Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin Alternatif Meslekler

23.495 visualizaciones

Publicado el

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAPILABİLECEĞİ BAZI MESLEKLER


Sayılarla Hukuk Fakülteleri
Türkiye'deki Toplam Hukuk Fakültesi Sayısı : 82
Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri SaYISI 32
Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı 45
Kıbrıs Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı 5
Henüz Eğitim Öğretime Açılmamış Hukuk Fakülteleri Sayısı : 5
Henüz Öğr. Açılmamış Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 4
Henüz Öğr Açılmamış Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 1
Yukarıda verilen tabloya göre halen 82 Hukuk Fakültesi bulunmakta ve bu hukuk fakültelerinde halen 46 000 öğrenci eğitim görmektedir üniversitelerin her yıl verdikleri mezun ile hukuk dünyasına yeni hukukçular kazandırmaktadır.
Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 92 000 avukat ve halen 10 000 stajyer avukat vardır. Yani 5 yıl içerisinde Türkiye'deki avukat sayısının 90.000'den 150.000'e çıkması beklenmektedir. 10 yıl içerisinde ise 250-300.000'i bulması.
Hal böyleyken Hukuk Fakültesi mezunlarının sadece Avukatlık yada Hakim ve Savcılık dışında da diğer alanları tanıması ve kariyerine bu yönde devam etmesi için bazı çalışmalar yapması gerekebilir.

İşte hukuk fakültesi mezunları yahut mezun adaylarına yönelebilecekleri meslek önerileri:

Publicado en: Derecho
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Hukuk Fakültesi Mezunları İçin Alternatif Meslekler

 1. 1. 1 www.themisegitim.com M u r a t K a y m a k T H E M I S E Ğ İ T İ M K U R U M L A R I
 2. 2. 2 www.themisegitim.com HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ YAPILABİLECEĞİ BAZI MESLEKLER Sayılarla Hukuk Fakülteleri Türkiye'deki Toplam Hukuk Fakültesi Sayısı : 82 Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı : 32 Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakülteleri Sayısı : 45 Kıbrıs Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 5 Henüz Eğitim Öğretime Açılmamış Hukuk Fakülteleri Sayısı : 5 Henüz Öğr. Açılmamış Devlet Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 4 Henüz Öğr Açılmamış Vakıf Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Sayısı : 1 Yukarıda verilen tabloya göre halen 82 Hukuk Fakültesi bulunmakta ve bu hukuk fakültelerinde halen 46 000 öğrenci eğitim görmektedir üniversitelerin her yıl verdikleri mezun ile hukuk dünyasına yeni hukukçular kazandırmaktadır. Türkiye’de hâlihazırda yaklaşık 92 000 avukat ve halen 10 000 stajyer avukat vardır. Yani 5 yıl içerisinde Türkiye'deki avukat sayısının 90.000'den 150.000'e çıkması beklenmektedir. 10 yıl içerisinde ise 250-300.000'i bulması. Hal böyleyken Hukuk Fakültesi mezunlarının sadece Avukatlık yada Hakim ve Savcılık dışında da diğer alanları tanıması ve kariyerine bu yönde devam etmesi için bazı çalışmalar yapması gerekebilir. İşte hukuk fakültesi mezunları yahut mezun adaylarına yönelebilecekleri meslek önerileri:
 3. 3. 3 www.themisegitim.com  AVUKATLIK: Hukuk fakültesi deyince akla gelen ilk meslek, elbette ki avukatlık. Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder. Mesleğe kabul için neredeyse herhangi bir yeterlilik aranmayan avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Avukatlık Kanunundaki koşulları taşıyor olmak ve Avukatlık stajını yapmış olmak gerekmektedir. Avukatlık stajı bir yıldır. Stajın bu kısmında yer alan hükümler uyarınca ilk altı ayı mahkemelerde ve kalan altı ayı da en az beş yıl kıdemi olan bir avukat yanında yapılır. Bu koşulları taşıyan bir hukuk mezunu, avukatlığa hak kazanabilecektir. Türkiye Barolar Birliği’nin rakamlarına göre yaklaşık Türkiye’de halen 90 000 civarı avukat bulunmaktadır. Avukatlık mesleğini seçen bir hukuk fakültesi mezunu için birçok farklı seçenek bulunduğunu; serbest ya da sözleşmeli avukatlık, bir şirkette yahut kamu kurumunda avukatlık veya hazine vekilliği gibi mesleki bir alana yönelmenin mümkün olduğunu da ilave edelim.  KURUM AVUKATLIĞI Kurum avukatlıkları da yapılacak olan KPSS sınavı sonucu alınan KPSS P 3 puanı ile alım yapmaktadır. Kurum avukatlığı, düz memurluk olarak adlandırılan KPSS B puan türüne göre alım yapılan ve Lisans mezunlarının KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) sonucu aldığı KPSS P3 puanı ile yapılmaktadır. Kurum avukatlığı B kadro olarak tanımlandığı için sadece çift yıllarda yapılan KPSS sınavının P3 (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) testlerinden elde edilen puanla atanabilmektedir. Yani Lisan mezunlarının 120 değişik puandan sadece birisi olan puanı KPSS P 3 puan türü KPSS B atamalarında kullandığı puan türüdür.
 4. 4. 4 www.themisegitim.com Bu puan türü ile KPSS B atamalarında alınacak Kurumların Avukat ihtiyaçlarına göre belirlenen kadrolara tercih yaparak ve ÖSYM tarafından atanmak suretiyle veya kurumların ilan edeceği yazılı veya sözlü yada yazılı ve sözlü giriş sınavlarına KPSS P3 puanlarının yetmesi halinde başvurarak kurum avukatlığına geçiş mümkündür. Kurumlar bu atamalardan önce belirlediği şartları adaylara tercihler yapılmadan önce yayınlanan kılavuzlarda belirtir; Bazı kurumlar, Avukat alımında belli süre Avukatlık yapıyor olmak, bazıları sadece Avukatlık ruhsatını almış olmak gibi şartlar isteyebilmektedir. Birçok kurum sadece Avukatlık Ruhsatına sahip olmayı şart koşmuştur. Her durumda kurum avukatı olabilmek için Avukatlık stajının yapılmış ve Avukatlık ruhsatının alınmış olması şarttır. KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır? KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: • % 50 Genel Yetenek • % 50 Genel Kültür Genel Yetenek - Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: Türkçe : 30 Matematik : 30 Tarih : 27 Coğrafya : 18 Temel Yurttaşlık Bilgisi : 9 Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular: 3
 5. 5. 5 www.themisegitim.com  HAZİNE AVUKATLIĞI Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü merkezde veya taşra teşkilatında yer alan Muhakemat Müdürlükleri ve Hazine Avukatlıklarında çalıştırılmak üzere yazılı ve sözlü sınav ile Hazine Avukatı alımı yapmaktadır. Hazine Avukatlığı’nın idare ile iç ilişkisi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile belirlenmiştir. Görevinin ifası arasında ise Hazine Avukatı takip ettiği davaya ilişkin kurallara ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun tayin ettiği meslek kurallarına tabidir. Yani hazine ile hazine avukatı arasında vekâlet hukukundan doğan vekil-müvekkil ilişkisi vardır. Hazine avukatları da, diğer avukatlar gibi müvekkiline, 1136 sayılı Kanun gereği hukuki yardım ve hizmet sunar. 2013 yılında yapılan; Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, halen kamuda memur olan ve Avukatlık ruhsatına sahip memurların ilan edilecek sınava katılarak başarılı olmaları halinde, Hazine avukatı olarak atanmaları iptal edilmiş ve en az 2 yıl ve belli kadrolarda görev yapan avukatlık ruhsatına sahip kişilerden sınava tabi tutulmaksızın, Hazine Avukatı unvanlı kadrolara açıktan ve naklen atamanın yolu açılmıştır. Hazine avukatı alımı genelde 2 şekilde yapmaktadır. - KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS-B ) PUANI İLE ATANMA: KPSS P3 puanı ile Maliye Bakanlığının ilan edeceği sınava puanın yetmesi halinde başvurularak yazılı ve sözlü sınavda da başarılı olmak koşulu ile atanma. - HAZİNE AVUKATI UNVANLI KADROLARA AÇIKTAN VE NAKLEN ATAMA: Hukuk Fakültesi mezunu olanlardan yargı merciinde Hakim ve Savcı olarak görev yapanlar, Avukatlık ruhsatını haiz olanlardan kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanun kapsamında Hukuk Müşaviri ve Avukat kadrosunda en az 2 yıl görev yapanlar ile daha önce Hazine Avukatı olarak görev yapmış olanlardan asaleti tasdik edilenlerin sınava tabi tutulmaksızın Hazine Avukatlığına naklen atanabilmesi.  KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR KPSS-B ) PUANI İLE ATANMA:
 6. 6. 6 www.themisegitim.com KPSSP3 Puan Türü Nedir Nasıl Hesaplanır? KPSSP3 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: • % 50 Genel Yetenek • % 50 Genel Kültür Genel Yetenek - Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: Türkçe : 30 Matematik : 30 Tarih : 27 Coğrafya : 18 Temel Yurttaşlık Bilgisi : 9 Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular: 3 Hazine Avukatlığı Giriş Sınavına, KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden 70 veya üzeri puan almış olan adaylar başvuruda bulunabilir. Maliye bakanlığınca ilan edilen Avukatlık ruhsatına sahip, KPSS P3 puanı sıralamasında listeye giren ve diğer şartları uyanlar, giriş sınavının yazılı bölümüne girmek için başvuruda bulunabilir, yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınava tabi tutulur, sözlü sınavda da başarı sağlayanlar Hazine Avukatlığına atanırlar Sınav Şekli Ve Sınav Konuları: Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılır. Sınav konuları aşağıdaki gibidir: Yazılı sınav konuları: a) Anayasa Hukuku, b) İdare Hukuku, c) İdari Yargılama Hukuku, ç) Ceza Hukuku, d) Ceza Muhakemesi Hukuku, e) Medeni Hukuk, f) Hukuk Muhakemesi, g) Borçlar Hukuku, ğ) İş Hukuku,
 7. 7. 7 www.themisegitim.com h) Ticaret Hukuku, ı) İcra ve İflas Hukuku. Sözlü sınav konuları: Sözlü sınavda adayların; Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, Genel yetenek ve genel kültürü, Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.  BANKA AVUKATLIĞI Kamu ve Özel Bankalar Hukuk Müşavirliği ve Kredi Risk Tasfiye Bölüm Başkanlığı'nda görevlendirilmek üzere Avukat istihdam emektedir. Banka Avukatları Kredi Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde görev yapmaktadır. Bankanın her türlü alacaklarının idari ve yasal yollarla tahsil ve tasfiye sürecinin yürütülmesi, karşılaşılan hukuksal sorunlar hakkında görüş, yetki ve talimat verilmesi, sözleşmeli avukatlarla koordinasyon işlemlerini yürütürler. Ayrıca; bankacılık faaliyetlerine ilişkin hukuki düzenlemelerle ilgili gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda gerekli bildirimlerde bulunulması; müşteriler, Banka personeli ve diğer şahıslar ile yaşanan her türlü hukuki uyuşmazlığın takip edilmesi ve sonuçlandırılması, gereken hallerde yasal yollara müracaat edilmesi ve Bankanın adli/idari merciler nezdinde temsil edilmesi de Bankamız Avukatlarının görevlerindendir. Özel bankalar ilanlarında kendi sınavları ile detayları belirtirler, Kamu bankaları da aynı şekilde ilanlarda özel ve genel şartlarını belirterek personel alımları yapmaktadırlar. Kamu bankaları KPSS şartı aramamaktadır ancak sınav şartlarında değişiklik yapma yetkileri vardır. Banka Avukatlığına da diğer avukatlıklarda olduğu gibi Hukuk Fakülteleri ile denkliği sağlanmış yabancı ülkelerdeki Hukuk Fakültelerinden mezun olmak ve Avukatlık stajını tamamladıktan sonra Avukatlık Ruhsatnamesi almış olmak gerekmektedir.
 8. 8. 8 www.themisegitim.com Sınav Süreci kamu bankalarında ve özel bankalarda değişebileceği gibi genel olarak yazılı ve mülakat şeklinde yapar. Yazılı Sınavlar Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu konularından oluşmaktadır. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar Mülakatta da basırılı olursa bankalarda görev alabilirler.  ADLİ VE İDARİ YARGI HAKiMLİĞİ : Avukatlıktan sonra en çok tercih edilen meslek belki de hakimlik ve savcılıktır. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nda öngörülen koşulları taşıyan bir hukuk fakültesi mezunu, yazılı sınav ve sözlü mülakat aşamalarını geçtikten sonra başlayan staj dönemini ve staj sonunda yapılan sınavı tamamladığı takdirde mesleğe kabul edilir. Adalet Bakanlığı her yıl düzenlediği sınavlar ile hakim alımı yapmaktadır. Adli – idari Hakimlik Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır.
 9. 9. 9 www.themisegitim.com Yazılı Sınav Konuları : Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü İdare Hukuku Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi İktisat Maliye konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur, bu sınavdan geçer puan alıp, Bakanlık tarafından yapılacak mülakat sınavlarından da başarılı olması şarttır. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların ayrıca kanunda belirtilen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir:  SAVCILIK : Savcılık, hukuk fakültesi mezunları için avukatlık ve hakimliğin ardından en çok tercih edilen üçüncü meslektir. Savcılık mesleğine kabul edilme koşulları ile hakimlik mesleğine kabul şartları aynıdır. Savcılık için de, hakimlik mesleğinde olduğu gibi yazılı sınav ve mülakat koşulları ile staj ve staj bitim sınavını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
 10. 10. 10 www.themisegitim.com Savcılık Yazılı yarışma sınavı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sınavın organizasyonu ve uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir mülakat ise Adalet bakanlığınca yapılır. Yazılı Sınav Konuları : Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan, Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Hukuk Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, İdari Yargılama Usulü İdare Hukuku, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, İktisat, Maliye; konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur, bu sınavdan geçer puan alıp, Bakanlık tarafından yapılacak mülakat sınavlarından da başarılı olması şarttır. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre adaylığa atanacakların ayrıca kanunda belirtilen diğer şartları da taşımaları gerekmektedir:
 11. 11. 11 www.themisegitim.com  İCRA MÜDÜRLÜĞÜ: Adalet Bakanlığı son yıllarda icra müdürlüğü ve yardımcılığı kadrosu için hukuk fakültesi mezunlarını tercih etmektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki koşulları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda başarılı olmalarının ardından icra müdür ve yardımcılığı kadrosuna atanabilirler. Yazılı sınav ÖSYM tarafından düzenlenir fakat sınav ilanı ve usulü Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. İcra Müdürlüğü sınavı : Sınav yazılı ve sözlü sınav olarak iki aşamada yapılmaktadır. Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Başvuranların icra müdür veya yardımcısı olarak atanabilmeleri için İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir: - Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur: Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: a) Türkçe (10), b) Matematik (10), c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10), d) Türk Kültür ve Medeniyetleri (10), e) Temel Yurttaşlık Bilgisi (10) Alan Bilgisi Testi: a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (10), b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (10), c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (10),
 12. 12. 12 www.themisegitim.com d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (10), e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (10), 70 ve üzeri puan alanlar alım yapılacak sayıdaki sıralamaya girmeleri halinde sözlü sınava katılmaya hak kazanırlar. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar başarılı olmaları halinde icra müdürlüğüne atanırlar.  KPSS İLE KAMU KURUMLARINDA UZMAN, MÜFETTİŞ, UZMAN HUKUKUÇU, HUKUKÇU, HUKUK MÜŞAVİRLİ VB KADROLARINA ATANMA: Hukuk fakültesi mezunları için yukarıda sayılanlar dışında birçok iş farklı meslek kolunda çalışma imkânı bulunmaktadır. Çeşitli bakanlıklarda uzman ya da müfettiş kadrosuyla çalışma olanağı bulunmaktadır. Bu kadrolarda çalışabilmek için KPSS sınavında başarılı olmak koşulu aranmaktadır.  HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSS HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN KPSS – A Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS ) lisans ve önlisans, ortaöğretim mezunlarına ayrı ayrı olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Lisans mezunları KPSS – A dediğimiz kariyer meslekler olarak adlandırılan mesleklerin seçimine yönelik sınavlardır. Önlisans ve Ortaöğretim mezunlarının girdiği KPSS – B denilen ve düz memurluk sınavlarına yönelik olarak yapılan sınavlardır ( Avukatlık, mühendislikler vs dahil). Lisans mezunları için KPSS – A: KPSS – A her yıl yapılmakta olan, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İİBF ve diğer lisans mezunu adayların katıldığı sınavlardır, bu sınav sonucu yaklaşık 120 değişik puan
 13. 13. 13 www.themisegitim.com hesaplaması ile belirlenen puanlar Kurumların tespit edeceği ve ilanlarında belirttiği kadrolara uygun sınavlarda kullanılacaktır. Örnek; Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSS P 20 veya KPSS P 21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; KPSSP 21, 97 ve 103 puan türü için, KPSS Sınavında en az 70 ve üzerinde puan almış olmak, Örnek: Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli İnsan Hakları Uzmanı (Hukukçu) KPSS de KPSS P-21, KPSS P-36 veya KPSS P-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak, gibi her bakanlık düzenli olarak Hukuk uzmanlıkları sınavları ilan etmektedir. Hukuk Fakültesi Mezunları İçin Kpss İçin Merak Edilen Soruların Başında… Hangi oturumlara katılmalıyım ve hangi testleri çözmeliyim şeklinde olmaktadır. Hukuk fakültesi mezunları, eğer İktisat, Maliye, Muhasebe gibi derslerde yetersiz olduğunu ve bu derslere çalışma konusunda eksiklikleri varsa ve Hukukçuluk dışındaki mesleklerden olan Müfettişlikler, Uzmanlıklar gibi mesleklere yönelmeyeceklerse, bu testleri çözmelerine gerek kalmayacaktır. Ancak; bazı bakanlıklar uzman hukukçu ve hukuk müşavirliği için istemiş olduğu puan türlerine, Maliye ve İktisat testlerini de kapsayan puan türlerinden alım yapmaktadır, bu sebeple adayların; KPSS de GK, GY, HUKUK derslerine tam olarak çalışması İKTİSAT ve MALİYE derslerinden ise azami çıkarabildiği her net birçok adayın önüne geçmesini ve yüksek puan almasını sağlayacaktır. Genel Olarak Hukukçular için istenen puanlar KPSS P 3, P 6, P 11, P 12, P 13, P 15, P 20, P 21, P 103.. gibi puanlardır, ancak kurumlar bu puan türlerinde değişiklik yapabilirler. Bu puan türlerini almak için; KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) HUKUK, İKTİSAT MALİYE YDS (YABANCI DİL SINAVINA ) girilmesi gerekmektedir.
 14. 14. 14 www.themisegitim.com Ancak puan değişikliklerinden etkilenmemek amacıyla KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) HUKUK, İKTİSAT MALİYE oturumundan hariç, öğleden sonra oturumuna katılarak her test türünden özellikle ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KAMU YÖNETİMİ testlerinden de 1 adet işaretleme yapmaları yararına olacaktır. YABANCI DİL SINAVINA bu puanların birçoğunun hesaplanması için mutlaka katılmak gerekmektedir. Yabancı Dil (YDS) sınavı HER YIL NISAN VE EYLÜL aylarında yapılmaktadır. KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SINAVI 2016 yılında eski sınavlardan farklı olarak “Genel Yetenek Genel Kültür” sınavı ayrı bir tarihte ve ayrı bir sınav olarak yapılacak olup bu sınava lisans mezunu tüm adaylar katılacaktır. Sınavda toplam 120 soru sorulmaktadır. Genel Yetenek Genel Kültür dersleri ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: Türkçe : 30 Matematik : 30 Tarih : 27 Coğrafya : 18 Temel Yurttaşlık Bilgisi : 9 Türkiye ve Dünya İle İlgili Genel ve Güncel Sosyoekonomik Konular: 3 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) SINAVI Sabah oturumu: Sadece KPSS A Grubu adayları girecektir sınavdaki dersler ve sınavda çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: Hukuk : 30 İktisat : 30 İşletme : 30 Maliye : 30 Muhasebe : 30 Öğleden sonra oturumu: Bu oturumlara lisans mezunu olan herkes katılabilir. İçeriğinde iktisadi derslerle beraber sosyal alan dersleri de mevcuttur. Bu oturumlara katılmadaki
 15. 15. 15 www.themisegitim.com amaç, A sınıfı devlet personeli atamalarında öngörülen puanları elde etmektir. Müfettiş yardımcılığı, kontrolörlük, stajyer müdürlük gibi atamalar bu puanlar kullanılarak yapılır. Sınavdaki dersler ve çıkacak soru sayıları aşağıda verilmiştir: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri : 30 Ekonometri : 30 İstatistik : 30 Kamu Yönetimi : 30 Uluslararası İlişkiler : 30 Aşağıda verilen puan türünü inceleyelim… KPSSP21 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 50 Hukuk Bu puan türünü alabilmeniz için her adayın, KPSS Lisans (GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR) ve KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) ve YDS (YABANCI DİL SINAVINA) girip her birine ez az 1 cevap vermesi gerekmektedir, puan türünü oluşturan 1 teste dahi cevap verilmemesi halinde o puan hesaplanmaz, örneğin YDS ye katılmamışsanız veya en az 1 soruya doğru yada yanlış cevap fark etmez işaretleme yapmamışsanız KPSS P 21 puanınız hesaplanmaz ve Kurumların ilan ettiği sınavlara bu puanınız olmadığı için katılamazsınız. Kurumların Açmış olduğu Uzman Hukukçu, Hukuk Uzmanlığı, Hukuk Müşavirliği, Uzmanlık, Müfettişlik sınavları için kurum özellikle belirtmedikçe Avukatlık stajını yapmış olmak ve Avukatlık Ruhsatını almış olma şartı yoktur. Sadece Hukuk Fakültesinden mezun olmak yeterlidir.
 16. 16. 16 www.themisegitim.com KURUMLARIN AÇTIGI UZMAN HUKUKÇU KADROLARINDAN BAZILARI  SERMAYE PİYASASI KURULU (SPK) UZMAN HUKUKÇU YARDIMCILIĞI Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSS P 103 puanı 75 ve üzerinde olmak KPSS’ de başarılı olan uzman hukukçu yardımcısı adaylarının sınavları aşağıdaki gruplara giren konularda yapılır: Özel Hukuk: Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Kamu Hukuku: İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Takip Ve Usul Hukuku: Hukuk Usul, Ceza Usul, İcra ve İflas Hukuku Genel Konular: İktisat, Maliye, Muhasebe Genel Esasları, Yabancı dil  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ İNSAN HAKLARI UZMANI HUKUKÇU Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP-21, KPSSP-36 veya KPSSP-103 puan türlerinden en az (70) puan almış bulunmak, Sınavın bölümleri: Sabah: 1) Türkçe kompozisyon 2) Yabancı dilde kompozisyon Öğleden sonra:3) Türkçeden yabancı dile çeviri 4) Yabancı dilden Türkçeye çeviri Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava alınacaktır Sözlü sınav tarihi ilgililere bilahare duyurulacaktır. Sözlü sınav aşağıdaki konuları kapsayacaktır. - Uluslararası insan hakları hukuku - Avrupa insan hakları hukuku (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar ve içtihatları - Anayasa Hukuku - Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü - İdare hukuku ve idari yargılama usulü - Devletler genel hukuku ve devletler özel hukuku - Hukuk terminolojisi - Genel kültür
 17. 17. 17 www.themisegitim.com  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSSP20 veya KPSSP21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için; BDDK uzman yardımcısı hukuk alanı için... 2011 ilanından.. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının yabancı dil test sınavından en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması, Bankacılık uzman yardımcısı (hukuk alanı) için “KPSS P 20 veya KPSS P 21” bölümlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 100 kişi, KPSS PUAN AGIRLIĞI.. KPSSP21 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 30 Yabancı Dil % 50 Hukuk KPSS P 20 puanıyla aşağıdaki kurumlarca memur alımı yapılmaktadır:  BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCISI (HUKUK)  KPSSP20 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 65 Hukuk % 15 İktisat
 18. 18. 18 www.themisegitim.com Giriş Sınavı Soruları a) Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı, Ceza Hukuku, b) Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, c) İcra ve İflas Hukuku, Usul Hukuku (Ceza Muh Usl ve Huk Usl. Muhakemeleri), ç) Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Hukuk.  HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Hukuk alanı için KPSSP-21 puan türünden en az 80 puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek puanlı (80) kişi içerisinde bulunmak, (bu alan için sadece Hukuk Fakültesi mezunları kabul edilecektir), Sınav Konuları Hukuk Alanı: Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası, Hukukun Temel İlkeleri, İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Medeni Hukuk (Aile Hukuku ve Miras Hükümleri Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Usul Hukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri),  HER BAKANLIK İÇİN AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI KPSSP–21 Hukuk Fakültesi mezunları arasından Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) KPSSP–21, puan türlerinin birinden 88 (seksen sekiz) veya daha yüksek puan almış olmak ve söz konusu sınavların Yabancı Dil testinden 42 veya daha fazla doğru cevabı bulunmak,
 19. 19. 19 www.themisegitim.com Sınav Konuları Yazılı Giriş Sınavı Genel Avrupa Birliği Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi ve Genel Kültür konularından yapılır. Sözlü Giriş Sınavı Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Hukuk (Temel kavramlar, Uluslararası Hukuk) ve Genel kültür konularında yapılır. Sözlü sınavlarda adaylar muhakeme, kavrayış, ifade yetenekleri ve genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu açısından da değerlendirilir.  TBMM YASAMA UZMAN YARDIMCISI Alım İlanı KPSSP 21, ve 103 puan türü için, KPSS Sınavında en az yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, KPSSP-21 : GY:0,1, GK:0,1, HU:0,5, YD:0,3 KPSSP-103 : GY:0,1, GK:0,1 HU:0,6, YD:0,2  ADALET BAKANLIĞINDAN ADALET UZMAN YARDIMCILIĞI Adalet uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü sınav ile alım yapılmış. Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için en az 70 puan alınması şartı aranmıştır. Gerekli KPSS puanı ise KPSS P 11 olarak belirtilmiştir. KPSSP11 puan türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 20 Genel Yetenek % 20 Genel Kültür % 60 Hukuk
 20. 20. 20 www.themisegitim.com  ANAYASA MAHKEMESİ RAPORTÖR YARDIMCILIĞI 35 yaşını bitirmemiş olan ve KPSSP 103 puan türünden en az 75 puan alma şartıyla girilebilen bir sınav.. KPSSP103 Puan Türü aşağıdaki puanlardan oluşmaktadır: % 10 Genel Yetenek % 10 Genel Kültür % 20 Yabancı Dil % 60 Hukuk Hukuk Fakültesi Mezunları branşları ile ilgili bir kurumda kariyer yapmayı planlıyorsa KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) ve KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) HUKUK ve YABANCI DİL SINAVINDA başarılı olmaları gerekmekte ve bakanlığın belirlediği baraj puanı geçmek durumundadırlar. Hukuk Testi puanı ile personel alımı yapan kurumlar ve ayrıntılı sayısal bilgiler: KPSSP1 GY:0,70 - GK:0,30 KPSSP4 GY:0,5 - GK:0,4 - YD:0,1 KPSSP6 GK:0,1 - GY:0,5 - YD:0,4 KPSSP7 GY:0,45 - GK:0,25 - YD:0,3 KPSSP21 GY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,5 - YD:0,3 KPSSP21 GY:0,1- GK:0,1 - HU:0,5 - YD:0,3 KPSSP77 GY:0,15 - GK:0,15 - HU:0,15 - İK:0,15 - MU:0,1 - YD:0,15 KPSSP97 GY:015 - GK:0,15 - HU:0,5 - İK:0,15 - KY:0,15 KPSSP97 GY:0,15 - GK:0,15 - HU:0,15 - İK:0,1 - KY:0,1 KPSSP103 GY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,6 - YD:0,2 KPSSP103 GY:0,1 - GK:0,1 - HU:0,6 - YD:0,2 KPSSP108 GY:0,2 - GK:0,2 - YD:0,6 Yukarıda verilen örnekle bazı bakanlıkların yapmış olduğu Hukuk Fakültesi mezunları için olan sınavlara örneklerdir. Bunlardan hariç olarak Hukuk Fakültesi mezunları İİBF mezunlarının girebildiği her Uzmanlık, Müfettişlik vb sınavlara da KPSS puanlarının olması şartıyla girebilirler. Puan Türleri ve giriş sınavı konuları incelendiğinde çalışılacak olan Hukuk dersleri tamimiyle aynıdır hem Kpss konuları hem Hakimlik hemde giriş sınavı
 21. 21. 21 www.themisegitim.com konuları büyük ölçüde aynı olduğu için iyi bir sınav hazırlığı her sınava katılabilme imkanı tanımaktadır. Kurumlar herzaman sınav konularını, puan türlerini ve sınav şekillerini değiştirmeye yetkilidir.  KALKINMA AJANSLARI HUKUK MÜŞAVİRLİKLERİ: Hukuk Müşavirliği Hizmetinden Sorumlu Uzman Personel KPSS puanı ile başvuracak adaylar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P1, P2, P3, P11, P12, P13, P15, P21, P79 veya P103 puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puan almış olmak, KPSS’ ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla 5 (beş) yıl fiilen avukatlık yapmış olmak şartlarını taşıyan adaylar Kalkınma Ajanslarında Hukuk Müşavirliği kadrolarına atanabilirler.  KAYMAKAMLIK: Kaymakamlık mesleği kadrolarında Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi alanların yanı sıra, Hukuk Fakültesi mezunları da ihdas edilmektedir. Bunun için KPSS ye girme zorunluluğu kaldırılmış ve ÖSYM nin yapacağı açık uçlu yazılı sınavını ve Bakanlığın yapacağı mülakatı geçerek başarılı olmaları gerekmektedir. Kaymakam Adaylığı Sınavı Hukuk fakültelerden mezun olan adaylar KPSS şartı aranmaksızın Hakim ve Savcılık sınavları gibi mezun olmalarından sonra direk Kaymakamlık sınavlarına katılabilirler.
 22. 22. 22 www.themisegitim.com Giriş Sınavının organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM'nin sorumluluğunda gerçekleşir. Sınav Konuları Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanır. Sınavda adaylara, en az 20 açık uçlu sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 30 açık uçlu sorudan oluşan Alan Bilgisi uygulanır. Soruların, konular içerisindeki yaklaşık oranı aşağıdaki gibidir: Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türkiye'nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (%10) ile ilgili sorulardan, Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), İdare Hukuku (%20), Türkiye'nin İdari Yapısı (%8), Türkiye'de Mahalli İdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluşacaktır. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun, 4 katı olan aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulur. Mülakat sonucunda başarılı olan adaylar Kaymakam Adayı olarak atanır.
 23. 23. 23 www.themisegitim.com  AKADEMİSYENLİK: Akademik kariyer, bir hukuk mezunu için üst sıralarda düşünülebilecek mesleklerdendir. Akademisyenlik, daha çok sürekli araştırma ve eğitim faaliyetlerine ilgi duyanlar için uygun bir meslek dalıdır. Akademik kariyer için lisans eğitiminden sonra sırasıyla yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlamak ve iyi derecede bir yabancı dil biliyor olmak gerekir. Ayrıca çalışılmak istenilen üniversitenin düzenleyeceği yazılı ve sözlü sınavları da başarıyla geçmek gerekir. Ülkemizde sayıları giderek artan hukuk fakülteleri baz alındığında, hukuk alanında akademisyen ihtiyacının bulunduğu açıktır. Üniversite kadrosuna adım atabilmek için çeşitli başvuru türleri vardır. Bunlar;  YLSY ( Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme)  ÜNİVERSİTE DUYURULARI  ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) Akademisyen olabilmek için Lisan, Yüksek Lisans ve Doktora dereceleri, Yardımcı doçent, Doçent, Profesör derecelerini ünvan sırasıyla tamamlamak gerekir. 4 yıl süren lisans eğitiminin ardından, uzmanlaşmaya yönelik 2 yıl süren Yüksek Lisans eğitimi gelir. Lisans derecesi alındıktan sonra doktora yapmak mümkündür. Lisans sonrası doktora 6 yıl sürmektedir. Yüksek lisans derecesini aldıktan sonra başvurulan Doktora programı ise 4 yılı kapsar. * Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Seçme ve Yerleştirme (YLSY) sistemi. 2006 yılında başlatılan bu program Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülür. MEB Bursu olarak anılan bu program ile öğrenciler devlet bursu ile yurtdışında Yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilirler. Programı tamamlayarak Türkiye’ye dönen araştırmacılar, görev yapacakları üniversitede genellikle yardımcı doçent olarak göreve başlarlar. YLSY başvurusu için yalnızca ALES puanı dikkate alınır. Başvuranlar arasından en yüksek ALES puanı alan adaylar değerlendirmeye alınır. MEB bursu dahilinde yurtdışındaki masraflar devlet tarafından karşılanmaktadır.
 24. 24. 24 www.themisegitim.com * Akademisyen olmak için diğer başvuru türü ise üniversitelerin yaptığı duyuruları takip etmektir. Üniversitelerin ilan ettiği kadrolara başvuru yapabilmek için ALES puanı en az 70, Yabancı Dil puanı ise en az 50 olmalıdır. Başvurular iki aşamalı olarak yapılmaktadır. Birinci aşamada, ALES ve YDS puanı ile belirtilen kadroya başvuru yapılır. Adaylar, ikinci aşamada yazılı sınava çağırılır. * ÖYP (ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI) 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre, üniversiteler araştırma görevlisi ihtiyaçlarını ve ihtiyaç duydukları kadroları Yüksek Öğretim Kurulu’na bildirir. YÖK bu talepleri inceleyerek üniversitelerin talep ettikleri kadroları ve alım yapacakları Araştırma görevlisi kontenjanları ilan eder, bu kadrolara yerleşmek için başvuracak adayların başvurularını kabul ederek ÖYP puanlarını hesaplar ve atamayı gerçekleştirir. ÖYP 2015 yılında son defa yapılacaktır. ÖYP puanının hesaplanması; ALES puanının %60'ı, Lisans mezuniyet notunun %25'i Yabancı dil puanının %15'i (YDS) alınır. ÖYP kapsamında Araştırma görevlisi kadrolarına müracaatta yabancı dil sınavına girme zorunluluğu yoktur. Ancak yabancı dil puanı olmayan adaylar bu bölümden puan alamayacağı için % 15 lik bir dezavantaj yaşayacaklardır. Bu nedenle YDS sınavında girmek ve olabildiğince puan almak gerekmektedir. ÖYP sisteminde Üniversitelerin Akademik personel alım ilanı ile araştırma görevlisi alımında olduğu gibi bir giriş sınavı yoktur, sadece yukarıda belirtilen ÖYP puanını oluşturan esaslar dikkate alınarak atama yapılır. Akademik kariyer için lisans eğitiminin ardındaki süreç ve başvuru koşullarını dikkate alarak, bilim insanı olma yolunda gerekli şartları sağlayabilir, Türkiye ve yurtdışında akademisyen olarak görev yapabilirsiniz.
 25. 25. 25 www.themisegitim.com ALES Nedir ? ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) kısaca, yükseköğretim öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. ALES Puanı Kaç Yıl Geçerlidir? En Son Girdiğim Sınavın Puanını mı Kullanmalıyım? Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl geçerliliği vardır. Başvurularınızda geçerlilik süresi içinde en yüksek ALES puanınızı kullanabilirsiniz. Sınav Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınavın Kapsamı Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); Sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır. Kim Hangi Testi Çözmeli? Üniversite yerleştirmesinde Türkçe – Matematik puanı kullanılan bölümler ile Sayısal puanı kullanılan bölümler için Sayısal 1, Sayısal 2 ve Sözel 1 testleri çözülmeli, Sözel bölümler için ise Sözel 1, Sözel 2 ve Sayısal 1 testi çözülmelidir. Akademik kariyer ile ilgili başvurularda da yine başvurduğunuz ana bilim dalının üniversite yerleştirmesinde kullandığı puan türüne bakıldığında ALES’ te hangi testlerin çözülmesi gerektiği de anlaşılabilir. Hukuk fakülteleri Eşit Ağırlık puanı ile alım yaptığından çözmeniz gereken testler ve ağırlıkları aşağıda verilmiştir. Türkçe ve matematik soruların sorulduğu sınavın konu dağılımları şöyledir.
 26. 26. 26 www.themisegitim.com Eşit Ağırlık’ tan sınava girecekler; Sayısal-1 testi %40 Sayısal-2 testi %20 Sözel-1 %40  NOTERLİK: Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar. Ayrıca ” Yapılması kanunla başka bir makam, merci ve şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak” hükmüyle noterlerin görevlerinin genel çerçevesinin çizildiği görülmektedir. Noterlik de, yalnızca hukuk fakültesi mezunlarının yapabileceği bir meslek olarak, 1512 sayılı Noterlik Kanunu‘nda düzenlenmiştir. Tabii ki sadece hukuk fakültesi mezunu olmak noter olabilmeniz için yeterli değildir. Fakülteden mezun olduktan sonra gönlünüzde noter olmak yatıyorsa noterlik belgesi almanız gerekmektedir. Tabii belgeyi alabilmeniz için avukatlık stajınızı tamamlamış olmanız da gerekmektedir. Noterlik belgesi Adalet Bakanlığı tarafından verilmektedir. Noterlik dışarıdan bakıldığında vergi rekortmeni olacak kadar para kazandırdığı için güzel bir meslek olduğu için belgeyi almanız noter olmanız içinde yeterli değildir maalesef, noter belgenizi aldıktan sonra Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilecek olan Münhal Bulunan Noterliklerin İlanlarını takip etmeniz gerekmekte. Noter olabilmek için, noterlik stajını tamamlayarak, noterlik belgesini almış olmak şarttır. Staj süresi bir yıldır. Stajın tamamlanması sonrasında belirli koşulların da varlığı halinde noterlik belgesi almaya hak kazanılır. Adlî veya askerî yargı hâkimlik yahut savcılıklarına veyahut hukuk fakültesi mezunu olup, idarî yargı hâkimlik veya savcılıklarına atanmış veya avukat unvanını kazanmış olan veya Avukatlık Kanununa göre staj ve avukatlık sınavı şartlarından muaf olarak avukatlığa kabul olunmaya hak kazanmış bulunanlar, noterlik stajına tâbi değildirler. Noterler, meslek kuruluşu olarak Türkiye Noterler Birliği‘ne bağlıdır.
 27. 27. 27 www.themisegitim.com  BANKA VE FİNANS KURULUŞLARINDA DANIŞMANLIK, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ: Banka ve finans kurumları, bünyelerinde hukuk danışmanı, hukuk müşaviri kadrosuyla hukukçu personel istihdam etmektedir. Bu kadrolarda çalışabilmek için kurumların kendi yeterlilik sınavları ile ilan ettiği diğer koşulları taşımak gerekmektedir.  ÖZEL SEKTÖRDE HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI Hukuk fakültesi mezunları Kamu kurumları ve serbest avukatlığın yanı sıra Özel Sektör de de Şirket avukatlığı veya Hukuk departmanlarında Hukuk danışmanlıkları görevlerinde bulunabilirler, özel sektörde çalışmak isteyenlerin çalışmak istediği iş koluna göre özellik arz eden hukuk alanlarında uzmanlaşması, yabancı dil konusunda yeterli olması halinde rahatlıkla mesleklerini yapabilme imkânlarına kavuşmaktadır.  HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARI NE İŞ OLSA YAPAR  Bir hukuk mezununun çalışabileceği meslekler yalnızca sayılanlarla sınırlı değildir. Hukuk fakültesi mezunu, almış olduğu geniş hukuk formasyonuyla birçok kamu kurumunda yahut özel sektörde çok çeşitli alanlarda çalışabilir. Murat KAYMAK
 28. 28. 28 www.themisegitim.com

×