, 4, 11, 12)Redactie DrukwerkverzorgingHenk Albers, Aafko Bergenhenegouwen, Graphic Support, DreumelAd van Dijck, Marcel Lemmen,Roel Matthijsse, Koen van Polanen,Ruud Verwiel, Ton de Wit De Verbinding is een ESF-project Sociale innovatie, vitale bedrijven.2 Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012
 3. 3. LIMBURGSE NETWERK-RUD Rob JuurlinkFocus op kwaliteits-verbetering“Ineens ontstond er iets moois. Pure chemie. Vanaf dat momentgingen we met sprongen vooruit. Met het grootste gemak.Terwijl we anderhalf jaar lang geen stap verder waren gekomen.Daar verbaasde ik me het meest over. De Chinese generaal SunTzu schreef het 2500 jaar geleden al. De kunst van het oorlog-voeren is je eigen ideeën en belangen te verbinden met dievan je medestanders. En mee te deinen op de beweging.Als dat lukt, kom je verder. En hij had gelijk!”Aan het woord is Rob Juurlink. Hij wasals hoofd van de afdeling GebouwdeOmgeving van de gemeente Venlo be-trokken bij de vorming van de regionale een mee. Een half jaar later was deuitvoeringsdienst (RUD) in Noord- en bestuurlijke intentieverklaring een feit.”Midden-Limburg.Anderhalf jaar lang lukt het de partijen Netwerk-RUD verbonden. We vonden elkaar niet in hetniet om tot elkaar te komen. Het Rijk en Geïnspireerd door ZZP-netwerken ont- verzet, maar in onze gezamenlijke over-de provincie streven naar een standaard staat een netwerk-RUD. Met behoud van tuiging. En hielden altijd ons doel voorRUD. De vijftien gemeenten willen niet de eigen identiteit gaan de partijen vanaf ogen.” Hij vervolgt: “Vertrouwen is hetéén, maar meerdere samenwerkingsver- 2013 nauw samenwerken bij toezicht en sleutelwoord, maar we hebben welbanden. In december 2010 begint de tijd handhaving en bij vergunningverlening heldere afspraken gemaakt. En daarte dringen. Daarom kiezen de bestuur- op het gebied van milieu. “Door het werk houden we elkaar ook aan.”ders voor een bottom-up aanpak en anders te organiseren en te structurerenvragen zeven van de vijftien afdelings- verbeteren we onze kwaliteit. Tegen Dé oplossing?hoofden om een plan van aanpak. minimale kosten en zonder herstructu- Is een netwerk-RUD volgens Juurlink rering. De gemeenten geven elkaar man- geschikt voor alle veiligheidsregio’s?Doorbraak daat, we dragen geen bevoegdheden en “Nee. Er is geen kant-en-klare oplossing,Juurlink en zijn collega’s van Venray, personeel over,” vertelt Juurlink enthou- daarom vonden we de opdracht van hetWeert en Roermond vinden elkaar al siast. “Voor de onderlinge informatie- Rijk ook te beperkend. Kwaliteit is vansnel. “Zeven plannen, dat werkt niet. voorziening loggen we in elkaars sys- veel factoren afhankelijk. Kijk goed naarBovendien moet het organisatiemodel temen in. In de toekomst delen we zelfs je eigen situatie en je omgeving. Vindvolgens ons dienend zijn. Ons doel was één systeem via webservices.” ruimte om te bewegen. En onthoud waareen kwaliteitsverbetering, geen reorga- de RUD voor bedoeld is: een kwaliteits-nisatie. Toen viel alles op zijn plek. We Begin 2012 zijn alle vijftien colleges en verbetering.”spraken weer over de inhoud, niet over het provinciaal bestuur akkoord en startde vorm.” iedere gemeente een proeftuin. JuurlinkDe samenwerking raakt in een stroom- is benoemd tot kwartiermaker RUD Gemeenten en provincies werken vanafversnelling. Juurlink: “We waren heel Noord-Limburg. Tevreden zegt hij: “Nu 1 januari 2013 per veiligheidsregio samenduidelijk. Ook bij minder draagvlak krijgen de medewerkers ruimte om mee in regionale uitvoeringsdiensten. Het doelgingen we dóór. Draagvlak creëren te denken. Zo is de cirkel rond.” is de kwaliteit en professionaliteit te opti-betekent onherroepelijk concessies aan maliseren van vergunningverlening, toe-het doel. Juist door onze focus op de De sleutel van het succes zicht en handhaving en van de samen-kwaliteitsverbetering en door niet in Juurlink: “De doorbraak kwam toen we werking binnen het omgevingsrecht.discussies te verzanden, kregen we ieder- onze ideeën en belangen goed met elkaar Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012 3
 4. 4. I-NUP implementatie-community verbindtgemeentenMet de VNG-@genda 2015 en het bestuursakkoord zijn gemeentende uitdaging aangegaan om de e-overheidbouwstenen uit deOverheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening ene-overheid (i-NUP) te realiseren. Steeds meer gemeentenbeseffen dat het zonde is om het wiel iedere keer opnieuwuit te vinden. Daarom biedt Telengy een moderne en innova-tieve ondersteuning: de i-NUP implementatiecommunity.SAMENWERKING WERPT VRUCHTEN AFInverdieneffectenDoor slim samen te werken in de com- Deelnemers i-NUP community: Asten, Baarn, Bergambacht,munity kunnen gemeenten de imple- Bergeijk, Bergen (LB), Bladel, Borsele, Eersel, Goes, Groesbeek,mentatieagenda NUP efficiënt in eigen Kapelle, Millingen aan den Rijn, Nederlek, Noord-Beveland,beheer realiseren. Door het gebruik er- Oirschot, Ouderkerk, Reimerswaal, Schijndel, Schoonhoven,van creatief te vertalen naar een andere Someren, Ubbergen, Uden, Vlist en Waalre.manier van werken, bereiken zij denoodzakelijke verbeteringen en bespa-ringen. Ook bij deze inverdieneffecten registratie Grootschalige Topografie ten hard aan e-dienstverlening. “Geenhelpen de gemeenten in de i-NUP (BGT) en de samenhang met andere koploper, maar een goede midden-implementatiecommunity elkaar. geo-gerelateerde onderwerpen in een moter,” zo karakteriseert Van de Groep gemeente. Zodat de uitvoering van de de gemeente. De komende tijd zet BaarnCommunity op stoom BGT niet alleen een kostenpost is, flinke stappen. Met een voortvarendInmiddels zijn 24 gemeenten actief in maar ook baten oplevert. plan van aanpak en (nog steeds) de blikde i-NUP implementatiecommunity. op snelle resultaten.De samenwerking in de community Enkele reacties van deelnemerswerpt de eerste vruchten af. Gemeenten Jeroen Smarius, gemeentesecretarisdelen nuttige praktijkvoorbeelden van Carl van der Pol, O&I-adviseur gemeente Uden: “Gemeenten weteninverdieneffecten met elkaar. Daarnaast gemeente Schijndel: “Schijndel trekt veel te weinig van elkaar. Deze commu-is er een ‘i-NUP praatplaat’ beschikbaar. hard aan de NUP-basisregistraties. Op nity kan dat openbreken. Deel je ideeënDit overzicht van de samenhang tussen de BAG scoorden we samen met nog met anderen en neem ideeën over vani-NUP bouwstenen is een leidraad voor een andere gemeente landelijk als beste. anderen. Beter goed gejat, dan slechtbeslissers en materiedeskundigen om En de GBA loopt ook. We overwegen nu verzonnen.”met elkaar het goede gesprek te voeren. om samen met andere gemeenten een BGT-stappenplan te maken.”Verder biedt de community haar deel-nemers een handboek “Binnengemeen- Ariean van de Groep, communicatie-telijk Gebruik Basisregistaties”. Diverse adviseur gemeente Baarn: “Zoekgemeenten schrijven bovendien samen samenwerking in communities.”een visiedocument over de Basis- De gemeente Baarn werkt op alle fron-4 Overheid in Beweging | Nummer 3 · April 2011 4 2012
 5. 5. TIJD VOOR NIEUWE KEUZESVitaal-grijze coalities zijn de toekomstDe arbeidsmarkt vergrijst snel: rond 2050 is 25% van de werkenden 65 jaar of ouder.Nog geen tien jaar geleden keek de gemiddelde 55-jarige reikhalzend uit naar de PraktijkvoorbeeldVUT. Inmiddels hebben de huidige vijftigplussers, de ‘vitaal-grijzen’, de noodzaak Telengy’s consultant Jos van Dijk verteltvan het langer werken geaccepteerd. De levensperiode 55–75 jaar biedt nu vrijheid enthousiast: “Ik zie van dichtbij waten ruimte voor nieuwe keuzes en is als een tweede adolescentie. senioren kunnen bijdragen aan de maat-Een bijdrage van Emeritus Professor dr. Kees Knipscheer schappij. Mijn vader van 82 is nog erg vitaal en helpt ‘de ouderen’ in zijn wijk,Arbeidsmarkt van de toekomst garanderen en op lokaal niveau een regu- zoals hij zelf zegt. Hij brengt maaltijdenMet deze veranderingen ontstaat een lerende en coördinerende rol te vervullen. rond en is een gewaardeerd lid van hettweeledige arbeidsmarkt: het spitsuur klusteam in de wijk. Hij bloeit weer hele-versus de rijpe jaren. Levenservaring, vak- Nieuwe balans in de tweede carrière maal op. En de ouderen kunnen dankzijmanschap, culturele rijkdom en klein- De plus-generatie sluit in de tweede ado- deze hulp langer zelfstandig blijven wonen.schaligheid staan centraal. De plus- lescentie de eerste carrière af en begint Een prachtig initiatief van de gemeentegeneratie kan een nieuwe rol vervullen een tweede carrière, met het accent op Montfoort.”dankzij de krimpende arbeidsmarkt, zorgzaamheid. In deze tweede carrièrede stijgende zorgkosten en de sombere kunnen de vitaal-grijzen flexibel werken:pensioenvooruitzichten. Dit helpt de parttime of fulltime, zelfstandig of in carrière vaak meer betekenen voor demaatschappij én de vijftigplussers. dienstverband en met gevarieerde belo- maatschappij. Zo kun je een afdeling inDe overheid kan hier een belangrijke ningssystemen. De sociale zekerheid zou een verpleeghuis door vijftigplussers latenbijdrage aan leveren door samenwerkings- kunnen aansluiten bij de recente wette- ‘runnen’. Vijftigplussers en werkgeversverbanden te sluiten met deze vitaal- lijke veranderingen in de levensloop- bleken hier enorm enthousiast over.grijzen, bijvoorbeeld in de zorg en in regeling en het prepensioen.woonbuurten. Ik voorzie dat in de toekomst dergelijke Vitaal-grijze coalities samenwerkingsverbanden of coalitiesDubbel partnerschap Juist in de zorg zie ik mogelijkheden voor een aantrekkelijke maatschappelijkeDit brengt ons bij de Wet op de maat- nieuwe samenwerkingsverbanden tussen vernieuwing betekenen en een bijdrageschappelijke ondersteuning (Wmo), ooit gemeenten, zorginstellingen en vitaal- leveren aan de op-vooral bedoeld als een lokale participatie- grijzen. Met mijn collega Marianne lossing van ver-wet voor groepen met beperkingen. Ziekemeyer deed ik een haalbaarheids- schillende actueleDe overheid mikt met de vernieuwde studie naar de inzet van vijftigplussers in vraagstukken.Wmo op een dubbel partnerschap: de zorg: Excellent Senior Care. Zij hebbenmet burgers en met zorgorganisaties. veel levenservaring en willen in hun tweedeEnerzijds vraagt de lokale overheid vande burger meer onderlinge steun en zorg- Kees Knipscheerzaamheid. Door mantelzorg en informelehulp te stimuleren ontstaat een partner-schap tussen de zorgvragende en de zorg-verlenende burger. De gemeente kanhierin nog verder gaan door in samen-werking met haar burgers zorgvragers tefaciliteren en (vrijwillige) zorggevendente mobiliseren. Emeritus Prof. dr. C.P.M. Knipscheer (1940) was tot zijn pensionering hoog-Anderzijds is de lokale overheid verant- leraar Gerontologie aan de Vrije Uni-woordelijk voor de uitvoering van de versiteit van Amsterdam. Hij is eigenaarWmo en creëert daarom coalities met of van het adviesbureau Adviseringtussen lokale zorgorganisaties. Vitale Ouderen Welzijn (AOWscope).coalities zijn daarbij nodig om de zorg te Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012 5
 6. 6. “Zet bezielde mensen bij elkaar, dat kan alleen maar tot succes leiden.” Hein van Duivenboden en Guust Verpaalen, gastsprekers op themadag De Verbinding, ontmoeten elkaar op de dag van dit interview voor het eerst. Er ontstaat een inspirerend gesprek over bezieling, loslaten, spontaniteit, ruimte, vertrouwen en creativiteit bij vitale coalities. Hein van Duivenboden (l) is bestuurs- Guust Verpaalen (r) was 22 jaar actief kundige en hoogleraar Interbestuurlijke in het internationale bedrijfsleven als samenwerking aan TiasNimbas, de topman van Philip Morris. Nu onder- businessschool van de Universiteit van steunt hij met zijn bedrijf Phidelity Tilburg en de Technische Universiteit mensen en organisaties bij de ontwik- Eindhoven. Daarnaast is hij partner bij keling van leiderschap in de breedste Van Duivenboden Groep, een netwerk- zin van het woord. Verpaalen is (co-) organisatie voor vraagstukken in het auteur van twee boeken over het thema publieke domein. Hij is (co-)auteur van leiderschap. Zijn persoonlijke missie: diverse boeken, onder andere over het ontcijferen van bezieling. publieke samenwerking en innovatie.6 Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012
 7. 7. BIJZONDERE ONTMOETING Creativiteit en bezieling We vragen beide heren ons de voorwaarden van een goede coalitie te schetsen. “Het gebrek aan creativiteit, daar maak ik Van Duivenboden: “De beste coalitie smeed je door weg te blijven van bestaande regels. me vaak zorgen over,” vervolgt Verpaalen. En door over de grenzen van organisaties en macht- en bevoegdhedenstructuren heen “We hebben problemen op allerlei gebieden. te kijken. Zo heb ik mijn eigen netwerkorganisatie ook georganiseerd. En dat werkt.” In het onderwijs, de zorg, financieel, Verpaalen reageert: “Ik kijk altijd vanuit drie gebieden naar organisaties en samen- economisch, op de arbeidsmarkt. Juist nu werkingsverbanden: het, wij en ik. Het is het systeem, de procedures. Wij symboliseert het ik hebben we veel creativiteit nodig om die het vermogen tot samenwerken, de cultuur. Ik staat voor het individu in de organisatie problemen te tackelen. En mensen die buiten en zijn bezieling. Die laatste twee, ik en wij, zijn meer bepalend voor het succes dan wij de bestaande kaders, de het-kant, durven het de het-kant.” het denken. Voor die energie is bezieling onmisbaar. Zet bezielde mensen bij elkaar,Ruimte geven en loslaten waarin mensen het ‘goed’ doen als ze aan“Toch kijken bestuurders in tijden van crisis alle regels en voorschriften hebben voldaanen bezuiniging meestal naar de het-kant en het en hun rapportages hebben opgeleverd. Dat “De beste coalitiemaken nog meer procedures en regels,” is in een notendop waarom hulpverleners inmerkt Verpaalen op. “Maar ik denk dat het de jeugdzorg nu nog maar 30 tot 40% van hun smeed je doorsysteem volgend moet zijn in plaats van tijd hun eigenlijke werk doen.” Verpaalenleidend. Bij een coalitie moet je de andere benadrukt: “Terwijl die mensen juist vanuit weg te blijven vanpartij de ruimte geven om bezieling te tonen. hun passie met de jeugd aan de slag willen.Als je een verbinding kunt maken tussen de Ik wil de regelgeving niet uitbannen, maar we bestaande regels.”drie werelden start je een creatief proces. draaien het tegenwoordig om. Men is bangBestuurders hebben minder controle op zo’n om aansprakelijk gesteld te worden en bedenktproces en dat vinden ze eng. Maar als je een nieuwe regels om dat te voorkomen. Zowelprobleem wilt oplossen, moet je juist buiten in de overheid als in het bedrijfsleven.” dat kan alleen maar tot succes leiden. Zóde gebaande paden kijken.” Van Duivenbo- eenvoudig is het.” Van Duivenboden besluit:den legt uit dat het in een coalitie vooral Overheid versus bedrijfsleven “Vind mensen die persoonlijk betrokken zijndraait om ruimte en vertrouwen: “Het vermo- “Het publieke domein is complexer, omdat bij het onderwerp. Betrek dus ook jegen om los te laten is een belangrijke voor- men steeds rekening moet houden met het doelgroep in het proces. Vaak wordt ditwaarde voor een goede coalitie. Als dat ont- politieke discours en de uiteenlopende vergeten, vooral in de ideeënvorming. Datbreekt verdwijnen alle spontaniteit en ruimte belangen van burgers en bedrijven,” is de hangt samen met de angst om los te laten.om te bewegen voor de partijen die samen reactie van Van Duivenboden op de vraag Door iedereen vroeg te betrekken stimuleeriets willen bereiken. Het openbaar bestuur wat de verschillen zijn tussen de overheid en je de creatieve ideeën en de bezieling vanwerkt vaak met een participatieladder om de het bedrijfsleven. “Toch komen deze twee mensen die in het bedrijfsleven of waar dansamenwerking met burgers en bedrijven in werelden dichter bij elkaar. Ik zie dat ge- ook werken. Daarvoor heb je dus ook in hetde omgeving te meten. Draai het eens om meenten steeds meer draagvlak genereren openbaar bestuur mensen nodig met dieen ga uit van een loslaatladder. Participatie loslaatladder en verantwoording terugleggen bij burgers zelfde bezieling. En die zijn er. Absoluut!”werkt alleen als het bestuur bereid is om zijn en het bedrijfsleven. Een erg positieve ont-eigen bevoegdheden en verantwoordelijkhe- wikkeling, omdat zo steeds wordt gekekenden los te laten. En niet alles tot in detail wil wie iets het beste kan doen.” Verpaalen zietcontroleren. Ook binnen een coalitie: start ook duidelijke overeenkomsten: “Natuurlijkmee op, maar durf ook op tijd opzij te stap- zijn er cultuurverschillen en zijn de lijnen bijpen. In een coalitie gaat het altijd om grip en de overheid anders en complexer. Maar hetcontrole versus ruimte en vertrouwen.” gaat altijd om mensen die samenwerken binnen bepaalde structuren. Die mensenGevolg van te veel regels en voorschriften moeten willen. Het beeld dat de overheid“Binnen het openbaar bestuur zit de wereld meer regels bedenkt dan het bedrijfs-wat complexer in elkaar dan binnen het leven, klopt trouwens absoluut niet.bedrijfsleven,” vervolgt hij. “Kijk naar de Bij grotere bedrijven slaat de regel-Jeugdzorg. Een hulpverlener moet daar aan drift ook flink toe. Ook weer uit angstheel veel verschillende instanties verant- om los te laten en om de aansprake-woording afleggen. Het is een systeem lijkheid af te dekken.” Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012 7
 8. 8. STRATEGISCHE SAMENWERKINGToverwoord vitale coalitie Waalre,Simac en Telengy: Vertrouwen!Sinds december 2011 werken gemeente Waalre, Simac enTelengy samen in een vitale coalitie. Het streven is om de ICTvan Waalre in drie jaar tijd op een moderne, kwalitatieve enefficiënte manier in te richten. Om de kwetsbaarheid te ver-minderen, processen anders in te richten en uiteraard aan allewettelijke verplichtingen te voldoen. Pete r Ve raa Alternatief samenwerkingsverband Janine Ficheroux, I-coördinator van de gemeente Waalre vertelt waarom werd gekozen voor een samenwerking in een vitale coalitie: “Waalre bekeek een paar jaar geleden met drie andere gemeenten de mogelijkheden van het samenvoegen van vier ICT- afdelingen zodat uiteindelijk alle systemen op elkaar zouden aansluiten. Waalre voorzag dat dit proces lang zou duren en moeizaam zou gaan, waarop we besloten om een andere aanpak voor te stellen. Voor die andere aanpak bleek in deze samenwerking geen ruimte. We besloten daarop in goed overleg de samenwerking te stoppen. Maar het probleem bleef natuurlijk bestaan. Waalre wil name- veel procedures en processen lijk ontzorgd worden op ICT- gebied. En wil een niet op orde zijn en onvoldoende regiegemeente worden die doet waar een gemeente professioneel zijn ingericht om nu al de opdracht voor is: er zijn voor de burger. Samen met een aan een commerciële partij uit te besteden. Daarom adviseur van Telengy voerden we toen een markt- gingen we op zoek naar een alternatief samen- analyse uit. De conclusie hiervan was dat er nog te werkingsverband.” Co-creatie als ideale oplossing Een samenwerking tussen Simac, Telengy en Simac gemeente Waalre bleek de meest ideale oplossing. Simac ICT Nederland verzorgt diensten en projecten rondom de ICT-infra- Een vitale coalitie gebaseerd op onderling vertrou- structuur voor (middel)grote organisaties. Peter Veraa, directeur business wen, waar kennis met elkaar wordt gedeeld, waar development bij Simac techniek: “We zijn samen gegroeid naar de vitale ieder investeert in diensten en waarin men voort- coalitie. We kennen de contouren niet precies, maar gaan met elkaar de bouwt op elkaars resultaten. Een vorm van co- ontwikkeling in, als een co-creatie. We verbinden onze kennis met elkaar creatie met een stuurgroep waarin de drie partners zodat we tot een optimale inrichting voor de gemeente Waalre komen. samen de besluiten nemen. De coalitiegenoten In de afgelopen jaren hebben we een goede relatie opgebouwd met Waalre hebben voor de komende drie jaar een planning en Telengy, we hebben vertrouwen en interesse in elkaar. Alle betrokken gemaakt om gezamenlijk die groei en ontwikkeling partijen investeren in Waalre en daarmee tegelijkertijd in hun eigen toe- door te maken. Daarbij richt Simac zich voorname- komst. Hierdoor is het voor iedereen een win-win oplossing.” lijk op het beheer en de uitvoering en Telengy op advies en ondersteuning.8 Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012
 9. 9. Wethouder Harry Teeven: “In een strategische samenwerking moet je enig risico incalcu- leren. Dat kan omdat je elkaar vertrouwt.” en eev ry T Har x erou Fich ine JanNetwerkgericht denkenWethouder Harry Teeven van de gemeenteWaalre schat het belang van de samenwerkinghoog in. “Net als alle andere gemeenten moetWaalre digitale stappen zetten,” legt hij uit. “Nietalleen vanwege wettelijke eisen, ook omdat burgersons daartoe aanzetten. De eisen aan onze ICT bijde informatievoorziening zien we daardoor alleenmaar hoger worden. Maar achter deze informatiezitten mensen. En het allerbelangrijkste is de afstem-ming met deze mensen. Ik ben een voorstander vannetwerken. In een netwerk bouw je gezamenlijk Harrie Dahlmansexpertise op zodat niet iedereen het wiel hoeft uitte vinden. Flexibiliteit vraagt om netwerkgerichtdenken. Dus we moeten de informatievoorzieningop orde krijgen én onze medewerkers voorbereidenop het werken in een netwerk.” Zo werkt het niet. Komt er ietsToverwoord: Vertrouwen nieuws voorbij dan kijken weOp de vraag waarom Waalre zo tevreden is over de samen hoe er op ingehaakt kanvitale coalitie reageert wethouder Teeven: “In een worden. Het is een heel lerendsamenwerking ben je geneigd om alles rationeel traject en daar staan de drie partijente maken en vast te leggen in regels. Maar regels voor open.”belemmeren de creativiteit. Met een vitale coalitiecalculeer je enig risico in. Maar dat kan omdat jevertrouwen in elkaar hebt. En de resultaten tot nutoe zijn positief, we merken dat we professioneler Telengyworden.” “Telengy stelt alle expertise die ze in huis heeft proactief beschikbaar voor deze coalitie,” vertelt Harrie Dahlmans, projectleider namens Telengy.Ook voor Ficheroux is vertrouwen het toverwoord: “Niet alleen ons kennisnetwerk, maar bijvoorbeeld ook plannen van aanpak“Je probeert elkaar te versterken in de ontwikkeling. van eerdere projecten. Deze informatie projecteren we op de WaalreseEr komen regelmatig zaken aan het licht waar we in situatie. Daardoor hoeft de gemeente niet bij nul te beginnen maar kan zeeen eerder stadium niet over gepraat of nagedacht starten op basis van kennis die al voorhanden is. We zijn er trots op dat wehadden. Het zou belemmerend werken als we voor op deze manier een aantal jaren met elkaar gaan samenwerken.”al die zaken nieuwe afspraken moeten maken. Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012 9
 10. 10. OPDRACHTGEVERSCHAP Alphen aan den Rijn zoekt partner en kwaliteit via aanbesteding Tim de Groot, I&A-adviseur, begeleidt de ICT-aanbesteding welke wij nodig hebben. Dit proces kostte veel tijd, maar werkte uit- bij de gemeente Alphen aan den Rijn met zijn collega Ronald stekend. We weten nu precies wat we inkopen. En deze kennis ligt de Ruijter, projectleider ICT. “We liepen tegen een aantal niet bij een externe partij, maar is geborgd in onze eigen organisatie.” uitdagingen aan. Hoe vertalen we onze eisen en wensen binnen de aanbestedingsregels? En, nog veel moeilijker, hoe Coalitie versus aanbesteding sluiten we een succesvol partnerschap met een marktpartij Alphen zocht een coalitiepartner, maar hoe pak je dat aan via een die we alleen op papier kennen? Wij besloten in onze aan- aanbestedingsproces met strikte regels? “Dat is inderdaad een grote besteding heel gericht te sturen op de kwaliteit en samen- uitdaging,” bevestigt De Groot. “Een aanbesteding stuurt aan op de werking. En hebben ons de materie helemaal eigen gemaakt. laagste prijs en tot de gunning mogen we niet in gesprek met de Pas dan kun je een goede opdrachtgever zijn en de regie over aanbieders. Maar vanuit ICT zoeken we kwaliteit en een partner die de aanbesteding houden, vinden wij.” met ons meedenkt. Dat maakt het sluiten van een goede coalitie moeilijk. Maar zeker niet onmogelijk.” De Groot vervolgt: “Samen met Frank Huybregts van Telengy ver- kenden we de markt. Daarbij gingen we op zijn advies grondig te Juiste prijs-kwaliteitverhouding werk. We onderzochten welke functionaliteiten de markt biedt en “Wij sturen in onze aanbesteding heel bewust op kwaliteit en partner- schap,” vertelt De Groot. “Dat begint al bij de rekenmethodiek. We willen dat de aanbieders zich in onze situatie verdiepen en met onsTim de Groot meedenken. Daarom weegt het plan van aanpak voor 40% mee in de beoordeling, de kwaliteit van het concept voor 35% en de prijs voor“We willen dat de aan- maar 25%. Terwijl de prijs normaalgesproken vaak voor 40 tot 50% meeweegt. Wij sturen zo aan op de juiste prijs-kwaliteitverhouding bieders zich in onze en vissen inschrijvers die zich willen inkopen er zó uit. Verder hebben we de eisen en wensen heel doordacht geformuleerd.” De Groot situatie verdiepen en met schetst als voorbeeld de planning: “Een standaard planning waar- deren we minder dan een planning die is gebaseerd op onze situatie. ons meedenken.” In onze beoordeling nemen we mee in hoeverre een aanbieder met ons meedenkt.” Dankzij de grondige aanpak vertrouwt De Groot erop dat Alphen de juiste partner vindt. (Bij publicatie van dit artikel heeft de gunning plaatsgevonden, red.) Opdrachtgeverschap Na de gunning besteedt Alphen de projectleidersrol bij voorkeur uit. “Natuurlijk helpt het dat we nu precies weten wat we willen. Maar sinds we het bestek in de markt hebben gezet is er al weer veel veranderd. We moeten dus met onze leverancier in gesprek over aanpassingen. En daarbij zijn discussies bijna onvermijdelijk. Een externe projectleider dient voor ons als bliksemafleider, omdat deze zich kritisch kan opstellen naar leveranciers. Voor ons is dat toch lastiger, wij werken nog vijf jaar met ze samen. Voor een bureau als Telengy zijn deze onderhandelingen bovendien dagelijkse kost, wij maken dit maar één keer per vijf jaar mee. Zij kennen de onderhande- lingstechniek beter en weten hoe het spel gespeeld wordt. Wij richten ons liever op het opbouwen van de samenwerking.” 10 Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012
 11. 11. Kijk met andere ogen Soundbites Gemeenten krijgen en delen kennis met Young Telengy Samen met gemeenten en onderwijs- instellingen begeleidt en stimuleertDe verborgen schat van i-NUP Young Telengy breed inzetbare, jonge, hoog opgeleide talenten om bij ge- meenten te werken.Het implementeren van de Nationale het aantal ingeschreven personen per adres. Wilco Kodde (20) is zo’n jong talent. DeUitvoerings Agenda (i-NUP) vraagt een Omdat dit heel verhelderend werkt, sporen student Bestuurskunde aan de Haagseandere manier van kijken, denken en deze gemeenten zo regelmatig mogelijke Hogeschool zit in de tweede fase vanwerken. Natuurlijk gaat i-NUP over fraude en onveilige situaties op. zijn duale opleiding. Dat betekent viermoeilijke zaken als basisregistraties, dagen werken en één dag studeren.allerlei digi-ellende en ingewikkelde Rijbewijs verlengen kan slimmer De zoektocht naar een vierdaagse op-koppelingen. Maar kijkt u vooral ook Automobilisten hebben geen uittreksel GBA dracht bleek lastig, vooral in deze tijd.naar wat i-NUP voor u kan doen. In de meer nodig om hun rijbewijs te laten ver- Tot hij op Young Telengy stuitte. Sindsdagelijkse praktijk zie ik daar al veel lengen, maar wel een Eigen Verklaring Rij- oktober 2011 werkt hij op projectbasisgoede voorbeelden van. bewijs. De automobilist gaat daarvoor naar in Woudrichem. het gemeentehuis, betaalt € 23,– en ontvangt Wilco vertelt enthousiast: “Mijn op-Sneeuwvrij dak is signaalaal een envelop met de Eigen Verklaring Rijbewijs dracht is het verbeteren van de digitaleHennepkwekerijen worden tegenwoordig erin. Dat formulier vult hij in en verstuurt hij dienstverlening. Ik houd me vooralgesignaleerd door een andere manier van aan het CBR. Simpel, zou je zeggen. bezig met de website en de aanbeste-kijken. Door alle media-aandacht voor de Toch vind ik dat we burgers en ambtenaren ding voor een nieuwe telefooncentrale.Tocht der Tochten raakte dit nieuws deze met onnodig werk belasten. Waarom laten Onder begeleiding van senior adviseurwinter enigszins ondergesneeuwd. Smelt de we burgers anno 2012 naar het gemeente- Jacob Ubbels van Telengy leer ik hiersneeuw op een dak van een huis sneller dan huis komen om voor postbode te spelen? dagelijks bij. Mijn interesse in gemeen-op de daken van de buren? Dat lijkt onschul- En waarom laten we ambtenaren standaard- telijke organisaties is zeker gewekt.”dig, maar voor onze opsporingsdiensten kan formulieren uitdelen? Mijn voorstel: laat dedit een signaal zijn voor een energieverslin- burger alles digitaal regelen met het CBR viadende hennepkwekerij op zolder. Door deze een digitaal formulier met betaalmogelijk- ‘VerstrIKt’ verbindtandere manier van kijken en door kennis heid en eventueel DigiD-machtiging. vastgelopen burgersslim te verbinden zijn deze winter een aantal en gemeentehennepkwekerijen opgerold. Schat aan informatie Met één muisklik machteloze burgers Implementatie van het NUP geeft u veel en bedrijven helpen in het regeldoolhofBAG biedt meer informatie. Kijk daar eens met andere ogen van de overheid. Een utopie? Niet inMenig bestuurder zag het actualiseren van naar. Wat betekent die informatie, wat levert Uden. Wie in Uden verstrikt raakt inde Basisregistratie Adressen en Gebouwen het u en uw burgers op? Door een verbin- regels, meldt zich bij ‘VerstrIKt’. De(BAG) vooral als een wettelijke verplichting. ding te leggen tussen NUP en andere adviseur Dienstverlening helpt deMen vroeg zich af of het vele werk wel de informatiebronnen, vindt ook u de verborgen burger of het bedrijf verder.moeite waard was. Inmiddels is bekend dat schat van het NUP. En kunt u slimmer, Wethouder René Peerenboom: “Dede gegevens over gebouwen en adressen in sneller, slanker en soepeler diensten adviseur zet de klantvraag centraal.de BAG vanaf 2013 bepalend zijn voor de ver- verlenen. Daar plukt u samen met uw Zo vinden we meestal een passendedeling van het gemeentefonds. Ook gemeente- burgers de vruchten van. oplossing en nemen we het gevoel vanbestuurders erkennen nu het (financiële) onmacht weg. Hier leren we van en webelang van volledige en juiste gegevens in Laten we elkaar vooral helpen in deze voorkomen dat anderen in dezelfdede BAG. zoektocht door praktijkervaringen met elkaar situatie belanden.”Maar de BAG biedt meer. Ik zie een aantal te blijven delen, of ze nu goed of slecht zijn. Meldpunt VerstrIKt, winnaar van degemeenten goede resultaten boeken door Zodat we allemaal de voordelen van i-NUP ‘Kijk Jou Nou’-award 2011, wordt ditBAG-gegevens te vergelijken met andere ontdekken. jaar verder ontwikkeld. Zo blijft Udenregistraties. Zij combineren bijvoorbeeld het haar dienstverlening verbeteren.aantal vierkante meters woonoppervlak met Peter ter Telgte, Senior-adviseur Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012 11
 12. 12. Explore Yourself voor EthiopiëSTICHTING LIFE INTelengy richtte in 2011 de stichting Unieke samenwerkingLife In op. Life In stimuleert in Hawassa Aafko Bergenhenegouwen, directeur(Ethiopië) het lokale ondernemerschap van Telengy VROM, is een van de initiatief-en verleent er studiebeurzen aan nemers voor dit festival. “Toen het ideestudenten. De verbinding met Hawassa voor dit festival ontstond, hadden we nietwerd gelegd toen 30 collega’s van verwacht dat het zo groot zou worden.Telengy VROM in 2009 de stad bezoch- Het lijkt bijna een vitale coalitie. Vanuitten om in de krottenwijken diverse de meest onverwachte hoeken tonenprojecten te ondersteunen. Dit najaar mensen zich betrokken en bieden hunorganiseert Life In het festival ‘Explore hulp aan. Collega’s, studenten, eenYourself’ om geld in te zamelen voor de onderwijsinstelling, trainers, artiestenprojecten in Hawassa. en ondernemers: iedereen werkt belange- loos mee. Het is hartverwarmend om te zien hoe die verbinding ontstaat en steedsOntwikkeling en entertainment verder groeit,” vertelt hij enthousiast.Op het terrein van Nieuw Annaland in Vughtkunnen op 27 september 2012 zo’n 300 be-zoekers met gerenommeerde coaches en Wilt u meer weten? Neem contact optrainers aan hun persoonlijke ontwikkeling met Annemarijke Neles of Aafko Bergen-werken of genieten van het uitstekende henegouwen via telefoonnummerentertainment. Theater, dans, muziek, 040 290 12 12.stand-up comedy; voor ieder wat wils.12 Overheid in Beweging | Nummer 4 · 2012

×