Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Data Pioneers - Jop Esmeijer (TNO) - Future Internet

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 61 Anuncio

Data Pioneers - Jop Esmeijer (TNO) - Future Internet

Descargar para leer sin conexión

Jop Esmeijer - innovator op de afdeling Strategies for the Information Society bij TNO en auteur bij Frankwatching – zal zijn visie op de toekomst van internet en de rol van social media en big data daarin bespreken.

Jop Esmeijer - innovator op de afdeling Strategies for the Information Society bij TNO en auteur bij Frankwatching – zal zijn visie op de toekomst van internet en de rol van social media en big data daarin bespreken.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Data Pioneers - Jop Esmeijer (TNO) - Future Internet (20)

Más de Multiscope (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Data Pioneers - Jop Esmeijer (TNO) - Future Internet

 1. 1. Web, Webber, Webst Van 1.0 naar 3.0…en ver der Jop Esmeijer, Silvain de Munck, Bas Kotterink Data Pioniers
 2. 2. 2 Data Pioniers Web 3.0
 3. 3. 3 Data Pioniers Web 3.0 (2010-2020)
 4. 4. 4 Data Pioniers
 5. 5. 5 Data Pioniers Internet of things
 6. 6. 6 Data Pioniers Data
 7. 7. 7 Data Pioniers
 8. 8. 8 Data Pioniers
 9. 9. 9 Data Pioniers The Internet of things
 10. 10. 10 Data Pioniers
 11. 11. 11 Data Pioniers RFID
 12. 12. 12 Data Pioniers GPS
 13. 13. 13 Data Pioniers Sensoren
 14. 14. 14 Data Pioniers Surveillance, op straat…
 15. 15. 15 Data Pioniers …Of wat verder weg
 16. 16. 16 Data Pioniers Slimme apparaten
 17. 17. 17 Data Pioniers Bijvoorbeeld, de pratende koelkast…
 18. 18. 18 Data Pioniers Tegelijkertijd…
 19. 19. 19 Data Pioniers
 20. 20. 20 Data Pioniers Big Data
 21. 21. 21 Data Pioniers
 22. 22. 22 Data Pioniers
 23. 23. 23 Data Pioniers
 24. 24. 24 Data Pioniers Een groot systeem: Future Internet
 25. 25. 25 Data Pioniers Data als grondstof
 26. 26. 26 Data Pioniers
 27. 27. 27 Data Pioniers
 28. 28. 28 Data Pioniers
 29. 29. 29 Data Pioniers
 30. 30. 30 Data Pioniers
 31. 31. 31 Data Pioniers
 32. 32. 32 Data Pioniers
 33. 33. 33 Data Pioniers Groei van dataproducten
 34. 34. 34 Data Pioniers Informatie
 35. 35. 35 Data Pioniers Actie
 36. 36. 36 Data Pioniers Fysieke producten: 3D printen
 37. 37. 37 Data Pioniers En dan?
 38. 38. 38 Data Pioniers
 39. 39. 39 Data Pioniers
 40. 40. 40 Data Pioniers Impact DNA of web innovation Driver of innovation Web X? Technology Social / use Web 3.0 Web 2.0 Web 1.0 TNO: Jop Esmeijer, Silvain de Munck Time
 41. 41. 41 Data Pioniers Impact DNA of web innovation Driver of innovation Web X? Technology Social / use Web 3.0 Web 2.0 Web 1.0 TNO: Jop Esmeijer, Silvain de Munck Time
 42. 42. 42 Data Pioniers
 43. 43. 43 Data Pioniers Impact DNA of web innovation Driver of innovation Web X? Technology Social / use Web 3.0 Web 2.0 Web 1.0 TNO: Jop Esmeijer, Silvain de Munck Time
 44. 44. 44 Data Pioniers Impact DNA of web innovation Driver of innovation Web X? Technology Social / use Web 3.0 Web 2.0 Web 1.0 TNO: Jop Esmeijer, Silvain de Munck Time
 45. 45. 45 Data Pioniers Web 4.0 Een nieuwe sociale revolutie?
 46. 46. 46 Data Pioniers Het web wordt autonomer 46 Jop Esmeijer, Silvain de Munck en Bas Kotterink 16 maart 2009
 47. 47. 47 Data Pioniers Wij worden…passiever? 47 Jop Esmeijer, Silvain de Munck en Bas Kotterink 16 maart 2009
 48. 48. 48 Data Pioniers Web 2.0: Actief
 49. 49. 49 Data Pioniers Future Internet: Passief
 50. 50. 50 Data Pioniers Het web wordt steeds complexer 50 Jop Esmeijer, Silvain de Munck en Bas Kotterink 16 maart 2009
 51. 51. 51 Data Pioniers
 52. 52. 52 Data Pioniers
 53. 53. 53 Data Pioniers
 54. 54. 54 Data Pioniers
 55. 55. 55 Data Pioniers
 56. 56. 56 Data Pioniers
 57. 57. 57 Data Pioniers Belangrijke research challenges - mesoniveau Wat betekent het voor bedrijven als data steeds belangrijker wordt? Wat voor data is relevant, hoe te gebruiken en wat is de impact? Wat is de essentie van een product of dienst? Hoe verandert dit? Hoe veranderen businessmodellen & waardeketens? Het ontstaan van nieuwe spelers en nieuwe samenwerkingsverbanden (Sillicon Valley en Detroit)
 58. 58. 58 Data Pioniers
 59. 59. 59 Data Pioniers Belangrijke research challenges - mesoniveau Wat betekent het voor bedrijven als data steeds belangrijker wordt? Wat voor data is relevant, hoe te gebruiken en wat is de impact? Wat is de essentie van een product of dienst? Hoe verandert dit? Hoe veranderen businessmodellen & waardeketens? Het ontstaan van nieuwe spelers en nieuwe samenwerkingsverbanden (Sillicon Valley en Detroit)
 60. 60. 60 Data Pioniers Belangrijke research challenges - macroniveau Hoe ziet de markt van data eruit? Waar hebben we het eigenlijk over? Wat zijn de belangrijkste spelers en technologieën? Wat zijn de belangrijkste issues in die datamarkt? (competitie, innovatie, privacy, etc.)
 61. 61. 61 Data Pioniers Dank voor uw aandacht! (@jopesmeijer)

Notas del editor

 • Twee ontwikkelingen die het internet een fundamenteel ander karakter geven. http://flickr.com/photos/23833750@N07/2268899367/
 • http://flickr.com/photos/23833750@N07/2268899367/
 • Het idee dat steeds meer elementen uit de fysieke wereld onderdeel worden van het internet en het internet onze fysieke wereld binnen dringt. Enerzijds door steeds maar zaken te vangen in data met behulp van een (nieuwe) infrastructuur van verschillende technologieen zoals RFID, GPS, sensoren, camera’s, satelliet, etc.
 • Anderzijds doordat steeds meer fysieke objecten genetwerkt worden wat kan leiden tot slimme apparaten die niet alleen data vangen, maar daar vervolgens ook iets mee kunnen doen
 • http://flickr.com/photos/23833750@N07/2268899367/
 • Op zich is data niets nieuws, wat is dan Big Data? Data waarbij de grootte van de data-set zelf een issue wordt deze is niet meer door traditionele database-technologie, analyse- en visualisatie software te verwerken Want er wordt heel veel data verzameld en dat zal alleen maar toenemen En die data kan – mits je de juiste vragen stelt - heel waardevol kan zijn Inzicht in het gedrag van consumenten/gebruikers (oa social networks), inzicht in en invloed op bedrijfsprocessen, ondersteuning in besluitvorming, ook voor beleidsmakers en in de wetenschap Allerlei data : Data uit de eigen processen, open data, data uit sociale netwerken, data uit andere domeinen – combineren
 • en data met elkaar combineren: symptomen van vogelgriep
 • Analyse van uitwerpselen om te zien waar vogels vandaan komen
 • Dat te combineren met kennis over trekpatronen van vogels
 • Deze twee ontwikkelingen staan niet los van elkaar, ze komen samen in een groot systeem
 • Een schematische voorstelling van dat systeem: Data op zichzelf is weinig waard, je moet er iets mee doen 6 stappen Het laat de verschillende rollen zien in het waardecreatieproces rond data
 • In letterlijke zin, producten die allerlei data analyseren, combineren en presenteren in de vorm van bijvoorbeeld apps
 • Maar een data product is breder dan alleen maar informatie Dit is ook een data product: de Google Car, een autonome auto. http://www.youtube.com/watch?v=cdgQpa1pUUE
 • Ook voor fysieke producten wordt de rol van data steeds belangrijker de consument hoeft daar misschien niet veel van te merken, maar in het hele productieproces neemt de rol van data toe – van verzamelen tot analyseren – met als ultieme voorbeeld de 3D printers
 • Zoals alle levende organismen heeft het web DNA.
 • Web 1.0 was technologie gedreven, innovatie vanuit het technische domein, de rol voor de internetgebruiker was zeer beperkt, passief
 • Toen kwam web 2.0: de wiki’s, de blogs, social networken. De gebruiker komt veel meer centraal te staan met nadruk op participatie en openheid. De technologie democratiseerde. Het benutten van de potentie van de technologie die in web 1.0 is neergelegd Societal re-engineering (Carlotta Perez),
 • Nu komt er weer fase een sterk technologie gedreven innovatie: infrastructuur van het internet of things en cloud computing, software om data te analyseren en te visualiseren, AI en zelflerende systemen
 • Dat is niet vanzelfsprekend
 • Het web wordt steeds autonomer en neemt taken van ons over. Wijzelf worden steeds pasiever: het percentage van passieve data overspoelt onze actieve bijdragen aan het web.
 • Zoals ik net heb besproken wordt het web steeds autonomer en neemt taken van ons over. Wijzelf worden steeds pasiever (het percentage van passieve data overspoelt onze actieve bijdragen aan het web.
 • Het web wordt langzaam en black box. Een handige black box, wellicht, want het ondersteunt ons in allerlei taken, maar tegelijkertijd een black box waar we totaal geen inzicht in hebben of invloed op uitoefenen terwijl het alles volgt controleert wat we doen en steeds meer dingen voor ons bepaalt. Steeds meer taken en beslissingen besteden we uit aan het internet. Steeds meer aannames, beslissingen worden vastgelegd in codes, in de infrastructuur waar nieuwe diensten op voort zullen bouwen
 • Maar wat er dan in feite dreigt te gebeuren, is dat het Het DNA van web innovatie muteert en het is de vraag of de social force in staat is om het web zich weer toe te eigenen. Als we niks doen… We moeten dus wel iets doen… We moeten het DNA dus gaan manipuleren en haken in de technologie zetten zodat de social force een rol kan krijgen. We moeten zorgen dat de waarden die nu in het web verankert zitten, meegenomen worden in het toekomstige web. We moeten zorgen dat het transparant blijft, dat het gebruikers juist empowered en dat zij een actieve bijdrave kunnen leveren aan de wijze waarop het web zich verder ontwikkelt.
 • Niet direct het scenario van 1984 …
 • Maar we moeten wel goed nadenken over de verhouding tussen mens en machine, en hoe we de waarden die we vandaag zo belangrijk vinden, ook in het toekomstige web kunnen garanderen. De grote vraag en uitdaging is dan ook: Hoe zorg je voor een juiste balans in technologie en social/use Hoe reguleer je een semi-automatisch web
 • We zijn nu bij TNO bezig om een raamwerk neer te zetten om deze vragen op een systematische manier te beantwoorden (zowel vanuit technologie, businessmodellen, dienstontwikkeling), zodat bedrijven een strategie kunnen ontwikkelen om van deze ontwikkelingen gebruik te maken. Dus we horen ook graag jullie ideeen hierbij, hoe jullie hier zelf tegenaan kijken, hoe jullie hier mee bezig zijn
 • Daarnaast kijken we naar deze ontwikkelingen op een macro-niveau, vraagstukken die voor beleidsmakers relevant zijn: hoe ontwikkelt de datamarkt zich, wat zijn de belangrijkst issues voor die markt en hoe kun je daar een goed beleid voor ontwikkelen

×