Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Seminar 12 jan 2016
Seminar 12 jan 2016
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 41 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Panduan PBS (20)

Anuncio

Más de munnianwar (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Panduan PBS

 1. 1. PBS SEMINAR JAN 2015 munni
 2. 2. FORMAT PENULISAN munni
 3. 3. TAJUK Disediakan oleh Pn. Munni MBSSKL munni
 4. 4. Prosedur 1. Pilih salah satu tema 2. Senaraikan semua isu yang ada dalam tema tersebut. ( Cari dari majalah , surat khabar atau internet) 3. Setelah senaraikan isu-isu yang ada pilih salah satu isu yang berkaitan dengan lokasi (cth sekolah pelajar) 4. Tuliskan rasional kajian. munni
 5. 5. PEMILIHAN ISU • Contoh isu:- • Andaikan tema yang anda pilih adalah “BUDAYA” • Isu yang timbul adalah seperti : budaya kuning, budaya lepak, bahasa, pelbagai budaya, krisis nilai, seks bebas dll. • Pilih salah satu isu yang berlaku di sekolah anda dan perlukan satu kajian kenapa ia berlaku. munni
 6. 6. Tajuk • Berdasarkan isu yang anda telah pilih hasilkan satu tajuk Contoh : • Krisis nilai di kalangan pelajar tingkatan 3 Sekolah Menengah Kebangsaan (L) Methodist Kuala Lumpur • Tinjauan mengenai budaya lepak di kalangan pelajar lelaki Sekolah Menengah Kebangsaan (L) Methodist Kuala Lumpur munni
 7. 7. TIPS MEMILIH TAJUK • Pilih Tema • Tentukan satu isu yang hendak dikaji dari tema tersebut • Pilih lokasi kajian – sekolah atau kawasan rumah anda • Pilih responden (orang yang kita nak kaji) – jangan ambil seluruh sekolah (pilih responden yang lebih kecil.. Contoh pelajar lelaki, pelajar tingkatan menengah rendah dsbnya) • Mesti menjurus positif atau negatif munni
 8. 8. Sosial dan Budaya – Adat Resam • Isu 1.Adat perkhawinan ( bandingkan antara etnik Melayu dan India)- kecilkan pada perbezaan munni
 9. 9. ABSTRAK 1. Dibuat akhir sekali 2. Ringkasan kajian: Ada format penulisannya 3. Menulis tidak melebihi 150 patah perkataan dalam satu perenggan 4. Mesti mempunyai 7 elemen:- munni
 10. 10. 1. Menyatakan tajuk kajian (huruf besar, atas, tengah) 2. Menyatakan objektif kajian 3. Menyatakan lokasi kajian 4. Menyatakan kaedah kajian 5. Menyatakan responden/informen kajian 6. Menyatakan dapatan utama kajian 7. Menyatakan kesimpulan
 11. 11. KANDUNGAN munni
 12. 12. PENGHARGAAN 1. Untuk orang yang telah membantu 2. Jangan tinggalkan nama guru, ibu bapa munni
 13. 13. Pengenalan • Penerangan umum untuk aspek yang hendak dikaji jitu/mantap • Rasional kenapa kajian hendak dilakukan jitu/mantap • Maksud istilah dalam tajuk hendaklah dihuraikan mengikut sumber rujukan.Juga harus menyatakan apakah isu kajian beliau dan menyatakan hasrat atau keinginan beliau dalam melakukan kajian tersebut
 14. 14. • Huraian mesti ada sumber rujukan • Minimum 5 sumber rujukan ( 3 sumber berlainan cthnya laman web, majalah) • Mesti ada rasional kajian (dua perenggan) • Rasional adalah apa yan pengkaji ingin tahu atau dia tidak tahu. munni
 15. 15. OBJEKTIF • Nyatakan objektif untuk apa yang hendak dikaji – contoh faktor atau kesan atau langkah atau persepsi • Mestikan dimulakan dengan mengenal pasti atau mengkaji atau …. • Ianya mestilah berbentuk wajar (boleh diukur dan dicapai) • Contoh 1. Mengenal pasti sambutan masyarakat. 2. Mengkaji kesan pengeluaran terhadap sosioekonomi 3. Mengkaji peranan ICT dalam meningkatkan penjualan hasil makanan 4. Mengenal pasti kesan kuantiti pengeluaran munni
 16. 16. LOKASI KAJIAN • Lokasi dinyatak dengan jelas 1.Negeri 2.Daerah 3.Lokasi Kajian 4.Gambar 5.Huraian kedudukan secara rengkas (Peta 1 :…. (Gambar 1:… munni
 17. 17. METODOLOGI KAJIAN 3 perkara utama 1. Reka bentuk kajian - Kaedah Kuantitatif - Kaedah kualitatif - atau kedua-dua sekali • Kaedah Kuantitatif - soal selidik ( sampel /responden)- mesti 30 orang • Kaedah Kualitatif – temuramah, bacaan, … munni
 18. 18. 2. Cara mendapatkan responden • Rawak mudah • Strata • Golongan umur • Lokasi • Berapa orang terlibat (penerangan siapa responden) munni
 19. 19. 3. Instrumen • Penggunaan soal selidik • Huraian mengenai soal selidik • Skala linkert yang digunakan- adakah 3 aatau 5 • Berapa bahagian • Temuramah ada berapa soalan • Pemerhatian – apa yang diperhati ( sertakan lampiran) munni
 20. 20. 3. Cara mendapatkan data - berapa lama untuk jawab soalan 4. Cara persembahan data - graf -Jadual -Carta pai munni
 21. 21. SOAL SELIDIK • Perkara yang boleh dimasukkan 1.Demografi 2.Pendidikan 3.Umur 4.Jantina 5.Pendapatan munni
 22. 22. DAPATAN KAJIAN- 18 markah 1. Dapatan kajian boleh negatif atau positif 2. Analisis demografi (maklumat). 3. Huraian data dan pendapat pengkaji sahaja. 4. Maklumat temurahan boleh menyokong data anda. 5. Dapatan kajian mesti menjawab objektif kajian. ( gariskan objektif kajian) munni
 23. 23. 6. Lukis graf/jadual 7. Beri penerangan jitu dan jelas ( TIADA UNSUR LAIN) munni
 24. 24. RUMUSAN 1. Rumusan objeftif. 2. Mesti diberi pendapat orang lain. 3. Masa depan tidak perlu dinyatakan munni
 25. 25. RUJUKAN 1. Minimum 5 sumber rujukan dari 3 sumber rujukan yang berlainan. 2. Rujukan mesti wujud dalam penulisan iaitu di pengenalan dan rumusan. 3. Rujukan yang autentif- blogsite tidak boleh 4. Susun ikut abjad 5. Format penulisan gaya dewan. munni
 26. 26. LAMPIRAN 11. Borang soal selidik yang kosong. 2. Lain-lain yang perlu disertakan munni
 27. 27. Pembentangan • Tarikh akan dimaklumkan • Berpakaian kemas • Mengikut masa • PowerPoint- 10-12 slide sahaja. • Bentangkan maklumat penting dan dapatan kajian • Menjawab soalan yang di tanya munni
 28. 28. Markah Impak • Ketepatan mengikut perancangan • Cara persembahan – bind projek • Ejaan munni
 29. 29. TEMA 2015 munni
 30. 30. SOSIAL DAN BUDAYA: ADAT RESAM munni
 31. 31. • Amalan yang berupaya gaya hidup dan peradaban sesuatu masyarakat yang mana ianya lahir daripada pegangan atau kecenderungan diri dalam sesuatu masyarakat. Amalan atau gaya hidup merangkumi pelbagai bidang kehidupan • Gabungan perkataan sosial dan budaya. Sosial adalah hal yang bersangkutan dengan masyarakat dan kemasyarakatan. Budaya adalah hal-hal bersangkutan dengan budi dan akal yang melahirkan ketamadunan.Sosiobudaya adalah hubungan masyarakat dengan budaya, contoh cara hidup, adat istiadat sesuatu masyarakat. munni SOSIO BUDAYA
 32. 32. Maksud ADAT • Cara hidup/tingkah laku/kepercayaan, bila di praktiskan menjadi satu budaya. • Adat resam ialah adat yang diwarisi secara turun-temurun bagi mengekalkan tradisi sesuatu kaum dan ianya merupakan suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. munni
 33. 33. Kajian mengenai adat resam/budaya sesuatu bangsa Contoh 1.Pengamalan adat perpatih dalam kalangan masyarakat Minangkabau di Rembau, Negeri Sembilan 2.Perbezaan dan persamaan adat perkhawinan antara kaum Melayu dan India di Malaysia 3.Peranan bidan dalam kalangan kaum Iban Sarawak 4.Budaya perkhawinan masyarakat Orang Dusun. munni
 34. 34. Tajuk :Perbezaan dan persamaan adat perkhawinan antara kaum Melayu dan India di Malaysia Isu: Amalan adat perkhawinan oleh masyarakat India dan Melayu Rasional: untuk mengkukuhkan pengetahuan dan pemahaman- kajian perlu dijalankan Objektif: 1. Megenal pasti adat istiadat perkhawinan etnik Melayu dan India 2. Mengkaji perbezaan dan persamaan adat perkhawinan antara kedua-dua etnik tersebut. munni
 35. 35. SAINS DAN TEKNOLOGI: MAKANAN munni
 36. 36. Contoh Kajian 1. Perkembangan aplikasi nano teknologidalam perusahaan makanan di Malaysia 2. Penggunaan teknologi dalam perusahaan kerepek di Tumpat Kelantan 3. Penerapan sains dan teknologi dalam penghasilan Kicap Mak Limah 4. Penggunaan teknologi moden dalam perusahaan kuih tradisional di Marang munni
 37. 37. • Penggunaan teknologi moden dalam perusahaan kuih tradisional bahulu di Marang Trengganu • Isu - Adakah menggunakan teknologi moden dalam menghasilkan kuih tradisional membawa kebaikan. - Objektif - 1. Mengenal pasti teknologi moden yang digunakan oleh pengusaha kuih tradisional bahulu di Marang ( temubual, pemerhatian) - 2.Mengkaji kesan penggunaan teknologi moden kepada kualiti/kuantitikuih yang dihasilkan oleh pengusahan di Marang( soal selidik – dahulu dan sekarang) munni
 38. 38. Contoh teknologi • Teknologi pembungkusan • Teknologipemasaran • Teknologi pemprosesan munni
 39. 39. Contoh Tajuk munni
 40. 40. Tajuk: Amalan memakai pakaian tradisional dalam kalangan masyarakat Cina pada hari perayaan di Kampong Cina Objektif 1. Mengkaji faktor yang menyebabkan pakaian tradisional popular diamalkan oleh masyarakat Cina pada hari perayaan di Kampong Cina munni
 41. 41. SEKIAN TERIMA KASIH GOOD LUCK munni

×