Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

La vocal neutra primer eso

  1. LA VOCAL NEUTRA Montse Ciberta
  2. PRONÚNCIA DE LA VOCAL NEUTRA • Les vocals a i e en síl·laba àtona es pronuncien de la mateixa manera: El pare no para mai. • En una mateixa paraula pot haver més d’una vocal neutra: sabatilla, cervesa… • La vocal neutra és també el so de la a i la e en els monosíl·labs àtons: a, de, la, en, per, el…
  3. EXERCICI Indica les vocals neutres que hi ha en aquests mots: a. sopa d. llegenda g. cabellera b. girafa e. amb h. menjador c. pallasso f. meravellosa i. cremallera
  4. VOCAL NEUTRA (A/E) NOMS •Els noms masculins s’escriuen generalment amb -e: pare, rellotge… i els noms femenins en singular s’escriuen amb -a : casa, fusta, botiga... El plural dels mots anterior s’escriu sempre amb -es: cases, fustes, botigues... Però a vegades fent el plural es donen una sèrie de canvis consonàntics : Canvis Exemples Canvis Exemples ca - ques marca - marques ga - gues botiga - botigues ja - ges taronja - taronges qua - qües Pasqua - Pasqües ça -ces puça - puces gua - gües llengua - llengües
  5. VOCAL NEUTRA (A/E) NOMS • Altres EXCEPCIONS: 1) masc. acabats en -a: els noms acabats en -arca (monarca), -ista (pianista), -cida (suïcida), -ta (poeta), -ma (panorama). 2) fem. acabats en -e: base, catàstrofe, classe, febre, llebre, frase, higiene, imatge, mare, piràmide, sèrie, superfície, torre; Carme, Irene, Matilde; calvície, cúspide, el·lipse, imtempèrie, laringe. • Per saber si s'escriu amb a o amb e s'ha de buscar la paraula primitiva d'aquest mot: taulada - taula, teulada – teula, homenet - home, etc.
  6. VOCAL NEUTRA (A/E) NOMS • Hem de tenir en compte les paraules següents: o S'escriuen amb e: ànec, ebenista, Empúries, Esparreguera, polseguera, treball, assemblea, efeminat, enyorar, meravella, punxegut, Caterina, Empordà, espàrrec, monestir, sergent o S'escriuen amb a: amanida, arravatar-se, avaluar, davant, rancor, ambaixada, assassí, avaria, racó, sanefa, arracades, avaluar, darrere, ramat, Sardenya.
  7. VOCAL NEUTRA (A/E) VERBS • En el cas dels verbs, la pronunciació tònica de la primera persona del present d'indicatiu ens indica com cal escriure la vocal de l'arrel: afaitaré - afaito. • En les terminacions verbals, la vocal neutra és escrita -a quan és l'últim so del verb (acabava, cantava); i -e quan va darrera seu un altre so (acaben, cantàvem). LES ÚNIQUES EXCEPCIONS SÓN: les formes obre, corre, vine, omple i els infinitius acabats en -re: ploure, moure.
Publicidad