Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Treball cooperatiu

3.457 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

Treball cooperatiu

 1. 1. Vies per avançar cap a una escola per a tothom: L’aprenentatge cooperatiu a l’aula Equip de treball: Pere Pujolàs i José Ramón Lago (Coords.), Gemma Riera, Olga Pedragosa i Jesús Soldevila
 2. 2. Per a una bona implantació de l’aprenentatge cooperatiu i assegurar la màxima qualitat del treball de l’aula cal neutralitzar els factors negatius i afavorir els factors positius FACTORS NEGATIUS • Domini del punt de vista d’un membre de l’equip • Presència de distraccions, pèrdues de temps...en el treball en equip • Presència de discussions i alderulls...en el treball en equip • Falta de responsabilitat en el compliment dels compromisos • Falta de responsabilitat en el compliment de les funcions pròpies del rol de cadascú dins de l’equip • Falta de responsabilitat d’algun membre de l’equip a l’hora d’aprendre els continguts escolars. Coneixeu diversos indicadors...
 3. 3. Per a una bona implantació de l’aprenentatge cooperatiu i assegurar la màxima qualitat del treball de l’aula cal neutralitzar els factors negatius i afavorir els factors positius FACTORS POSITIUS O CONDICIONS BÀSIQUES • Organització de l’equip: distribució de rols i funcions... • El diàleg i la presa de decisions consensuada • Distribució del treball a realitzar. • La interacció estimulant i la regulació mútua • La revisió periòdica del funcionament de l’equip i l’establiment d’objectius de millora Però això només es pot aconseguir amb un mètode d’aprenentatge estructurat!
 4. 4. Habilitats socials fonamentals per treballar en equip 1. Que els membres de l’equip es coneguin i confiïn els uns amb els altres. 2. Que els membres de l’equip es comuniquin amb claredat, sense por i sense embuts. 3. Que els membres de l’equip s’acceptin, es donin suport i s’encoratgin mútuament. 4. Que els membres de l’equip resolguin els conflictes de forma constructiva.
 5. 5. 1. La implantació de l’aprenentatge cooperatiu C Treball en equip com a contingut a ensenyar B Treball en equip com a recurs per ensenyar A Cohesió de grup Gran grup, equips reduïts, parelles… esporàdics o esta- bles Gran grup, equips reduïts, parelles… esporàdics o esta- bles Dinàmiques de grup o d’equip per a la co- hesió, jocs de coneixement, coopera- ció, distensió i reso- lució de conflictes… Dinàmiques de grup o d’equip per a la co- hesió, jocs de coneixement, coopera- ció, distensió i reso- lució de conflictes… Equips esporà- dics o estables, homogenis o heterogenis Equips esporà- dics o estables, homogenis o heterogenis Estructures cooperati- ves simples Estructures cooperati- ves complexes (Tèc- niques cooperatives) Estructures cooperati- ves simples Estructures cooperati- ves complexes (Tèc- niques cooperatives) Equips estables heterogenis (Equips de Base) Equips estables heterogenis (Equips de Base) Recursos per or- ganitzar els equips, planificar el treball en equip i ensenyar les ha- bilitats socials Recursos per or- ganitzar els equips, planificar el treball en equip i ensenyar les ha- bilitats socials Àmbits d’intervenció… … per implementar l’aprenentatge cooperatiu a l’aula
 6. 6. 2.1 La cohesió del grup (Ámbit d’intervenció A) Dinàmiques de Grup: • Per afavorir la relació entre els alumnes i el coneixement mutu • Per assegurar el consens en la presa de decisions 2.3 El treball en equip com a contingut a ensenyar: aprendre a treballar en equip (Àmbit d’intervenció C) Dinàmiques de Grup per despertar l’nterès per treballar en equip i demostrar la seva eficàcia. Instruments didàctics per afavorir l’organització interna dels equips (Quadern de l’Equip i Plans de l’Equip) 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B) Estructures (de l’activitat) cooperatives simples Estructures (de l’activitat) cooperatives complexes (= Tècniques Cooperatives) 2. Recursos didàctics per a l’aula cooperativa
 7. 7. Dinàmiques de Grup per afavorir la relació entre els alumnes i el coneixement mutu: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 1. La pilota 2. L'entrevista 3. La maleta 4. El blanc i la diana 5. Cercles d'amics 6. Les pàgines grogues 2.1 La cohesió del grup (Àmbit d’intervenció A)
 8. 8. LA PILOTA • Es tracta d’un joc en el qual els estudiants aprenen el nom dels seus companys • Un estudiant es col·loca dins del cercle amb una pilota. En veu alta diu el seu nom i a continuació el d’un company de classe, al qual li haurà de passar la pilota i seure al terra. Si no sap el nom, la resta no el pot ajudar i ha d’anar dient noms fins que ho endevini. Aquesta operació es repeteix fins que tothom quedi assegut al terra. • El mestre pot anar controlant el temps que es tarda en realitzar l’activitat
 9. 9. ENTREVISTA • Cada estudiant té un número el qual es treu a l’atzar de dins una bossa, de dos en dos de tal manera que la classe queda repartida per parelles. • Els alumnes han de respondre un qüestionari el qual fa referència a les seves habilitats, aptituds..., el qual s’ha realitzat anteriorment de forma conjunta • Al final cada alumne ha d’escriure amb una frase resumint les característiques bàsiques del seu soci. S’ha de comunicar mútuament i pot ser corregida si és el cas. • Aquesta frase es pot donar a conèixer al grup.
 10. 10. LA MALETA • És una activitat per conèixer les habilitats i interessos dels alumnes. • Cada alumne ha de portar una maleta, en la qual hi hagin objectes que donin a conèixer els seus interessos i gustos personals que hauran de mostrar a la resta dels seus companys
 11. 11. EL BLANC I LA DIANA • Els estudiants estan dividits en grup base. • En una cartolina gran es dibuixen una sèrie de cercles concèntrics en tants aspectes de la vida personal i la manera de ser dels alumnes es vulguin donar a conèixer . • A cada cercle i en les diferents parts cada alumne hi va escrivint els aspectes plantejats. • Al final els alumnes han de buscar els aspectes que tenen en comú i posar un nom a l’equip.
 12. 12. CERCLE D’AMICS • Els alumnes estan distrubuïts en grups base. Cada estudiant té un full amb tres cercles dibuixats. • Al cercle central hi escriuen el nom dels seus millors amics. Al centre exterior el nom de les persones o amics amb les quals s’hi relacionen menys. Finalment al cercle intermig hi posen el nom de les persones amb les quals hi tenen una bona relació. • Seguidament es comenten els resultats dels seus “cercles” i entren en una reflexió.
 13. 13. PÀGINES GROGUES • Consisteix en confeccionar unes “pàgines grogues” de la classe, en les quals cada estudiant posa un anunci sobre alguna cosa que pot ensenyar a la resta dels seus companys. Pot tractar-se de procediments o d’aprenentatges. • Les dades que han d’incloure són: -Títol del servei que ofereixen -Descripció del servei -Un petit dibuix o il.lustració -El nom de l’estudiant que ofereix el servei • Cal deixar temps a la classe perquè els alumnes exposin el seu servei
 14. 14. 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Dinàmiques de grup per assegurar el consens en la presa de decisions: 1. El Grup Nominal 2. Les Dues Columnes 2.1 La cohesió del grup (Ámbit d’intervenció A)
 15. 15. Formació dels Equips: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Per formar els equips de composició heterogènia, cal distribuir els estudiants del grup classe en tres sub-grups: La resta dels estudiants del grup… Els més necessitats d’ajut… Els més capaços de donar ajut… 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)
 16. 16. Formació dels Equips: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa EQUIPS DE COMPOSICIÓ HETEROGÈNIA: 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)
 17. 17. Formació dels Equips: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa (Tret de: Aguiar i Breto, 2006) 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)
 18. 18. 1. 1-2-4 2. Parada de tres minuts 3. Llapis al mig 4. El número 5. Els quatre savis 6. Lectura compartida 7. Mapa conceptual a quatre bandes 8. Mapa conceptual mut (mini trencaclosques) 9. El joc de les paraules 10. El joc de la veritat i la mentida Estructures (de l'activitat) cooperatives simples: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)
 19. 19. 1-2-4 • Dins d’un equip base: 1)Pensar de manera individual sobre un tema o pregunta plantejat pel mestre/a 2)Posar en comú el tema a nivell de parelles 3)Arribar a un consens a nivell de grup
 20. 20. PARADA DE TRES MINUTS • Quan el mestre/a fa una explicació a tot el grup classe, fa una parada de tres minuts perquè cada equip base pensi i reflexioni sobre el que els hi ha explicat. • Pensaran tres preguntes sobre el tema, on després n’hauran de plantejar una. • Després el mestre/a seguirà amb la seva explicació.
 21. 21. LLAPIS AL CENTRE • El mestre reparteix a cada equip unes preguntes. Cada estudiant haurà de respondre algun exercici o pregunta. Cada alumne llegeix en veu alta el seu exercici i entre tots parlen de com es realitza i quina és la resposta correcta. Els llapis de tots els alumnes es col·loquen sobre la taula, i quan es té clar el que s’ha de fer agafen el llapis i escriuen el seu exercici en qüestió. En aquest moment no es pot parlar sinó escriure
 22. 22. EL NOMBRE • Es realitzen grups base • A cada membre se li dóna un nombre de 1-4. • El grup ha de buscar una informació en comú. • Seguidament el mestre es pot dirigir a un grup i cridar a un nombre el qual haurà de contestar la pregunta a nivell d’aula. • Es possible fer-ho també amb els nombres de la llista i escollir un sol infant.
 23. 23. ELS QUATRE SAVIS • El mestre selecciona 4 alumnes, els quals tinguin una habilitat concreta o aspecte a ensenyar als altres. • A cada alumne se li assigna un espai a l’aula. • La resta d’alumnes es posen per equips de 4 i cada un va a escoltar una habilitat diferents. • Després aquesta habilitat que hagin après l’hauran d’anar a explicar a la resta de l’equip
 24. 24. LECTURA COMPARTIDA • Es tracta de realitzar una lectura compartida en el moment de llegir un text. • Consta de que un membre de l’equip comença a llegir un paràgraf del text. Mentre la resta han d’estar atents. El company que ve a continuació (seguint les agulles del rellotge), haurà d’explicar o bé fer un resum del que ha llegit el seu company. Els altres companys han de dir si és correcta o no el que ha explicat el seu company. • El mateix alumne que ha elaborat el resum o ha fet l’explicació haurà de seguir llegint el paràgraf següent, i el company que ve a continuació n’haurà de fer el resum, i així successivament fins que s’hagi llegit tot el text. • Si hi ha alguna paraula que no entenen el portaveu del grup ho ha de dir al mestre/a, i per resoldre el problema es demana la col·laboració dels altres equips
 25. 25. MAPA CONCEPTUAL “mut” (Mini trencaclosques) • Es parla d’un tema i els alumnes en equips de 4, cada un haurà de fer un llistat sobre les coses que li agradaria saber sobre el tema. • Es posa en comú i el mestre/a elabora una llista a la pissarra amb els diferents aspectes (mitjançant la tècnica del grup nominal es tria el tema que més interessa). L’endemà el mestre dóna una tarja a cada alumne especificant l’aspecte que haurà de treballar en relació al tema i a les seves capacitats personals. • Els alumnes s’hauran d’agrupar per grups homogenis i segons el tema de la tarja.Quan tinguin la informació l’hauran de traspassar al grup base i omplir un esquema peredeterminat pel mestre/a
 26. 26. MAPA CONCEPTUAL A QUATRE BANDES • A l’acabar un tema cada equip pot elaborar un mapa conceptual o esquema en el que e resumeixi tot el que s’ha treballat a la classe sobre el tema en concret. • Dins el grup base es repartiran les parts de l’esquema o mapa de manera que cada alumne o bé per parelles ha de portar pensat i preparat de casa la part que li ha tocat. • Seguidament s’han d’ajuntar les diverses parts que ha realitzat cada membre de l’equip i posteriorment plantejar-ho a la classe.
 27. 27. EL JOC DE LES PARAULES • Es realitzen equips de 4 persones. • Es dóna als equips una llista de paraules soltes o idees sobre un tema en les quals els alumnes han de formar junts una frase o trobar la idea que generen les paraules... • Les paraules poden ser les mateixes per tots els grups o no. Aquestes poden representar una síntesi del tema treballat
 28. 28. EL JOC DE LA VERITAT I LA MENTIDA • Cada equip ha de pensar una pregunta amb tres respostes; dues de falses i una de vertadera. • Aquestes seran contestades per altres grups. Guanya el grup que endevina més respostes. • Els grups han de ser de tres de tal manera que els alumnes elaborin una resposta cadascú.
 29. 29. Grup classe distribuït en equips esporàdics heterogenis: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)
 30. 30. Grup classe distribuït en equips esporàdics més homogenis: 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B)
 31. 31. Distribució dels equipsDistribució dels equips EQUIPS DE BASE: •Estables •Heterogenis EQUIPS D’ EXPERTS: •No estables •Heterogenis o no Treball autònom Treball tutoritzat mestre EQUIPS ESPORÀDICS: •No estables •Homogenis Tutoria entre igualsEQUIPS ESPORÀDICS: •No estables •Heterogenis
 32. 32. Estructures cooperatives complexes: Tècniques cooperatives 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B) 1. Els Grups d'Investigació (“Group-Investigation”) 2. El Trencaclosques (“Jigsaw”) 3. La tècnica Studient Team-Achievement Divisions (STAD) 4. La tècnica Co-op Co-op 5. La tècnica TAI 6. La tutoria entre iguals 7. La tècnica del TGT
 33. 33. Estructures cooperatives complexes: Tècniques cooperatives 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B) 1. Els grups d’Investigació (GI) 1. Constitució dels equips de Base. 2. Distribució dels subtemes a cadascun dels equips 3. Planificació de l’estudi del subtema: 1. Primera Fase: Recollida d’informació 2. Segona Fase: Síntesi de la informació 3. Tercera Fase: Presentació del tema a la resta de la classe 4. Avaluació: dels companys dels altres equips i del professor per mitjà d’una plantilla.
 34. 34. Exemple d’aplicació de la tècnica dels “Grups d’Investigació” L’AntoniJaume I el Conqueridor i la seva política expansiva La MariaLes aportacions lingüístiques dels germànics i dels àrabs La IsabelEl procés d’independència del domini franc En JoanLa colonització romana A càrrec de...Tasca: Buscar informació sobre... 1ª FASE: Recerca d’informació. Responsable: Maria Data límit: Nom de l’Equip de Base:________________________ Curs: _______Grup: ______ Any acadèmic: _____ / ______ Període de realització: ________________________ Projecte: EL NAIXEMENT I L’EXPANSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA
 35. 35. Nom de l’Equip de Base:________________________ Curs: _______Grup: ______ Any acadèmic: _____ / ______ Període de realització: ________________________ Projecte: EL NAIXEMENT I L’EXPANSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA En JoanDibuixar i pintar els mapes geogràfics L’AntoniRedactar l’explicació del mapa conceptual La Isabel i LA MariaFer un “mapa conceptual” sobre el tema A càrrec de...Tasca: 2ª FASE: Síntesi de la informació. Responsable: Antoni Data límit: Exemple d’aplicació de la tècnica dels “Grups d’Investigació”
 36. 36. Tot l’equipPresentar el tema a la resta de la classe Tot l’equipPensar com es presentarà el tema a la resta de la classe A càrrec de...Tasca: 3ª FASE: Presentació del tema. Responsable: Joan i Isabel Data límit: Nom de l’Equip de Base:________________________ Curs: _______Grup: ______ Any acadèmic: _____ / ______ Període de realització: ________________________ Projecte: EL NAIXEMENT I L’EXPANSIÓ DE LA LLENGUA CATALANA Exemple d’aplicació de la tècnica dels “Grups d’Investigació”
 37. 37. PROJECTE D’EQUIP. Planificació Qui ho farà:Tasca: Període de realització:FASE 1. Responsable: Qui ho farà:Tasca: Període de realització:FASE 2. Responsable: Nom (o núm.) de l’equip: Any acadèmic: Període de realització: Curs: Grup: Nom del projecte: Qui ho farà:Tasca: Període de realització:FASE 3. Responsable:
 38. 38. PROJECTE D’EQUIP. Valoració Etc. La presentació oral del projecte ha estat clara i entenedora La presentació escrita del projecte és correcta Els continguts presentats s’ajusten al que s’havia projectat Tots els membres de l’equip han participat en la seva realització El projecte ha estat ben planificat 10 9 8 7 6 5 4 2 3 4 12 11 3 2 1 1 Nom (o núm.) de l’equip: Any acadèmic: Data de la valoració: Curs: Grup: Nom del projecte: 4 = Valoració màxima1 = Valoració mínima;Escala de valoració: Equip que ha fet la valoració:
 39. 39. Estructures cooperatives complexes: Tècniques cooperatives 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.2 El Treball en equip com a recurs per ensenyar: introduir i fomentar el treball en equip (Àmbit d’intervenció B) 2. El Trencaclosques (Jigsaw) Es parteix dels Equips de Base  Es fan tantes parts o subtemes com membres té cada equip, de manera que cada un dels membres rep una part de la informació del tema que, en conjunt ha d’estudiar tot l’equip  Cada membre de l’equip prepara la seva part del tema, amb el material que li ha facilitat el professor o amb el que ell ha hagut de buscar  Tot seguit es reuneix amb els membres dels altres equips que han estudiat el mateix subtema que ell, formant un Equip d’experts, i l’estudien fins que, n’esdevenen experts.  Després cadascú retorna al seu Equip de Base i “ensenya” als seus companys allò sobre el qual se n’ha tornat un expert.  Paral.lelament ha anat seguint les explicacions dels altres companys de l’equip per tal de tenir una informació completa del tema.
 40. 40. Equip d’Experts C DIBUIXOS Equip d’Experts B TAULES Equip d’Experts A GRÀFIQUES Equip d’Experts D TÍTOLS Un membre de cada Equip de Base, en un Equip d’Experts, s’especialitza (esdevé “expert”) en un procediment determinat. PRIMERAFASESEGONAFASE Cada u retorna al seu Equip de Base i intercanvia els seus coneixements (allò en què ha esdevingut “expert”) amb els seus companys, fins que tots aprenguin tots els procediments Exemple d’aplicació de la tècnica del “Trencaclosques”
 41. 41. La tècnica del trencaclosques:  Es parteix dels Equips de Base  Es fan tantes parts o subtemes com membres té cada equip, de manera que cada un dels membres rep una part de la informació del tema que, en conjunt ha d’estudiar tot l’equip  Cada membre de l’equip prepara la seva part del tema, amb el material que li ha facilitat el professor o amb el que ell ha hagut de buscar  Tot seguit es reuneix amb els membres dels altres equips que han estudiat el mateix subtema que ell, formant un Equip d’experts, i l’estudien fins que, n’esdevenen experts.  Després cadascú retorna al seu Equip de Base i “ensenya” als seus companys allò sobre el qual se n’ha tornat un expert.  Paral.lelament ha anat seguint les explicacions dels altres companys de l’equip per tal de tenir una informació completa del tema.
 42. 42. La tècnica Studient Team-Achievement Divisions (STAD):  Es formen equips heterogenis de 4 a 5 alumnes (poden ser els de base)  El professor presenta el tema a tot el grup classe  Els alumnes estudien el tema amb els equips durant vàries sessions, comparen respostes, discuteixen, busquen informació...  Avaluació individual de cadascú  La puntuació individual es transforma en una puntuació per equip
 43. 43. La tècnica Co-op Co-op: Discussió dels estudiants a la classe per tal de seleccionar el tema que més interessa Treball d’una part del tema per part de cada equip de base Dins l’equip de base, treballar per subtemes Organització, planificació i presentació dels subtemes dins l’equip de base Presentació de cada part del tema que ha treballat cada equip de base davant el grup classe. Avaluació
 44. 44. La tècnica TAI: Es parteix dels equips de base Es concreta per a cada alumne el seu Pla de Treball Personalitzat, en el qual consten els objectius que ha d’assolir al llarg de la seqüència didàctica i les activitats que ha de realitzar. Tots treballen sobre els mateixos continguts, però no necessàriament amb els mateixos objectius ni les mateixes activitats Cada membre es responsabilitza de dur a terme el seu Pla de Treball i es compromet a ajudar als seus companys a dur a terme el seu propi pla. Al mateix temps, cada equip elabora – per a un període de temps determinat- el seu propi Pla de Treball de l’Equip, amb els objectius que es proposen com a equip i amb els compromisos que pren cadascú per millorar el seu funcionament com a equip. Si a més d’aconseguir els objectius d’aprenentatge personals, aconsegueixen millorar com a equip, cada alumne obté una “recompensa”
 45. 45. La tutoria entre iguals: Fase de preparació: selecció dels alumnes tutors i dels alumnes tutoritzats Disseny de les sessions de tutoria (continguts, estructura bàsica, sistema d’avaluació.) Constitució de les “parelles”: alumne tutor i alumne tutoritzat Formació dels tutors Inici de les sessions, sota la supervisió d’un professor durant les primeres sessions Manteniment de la implicació dels tutors ( per mitjà de reunions formals i de contactes informals amb els professors de suport)
 46. 46. La tècnica del TGT: Es parteix dels equips de base, els membres de l’equip de base estudien junts el material assignat, a partir de les preguntes que entraran en el “joc de preguntes i respostes” Cada alumne juga una partida en grups de tres, formats per alumnes de diferents equips d’un rendiment similar. El professor dona a cada “trio”un joc de targetes amb una pregunta a cada una, i un full amb les respostes correctes. Les van agafant una a una, per ordre, i, si encerten la resposta , es queden amb la targeta. Un company de joc pot refutar la resposta d’un altre, però si s’equivoca, ha de tornar una de les targetes que havia guanyat, la qual s’afegeix a sota del pilot de targetes que encara queden per respondre. Guanya la partida l’alumne que al final té més targetes. El guanyador aporta 6 punts al seu Equip de Base, el segon, 4 i el tercer, 2. Per tal d’aplicar la tècnica del TGT mitjançant un suport informàtic podem utilitzar el programa del JET- UVic.
 47. 47. Característiques dels Equips de Base: • Estables • Heterogenis Elements essencials: • Interdependència positiva de finalitats • Interdependència positiva de rols • Interdependència positiva de tasques • Interacció estimulant cara a cara • Responsabilitat individual Dels equips esporàdics heterogenis als Equips de Base… 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.3 El treball en equip com a contingut a ensenyar: aprendre a treballar en equip (Àmbit d’intervenció C)
 48. 48. 1. El Quadern de l'Equip 2. Els Plans de l'Equip Instruments per afavorir l'organització interna dels equips Dinàmiques de grup per despertar l'nterès per treballar en equip i demostrar la seva eficàcia: 1. El Joc de la NASA 2. L'equip d'en Manel 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.3 El treball en equip com a contingut a ensenyar: aprendre a treballar en equip (Àmbit d’intervenció C)
 49. 49. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)49 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d’intervenció C) 1. El Quadern de l'Equip 2. Els Plans de l'Equip Instruments per afavorir l'organització interna dels equips 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa
 50. 50. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)50 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C) Organització Interna dels Equips de Base: El Quadern de l'Equip 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 7. Revisions periòdiques de l’Equip 6. “Diari de Sessions” 5. ”Plans de l’Equip” 1. Nom de l’equip Es tracta d’una “declaració d’intencions” de l’equip per a un període de temps determinat (un mes, per exemple), en la qual fan constar: •El càrrec que exercirà cadascú durant aquest període. •Els objectius de l’equip •Els compromisos personals (a què es compromet cadascú per al bé de l’equip, perquè l’equip funcioni millor) 2. Nom dels membres de l’equip 3. Càrrecs i funcions 4. Normes de funcionament
 51. 51. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)51 Organització Interna dels Equips de Base: Càrrecs i funcions - Anima als seus companys - Té clar el que s'ha de fer - Procura que no es perdi el temps Coordinador o coordinadora - Controla elto de veu - Supleix el coordinador quan no hi és Ajudant del coordinador - Guarda el material comú de l'equip - Es preocupa que els companys portin el material - Omple els formularis de l'equip - Recorda els compromisos als seus companys - Guarda el Quadern de l'Equip Responsable del material Secretario o secretaria 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)
 52. 52. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)52 2. Recursos didácticos para el aula cooperativa Organizatció Interna dels Equips de Base: Normes de funcionament (Sacado de Aguiar y Breto, 2006) 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)
 53. 53. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)53 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Ajudant del CoordinadorIsabel SecretariAntoni CoordinadorJoan Responsable del materialMaria Càrrec:Nom: Pla núm. 1 de l’Equip. Període: De l'1 al 26 d’abril Presentar de forma correcta els treballsIsabel Fer els deuresAntoni Demanar ajuda quan sigui necessariJoan Acabar la feinaMaria Compromisos personals:Nom: 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)
 54. 54. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)54 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Ajudar-se els uns als altres4. Ser puntuals5. Acabar les feines3. Aprofitar el temps adequadament2. Progressar en l’aprenentatge1. Objectius de l’equip: Pla núm. 1 de l’Equip. Període: De l'1 al 26 d’abril 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)
 55. 55. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)55 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Pla núm. 1 de l’Equip. Període: De l'1 al 26 d’abril Diari de Sessions. Dia: Àrea: Com ha anat?Què hem fet? El secretari o la secretària: 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)
 56. 56. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)56 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril Revisió del funcionament de l’equip X7. Ha exercit cadascú el seu càrrec correctament? X6. Ha complert cadascú el seu compromís? X5. Hem progressat en els altres objectius de l’equip? X4. Ens hem ajudat? X3. Hem acabat les feines a temps? X2. Hem utilitzat el temps adequadament? X1. Hem avançat tots en el nostre aprenentatge? Molt bé Bé Necessita millorarCom funciona el nostre equip? 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)
 57. 57. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)57 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril Objectius que ens proposem per al pròxim Pla de l’Equip: •No perdre tan el temps. •Complir cadascú el seu compromís. •Procurar acabar les feines dintre del temps previst Què hem de millorar? Perdem molt el temps parlant d’altres coses i no acabem la feina dins el temps previst. No tots hem complert els nostres compromisos. Què és el que fem especialment bé? L’equip està força compenetrat, ens ajudem; sabem demanar ajuda i ajudem si ens ho demanen. Revisió del funcionament de l’equip 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)
 58. 58. Pere Pujolàs. Universitat de Vic (2007)58 2. Recursos didàctics per a l'aula cooperativa Organització Interna dels Equips de Base: El Pla de l’Equip Valoració global (1) : POSITIVA Vist-i-plau del de/la profesor/a: (1) Valoració global: Negativa, positiva, molt positiva. Pla núm. 1 de l’Equip. Període: Del 15 al 26 d’abril 2.3 Per ensenyar a treballar en equip (Àmbit d'intervenció C)

×