Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
HG 041.  M Khanif Khalwani (1206218322)2.  Subahagia Rendy (      )3.  Rizky Wahyudi (1206267620 )4.  Adinda Rahm...
Ibadah dan Muamalah Ibadah   adalah suatu tata cara hamba berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta’ala (habl...
 dalam mu’amalah berlaku asas umum kaidah asal mu’amalah adalah kebolehan Penerapan ibadah dan muamalah tidak dapat d...
Hikmah Ibadah:1. Tidak syirik2. Terhindar dari kemaksiatan3. Berjiwa sosial4. Tidak kikir5. Merasakan keberadaan Allah SWT...
Pengertian Akidah, Syariah, dan        Akhlak•Akidah merupakan hal-hal yang berkaitan dengankeyakinan atau keimanan...
Integrasi Akidah, Syariah dan      Akhlak Islam•Akidah, syariah dan akhlak merupakan tiga halyang tidak bisa dipisahk...
Akhlak Islamiyah       • Perilaku yang dilakukan berulang- Apa itu    ulang karena sudah mendarah daging     ...
Ruang Lingkup Akhlak Islamiyah             Tuhan  Lingkungan                Nabi    dan  ...
Ruang Lingkup Ibadah            Hubungan     Upacara      Mahdhah            dengan Allah ...
Penerapan Nilai-Nilai Karakter Keagamaan1. Kedisiplinan • Disiplin berarti sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang t...
2. Kejujuran• Kejujuran yaitu mengatakan sesuatu sesuai kenyataan, tanpa mengurangi ataupun menambahinya.• Lawan kata ju...
4. ToleransiToleransi dalam Islam sangat komprehensif danserba-meliputi. Baik lahir maupun batin. Toleransitak akan tegak ...
Al-Khulq di segi bahasa berarti sifat dan tabiat. Sementara menurutistilah ia diartikan sebagai kumpulan sifat yang tersem...
Artinya: Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al Anshary radhiallahuanhuma :Seseorang bertanya kepada Rasulullah shollall...
SUMBER :• Menjadi Cendekiawan Muslim, DR.KH.Zakky Mubarak, MA , Yayasan Ukhuwah Insaniyah, Jakarta, 2007.• http://www.alq...
WASSALAMU`ALAIKUMWARAHMATULLAHI WABARAKATUH
Presentasi Mata Kuliah Agama Islam Universitas Indonesia
Presentasi Mata Kuliah Agama Islam Universitas Indonesia
Presentasi Mata Kuliah Agama Islam Universitas Indonesia
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Presentasi Mata Kuliah Agama Islam Universitas Indonesia

20.337 visualizaciones

Publicado el

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Presentasi Mata Kuliah Agama Islam Universitas Indonesia

 1. 1. HG 041. M Khanif Khalwani (1206218322)2. Subahagia Rendy ( )3. Rizky Wahyudi (1206267620 )4. Adinda Rahmania (1206202702)5. Alfiolita DA (1206203030)6. Ratih Meliyana (1206203024)
 2. 2. Ibadah dan Muamalah Ibadah adalah suatu tata cara hamba berhubungan langsung dengan Allah subhanahu wa ta’ala (hablumminallah). Ibadah tidak bisa dan tidak boleh ditambah-tambah ataupun dikurang-kurang. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah subhanahu wa ta’ala sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Pada mu’amalah, yaitu ketetapan Allah subhanahu wa ta’ala yang langsung berhubungan dengan kehidupan social manusia terbatas pada pokok-pokok saja.
 3. 3.  dalam mu’amalah berlaku asas umum kaidah asal mu’amalah adalah kebolehan Penerapan ibadah dan muamalah tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Peningkatan kualitas ibadah dan mu’amalah tidak boleh berhenti atau kita hentikan. Sebagai seorang manusia kita dapat memaksimalkan atau meningkatkan kualitas- kualitas dari ibadah dan muamalah
 4. 4. Hikmah Ibadah:1. Tidak syirik2. Terhindar dari kemaksiatan3. Berjiwa sosial4. Tidak kikir5. Merasakan keberadaan Allah SWT6. Terkabul doa-doanya7. Banyak saudara8. Memiliki kejujuran9. Berhati ikhlas10. Memiliki kedisiplinan
 5. 5. Pengertian Akidah, Syariah, dan Akhlak•Akidah merupakan hal-hal yang berkaitan dengankeyakinan atau keimanan.•Syariah merupakan hal-hal yang berkaitan denganaspek norma atau hukum.•Akhlak merupakan hal-hal yang berkaitan denganpola tingkah laku di dalam Islam.
 6. 6. Integrasi Akidah, Syariah dan Akhlak Islam•Akidah, syariah dan akhlak merupakan tiga halyang tidak bisa dipisahkan.•Keterkaitan ketiganya adalah bahwa akidahmerupakan keyakinan yang mendorongdilaksanakannya aturan-aturan syariah Islam yangtergambarkan dalam perilaku hidup sehari-hari yangdisebut akhlak.
 7. 7. Akhlak Islamiyah • Perilaku yang dilakukan berulang- Apa itu ulang karena sudah mendarah daging pada seseorang. Akhlak? • Bersumber hati nurani Apa itu • Akhlak yang berdasarkan atas ajaran Islam Akhlak • Bersumber Al-Qur’an dan SunnahIslamiyah? Muhammad SAW.
 8. 8. Ruang Lingkup Akhlak Islamiyah Tuhan Lingkungan Nabi dan Muhammad Semesta SAW Akhlak Islamiyah Keluarga & Ayah dan Masyarakat Ibu
 9. 9. Ruang Lingkup Ibadah Hubungan Upacara Mahdhah dengan Allah TertentuIbadah Hubungan Mu’amalah Berbuat Baik antar manusia
 10. 10. Penerapan Nilai-Nilai Karakter Keagamaan1. Kedisiplinan • Disiplin berarti sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa pamrih. Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada rasul-Nya dan kepada Ulil Amri dari (kalangan) kamu …” (An Nisa: 59)
 11. 11. 2. Kejujuran• Kejujuran yaitu mengatakan sesuatu sesuai kenyataan, tanpa mengurangi ataupun menambahinya.• Lawan kata jujur yaitu dusta. 3. Kerjasama Dalam agama Islam sangat dianjurkan, karena dapat mempererat silaturrahmi.
 12. 12. 4. ToleransiToleransi dalam Islam sangat komprehensif danserba-meliputi. Baik lahir maupun batin. Toleransitak akan tegak jika tidak lahir dari hati.
 13. 13. Al-Khulq di segi bahasa berarti sifat dan tabiat. Sementara menurutistilah ia diartikan sebagai kumpulan sifat yang tersembunyi di dalamjiwa dan berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat tersebutsesuatu perbuatan itu dikatakan baik atau buruk. Istilah akhlak adalahsatu istilah yang bersifat rabbani kerana bersumber dari Allah SWTIstilah dan pengertian akhlak dalam sistem Islam berbeda dan tidakboleh disamakan dengan sistem-sistem yang lain."Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung."(Al-Qalam: 4)
 14. 14. Artinya: Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al Anshary radhiallahuanhuma :Seseorang bertanya kepada Rasulullah shollallohu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata: Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan shalat yang wajib, berpuasaRamadhan, Menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan sayatidak tambah sedikitpun, apakah saya akan masuk surga ?. Beliau bersabda : Ya.(Riwayat Muslim)
 15. 15. SUMBER :• Menjadi Cendekiawan Muslim, DR.KH.Zakky Mubarak, MA , Yayasan Ukhuwah Insaniyah, Jakarta, 2007.• http://www.alquran- indonesia.com/web/quran/listings/details/59/10• http://tehbri.blogspot.com/2009/10/sistem-akhlak- islam-siri-6-akhir.html• http://www.slideshare.net/Nhinie• http://jendelanuansa.blogspot.com/ http://haditsarbain.wordpress.com/2007/06/09/hadits -22-melaksanakan- syariat-islam-dengan- sebenarnya/
 16. 16. WASSALAMU`ALAIKUMWARAHMATULLAHI WABARAKATUH

×