Tratamiento De Datos Por Entidades Financieras4

460 visualizaciones

Publicado el

Tractament de dade per entitats financeres segons LOPD

0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
460
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
2
Acciones
Compartido
0
Descargas
4
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.
 • GRUP LA TROBADA
 • Tratamiento De Datos Por Entidades Financieras4

  1. 1. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD GRUP LA TROBADA China Biosca Gabarró Montserrat Bautista de Lisbona Serra Manuel Montero Calabria Vicenç Ros Canto
  2. 2. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD <ul><ul><ul><ul><li>Qui son entitats financeres? </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Les entitats de crèdit </li></ul><ul><li>Les societats i agències de valors </li></ul><ul><li>Les entitats asseguradores </li></ul><ul><li>Les societats d’inversió immobiliària </li></ul><ul><li>Les societats gestores d'institucions d’inversió col·lectiva </li></ul><ul><li>Les societats gestores de cartera </li></ul><ul><li>Les societats de capital-risc i gestores d’aquests fons </li></ul><ul><li>Les entitats amb tinència d’accions i participacions </li></ul><ul><li>Les entitats que, desprès d’aplicar la normativa, exerceixin les activitats típiques anteriors </li></ul>
  3. 3. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD Marc legal La llei neix amb la finalitat de garantir i protegir, en el tractament de dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques i del seu honor i intimitat personal i familiar Obligacions de l’entitat financera Informar sobre la recollida de dades, inclusió en un fitxer, identitat del responsable i accés a rectificació, cancel·lació i oposició Inscriure els fitxers en el Registre General de Protecció de Dades Obtenir consentiment de l’ interessat abans de comunicar dades a tercers Guardar secret del seu contingut Adoptar mesures tècniques per a garantir la seguretat i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat
  4. 4. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD <ul><ul><ul><ul><li>Tractament i cessió de dades </li></ul></ul></ul></ul>Art.6.1 Llei Org. 15/1999 de 13 de desembre: “El tractament de les dades de caràcter personal requerirà el consentiment inequívoc de l’ afectat, excepte que la llei disposi d’altre cosa” Consentiment de l’afectat Art. 3.h Llei Org. 15/1999: El consentiment de l’interessat és tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat consent el tractament de dades personals que li pertoquen Dret d’informació de l’ afectat Art 5.1 Llei Org. 15/1999: Dret a informació previ al tractament de les dades de caràcter personal – Existència de fitxer, resposta a preguntes, conseqüència d’obtenció o de la negativa, possibilitat d’accés per rectificar, cancel·lar i oposició, identitat i direcció del responsable
  5. 5. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD <ul><ul><ul><ul><li>Vulneració del deure de secret </li></ul></ul></ul></ul>Art.44 LOPD: “La infracció del deure de discreció pot ser catalogada com a infracció molt greu o greu Aspecte formal dels contractes de les entitats financeres en relació amb la protecció de dades <ul><li>Es poden distingir dos tipus de contractes: </li></ul><ul><li>Contractes per a garantir el tractament lícit i lleial </li></ul><ul><li>Contractes que es firmen amb tercers i que han de complir els principis de comunicació </li></ul><ul><li>de dades </li></ul><ul><li>En general, la normativa que regeix l’activitat de les entitats financeres és molt estricta </li></ul>
  6. 6. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD <ul><ul><ul><ul><li>Exemples de delicte en l’àmbit de la LOPD </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Actuacions d’obtenció d’informació </li></ul><ul><li>Cessió indeguda de dades sense consentiment de l’interessat </li></ul><ul><li>Secret bancari: requeriment d’ informació </li></ul><ul><li>Deure de secret del personal responsable de fitxer </li></ul><ul><li>Cessió de dades a tercers </li></ul><ul><li>Cancel·lació de dades un cop finalitzada la prestació contractual </li></ul><ul><li>Dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició </li></ul><ul><li>Compra o lloguer de dades subministrades per tercers </li></ul><ul><li>Accés a fitxers comuns relatius a solvència patrimonial i crèdits </li></ul><ul><li>Tractament de fitxers amb finalitat comercial i de publicitat </li></ul><ul><li>Dret d’informació en la recollida de dades </li></ul><ul><li>Accés a les dades per compte de tercers </li></ul><ul><li>Tractament de dades personals per a la promoció comercial de productes </li></ul><ul><li>i serveis d’entitats diferents d’aquella amb la que s’ha establert una relació contractual </li></ul>
  7. 7. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD <ul><ul><ul><ul><li>Mètodes de defensa segons LOPD </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Agència de protecció de dades, les seves funcions son: </li></ul><ul><li>Atendre les peticions i reclamacions i proporcionar informació a les persones afectades dels seus drets ( Llei Org. 5/1999) </li></ul><ul><li>Regulació del Tractament automatitzat de les dades de caràcter personal ( Reial Decret 1332/1994) </li></ul><ul><li>Reial Decret 428/1993 que aprova l’estatut de l’Agència de Protecció de Dades que informa a les persones dels drets en relació el tractament automatitzat de les dades personals i com resoldre reclamacions </li></ul><ul><li>Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu que regula el tractament de les dades personals i la seva circulació </li></ul><ul><li>Instrucció 1/2000 de L’Agència relativa a normes que regeixen els moviments internacionals de dades </li></ul>
  8. 8. TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD <ul><ul><ul><ul><li>Conclusions </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>La regulació del tractament de les bases de dades està establerta ja fa temps </li></ul><ul><li>Les entitats han de saber molt bé de quina manera han de recavar dades, quina informació estan obligades a donar i de quina manera han de tractar-les </li></ul><ul><li>Els ciutadans hauríem de saber els mecanismes per a protegir-nos </li></ul><ul><li>Se'ns fa molt difícil saber com les entitats obtenen les nostres dades </li></ul><ul><li>Sembla que tot i tenir una bona legislació, no s’acaba de formar una via ràpida que </li></ul><ul><li>faci que la ciutadania pugui fer ús dels seus drets sense que li suposi un greuge econòmic, tot i que les reclamacions son gratuïtes </li></ul>
  9. 9. <ul><li>1. Els empleats d’un banc poden accedir lliurement a totes les dades que figuren a la base de dades del banc? </li></ul><ul><li>2. Sabries dir sense consultar massa, a on t'has de dirigir per consultar si ets o no en alguna base de dades d'alguna entitat financera? </li></ul><ul><li>3. Seria possible o convenient que les entidats financeres demanéssin consentiment abans d’incloure algú als seus fitxers? És a dir, que en lloc de tenir el client el dret a cancel·lació, el tingués a la no inclussió? </li></ul>TRACTAMENT DE DADES PER ENTITATS FINANCERES SEGONS LOPD <ul><ul><ul><ul><li>Qüestions </li></ul></ul></ul></ul>

  ×