Publicidad

Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip

Teacher en Escola Sagrada Familia , La Llagosta
10 de Sep de 2014
Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip
Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip
Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip
Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip
Publicidad
Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip
Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip
Próximo SlideShare
Junta grande, 1er y 2do Triunvirato, Directorio, Batalla de CepedaJunta grande, 1er y 2do Triunvirato, Directorio, Batalla de Cepeda
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Dossier de suport per presentació oral d'un treball en equip

  1. Presentació del treball en equip Noms dels membres de l’equip: .................................................... ..................................................................................................................................................... Data:..................................................................................................................................... Escola Sagrada Família La Llagosta
  2. Noms dels membres de l’equip : ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Tema treballat: ............................................................................................................................................... Conceptes importants: (mínim 5) Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ........................................................................................................................................................................................ Demostració /experiment: (mínim 1) Ø ......................................................................................................................................................................................... Ø .........................................................................................................................................................................................
  3. Esborrany del pòster: ( ’ha d’incloure 5-8 paraules clau)
  4. Materials que s’han necessitat: (què ha portat cadascú) Ø ......................................................................................................................................................................................... Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ......................................................................................................................................................................................... Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ....................................................................................................................................................................................... Ø ...................................................................................................................................................................................... Assignació de tasques dins l’equip: Ø ....................................................................................................................................................................................... Ø ......................................................................................................................................................................................... Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø ......................................................................................................................................................................................... Ø ........................................................................................................................................................................................ Ø .......................................................................................................................................................................................
  5. Resum de la presentació:
  6. Fitxa d’avaluació del mestre Tema:................................................................................................................................................................................... Membres de l’equip: ........................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................ Hora d’inici................................ Hora de finalització: ................................. Aspectes positius: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Aspectes negati us: Ø Ø Ø Ø Ø Ø Puntuació final: ...............................
Publicidad