Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Intranät - utbildning & inspiration : nuläge, trender, exempel, socialt, affärsnytta

1.069 visualizaciones

Publicado el

Intranät - utbildning och inspiration:
1. Nuläge – hur mår dagens svenska intranät?
2. Trender – vilka är de stora intranättrenderna?
3. Exempel – vad gör andra företag för något?
4. Socialt – hur kan intranätet bli mera socialt?
5. Affärsnytta – vilken affärsnytta kan uppnås?

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Intranät - utbildning & inspiration : nuläge, trender, exempel, socialt, affärsnytta

 1. 1. Intranät UTBILDNING OCH INSPIRATION Hans Leijström 1 Det krävs samarbete och interaktivitet för att skapa värde
 2. 2. av arbetstiden? Email Statistics Report, 2009-2013 25 % Problemet? 2
 3. 3. Vi borde fokusera mera på nytta! 3
 4. 4. Dela Utveckla Dela Utveckla Vad är ett intranät? KONKURRENSFÖRDEL Ett strategiskt verktyg för att effektivt DELA och UTVECKLA hela organisationens intellektuella kapital i syfte att skapa NYTTA 4
 5. 5. Nuläge – hur mår dagens svenska intranät? Trender – vilka är de stora intranättrenderna? Exempel – vad gör andra företag för något? Socialt – hur kan intranätet bli mera socialt? Affärsnytta – vilken affärsnytta kan uppnås? 2 3 4 1 5 5 Dagens frågeställningar
 6. 6. Svårt att hitta relevant information? 7 % av medarbetarna anser att intranätet har en bra sökfunktion Källa: IBI 2013
 7. 7. Spara tid! 3,4 min för att hitta ett dokument 1,8 min för att hitta en medarbetare 18,4 min per anställd och dag går åt för att söka information 7 Källa: IBI 2013
 8. 8. Nya medarbetare går vilse? Källa: AIIM 71 % säger att det är lättare att hitta kunskap på internet än i de egna systemen
 9. 9. ”Insidan” liknar inte ”utsidan” 9 5,4 av 10 får dagens intranät i betyg av medarbetarna Varför ser insidan inte ut som på utsidan? GILLA DELA DISKUTERA KOMMENTERA Källa: IBI 2013
 10. 10. 10 58 % avser att göra om intranätet eller göra en större förändring under 2014 otror att de har hittat rätt information på intranätet oupplever att informationen är gammal på intranätet ohar ingen nytta av intranätet i deras dagliga arbete ohittar inte vad de letar efter på intranätet och ger upp osaknar förtroende för intranätet ooch går någon annanstans….. Den värdefullaste och dyrbaraste resursen Källa: WSA 2013
 11. 11. Nuläge – hur mår dagens svenska intranät? Trender – vilka är de stora intranättrenderna? Exempel – vad gör andra företag för något? Socialt – hur kan intranätet bli mera socialt? Affärsnytta – vilken affärsnytta kan uppnås? 2 3 4 1 5 11 Dagens frågeställningar
 12. 12. Förstahandsval Platsoberoende Samverkansytor Behovsanpassat Realtidsanpassat Kundfokus 12 Den Digitala Arbetsplatsen Källa: NetStrategy/JMC
 13. 13. 13 MONOLOG DIALOG FÖR ALLA FÖR MIG PÅ JOBBET ÖVERALLT INFORMERA SAMARBETA OSYNLIG (ENSAMHET) SYNLIG (GEMENSKAP) STATISKT DYNAMISKT Intranättrender
 14. 14. http://www.gartner.com/newsroom/id/1629214 50 % Gamification 2015
 15. 15. Nuläge – hur mår dagens svenska intranät? Trender – vilka är de stora intranättrenderna? Exempel – vad gör andra företag för något? Socialt – hur kan intranätet bli mera socialt? Affärsnytta – vilken affärsnytta kan uppnås? 2 3 4 1 5 15 Dagens frågeställningar
 16. 16. 2014 – Svensk Fastighetsförmedling / Sfären: -”FULLT FOKUS PÅ AFFÄREN. En bättre beskrivning av Svensk Fastighetsförmedlings intranät Sfären går inte att ge. Och det är också det bästa betyg ett intranät kan få. Från startsidans SPELINFLUERADE och PERSONLIGA SÄLJSTATISTIK till hur försäljningsprocessen integrerats i strukturen är det tydligt att Sfären handlar om affären. De REDAKTIONELLA TEXTERNA HÅLLER HÖG KVALITET och är även de nära kopplade till kedjans verksamhet. Detta tillsammans med ENKLA SOCIALA MÖJLIGHETER och, framförallt, goda utvärderingsresultat gör Svensk Fastighetsförmedling till en värdig vinnare av Sveriges bästa intranät 2014.” 16 Vinnande recept för intranät Källa: Redaktörer Interna Medier RIM
 17. 17. 2013 - Praktikertjänst / Insikt: - ”Praktikertjänsts ’Insikt’ är en värdig vinnare av utmärkelsen ’Sveriges bästa intranät 2013’. Intranätet används i mycket hög grad och är uppskattat av användarna. Det DRIVS AV KONKRETA MÅL, till exempel att bidra till kostnadseffektivitet. Men det som framförallt imponerar är den VÄL AVVÄGDA BALANSEN MELLAN INTERNKOMMUNIKATION, INFORMATION, SOCIALA MÖJLIGHETER och de tjänster som behövs. ’Insikt’ har tagit avgörande steg mot att VARA EN DIGITAL ARBETSPLATS. Dessutom har Praktikertjänst matchat den höga ambitionsnivån med DE RESURSER SOM KRÄVS för att driva intranätet. Ett bra exempel är de redaktionella resurser som satsas på att hålla en hög kvalitet och utveckla innehållet med nya presentationsformer.” 17 Källa: Redaktörer Interna Medier RIM Vinnande recept för intranät
 18. 18. 2012 - NCC / Starnet: - ”En genomtänkt ANPASSNING AV OCH FÖR DE ENSKILDA MEDARBETARNA bidrar till att intranätet kommer nära vardagen. Möjligheterna till DIALOG OCH DELNING stärker denna känsla av närhet, UTAN ATT DE SOCIALA VERKTYGEN I SIG BLIR ETT SJÄLVÄNDAMÅL” 18 Källa: Redaktörer Interna Medier RIM – ”Det som jag tror mest bidragit till Starnets framgångar är att alla medarbetare kan anpassa Starnet utifrån sina egna behov. Det gäller både startsidan och en del av menyn. Därmed bidrar Starnet till att alla medarbetare enklare kan fokusera på det som är viktigt i deras dagliga arbete.” - Kirsi Välimaa NCC Vinnande recept för intranät
 19. 19. INTRESSEMATCHNING Exempel på medarbetarsök
 20. 20. RIKTA INFORMATION Exempel på relevans
 21. 21. DAGENS DILEMMA Exempel på regelverkshantering
 22. 22. FÅGELBORDET Exempel på socialt
 23. 23. IDEA BOXES Exempel på innovation
 24. 24. RESPONSIV WEB DESIGN Exempel på tillgänglighet
 25. 25. Nuläge – hur mår dagens svenska intranät? Trender – vilka är de stora intranättrenderna? Exempel – vad gör andra företag för något? Socialt – hur kan intranätet bli mera socialt? Affärsnytta – vilken affärsnytta kan uppnås? 2 3 4 1 5 25 Dagens frågeställningar
 26. 26. Social kärna 30 % avser att införa sociala funktioner på intranätet under 2014 Källa: WSA 2013 •kopplar samman alla medarbetare med varandra •möjliggör interaktivitet mellan alla anställda •uppmuntrar alla medarbetare att dela och utveckla •tillhandahåller relevans för alla medarbetare
 27. 27. 27 Broadcasting vs Collaboration!
 28. 28. GRÄSROTSKOMMUNIKATION
 29. 29. Värde/ frekvens Informationsbehov Vilken är vår resepolicy? Hur utför jag den här arbetsuppgiften? Men kostnaden för att kommunicera, dela information och samarbeta har drastiskt förändrats genom sociala medier. Traditionella intranät fokuserar endast på behov där värdet överstiger kostnaden att leverera svar. Vem känner till något om <vadsomhelst>? Vad arbetar du med? På ett socialt intranät kan alla medarbetare hjälpa varandra att lösa problem och svara på frågor. Kostnad att möta behov och tillhandahålla svar 29
 30. 30. Nuläge – hur mår dagens intranät? Trender – vilka är de stora intranättrenderna? Exempel – vad gör andra företag för något? Socialt – hur kan intranätet bli mera socialt? Affärsnytta – vilken affärsnytta kan uppnås? 2 3 4 1 5 30 Dagens frågeställningar
 31. 31. Hitta och prioritera nyttor Snabb tillgång till viktiga dokument Mindre epost Nyheter i realtid i mobilen Minska behovet av utbildningar och intern support Enkelt att dela kunskap och erfarenhet Snabbt att hitta rätt medarbetare Snabbare utveckling av nya produkter och tjänster Bättre efterlevnad av regelverk och policys 31
 32. 32. VERKSAMHETSMÅL NYTTOMÅL INTRANÄT Nyttomålen beskriver intranätets långsiktiga roll för verksamheten 32 Definiera nyttomålen
 33. 33. Exempel på nyttomål för intranät STÖDJERAFFÄREN GÖR DET LÄTT ATT HITTA NÅR ALLA INSPIRERAR OCH ENGAGERAR 33
 34. 34. SAMHÖRIGHET 55 % upplever inte att Intranätet skapar gemenskap och samhörighet. BEHOV 35 % anser inte att intranätet möter deras behov i det dagliga arbetet. EFFEKTIVITET 4,7 minuter tar det i genomsnitt att hitta rätt dokument… •12 % hittar rätt dokument på mindre än 1 minut •42 % hittar rätt dokument på 1-5 minuter •14 % hittar rätt dokument på 5-10 minuter •10 % hittar rätt dokument på 10-20 minuter •21 % hittar inte rätt dokument och ger upp Genomför nollmätning
 35. 35. Fastställ nyttomål för intranätet EFFEKTIVITETSVINST SAMHÖRIGHETSSKAPANDE MEDARBETARNYTTA 35
 36. 36. 36 The average Intel employee dumps one day a week trying to find people with the experience and expertise plus the relevant information to do their job… Let me just say that it is motivating us to take action Laurie Buczek Enterprise Social Media Program Manager, Intel Spara tid!
 37. 37. Sammanfattning 37 FÄRRE RESOR SNABBARE INLÄRNING SNABBARE BESLUT SNABBARE UTVECKLING FÄRRE MÖTEN BÄTTRE SÖK Spara tid! MINDRE MEJLANDE
 38. 38. - 4 sekunder 1 000 anställda 2 sök / vecka Sök Medarbetare = 97 h / år
 39. 39. Tidsåtgång för att lösa en arbetsuppgift utan effektiv E2E support 5 x tid 39 Hur kan ”socialt” spara tid? 1 x tid E2E E2E Tidsåtgång för att lösa en arbetsuppgift med effektiv E2E support
 40. 40. http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy 25 % Ökad lönsamhet 20 % Högre innovationshastighet 35 % Ökad tillgänglighet till kunskap och experter
 41. 41. Roligt lockar till nytta!

×