Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ

ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ Εύη Καρούνια
Η παράγραφος αποτελεί το δομικό υλικό με το οποίο
χτίζεται ένα κείμενο.Οι περίοδοι μιας παραγράφου έχουν
νοηματική συνέχεια.Εξηγούν και αναπτύσσουν ένα θέμα.
Τα μέρη της(δομή παραγράφου)είναι :
Α.Η θεματική περίοδος από την οποία εξαρτάται η
ανάπτυξη της παραγράφου.Αυτή είναι ο σίγουρος
οδηγός,γιατί αυτή εκφράζει την κύρια ιδέα που θέλουμε
να αναπτύξουμε(το θέμα της) και τη γνώμη μας γι’ αυτήν.
Β.Τα σχόλια ή λεπτομέρειες υποστηρίζουν και εξηγούν τη
γνώμη μας για το θέμα.
Γ.Η περίοδος-κατακλείδα επιβεβαιώνει τη θεματική
περίοδο.Δεν υπάρχει υποχρεωτικά στην παράγραφο.
ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ
ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ:
1)Με ειδικές λεπτομέρειες:ο καλύτερος τρόπος, για να
γίνει σαφής η θεματική πρόταση, είναι να παραθέσουμε
ουσιώδεις και επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με το
περιεχόμενό της.Προστιθέμενες στη θεματική πρόταση,μαζί
με την κατακλείδα,δίνουν μια παράγραφο,όπου έχουμε
αναπτύξει την κύρια ιδέα χρησιμοποιώντας ειδικές
λεπτομέρειες.
2)Με παραδείγματα :η θεματική πρόταση
πολλές φορές αναπτύσσεται καλύτερα και με
σαφήνεια ,όταν αναφέρουμε συγκεκριμένα
παραδείγματα από την ιστορία ή την
καθημερινότητα και τα σχολιάζουμε.
3)Με αιτιολόγηση:
η θεματική περίοδος μιας
παραγράφου πολλές φορές είναι
μια άποψη,που χρειάζεται να
αποδειχτεί,αν ισχύει,με
αιτιολογήσεις.(θα πρέπει να
αιτιολογήσουμε τη γνώμη μας
στη θεματική περίοδο με λογικά
επιχειρήματα).
4)Με σύγκριση-αντίθεση:
στη θεματική περίοδο αναφέρουμε
τους ανθρώπους,τα αντικείμενα
ή τις ιδέες,που σκοπεύουμε να
συγκρίνουμε ή να
αντιθέσουμε.Διαλέγουμε τις
χαρακτηριστικές
ομοιότητες(σύγκριση)και
διαφορές τους(αντίθεση) και τις
τοποθετούμε στη σειρά που
θέλουμε στο μεσαίο τμήμα της
παραγράφου(σχόλια).Στην
κατακλείδα διατυπώνουμε το
συμπέρασμά μας από τη
σύγκριση ή αντίθεση ,που έχει
προηγηθεί.
5)Με ορισμό: ο συγγραφέας που
αναπτύσσει τη θεματική του
περίοδο με ορισμό,πρέπει να
απαντά στην υποτιθέμενη
ερώτηση του αναγνώστη: «τι
εννοείτε με αυτό;».Πρέπει εκτός
από τον ορισμό μιας έννοιας να
τον αναλύσει περισσότερο ,για
να γίνει πιο σαφής η
παράγραφος.Θα ακολουθήσει
γι’αυτό τους γνωστούς τρόπους
στην ανάπτυξη μιας
παραγράφου(παραδείγματα,αντί
θεση,σύγκριση…)
6)Με διαίρεση:ο τρόπος αυτός μας
αποκαλύπτει τα συστατικά στοιχεία
από τα οποία αποτελείται ένα
αντικείμενο ή μια έννοια της
θεματικής πρότασης και μας βοηθά
στην κατανόησή τους,γιατί κάνει
σαφή τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
7)Με αίτια και αποτελέσματα:
Παρουσιάζουμε ένα γεγονός που
είναι η αιτία και στη συνέχεια
δίνουμε τα αποτελέσματά του με
σχολιασμό.Μπορεί να ακολουθη-
θεί και η αντίστροφη πορεία:
δίνουμε τα αποτελέσματα και
κατόπιν την αιτία ή τις αιτίες που
τα προκάλεσαν.
8)Με αναλογία:σε μια παράγραφο
που αναπτύσσεται με αναλογία ο
συγγραφέας βεβαιώνει μια
ομοιότητα ανάμεσα σε δύο ή
περισσότερα πράγματα ανόμοια
εντελώς από μία άποψη.
Χρησιμοποιούμε αυτόν τον
τρόπο,όταν έχουμε να
διασαφηνίσουμε ιδέες ή να
τονίσουμε τα κύρια σημεία μιας
προσπάθειας.Η υπόλοιπη παρά-
γραφος εξηγεί αυτήν την
ομοιότητα.
9)Με συνδυασμό μεθόδων: πολλές
φορές ο συγγραφέας
χρησιμοποιεί συνδυασμό δύο ή
περισσότερων μεθόδων από
αυτές που αναφέρθηκαν ,για να
αναπτύξει μία παράγραφο.
https://filologikaek.blogspot.com/ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Πηγές για την παράγραφο:1)Ν.Γρηγοριάδη: Το δημιουργικό γράψιμο-Η
Παράγραφος 2)΄Αρη Γιαβρή:Παράγραφος:Η Δομή και η Λειτουργία της.
1 de 10

Recomendados

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx por
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptx
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ.pptxssuser2f8893
8 vistas10 diapositivas
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ-ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
6K vistas10 diapositivas
Η παράγραφος por
Η παράγραφοςΗ παράγραφος
Η παράγραφοςVassiliki Yiannou
1.9K vistas14 diapositivas
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ por
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΩΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥlabr0s
10.6K vistas11 diapositivas
H παράγραφος θεωρία και ασκήσεις por
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος θεωρία και ασκήσειςEleni Kots
20.3K vistas15 diapositivas
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις por
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςH παράγραφος: θεωρία και ασκήσεις
H παράγραφος: θεωρία και ασκήσειςEleni Kots
1.1K vistas15 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ

οδηγιες για συνταξη της περιληψης por
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςοδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςpale2611
3.4K vistas3 diapositivas
Μεθοδολογία περίληψης por
Μεθοδολογία περίληψηςΜεθοδολογία περίληψης
Μεθοδολογία περίληψηςΧρυσούλα Κοσμά
2.2K vistas24 diapositivas
Η-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdf por
Η-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdfΗ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdf
Η-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ.pdfMaria Economidou
17 vistas2 diapositivas
Η παράγραφος: τα μέρη της por
Η παράγραφος: τα μέρη τηςΗ παράγραφος: τα μέρη της
Η παράγραφος: τα μέρη τηςThanos Stavropoulos
1.3K vistas2 diapositivas
Περίληψη: Διάρθρωση, σύνδεση νοήματος por
Περίληψη: Διάρθρωση, σύνδεση νοήματοςΠερίληψη: Διάρθρωση, σύνδεση νοήματος
Περίληψη: Διάρθρωση, σύνδεση νοήματοςEugenia Spetsiotou-Melliou
1.3K vistas2 diapositivas
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση por
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεσηολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεσηarsinaki
2K vistas18 diapositivas

Similar a Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ (20)

οδηγιες για συνταξη της περιληψης por pale2611
οδηγιες για συνταξη της περιληψηςοδηγιες για συνταξη της περιληψης
οδηγιες για συνταξη της περιληψης
pale26113.4K vistas
Η παράγραφος: τα μέρη της por Thanos Stavropoulos
Η παράγραφος: τα μέρη τηςΗ παράγραφος: τα μέρη της
Η παράγραφος: τα μέρη της
Thanos Stavropoulos1.3K vistas
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση por arsinaki
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεσηολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
ολη η θεωρια των εξετασεων στην εκθεση
arsinaki2K vistas
περίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματα por zetabokola
περίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματαπερίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματα
περίληψη γραπτού λόγου & παραδείγματα
zetabokola54.9K vistas
Περίληψη κειμένου por Anna Boukouvala
Περίληψη κειμένουΠερίληψη κειμένου
Περίληψη κειμένου
Anna Boukouvala2.6K vistas
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης por Elena Georgiou
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης
Oδηγιες συγγραφής στο μάθημα της Έκθεσης
Elena Georgiou536 vistas
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ por gymagias
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ
gymagias1.4K vistas
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή por elnas
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - ΣυνοχήΔομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή
Δομή και οργάνωση του λόγου: Αλληλουχία - Συνεκτικότητα - Συνοχή
elnas1.3K vistas
συνοχη και συνεκτικοτητα por drallis
συνοχη και συνεκτικοτητασυνοχη και συνεκτικοτητα
συνοχη και συνεκτικοτητα
drallis2K vistas
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου por Giorgos Naidis
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείουθεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου
θεωρία έκθεσης γ΄ λυκείου
Giorgos Naidis29.4K vistas
τευχος παραγωγης-γραπτου-λογου (1) por ssuserde0165
τευχος παραγωγης-γραπτου-λογου (1)τευχος παραγωγης-γραπτου-λογου (1)
τευχος παραγωγης-γραπτου-λογου (1)
ssuserde01651.3K vistas
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ por drallis
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΕΡΙΟΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ
drallis7.7K vistas

Más de ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ

Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια por
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη ΚαρούνιαΝα’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη ΚαρούνιαΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
26 vistas4 diapositivas
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η. por
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
119 vistas1 diapositiva
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η por
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
101 vistas5 diapositivas
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx por
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptxΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptxΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
199 vistas9 diapositivas
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx por
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docxΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
288 vistas3 diapositivas
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6 por
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
593 vistas10 diapositivas

Más de ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ(20)

Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη ΚαρούνιαΝα’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
Να’ σαι καλά,δάσκαλε,Γ.Ιωάννου,Λογοτεχνία Β΄Γυμνασίου,Εύη Καρούνια
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η. por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η.
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1ηΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.pptx,ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptxΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 2022-23,1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ.pptx
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
" ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ" ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.docx
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6 por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
Η ΟΜΟΡΦΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ,ΑΡΧΑΙΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΤΟΥ ΕΙΜΙ,ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ,ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡ...
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ..."΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...
"΄Ενα παλιό μήνυμα για τον σύγχρονο κόσμο" Ινδιάνος Σιάτλ,Δομημένης μορφής φύ...
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ..." Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...
" Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΩΝ ΑΡΕΤΩΝ",ΙΩ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤ...
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ..."ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
"ΝΑ ' ΣΑΙ ΚΑΛΑ,ΔΑΣΚΑΛΕ! ',ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣ...
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4ηΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ-ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗ...
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 6," Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΞΗΜΕΡΩΝΕΙ",ΠΟΛΥΒΙΟΣ,ΙΣΤΟΡΙ...
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΑΛΚΗ ΖΕΗ ,ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΑΛΚΗ ΖΕΗ ,ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ... ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΑΛΚΗ ΖΕΗ ,ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ...
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ,ΑΛΚΗ ΖΕΗ ,ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΦΥΛΛΟ...
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ,ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ,ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝ...ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ,ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝ...
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ,ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΦΡΑΝΚ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ΓΥΜΝ...
"ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
"ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Β΄ΣΚΗΝΗ,ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
" ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Α΄ΣΚΗΝΗ,ΣΤΙΧΟΙ 1-82,ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝ... por ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
" ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Α΄ΣΚΗΝΗ,ΣΤΙΧΟΙ 1-82,ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝ..." ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Α΄ΣΚΗΝΗ,ΣΤΙΧΟΙ 1-82,ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝ...
" ΕΛΕΝΗ" ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ,ΠΡΟΛΟΓΟΣ ,Α΄ΣΚΗΝΗ,ΣΤΙΧΟΙ 1-82,ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΟΜΗΜΕΝ...

Último

ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
12 vistas3 diapositivas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...gymkeram
14 vistas30 diapositivas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx7gymnasiokavalas
37 vistas14 diapositivas
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx por
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
8 vistas2 diapositivas
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚDimitra Mylonaki
21 vistas39 diapositivas
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝssuser43d27b
20 vistas20 diapositivas

Último(20)

ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts12 vistas
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vistas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas37 vistas
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 vistas
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 vistas
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram26 vistas
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki121 vistas
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf por 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.5K vistas
Palaiodologiko_2023.pptx por 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist58 vistas
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 vistas
Imerida_36_Dec_2023.pptx por 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist40 vistas
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu254 vistas
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. por ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 vistas
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx por gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram48 vistas
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vistas
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx por Irini Panagiotaki
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptxΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Web 2.0 ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.pptx

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ,ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΓΛΩΣΣΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ

 • 1. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Νεοελληνική Γλώσσα Β΄Γυμνασίου 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ Εύη Καρούνια
 • 2. Η παράγραφος αποτελεί το δομικό υλικό με το οποίο χτίζεται ένα κείμενο.Οι περίοδοι μιας παραγράφου έχουν νοηματική συνέχεια.Εξηγούν και αναπτύσσουν ένα θέμα. Τα μέρη της(δομή παραγράφου)είναι : Α.Η θεματική περίοδος από την οποία εξαρτάται η ανάπτυξη της παραγράφου.Αυτή είναι ο σίγουρος οδηγός,γιατί αυτή εκφράζει την κύρια ιδέα που θέλουμε να αναπτύξουμε(το θέμα της) και τη γνώμη μας γι’ αυτήν. Β.Τα σχόλια ή λεπτομέρειες υποστηρίζουν και εξηγούν τη γνώμη μας για το θέμα. Γ.Η περίοδος-κατακλείδα επιβεβαιώνει τη θεματική περίοδο.Δεν υπάρχει υποχρεωτικά στην παράγραφο.
 • 3. ΟΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ: 1)Με ειδικές λεπτομέρειες:ο καλύτερος τρόπος, για να γίνει σαφής η θεματική πρόταση, είναι να παραθέσουμε ουσιώδεις και επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενό της.Προστιθέμενες στη θεματική πρόταση,μαζί με την κατακλείδα,δίνουν μια παράγραφο,όπου έχουμε αναπτύξει την κύρια ιδέα χρησιμοποιώντας ειδικές λεπτομέρειες.
 • 4. 2)Με παραδείγματα :η θεματική πρόταση πολλές φορές αναπτύσσεται καλύτερα και με σαφήνεια ,όταν αναφέρουμε συγκεκριμένα παραδείγματα από την ιστορία ή την καθημερινότητα και τα σχολιάζουμε.
 • 5. 3)Με αιτιολόγηση: η θεματική περίοδος μιας παραγράφου πολλές φορές είναι μια άποψη,που χρειάζεται να αποδειχτεί,αν ισχύει,με αιτιολογήσεις.(θα πρέπει να αιτιολογήσουμε τη γνώμη μας στη θεματική περίοδο με λογικά επιχειρήματα). 4)Με σύγκριση-αντίθεση: στη θεματική περίοδο αναφέρουμε τους ανθρώπους,τα αντικείμενα ή τις ιδέες,που σκοπεύουμε να συγκρίνουμε ή να αντιθέσουμε.Διαλέγουμε τις χαρακτηριστικές ομοιότητες(σύγκριση)και διαφορές τους(αντίθεση) και τις τοποθετούμε στη σειρά που θέλουμε στο μεσαίο τμήμα της παραγράφου(σχόλια).Στην κατακλείδα διατυπώνουμε το συμπέρασμά μας από τη σύγκριση ή αντίθεση ,που έχει προηγηθεί.
 • 6. 5)Με ορισμό: ο συγγραφέας που αναπτύσσει τη θεματική του περίοδο με ορισμό,πρέπει να απαντά στην υποτιθέμενη ερώτηση του αναγνώστη: «τι εννοείτε με αυτό;».Πρέπει εκτός από τον ορισμό μιας έννοιας να τον αναλύσει περισσότερο ,για να γίνει πιο σαφής η παράγραφος.Θα ακολουθήσει γι’αυτό τους γνωστούς τρόπους στην ανάπτυξη μιας παραγράφου(παραδείγματα,αντί θεση,σύγκριση…) 6)Με διαίρεση:ο τρόπος αυτός μας αποκαλύπτει τα συστατικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα αντικείμενο ή μια έννοια της θεματικής πρότασης και μας βοηθά στην κατανόησή τους,γιατί κάνει σαφή τα κύρια χαρακτηριστικά τους.
 • 7. 7)Με αίτια και αποτελέσματα: Παρουσιάζουμε ένα γεγονός που είναι η αιτία και στη συνέχεια δίνουμε τα αποτελέσματά του με σχολιασμό.Μπορεί να ακολουθη- θεί και η αντίστροφη πορεία: δίνουμε τα αποτελέσματα και κατόπιν την αιτία ή τις αιτίες που τα προκάλεσαν.
 • 8. 8)Με αναλογία:σε μια παράγραφο που αναπτύσσεται με αναλογία ο συγγραφέας βεβαιώνει μια ομοιότητα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα πράγματα ανόμοια εντελώς από μία άποψη. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο,όταν έχουμε να διασαφηνίσουμε ιδέες ή να τονίσουμε τα κύρια σημεία μιας προσπάθειας.Η υπόλοιπη παρά- γραφος εξηγεί αυτήν την ομοιότητα.
 • 9. 9)Με συνδυασμό μεθόδων: πολλές φορές ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συνδυασμό δύο ή περισσότερων μεθόδων από αυτές που αναφέρθηκαν ,για να αναπτύξει μία παράγραφο.
 • 10. https://filologikaek.blogspot.com/ ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ Πηγές για την παράγραφο:1)Ν.Γρηγοριάδη: Το δημιουργικό γράψιμο-Η Παράγραφος 2)΄Αρη Γιαβρή:Παράγραφος:Η Δομή και η Λειτουργία της.