Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

_var_opt_upload__ModuleContent_5356_16-02-2022_062523086.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
DÖNEM III
EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI
AMAÇ
Dönem III öğrencileri dönemin sonunda; klinik derslere temel oluşturmak üzere, topl...
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III
DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR
DERS KURULU I
MİKROBİK...
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III
DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR
DERS KURULU I
MİKROBİK...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 110 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a _var_opt_upload__ModuleContent_5356_16-02-2022_062523086.pdf (18)

Anuncio

_var_opt_upload__ModuleContent_5356_16-02-2022_062523086.pdf

 1. 1. DÖNEM III EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇ Dönem III öğrencileri dönemin sonunda; klinik derslere temel oluşturmak üzere, toplumda sık görülen veya insan ve toplum sağlığına önemli etki yapan hastalıkların temel mekanizmalarını, klinikopatolojik özelliklerini, tedavilerindeki temel prensip ve yaklaşımları, tedavide kullanılan ilaçların farmakolojisini, halk sağlığı uygulamaları ve yaklaşımı ile ilgili güncel bilgileri kazanacak ve hekimlik mesleğinin gerektirdiği temel beceri ve tutumları öğreneceklerdir. Dönem III, 2021- 2022 (Eğitim-Öğretim Yılı (36 Hafta ) No. Ders Kurulu Başlangıç - Bitiş Hafta Teorik Pratik AKTS 301 Mikrobik Etkenler ve Antimikrobiyal İlaçlar 13 Eylül - 18 Ekim 2021 5 115 44 8 302 Neoplazi ve Hemapoetik Sistem Hastalıkları 19 Ekim- 18 Kasım 2021 4 81 30 6 303 Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları 19 Kasım – 22 Aralık 2021 5 114 30 8 304 Sindirim Sistemi Hastalıkları 23 Aralık 2021 - 12 Ocak 2022 3 74 10 5 305 Metabolizma ve Endokrin Sistem Hastalıkları Ders Kurulu 13 Ocak - 14 Şubat 2022 3 52 10 5 306 Ürogenital Sistem Hastalıkları 15 Şubat – 14 Mart 2022 4 94 30 7 307 Sinir Sistemi ve Kas-İskelet Sistem Hastalıkları 15 Mart - 20 Nisan 2022 5 131 40 10 308 Topluma Dayalı Tıp 21 Nisan- 31 Mayıs 2022 5 129 20 7 309 Klinik Stajlara Uyum 1 Haziran– 10 Haziran 2022 2 18 - 2 Seçmeli Dersler 2 Toplam 36 808 214 60 YARIYIL TATİLİ (2 Hafta), (24 Ocak- 4 Şubat 2022)
 2. 2. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU I MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS I 13 Eylül 2021 18 Ekim 2021 5+1 gün 115 44 8 DERSLER DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK ACİL TIP 2 - ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 7 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI 3 - İÇ HASTALIKLARI 1 - NÜKLEER TIP 1 - TIBBİ PATOLOJİ 1 TIBBİ FARMAKOLOJİ 34 - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 60 24 PARAZİTOLOJİ 6 - MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARI - 20 TOPLAM 115 44 SEÇMELİ DERS 7 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 32
 3. 3. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU I MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS I 13 Eylül 2021 18 Ekim 2021 5+1 gün 115 44 8 MESLEKİ BECERİ UGULAMALARI (MBU) Öğretim Üyesi Ders Saati MBU I Yüzeyel sütur atabilme ve alabilme K. SAĞLAM - A. ŞİMŞEK 5 MBU II İntradermal enjeksiyon C. YAKINCI 5 MBU III Yenidoğanlarda Guthrie kağıdına topuk kanı alabilme MF. DEVECİ 5 MBU IV IM enjeksiyon yapabilme (deltoid, gluteal, uyluk) ZÜLEYHA GÜRDAP – HATİCE OLTULUOĞLU 5
 4. 4. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU I MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Amaç: Bu kurulda öğrencilerin enfeksiyon etkenleri, bakteri, virus ve mantar gibi etkenlere bağlı hastalık oluşma mekanizmalarını, enfeksiyon etkenlerine yönelik farmakolojiyi ve zehirlenmelerin klinik bulguları ile acil tedavileri öğrenmeleri amaçlanmaktadır. MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ Ölçme değerlendirme yöntemi Bilgi ÖH 1. Ana patojen gruplarını tanımlayabilmeli ÖH 2. Patojenlerin doku ve organ sistemleri üzerinde yarattığı değişiklikleri tanımlayabilmeli ÖH 3. Bakteriler ve bakteriyel patogenezi açıklayabilmeli ÖH 4. Virusler ve viral patogenezi açıklayabilmeli ÖH 5. Mantar ve fungal patogenezle ilgili bilgileri açıklayabilmeli ÖH 6. Patojenlerin yayılım yolları, bulaş şekilleri ve virülans faktörleri açıklayabilmeli ÖH 7. Patojenlerin neden olduğu hastalıkların tanısı için kullanılan laboratuvar yöntemlerini kavramalı ÖH 8. Enfeksiyon etkenlerinin tanımlanmasında temel laboratuvar testlerini uygulayabilmeli ÖH 9. Enfeksiyon etkenlerinin tanısında etkinliği yüksek yöntemleri kullanabilmeli ÖH 10. Menenjit, pnömoni, sepsis, idrar yolu enfeksiyonu, gastroenterit, yumuşak doku enfeksiyonu gibi başlıca enfeksiyon hastalıklarına neden olan en sık patojenleri tanımlayabilmeli ÖH 11. Patojen yayılımının önlenmesi hakkında temel bilgileri kavramalı ÖH 12. Beta-laktam grubu antibiyotikleri ve etki mekanizmalarını açıklayabilmeli ÖH 13. Beta-laktam grubu ilaçlara karşı oluşan direnç mekanizmalarını açıklayabilmeli ÖH 14. Aminoglikozit grubu antibiyotikleri ve etki mekanizmalarını açıklayabilmeli ÖH 15. Aminoglikozit grubu ilaçlara karşı oluşan direnç mekanizmalarını açıklayabilmeli ÖH 16. Kinolon grubu antibiyotikleri ve etki mekanizmalarını tanımlayabilmeli ÖH 17. Kinolon grubu ilaçlara karşı oluşan direnç mekanizmalarını tanımlayabilmeli ÖH 18. Makrolid grubu antibiyotikleri ve etki mekanizmalarını açıklayabilmeli ÖH 19. Makrolid grubu ilaçlara karşı oluşan direnç mekanizmalarını açıklayabilmeli ÖH 20. Glikopeptid grubu antibiyotikleri ve etki mekanizmalarını açıklayabilmeli ÖH 21. Glikopeptid grubu ilaçlara karşı oluşan direnç mekanizmalarını tanımlayabilmeli ÖH 22. Diğer antibiyotik gruplarını ve etki mekanizmalarını bilecek ve direnç yollarını açıklayabilmeli Teorik Sınav
 5. 5. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR ÖH 23. Antimikrobik tedavinin temel ilkelerini tanımlayabilmeli ÖH 24. İnsan sağlığını tehdit eden önemli parazit türlerini bilmeli ve sınıflayabilmeli ÖH 25. Parazitik hastalıkların bulgularını sayabilmeli ve tanı yöntemlerini bilmeli Beceri ÖH 26. Bakterileri şekil ve özelliklerine göre mikroskopta tanımlayabilmeli ÖH 27. İnsanda sıtma etkeninin gösterilmesine yönelik olarak preparat hazırlama, Giemsa boyama ve mikroskopta inceleme yapabilmeli ÖH 28. Bakteriyel veya paraziter enfeksiyonları değerlendirebilmek amacıyla makroskopik ve mikroskobik gaita incelemesi yapabilmeli ÖH 29. Önemli ekto ve endo parazitleri makroskopik ve/veya mikroskopik olarak tanıyabilmeli ÖH 30. Tüberküloz basilini araştırmak üzere aside dirençli bakteri (ARB) boyama yapabilecek ve mikroskopta basili tanıyabilmeli ÖH 31. Küf ve maya mantarlarını mikroskobik ve/veya makroskopik olarak tanıyabilmeli ÖH 32. Antibiyotik duyarlılık testlerinin sonuçlarını değerlendirebilmeli ÖH 33. İntradermal enjeksiyon yapabilmeli. ÖH 34. Reçete yazabilmeli ÖH 35. Yenidoğanlarda Guthrie kağıdına topuk kanı alabilmeli ÖH36. Yüzeyel sutur atabilmeli ve alabilmeli Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik Sınavı Mesleki Beceri Uygulama Sınavı Tutum ÖH 37. Hastalık yapan tüm etmenlerin ve hastalıkların patogenezinin bilincinde olabilmeli ÖH 38. Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için gerekli olan temel davranış tutumunu kavramalı ÖH 39. Enfeksiyon hastalıkları tanısında kullanılan temel yöntemler ve kullanım alanları hakkında farkında olmalı ÖH 40. Yeni piyasaya sürülen bir ilacı hastaları üzerinde kullanmadan önce gerekli farmakolojik sorgulamaları yapmanın bilincinde olmalı. Tıbbi Mikrobiyoloji Pratik Sınavı Mesleki Beceri Uygulama Sınavı
 6. 6. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ PY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ÖH1 X ÖH2 X ÖH3 X ÖH4 X ÖH5 X X ÖH6 X ÖH7 X ÖH8 X ÖH9 X ÖH10 X ÖH11 X X ÖH12 X ÖH13 X ÖH14 X ÖH15 X ÖH16 X ÖH17 X ÖH18 X ÖH19 X ÖH20 X ÖH21 X ÖH22 X ÖH23 X ÖH24 X ÖH25 X ÖH26 X ÖH27 X ÖH28 X ÖH29 X ÖH30 X ÖH31 X ÖH32 X ÖH33 X ÖH34 X ÖH35 X ÖH36 X X ÖH37 X X X ÖH38 X X X ÖH39 X X X X ÖH40 X X ÖH41 X X X X
 7. 7. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Öğrenme yöntemleri Öğrenme uygulamaları BİLGİYE YÖNELİK EĞİTİM -Sınıf dersi / Eğitici sunumu -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Küçük gruplarla yürütülen olguya dayalı etkileşimli öğrenme etkinlikleri ( interaktif oturumlar ) -Bağımsız öğrenme HEKİMLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİM -Öğrenci eğitim polikliniklerinde simüle hasta uygulamaları -Mesleki beceri uygulamaları -Bağımsız öğrenme uygulamaları PROFESYONELİĞE YÖNELİK EĞİTİM -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Mesleki beceri uygulamaları MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KURUL SONU YAZILI SINAV Toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 1. Düzey: Bilgiyi değerlendiren çoktan seçmeli sorular. 2. Düzey: Karar vermeyi değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorular YAZILI ARA SINAV Dört haftadan uzun kurullarda yapılır. Doğru-yanlış cevap şeklindeki sorulardan oluşur. PRATİK SINAV Hekimlik uygulamaları değerlendirilir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav şeklinde uygulanır. KURUL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI Ders kurulu sınav notu: Ders kurulunda ara sınav yapılmışsa; ders kurulu teorik sınav notunun %85’i ve ara sınav notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun sınav notu belirlenir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav notu: Ders kurulu sınav notuna etkisi İÜTF sınav yönergesine göre hesaplanır.
 8. 8. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR MİKROBİK ETKENLER ve ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR DERS KURULU DERSLERİN AĞIRLIKLARI DERS SAATİ YÜZDESİ (%) TEORİK DERS 115 58 PRATİK DERS 44 22 SEÇMELİ DERS 7 4 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 32 16
 9. 9. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 13.09.2021 08.30-09.10 Dönem 3 ders kurullarının ve sınav yönetmeliğinin tanıtımı Koordinatör 13.09.2021 09.20-10.00 ÇSH301 Ders kurulu tanıtımı ve terminolojisi C. YAKINCI 13.09.2021 10.10-10.50 TF301 Farmakolojiye giriş A. ACET 13.09.2021 11.00-11.40 TM301 Antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları Y. DUMAN 13.09.2021 13.10-13.50 TM301 Antibiyotik etki ve direnç mekanizmaları Y. DUMAN 13.09.2021 14.00-14.40 TF301 Farmasötik müstahzarlar ve reçete yazma S. TAŞDEMİR 13.09.2021 14.50-15.30 TF301 İlaç uygulama yolları ve ilaçların absorpsiyonu S. TAŞDEMİR 13.09.2021 15.40-16.20 TF301 İlaç uygulama yolları ve ilaçların absorpsiyonu S. TAŞDEMİR Salı 14.09.2021 08.30-09.10 TM301 Antibiyotik duyarlılık deneyleri Y. DUMAN 14.09.2021 09.20-10.00 TM301 Örnek toplanması ve laboratuvara taşınması Y. DUMAN 14.09.2021 10.10-10.50 TM301 Gr+ sporsuz basiller:Listeria ve erizipel. B. OTLU 14.09.2021 11.00-11.40 TF301 İlaçların biyotransformasyonu S. TAŞDEMİR 14.09.2021 13.10-13.50 TF301 İlaçların dağılımı S. TAŞDEMİR 14.09.2021 14.00-14.40 TF301 İlaçların Etkisini Değiştiren Faktörler H. PARLAKPINAR 14.09.2021 14.50-15.30 TM301 Gram pozitif sporsuz basiller: C.diphtheria Y. YAKUPOĞULLARI 14.09.2021 15.40-16.20 TM301 Gram pozitif sporlu basiller: Clostridiumlar Y. YAKUPOĞULLARI Çarşamba 15.09.2021 08.30-09.10 TM301 LAB (Antibiyotik duyarlılık deneyleri) Y. DUMAN 15.09.2021 09.20-10.00 TM301 LAB (Antibiyotik duyarlılık deneyleri) Y. DUMAN 15.09.2021 10.10-10.50 TM301 LAB (Antibiyotik duyarlılık deneyleri) Y. DUMAN 15.09.2021 11.00-11.40 TM301 LAB (Antibiyotik duyarlılık deneyleri) Y. DUMAN 15.09.2021 13.10-13.50 TF301 Doz-Konsantrasyon ve Doz-Etki İlişkisi A. ACET 15.09.2021 14.00-14.40 TF301 Doz-Konsantrasyon ve Doz-Etki İlişkisi A. ACET 15.09.2021 14.50-15.30 SEÇ301 Seçmeli ders tanıtımı (Amfi-3) İ. UCUZ 15.09.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Perşembe 16.09.2021 08.30-09.10 TF301 İlaçların Etki Mekanizmaları H. PARLAKPINAR 16.09.2021 09.20-10.00 TF301 İlaç-Reseptör İlişkisi A. ACET 16.09.2021 10.10-10.50 TF301 İlaç-Reseptör İlişkisi A. ACET 16.09.2021 11.00-11.40 TM301 Gr+ sporsuz basiller:Aktinomiçes ve nok. B. OTLU 16.09.2021 13.10-13.50 TM301 Stafilokoklar Y. DUMAN 16.09.2021 14.00-14.40 TM301 Sporsuz anaerop bakteriler Y. YAKUPOĞULLARI 16.09.2021 14.50-15.30 TF301 Pediatrik Farmakoloji S. TAŞDEMİR 16.09.2021 15.40-16.20 TF301 Geriatrik Farmakoloji S. TAŞDEMİR Cuma 17.09.2021 08.30-09.10 TF301 İlaçlar arası Etkileşmeler O. ÖZHAN 17.09.2021 09.20-10.00 TF301 İlaçların Advers Etkileri O. ÖZHAN 17.09.2021 10.10-10.50 TF301 Yeni ilaçların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi H. PARLAKPINAR 17.09.2021 11.00-11.40 TM301 Pseudomonas Burkholderia Stenotroph. ve diğ. Y. YAKUPOĞULLARI 17.09.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 17.09.2021 14.00-14.40 TM301 Streptokok-pnömokoklar Y. DUMAN 17.09.2021 14.50-15.30 TM301 Streptokok-pnömokoklar Y. DUMAN 17.09.2021 15.40-16.20 TM301 Streptobacillus ve diğer gram negatif basiller (HACEK) S. AY
 10. 10. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 20.09.2021 08.30-09.10 TM301 Meningokok, gononokok ve moraxellalar Y. YAKUPOĞULLARI 20.09.2021 09.20-10.00 TM301 Meningokok, gononokok ve moraxellalar Y. YAKUPOĞULLARI 20.09.2021 10.10-10.50 TM301 Hemofil bakteriler ve B. Pertussis Y. YAKUPOĞULLARI 20.09.2021 11.00-11.40 TF301 Antimikrobiyal tedavi prensipleri penisilinler O. ÖZHAN 20.09.2021 13.10-13.50 TM301 LAB (Streptokok staf. ve neisserialar) Y. DUMAN 20.09.2021 14.00-14.40 TM301 LAB (Streptokok staf. ve neisserialar) Y. DUMAN 20.09.2021 14.50-15.30 TM301 LAB (Streptokok staf. ve neisserialar) Y. DUMAN 20.09.2021 15.40-16.20 TM301 LAB (Streptokok staf. ve neisserialar) Y. DUMAN Salı 21.09.2021 08.30-09.10 TF301 Penisilinler O. ÖZHAN 21.09.2021 09.20-10.00 TF301 Penisilinler O. ÖZHAN 21.09.2021 10.10-10.50 TM301 Treponema Borrelia Leptospira ve diğer spiral bakt Y. YAKUPOĞULLARI 21.09.2021 11.00-11.40 TM301 Treponema Borrelia Leptospira ve diğer spiral bakt Y. YAKUPOĞULLARI 21.09.2021 13.10-13.50 İH301 Hasta İletişiminin Temel İlkeleri İ. BERBER 21.09.2021 14.00-14.40 MM301 Legionella Y. YAKUPOĞULLARI 21.09.2021 14.50-16.20 MBU301 Yüzeyel sütur atabilme ve alabilme A. ŞİMŞEK A 21.09.2021 14.50-16.20 MBU301 İntradermal enjeksiyon C. YAKINCI A Çarşamba 22.09.2021 08.30-09.10 TF301 Sefalosporinler O. ÖZHAN 22.09.2021 09.20-10.00 TF301 Karbapenem, monobaktam ve diğerleri O. ÖZHAN 22.09.2021 10.10-10.50 TM301 Mikobakteriler-Tuberküloz B. OTLU 22.09.2021 11.00-11.40 TM301 Riketsiya Ehrlichia ve Bartonella B. OTLU 22.09.2021 13.10-13.50 TM301 Anaerop bakteriler laboratuar tanısı Y. DUMAN 22.09.2021 14.00-14.40 TM301 Anaerop Gram Negatif Bakteriler Y. DUMAN 22.09.2021 14.50-15.30 SEÇ301 Seçmeli ders 22.09.2021 15.40-16.20 SEÇ301 Seçmeli ders Perşembe 23.09.2021 08.30-09.10 TM301 Brucella S. AY 23.09.2021 09.20-10.00 TM301 Yersinia Francisella ve Pasteurella S. AY 23.09.2021 10.10-10.50 TF301 Hücre duvarı ve membran aktif diğer antibiyotikler O. ÖZHAN 23.09.2021 11.00-11.40 TF301 Aminoglikozidler O. ÖZHAN 23.09.2021 13.10-13.50 TM301 Mikoplazma ve Gardnerella infeksiyonları Y. DUMAN 23.09.2021 14.00-14.40 MM301 Mikobakteriler-Lepra B. OTLU 23.09.2021 14.50-16.20 MBU301 Yüzeyel sütur atabilme ve alabilme K. SAĞLAM B 23.09.2021 14.50-16.20 MBU301 İntradermal enjeksiyon C. YAKINCI B Cuma 24.09.2021 08.30-09.10 TM301 Klamidya infeksiyonları Y. YAKUPOĞULLARI 24.09.2021 09.20-10.00 TM301 Klamidya infeksiyonları Y. YAKUPOĞULLARI 24.09.2021 10.10-10.50 TM301 Gram pozitif sporlu basiller: B.anthracis Y. DUMAN 24.09.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 24.09.2021 13.10-13.50 TM301 Yeni Mikrobiyolojik tanı yöntemleri B. OTLU 24.09.2021 14.00-14.40 TP301 Enfeksiyon Hastalıkları Temel Patolojisi S. TOPRAK 24.09.2021 14.50-15.30 TM301 Virüslerin genel özellikleri Y. YAKUPOĞULLARI 24.09.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma
 11. 11. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 27.09.2021 08.30-09.10 TM301 Yeni Mikrobiyolojik tanı yöntemleri B. OTLU 27.09.2021 09.20-10.00 TM301 Ortomiksovirüsler (Influenza virus) S. AY 27.09.2021 10.10-10.50 TF301 Makrolid ve linkozamid antibiyotikler O. ÖZHAN 27.09.2021 11.00-11.40 TF301 Makrolid ve linkozamid antibiyotikler O. ÖZHAN 27.09.2021 13.10-13.50 TM301 Artropod ve rodentlerle bulaşan viral hastalıkların genel özellikleri S. AY 27.09.2021 14.00-14.40 TM301 Herpesviruslar Y. YAKUPOĞULLARI 27.09.2021 14.50-15.30 TM301 Herpesviruslar Y. YAKUPOĞULLARI 27.09.2021 15.40-16.20 ÇSH301 Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları M. TEKİN Salı 28.09.2021 08.30-09.10 TF301 Antifolat ilaçlar S. TAŞDEMİR 28.09.2021 09.20-10.00 TF301 Fluorokinolonlar O. ÖZHAN 28.09.2021 10.10-10.50 ENF301 Ateş ve Patogenezi M. ÖZDEN 28.09.2021 11.00-11.40 ENF301 Ateşli hastaya yaklaşım M. ÖZDEN 28.09.2021 13.10-13.50 TM301 Rabies virüsü Y. DUMAN 28.09.2021 14.00-14.40 TM301 HIV, AIDS ve lentivirüsler B. OTLU 28.09.2021 14.50-16.20 MBU301 Yüzeyel sütur atabilme ve alabilme K. SAĞLAM C 28.09.2021 14.50-16.20 MBU301 Yenidoğanlarda Guthrie kağıdına topuk kanı alabilme MF. DEVECİ A Çarşamba 29.09.2021 08.30-09.10 TM301 Pikorna virüsler Y. YAKUPOĞULLARI 29.09.2021 09.20-10.00 TM301 Pikorna virüsler Y. YAKUPOĞULLARI 29.09.2021 10.10-10.50 TF301 Tetrasiklinler ve amfenikoller S. TAŞDEMİR 29.09.2021 11.00-11.40 TM301 Yavaş virüsler ve prionlar Y. DUMAN 29.09.2021 13.10-14.40 MBU301 Yüzeyel sütur atabilme ve alabilme A. ŞİMŞEK D 29.09.2021 13.10-14.40 MBU301 Yenidoğanlarda Guthrie kağıdına topuk kanı alabilme MF. DEVECİ B 29.09.2021 14.50-15.30 SEÇ301 Seçmeli Ders 29.09.2021 15.40-16.20 SEÇ301 Seçmeli Ders Perşembe 30.09.2021 08.30-09.10 TM301 Rubella virüs Y. YAKUPOĞULLARI 30.09.2021 09.20-10.00 TM301 Koronavirüsler ve SARS Y. YAKUPOĞULLARI 30.09.2021 10.10-10.50 TM301 Paramiksovirüsler Y. DUMAN 30.09.2021 11.00-11.40 TM301 Antiviraller, Direnç mek., yeni Antiviraller B. OTLU 30.09.2021 13.10-13.50 ÇSH301 Meningokoksemi M. TEKİN 30.09.2021 14.00-14.40 TM301 Tümör virüsleri S. AY 30.09.2021 14.50-16.20 MBU301 Yüzeyel sütur atabilme ve alabilme A. ŞİMŞEK E 30.09.2021 14.50-16.20 MBU301 Yenidoğanlarda Guthrie kağıdına topuk kanı alabilme MF. DEVECİ C Cuma 1.10.2021 08.30-09.10 TM301 Kırım Kongo ve Hemorojik ateş virusleri Y. YAKUPOĞULLARI 1.10.2021 09.20-10.00 TM301 Kırım Kongo ve Hemorojik ateş virusleri Y. YAKUPOĞULLARI 1.10.2021 10.10-10.50 TM301 Tıbbi önem kazanan yeni mikroorganizmalar B. OTLU 1.10.2021 11.00-11.40 TM301 Mikotik infeksiyonlarda örnek toplama ve laboratuvar tanı Y. DUMAN 1.10.2021 13.10-13.50 ARA SINAV 1.10.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 1.10.2021 14.50-16.20 MBU301 Yenidoğanlarda Guthrie kağıdına topuk kanı alabilme MF. DEVECİ D 1.10.2021 14.50-16.20 MBU301 IM enjeksiyon yapabilme (deltoid, gluteal, uyluk) Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU A
 12. 12. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 4.10.2021 08.30-09.10 ENF301 Enfeksiyon hastalıkları acilleri A. KÖSE 4.10.2021 09.20-10.00 TM301 Yüzeyel ve Kütanöz mikoz etkenleri Y. DUMAN 4.10.2021 10.10-10.50 TM301 Yüzeyel ve Kütanöz mikoz etkenleri Y. DUMAN 4.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 4.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 4.10.2021 14.00-14.40 TM301 Vibriolar B. OTLU 4.10.2021 14.50-16.20 MBU301 İntradermal enjeksiyon C. YAKINCI C 4.10.2021 14.50-16.20 MBU301 IM enjeksiyon yapabilme (deltoid, gluteal, uyluk) Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU B Salı 5.10.2021 08.30-09.10 TM301 Antifungal Direnç Mek. ve yeni Antifungaller Y. DUMAN 5.10.2021 09.20-10.00 PRZ301 Parazitoloji ile ilgili genel bilgiler ve parazitlik M. ATAMBAY 5.10.2021 10.10-10.50 PRZ301 Parazitlerin sınıf. ve genel özellikleri M. ATAMBAY 5.10.2021 11.00-11.40 NT301 Enfeksiyon ve inflamasyon sintigrafisi E. KEKİLLİ 5.10.2021 13.10-13.50 TM301 Fırsatçı mikoz etkenleri (CandidaCryptocAsper) Y. DUMAN 5.10.2021 14.00-15.30 MBU301 İntradermal enjeksiyon C. YAKINCI D 5.10.2021 14.00-15.30 MBU301 IM enjeksiyon yapabilme (deltoid, gluteal, uyluk) Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU C 5.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Çarşamba 6.10.2021 08.30-09.10 TM301 Subkütan mikoz etkenleri Y. DUMAN 6.10.2021 09.20-10.00 TM301 Sistemik mikoz etkenleri Y. DUMAN 6.10.2021 10.10-10.50 ÇSH301 İntrauterin Enfeksiyonlar İK. GÖKÇE 6.10.2021 11.00-11.40 TF301 Antiviral İlaçlar H. PARLAKPINAR 6.10.2021 13.10-13.50 TF301 Antiviral İlaçlar H. PARLAKPINAR 6.10.2021 14.00-14.40 SEÇ301 Seçmeli Ders 6.10.2021 14.50-15.30 SEÇ301 Seçmeli Ders 6.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Perşembe 7.10.2021 08.30-09.10 TF301 İlaçların itrahı S. TAŞDEMİR 7.10.2021 09.20-10.00 PRZ301 Parazitolojide tanı yöntemleri M. ATAMBAY 7.10.2021 10.10-10.50 PRZ301 Vektörlük ve kene vektörlüğü M. ATAMBAY 7.10.2021 11.00-11.40 ÇSH301 Kabakulak, Boğmaca,Tetanos ve Difteri M. TEKİN 7.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 7.10.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 7.10.2021 14.50-16.20 MBU301 İntradermal enjeksiyon C. YAKINCI E 7.10.2021 14.50-16.20 MBU301 IM enjeksiyon yapabilme (deltoid, gluteal, uyluk) Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU D Cuma 8.10.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 8.10.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 8.10.2021 10.10-10.50 ACİL301 Isırık ve sokmalar N. YÜCEL 8.10.2021 11.00-11.40 ACİL301 Isırık ve sokmalar N. YÜCEL 8.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 8.10.2021 14.00-14.40 TM301 Enterobacterales'lerin genel özellikleri Y. DUMAN 8.10.2021 14.50-15.30 PRZ301 Sivrisinekler ve Vektörlükleri M. ATAMBAY 8.10.2021 15.40-16.20 PRZ301 Phlebotomus vektörlüğü, Miyazlar M. ATAMBAY
 13. 13. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 11.10.2021 08.30-09.10 TF301 Antifungal İlaçlar S. TAŞDEMİR 11.10.2021 09.20-10.00 TF301 Antifungal İlaçlar S. TAŞDEMİR 11.10.2021 10.10-10.50 ÇSH301 Zehirlenmeler, çocuk, genel M. ASLAN 11.10.2021 11.00-11.40 ÇSH301 Zehirlenmeler, çocuk, spesifik M. ASLAN 11.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 11.10.2021 14.00-15.30 MBU301 Yenidoğanlarda Guthrie kağıdına topuk kanı alabilme MF. DEVECİ E 11.10.2021 14.00-15.30 MBU301 IM enjeksiyon yapabilme (deltoid, gluteal, uyluk) Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU E 11.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Salı 12.10.2021 08.30-09.10 TM301 LAB (Anaerop bakteriler) Y. DUMAN 12.10.2021 09.20-10.00 TM301 LAB (Anaerop bakteriler) Y. DUMAN 12.10.2021 10.10-10.50 TM301 LAB (Anaerop bakteriler) Y. DUMAN 12.10.2021 11.00-11.40 TM301 LAB (Anaerop bakteriler) Y. DUMAN 12.10.2021 13.10-13.50 TM301 LAB (Mikobakteriler) B. OTLU 12.10.2021 14.00-14.40 TM301 LAB (Mikobakteriler) B. OTLU 12.10.2021 14.50-15.30 TM301 LAB (Mikobakteriler) B. OTLU 12.10.2021 15.40-16.20 TM301 LAB (Mikobakteriler) B. OTLU Çarşamba 13.10.2021 08.30-09.10 TM301 LAB (Mikozların Laboratuvar tanısı) Y. DUMAN 13.10.2021 09.20-10.00 TM301 LAB (Mikozların Laboratuvar tanısı) Y. DUMAN 13.10.2021 10.10-10.50 TM301 LAB (Mikozların Laboratuvar tanısı) Y. DUMAN 13.10.2021 11.00-11.40 TM301 LAB (Mikozların Laboratuvar tanısı) Y. DUMAN 13.10.2021 13.10-13.50 TM301 LAB (Enterik bakterilerin lab. tanısı) Y. DUMAN 13.10.2021 14.00-14.40 TM301 LAB (Enterik bakterilerin lab. tanısı) Y. DUMAN 13.10.2021 14.50-15.30 TM301 LAB (Enterik bakterilerin lab. tanısı) Y. DUMAN 13.10.2021 15.40-16.20 TM301 LAB (Enterik bakterilerin lab. tanısı) Y. DUMAN Perşembe 14.10.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 14.10.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 14.10.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 14.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 14.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 14.10.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 14.10.2021 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 14.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Cuma 15.10.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 15.10.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 15.10.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 15.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 15.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 15.10.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 15.10.2021 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 15.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma
 14. 14. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU I: MİKROBİK ETKENLER VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLAR Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 18.10.2021 08.30-09.10 18.10.2021 09.20-10.00 18.10.2021 10.10-10.50 TEORİK SINAV 18.10.2021 11.00-11.40 18.10.2021 13.10-13.50 PRATİK SINAV (T.Mikrobiyoloji ) 18.10.2021 14.00-14.40 18.10.2021 14.50-15.30 18.10.2021 15.40-16.20 KURUL SONU DEĞERLENDİRME
 15. 15. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU II NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS II 19 Ekim 2021 18 Kasım 2021 4 Hafta + 2 gün 81 30 6 DERSLER DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 10 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI 2 - İÇ HASTALIKLARI 22 - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 4 - TIBBİ BİYOKİMYA 4 - TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 3 - TIBBİ FARMAKOLOJİ 14 - TIBBİ PATOLOJİ 15 - PARAZİTOLOJİ 6 - RADYOLOJİ 1 - MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARI - 30 TOPLAM 81 30 SEÇMELİ DERS 8 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 45
 16. 16. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU II NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS II 19 Ekim 2021 18 Kasım 2021 4 Hafta + 2 gün 81 30 6 İNTERAKTİF OTURUM Öğretim Üyeleri İlgili Anabilim Dalları Ders Saati Pansitopenili hastaya yaklaşım İlhami BERBER 3 MESLEKİ BECERİ UGULAMALARI (MBU) Öğretim Üyesi Ders Saati MBU I IV enjeksiyon yapabilme ZÜLEYHA GÜRDAP – HATİCE OLTULUOĞLU 5 MBU II Reçete yazma C. YAKINCI 5 MBU III Nazogastrik sonda takabilme Ş. GÜRBÜZ 5 MBU IV İdrar mikroskobisi AT. ELMAS 5 MBU V Lenfadenopatili hastaya yaklaşım İ. BERBER 5 MBU VI Tam kan sayımı değerlendirme E. KAYA 5
 17. 17. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU II NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Amaç: Bu ders kurulunun sonunda öğrencilere; neoplazi ve hemapoetik sistemine ait hastalıkların oluşum mekanizmaları, hastalık nedenleri, hastalıkların klinik özellikleri, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ve tedavi yöntemleri ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır. Kan ve lenf hastalıklarının klinik belirtileri, tanıda kullanılan laboratuvar testleri, acilleri ve tedavilerini öğrenmeleri amaçlanmıştır. NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ Ölçme değerlendirme yöntemi Bilgi ÖH 1. Hematopoetik hücrelerin görevlerini açıklayabilmeli ÖH 2. Anemi oluş mekanizmalarını ve tedavileri açıklayabilmeli ÖH 3. Beyaz küre hastalıklarını ve tedavileri açıklayabilmeli ÖH 4. Trombosit hastalıklarını ve tedavileri açıklayabilmeli ÖH 5. Kanama kaskadı ve hastalıklarını açıklayabilmeli ÖH 6. Hematolojik maligniteler ve acilleri açıklayabilmeli Teorik Sınav Beceri ÖH 7. Erişkin ve çocuk hastalarda kan-lenfoid sistemlerine ait ayrıntılı anamnez alabilmeli ÖH 8. Kan ve lenfoid sistem ile ilgili tanı testlerini yorumlayabilmeli ÖH 9. Nazogastrik sonda takabilmeli ÖH 10. Klinik bilimlere giriş uygulama dersleri ile, teorik bilgilerini birleştirip, hasta muayene yöntemlerini uygulayabilmeli ÖH 11. İdrar mikroskopisi yapabilmeli ve hücreleri tanıyabilmeli Mesleki Beceri Uygulama Sınavı Tutum ÖH 12. Yaşamın tüm evrelerinde, sağlık sorunlarının farkında olacak, hekimlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları benimseyebilmeli ÖH 13. Tıp öğrencisine ve gelecekteki bir tıp doktoruna yakışan şekilde, hocalarına ve meslektaşlarına saygılı davranmalı ÖH 14. Tıpta güncel bilimsel bilginin önemini benimseyebilmeli ÖH 15. Sık görülen sağlık sorunlarından korunma yollarının farkında olabilmeli ÖH 16. Tanı ve tedavi araçlarının amaca uygun ve akılcı kullanımı konusunda farkındalığı olmalı ÖH 17. Tüm hekimlik uygulamalarının sistematik olarak yapılması konusunda duyarlı olacak. ÖH 18. Klinik yaklaşımda hastaların bireysel farklılıklarının dikkate alınması gerektiğinin farkında olacak. Mesleki Beceri Uygulama Sınavı
 18. 18. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ PY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ÖH1 X ÖH2 X ÖH3 X ÖH4 X ÖH5 X X ÖH6 X ÖH7 X ÖH8 X ÖH9 X ÖH10 X ÖH11 X X ÖH12 X X X ÖH13 X X ÖH14 X X ÖH15 X X ÖH16 X X ÖH17 X X ÖH18 X X X
 19. 19. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Öğrenme yöntemleri Öğrenme uygulamaları BİLGİYE YÖNELİK EĞİTİM -Sınıf dersi / Eğitici sunumu -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Küçük gruplarla yürütülen olguya dayalı etkileşimli öğrenme etkinlikleri ( interaktif oturumlar ) -Bağımsız öğrenme HEKİMLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİM -Öğrenci eğitim polikliniklerinde simüle hasta uygulamaları -Mesleki beceri uygulamaları -Bağımsız öğrenme uygulamaları PROFESYONELİĞE YÖNELİK EĞİTİM -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Mesleki beceri uygulamaları NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KURUL SONU YAZILI SINAV Toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 1. Düzey: Bilgiyi değerlendiren çoktan seçmeli sorular. 2. Düzey: Karar vermeyi değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorular YAZILI ARA SINAV Dört haftadan uzun kurullarda yapılır. Doğru-yanlış cevap şeklindeki sorulardan oluşur. PRATİK SINAV Hekimlik uygulamaları değerlendirilir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav şeklinde uygulanır. KURUL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI Ders kurulu sınav notu: Ders kurulunda ara sınav yapılmışsa; ders kurulu teorik sınav notunun %85’i ve ara sınav notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun sınav notu belirlenir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav notu: Ders kurulu sınav notuna etkisi İÜTF sınav yönergesine göre hesaplanır.
 20. 20. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DERSLERİN AĞIRLIKLARI DERS SAATİ YÜZDESİ (%) TEORİK DERS 81 49 PRATİK DERS 30 18 SEÇMELİ DERS 8 5 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 45 27
 21. 21. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Salı 19.10.2021 08.30-09.10 ÇSH302 Ders kurulu tanıtımı ve terminolojisi C. YAKINCI 19.10.2021 09.20-10.00 TP302 Kanserin moleküler temeli ve karsinogenez A. AKATLI 19.10.2021 10.10-10.50 TP302 Kanserin moleküler temeli ve karsinogenez A. AKATLI 19.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 19.10.2021 13.10-13.50 TB302 Demir metabolizması Ç. TAŞKAPAN 19.10.2021 14.00-14.40 TB302 Demir metabolizması Ç. TAŞKAPAN 19.10.2021 14.50-16.20 MBU302 IV enjeksiyon yapabilme Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU A 19.10.2021 14.50-16.20 MBU302 Reçete yazma C. YAKINCI A Çarşamba 20.10.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 20.10.2021 09.20-10.00 TBG302 Kalıtsal kanserler İ. TEKEDERELİ 20.10.2021 10.10-10.50 TP302 Tümörlere konak cevabı ve tümörün klinik yansımaları A. AKATLI 20.10.2021 11.00-11.40 TP302 Neoplazi: Adlandırma, biyolojik davranış A. AKATLI 20.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 20.10.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 20.10.2021 14.50-15.30 SEÇ302 Seçmeli Ders 20.10.2021 15.40-16.20 SEÇ302 Seçmeli Ders Perşembe 21.10.2021 08.30-09.10 İH302 Anemili hastaya yaklaşım, erişkin İ. KUKU 21.10.2021 09.20-10.00 TBG302 Kanser genetiği İ. TEKEDERELİ 21.10.2021 10.10-10.50 TBG302 Kanser genetiği İ. TEKEDERELİ 21.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 21.10.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 21.10.2021 14.00-15.30 MBU302 IV enjeksiyon yapabilme Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU B 21.10.2021 14.00-15.30 MBU302 Reçete yazma C. YAKINCI B 21.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Cuma 22.10.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 22.10.2021 09.20-10.00 ÇSH302 Hemoglobinopatiler A. AKYAY 22.10.2021 10.10-10.50 İH302 Megaloblastik anemi E. KAYA 22.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 22.10.2021 13.10-13.50 İH302 Kan ve kan ürünleri, tranfüzyon İ. BERBER 22.10.2021 14.00-15.30 MBU302 IV enjeksiyon yapabilme Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU C 22.10.2021 14.00-15.30 MBU302 Reçete yazma C. YAKINCI C 22.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma
 22. 22. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 25.10.2021 08.30-09.10 TP302 Hipersensitivite reaksiyonları A. AKATLI 25.10.2021 09.20-10.00 TP302 Hipersensitivite reaksiyonları A. AKATLI 25.10.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 25.10.2021 11.00-11.40 İH302 İnteraktif oturum 1 (Pansitopenili hastaya yaklaşım) İ. BERBER 25.10.2021 13.10-13.50 İH302 Kanama diyatezi ve fizyopatolojisi, erişkin MA. ERKURT 25.10.2021 14.00-14.40 İH302 Kanama diyatezi ve fizyopatolojisi, erişkin MA. ERKURT 25.10.2021 14.50-16.20 MBU302 IV enjeksiyon yapabilme Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU D 25.10.2021 14.50-16.20 MBU302 Reçete yazma C. YAKINCI D Salı 26.10.2021 08.30-09.10 ÇSH302 Kanama bozuklukları, K vitamini yetersizliği ve yenidoğanın hemorajik hastalıkları A. AKYAY 26.10.2021 09.20-10.00 ÇSH302 Kanama bozuklukları, K vitamini yetersizliği ve yenidoğanın hemorajik hastalıkları A. AKYAY 26.10.2021 10.10-10.50 İH302 Kanama diyatezi, Kalıtsal faktör eksiklikleri MA. ERKURT 26.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 26.10.2021 13.10-13.50 ÇSH302 Hemolitik Üremik Sendrom AT. ELMAS 26.10.2021 14.00-15.30 MBU302 IV enjeksiyon yapabilme Z. GÜRDAP – H. OLTULUOĞLU E 26.10.2021 14.00-15.30 MBU302 Reçete yazma C. YAKINCI E 26.10.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Çarşamba 27.10.2021 08.30-09.10 TB302 Porfiriyalar Ç. TAŞKAPAN 27.10.2021 09.20-10.00 TM302 Tümör immünolojisi Y. YAKUPOĞULLARI 27.10.2021 10.10-10.50 TM302 Transplantasyon immünolojisi Y. YAKUPOĞULLARI 27.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 27.10.2021 13.10-13.50 TF302 Alkilleyiciler, platinium ve antimetabolitler H. PARLAKPINAR 27.10.2021 14.00-14.40 TF302 Alkilleyiciler, platinium ve antimetabolitler H. PARLAKPINAR 27.10.2021 14.50-15.30 SEÇ302 Seçmeli Ders 27.10.2021 15.40-16.20 SEÇ302 Seçmeli Ders Perşembe 28.10.2021 08.30-09.10 İH302 Trombositoz İ. KUKU 28.10.2021 09.20-10.00 İH302 Trombositopeni İ. KUKU 28.10.2021 10.10-10.50 TF302 Antineoplastik ilaçlara giriş S. TAŞDEMİR 28.10.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 28.10.2021 13.10-13.50 28.10.2021 14.00-14.40 CUMHURİYET BAYRAMI 28.10.2021 14.50-15.30 28.10.2021 15.40-16.20 Cuma 29.10.2021 08.30-09.10 29.10.2021 09.20-10.00 29.10.2021 10.10-10.50 29.10.2021 11.00-11.40 CUMHURİYET BAYRAMI 29.10.2021 13.10-13.50 29.10.2021 14.00-14.40 29.10.2021 14.50-15.30 29.10.2021 15.40-16.20
 23. 23. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 1.11.2021 08.30-09.10 TF302 Antianemik İlaçlar O. ÖZHAN 1.11.2021 09.20-10.00 TF302 Antianemik İlaçlar O. ÖZHAN 1.11.2021 10.10-10.50 İH302 Polisitemi İ. KUKU 1.11.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 1.11.2021 13.10-13.50 TP302 İmmün yetmezlikler A. AKATLI 1.11.2021 14.00-14.40 TP302 İmmün yetmezlikler A. AKATLI 1.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Nazogastrik sonda takabilme Ş. GÜRBÜZ A 1.11.2021 14.50-16.20 MBU302 İdrar mikroskobisi AT. ELMAS A Salı 2.11.2021 08.30-09.10 TP302 Lenf nodu patolojisi Z. BOZDAĞ 2.11.2021 09.20-10.00 TP302 Lenf nodu patolojisi Z. BOZDAĞ 2.11.2021 10.10-10.50 İH302 Lökositoz ve fizyopatolojisi MA. ERKURT 2.11.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 2.11.2021 13.10-13.50 TF302 Anti-Kanser İlaçlarının Klinik Farmakolojisi A. ACET 2.11.2021 14.00-14.40 TF302 Anti-Kanser İlaçlarının Klinik Farmakolojisi A. ACET 2.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Nazogastrik sonda takabilme Ş. GÜRBÜZ B 2.11.2021 14.50-16.20 MBU302 İdrar mikroskobisi AT. ELMAS B Çarşamba 3.11.2021 08.30-09.10 TM302 İmmün yetmezlik hastalıkları Y. YAKUPOĞULLARI 3.11.2021 09.20-10.00 TM302 Otoimmünite Y. YAKUPOĞULLARI 3.11.2021 10.10-10.50 İH302 Lökopeni ve fizyopatolojisi E. KAYA 3.11.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 3.11.2021 13.10-14.40 MBU302 Nazogastrik sonda takabilme Ş. GÜRBÜZ C 3.11.2021 13.10-14.40 MBU302 İdrar mikroskobisi AT. ELMAS C 3.11.2021 14.50-15.30 SEÇ302 Seçmeli Ders 3.11.2021 15.40-16.20 SEÇ302 Seçmeli Ders Perşembe 4.11.2021 08.30-09.10 ENF302 Ateş, hipotermi/hipertermi, erişkin (Olgu çözümlemeli) S. TOPLU 4.11.2021 09.20-10.00 RAD302 İyonlaştırıcı olan ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyona maruziyet V. BURULDAY 4.11.2021 10.10-10.50 İH302 Periferik yayma değerlendirmesi E. KAYA 4.11.2021 11.00-11.40 ÇSH302 Hemofililer ve vW Hastalığı A. AKYAY 4.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 4.11.2021 14.00-15.30 MBU302 Nazogastrik sonda takabilme Ş. GÜRBÜZ D 4.11.2021 14.00-15.30 MBU302 İdrar mikroskobisi AT. ELMAS D 4.11.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Cuma 5.11.2021 08.30-09.10 İH302 Tam kan sayımı değerlendirme E. KAYA 5.11.2021 09.20-10.00 ENF302 Bruselloz Y. BAYINDIR 5.11.2021 10.10-10.50 TP302 Kemik iliği patolojisi Z. BOZDAĞ 5.11.2021 11.00-11.40 TP302 Kemik iliği patolojisi Z. BOZDAĞ 5.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 5.11.2021 14.00-15.30 MBU302 Nazogastrik sonda takabilme Ş. GÜRBÜZ E 5.11.2021 14.00-15.30 MBU302 İdrar mikroskobisi AT. ELMAS E 5.11.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma
 24. 24. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 8.11.2021 08.30-09.10 PRZ302 Sıtma M. ATAMBAY 8.11.2021 09.20-10.00 PRZ302 Sıtma M. ATAMBAY 8.11.2021 10.10-10.50 TP302 Dalak ve timus hastalıkları Z. BOZDAĞ 8.11.2021 11.00-11.40 İH302 Splenomegali (Olgu çözümlemeli) E. KAYA 8.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 8.11.2021 14.00-14.40 TF302 Kanser tedavisinde doğal kaynaklı ilaçlar A. ACET 8.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Lenfadenopatili hastaya yaklaşım İ. BERBER A 8.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Tam kan sayımı değerlendirme E. KAYA A Salı 9.11.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 9.11.2021 09.20-10.00 TB302 Tümör biyokimyası Ç. TAŞKAPAN 9.11.2021 10.10-10.50 TF302 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları H. PARLAKPINAR 9.11.2021 11.00-11.40 TF302 Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları H. PARLAKPINAR 9.11.2021 13.10-13.50 İH302 İnteraktif oturum 2 (Pansitopenili hastaya yaklaşım) İ. BERBER 9.11.2021 14.00-14.40 İH302 İnteraktif oturum 2 (Pansitopenili hastaya yaklaşım) İ. BERBER 9.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Lenfadenopatili hastaya yaklaşım İ. BERBER B 9.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Tam kan sayımı değerlendirme E. KAYA B Çarşamba 10.11.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 10.11.2021 09.20-10.00 PRZ302 Leishmaniosis M. ATAMBAY 10.11.2021 10.10-10.50 PRZ302 Leishmaniosis M. ATAMBAY 10.11.2021 11.00-11.40 İH302 Tümör markırlarının onkoljideki yeri H. HARPUTLUOĞLU 10.11.2021 13.10-13.50 İH302 Onkolojik tarama ve erken evre H. HARPUTLUOĞLU 10.11.2021 14.00-14.40 İH302 Kilo kaybı ve fizyopatolojisi M. DİKİLİTAŞ 10.11.2021 14.50-15.30 SEÇ302 Seçmeli Ders 10.11.2021 15.40-16.20 SEÇ302 Seçmeli Ders Perşembe 11.11.2021 08.30-09.10 TF302 Kanser tedavisinde diğer ilaçlar (Monok. ant, horm. ve glk vb) A. ACET 11.11.2021 09.20-10.00 TF302 Kanser tedavisinde diğer ilaçlar (Monok. ant, horm. ve glk vb) A. ACET 11.11.2021 10.10-10.50 İH302 Paraneoplastik sendromlar ET. ELKIRAN 11.11.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 11.11.2021 13.10-13.50 ÇSH302 Çocukluk çağının solid tümörleri A. AKYAY 11.11.2021 14.00-14.40 ÇSH302 Hemolitik Anemiler A. AKYAY 11.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Lenfadenopatili hastaya yaklaşım İ. BERBER C 11.11.2021 14.50-16.20 MBU302 Tam kan sayımı değerlendirme E. KAYA C Cuma 12.11.2021 08.30-09.10 TF302 İmmünomodülatör İlaçlar O. ÖZHAN 12.11.2021 09.20-10.00 TF302 İmmünomodülatör İlaçlar O. ÖZHAN 12.11.2021 10.10-10.50 İH302 Demir eksikliği anemisi, erişkin İ. KUKU 12.11.2021 11.00-11.40 ÇSH302 Demir eksikliği anemisi, çocuk A. AKYAY 12.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 12.11.2021 14.00-15.30 MBU302 Lenfadenopatili hastaya yaklaşım İ. BERBER D 12.11.2021 14.00-15.30 MBU302 Tam kan sayımı değerlendirme E. KAYA D 12.11.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma
 25. 25. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 15.11.2021 08.30-09.10 TP302 Otoimmün hastalıklar A. AKATLI 15.11.2021 09.20-10.00 TP302 Otoimmün hastalıklar A. AKATLI 15.11.2021 10.10-10.50 ÇSH302 Çocukluk Çağı Lösemileri A. AKYAY 15.11.2021 11.00-11.40 PRZ302 Toxoplasmozis ve tanısı M. ATAMBAY 15.11.2021 13.10-13.50 PRZ302 Toxoplasmozis ve tanısı M. ATAMBAY 15.11.2021 14.00-15.30 MBU302 Lenfadenopatili hastaya yaklaşım İ. BERBER E 15.11.2021 14.00-15.30 MBU302 Tam kan sayımı değerlendirme E. KAYA E 15.11.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Salı 16.11.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 16.11.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 16.11.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 16.11.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 16.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 16.11.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 16.11.2021 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 16.11.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Çarşamba 17.11.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 17.11.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 17.11.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 17.11.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 17.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 17.11.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 17.11.2021 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 17.11.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Perşembe 18.11.2021 08.30-09.10 18.11.2021 09.20-10.00 TEORİK SINAV 18.11.2021 10.10-10.50 18.11.2021 11.00-11.40 18.11.2021 13.10-13.50 KURUL SONU DEĞERLENDİRİLMESİ 18.11.2021 14.00-14.40 18.11.2021 14.50-15.30 18.11.2021 15.40-16.20
 26. 26. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU II: NEOPLAZİ VE HEMAPOETİK SİSTEM HASTALIKLARI
 27. 27. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS III 19 Kasım 2021 22 Aralık 2021 4 Hafta + 4 gün 114 30 8 DERSLER DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 11 - ENFEKSİYON HASTALIKLARI 1 - İÇ HASTALIKLARI 1 - TIBBİ BİYOKİMYA 2 - KARDİYOLOJİ 18 - KALP DAMAR CERRAHİSİ 6 - TIBBİ FARMAKOLOJİ 31 - GÖĞÜS HASTALIKLARI 12 - TIBBİ PATOLOJİ 18 - GÖĞÜS CERRAHİSİ 3 - PARAZİTOLOJİ 2 - GENEL CERRAHİ 2 - ANESTEZİ VE REANİMASYON 2 - ACİL TIP 4 ADLİ TIP 1 - MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARI - 30 TOPLAM 114 30 SEÇMELİ DERS 8 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 32
 28. 28. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS III 19 Kasım 2021 22 Aralık 2021 4 Hafta + 4 gün 114 30 8 İNTERAKTİF OTURUM Öğretim Üyeleri İlgili Anabilim Dalları Ders Saati Göğüs ağrısı ile başvuran hastaya yaklaşım Ş. HIDAYET 2 Akut solunum yetmezliği olan hastaya yaklaşım M. YALÇINSOY 3 MESLEKİ BECERİ UGULAMALARI (MBU) Öğretim Üyesi Ders Saati MBU I Defibrilasyon uygulaması Y. ÇOLAK 5 MBU II LP yapabilme AS. ÖZKAN 5 MBU III Kardiyolojik muayene erişkin Z. ULUTAŞ 5 MBU IV Akciğer grafisi değerlendirme SS. HACIEVLİYAGİL 5 MBU V Solunum sistemi muayenesi T. KILIÇ 5 MBU VI Pnömotorakslı hastada acil ponksiyon yapabilme H. ULUTAŞ 5
 29. 29. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU III DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Amaç: Dolaşım ve Solunum Sistemleri ders kurulunun amacı erişkinlerde ve çocuklarda sık görülen dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının patolojisi, patofizyolojisi, klinik bulguları, temel tanı yöntemleri ve farmakolojik tedavileri ile ilgili bilgileri edindirmek ve klinik stajlar öncesi bu sistemlerin hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğretmektir. DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ Ölçme değerlendirme yöntemi Bilgi ÖH 1. Solunum sistemi anatomisi ve fizyolojisini bilmeli ÖH 2. Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarına ait yakınmalar ve fizik muayene bulgularını kavrayabilmeli ÖH 3. Erişkinlerde ve çocuklarda normal ve patolojik kalp seslerinin patofizyolojisini ve özelliklerini açıklayabilmeli ÖH 4. Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarının invazif ve noninvazif, radyolojik, nükleer tıp tanı yöntemlerini bilmeli ÖH 5. Üst ve alt solunum yollarının yangısal hastalıklarının patolojisi ve klinik bulgularını bilmeli ÖH 6. Solunum ve dolaşım sistemi hastalılarına yol açan temel risk faktörlerini ve tedavi yöntemlerini bilmeli ÖH 7. Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarında uygulanan ilaçların farmakolojisini ve temel cerrahi tedavilerini kavrayabilmeli ÖH 8. Trakeotominin nasıl yapıldığını tarif edebilmeli ÖH 9. Akut bronşit, pnömoni gibi alt solunum yolları enfeksiyonlarının fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini ve tedavisini anlatabilmeli ÖH 10. Pnömonilerin epidemiyolojisini, bulaşma yollarını, nedenlerini ve korunma yöntemlerini açıklayabilmeli ÖH 11. Tütün ürünlerinin zararlarını ve bu ürünlerin kullanımını bıraktırma yöntemlerini sayabilmeli ÖH 12. Çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarını sayabilecek, ÖH 13. İntertisyel akciğer hastalıklarının fizyopatolojisini ve tanının nasıl koyulduğunu açıklayabilmeli ÖH 14. Astım ve KOAH gibi hava yollarında daralma ile giden hastalıkların Teorik Sınav
 30. 30. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilmeli ÖH 15. Bronşektazi, immotil silia hastalıkları ve kistik fibrozisin fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini ve tedavisini açıklayabilmeli ÖH 16. Yükseklik ve dalma hastalıklarının fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilecek, Kalp yetmezliğinin fizyopatolojisini, tanısını, klinik seyrini açıklayabilmeli ve tedavi seçeneklerini sayabilmeli ÖH 17. Perikarditin patolojisi, tanı ve tedavisini anlatabilmeli ÖH 18. Elektrokardiyogram ve değerlendirmesi hakkında bilgiye sahip olmalı ÖH 19. Sık görülen aritmilerin temel prensiplerini açıklayabilmeli ÖH 20. Hipertansiyonun epidemiyolojisini, tanısını, komplikasyonlarını, tedavi seçeneklerini ve korunma yollarını sayabilmeli ÖH 21. İskemik kalp hastalıklarının tanısını, klinik seyrini, morfolojik özelliklerini, tedavisini, epidemiyolojik özelliklerini, risk faktörlerini ve korunma yollarını sayabilmeli ÖH 22. İnfektif endokarditin patolojisini, tanı, tedavi ve proflaksisinin nasıl yapıldığını tarif edebilmeli ÖH 23. Akut romatizmal ateşin patolojisi, tanı, tedavi ve proflaksisini açıklayabilmeli, Konjenital kalp hastalıklarını sayabilmeli ÖH 24. Plevral hastalıkların fizyopatolojisini açıklayabilmeli ÖH 25. Vasküler hastalıkların patolojisi, tanı ve tedavisini açıklayabilmeli ÖH 26. Kardiyopulmoner resusitasyon uygulamasının nasıl yapıldığını tarif edebilmeli ve maket üzerinde gösterebilmeli ÖH 27. Kalp sesleri için dinleme odaklarını sayabilecek, patolojik kalp seslerinin özelliklerini tarif edebilmeli ÖH 28. Otonom Sinir Sistemini etkileyen ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini açıklayabilmeli ve klinik kullanımını açıklayabilmeli ÖH 29. Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilmeli ÖH 30. Solunum sistemi hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilecek, otokoidleri ve otokoidlerin fizyolojisini etkileyerek etki oluşturan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve
 31. 31. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI klinik kullanımını açıklayabileceklerdir. Beceri ÖH 31. Erişkin ve çocuk hastalarda dolaşım, solunum sistemlerine ait ayrıntılı anamnez alabilmeli ÖH 32. Erişkin ve çocuklarda solunum sistemi muayenesi yapabilmeli ÖH 33. Erişkin ve çocuklarda dolaşım sistemi muayenesi yapabilmeli ÖH 34. Normal ve patolojik EKG’yi tanımlayıp yorumlayabilmeli ÖH 35. Anamnez ve fizik muayene bulgularını teorik bilgiler ile birleştirip, ön tanı listesi oluşturabilmeli ÖH 36. IM enjeksiyon yapabilmeli ÖH 37. Erişkin ve çocuk kardiyolojik muayenesi yapabilmeli ÖH 38. IV enjeksiyon yapabilmeli ÖH 39. Pnomotorakslı hastaya acil ponksiyon yapabilmeli ÖH 40. Lomber ponksiyon yapabilmeli Mesleki Beceri Uygulama Sınavı Tutum ÖH 41. Yaşamın tüm evrelerinde, sağlık sorunlarının farkında olacak, hekimlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları benimseyebilmeli ÖH 42. Tıp öğrencisine ve gelecekteki bir tıp doktoruna yakışan şekilde, hocalarına ve meslektaşlarına saygılı davranmalı ÖH 43. Tıpta güncel bilimsel bilginin önemini benimseyebilmeli ÖH 44. Sık görülen sağlık sorunlarından korunma yollarının farkında olabilmeli ÖH 45. Tanı ve tedavi araçlarının amaca uygun ve akılcı kullanımı konusunda farkındalığı olmalı ÖH 46. Tüm hekimlik uygulamalarının sistematik olarak yapılması konusunda duyarlı olacak. Mesleki Beceri Uygulama Sınavı
 32. 32. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ İLE PROGRAM YETERLİLİKERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ PY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ÖH1 X ÖH2 X X ÖH3 X ÖH4 X ÖH5 X ÖH6 X X ÖH7 X ÖH8 X ÖH9 X X ÖH10 X ÖH11 X ÖH12 X ÖH13 X ÖH14 X ÖH15 X X ÖH16 X ÖH17 X X ÖH18 X ÖH19 X ÖH20 X ÖH21 X ÖH22 X X ÖH23 X ÖH24 X ÖH25 X ÖH26 X ÖH27 X ÖH28 X ÖH29 X ÖH30 X ÖH31 X X ÖH32 X ÖH33 X ÖH34 X ÖH35 X X ÖH36 X X ÖH37 X ÖH38 X ÖH39 X ÖH40 X ÖH41 X X X X X X ÖH42 X X X ÖH43 X X ÖH44 X X ÖH45 X X X ÖH46 X X
 33. 33. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Öğrenme yöntemleri Öğrenme uygulamaları BİLGİYE YÖNELİK EĞİTİM -Sınıf dersi / Eğitici sunumu -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Küçük gruplarla yürütülen olguya dayalı etkileşimli öğrenme etkinlikleri ( interaktif oturumlar ) -Bağımsız öğrenme HEKİMLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİM -Öğrenci eğitim polikliniklerinde simüle hasta uygulamaları -Mesleki beceri uygulamaları -Bağımsız öğrenme uygulamaları PROFESYONELİĞE YÖNELİK EĞİTİM -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Mesleki beceri uygulamaları DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KURUL SONU YAZILI SINAV Toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 1. Düzey: Bilgiyi değerlendiren çoktan seçmeli sorular. 2. Düzey: Karar vermeyi değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorular YAZILI ARA SINAV Dört haftadan uzun kurullarda yapılır. Doğru-yanlış cevap şeklindeki sorulardan oluşur. PRATİK SINAV Hekimlik uygulamaları değerlendirilir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav şeklinde uygulanır. KURUL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI Ders kurulu sınav notu: Ders kurulunda ara sınav yapılmışsa; ders kurulu teorik sınav notunun %85’i ve ara sınav notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun sınav notu belirlenir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav notu: Ders kurulu sınav notuna etkisi İÜTF sınav yönergesine göre hesaplanır.
 34. 34. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU DERSLERİN AĞIRLIKLARI DERS SAATİ YÜZDESİ (%) TEORİK DERS 114 62 PRATİK DERS 30 16 SEÇMELİ DERS 8 4 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 32 17
 35. 35. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Cuma 19.11.2021 08.30-09.10 ÇSH303 Ders kurulu tanıtımı ve terminolojisi C. YAKINCI 19.11.2021 09.20-10.00 TP303 Aterosklerotik damar hastalıkları ve fizyopatolojisi S. ALAN 19.11.2021 10.10-10.50 KARD303 Koroner arter hastalığı H. TAŞOLAR 19.11.2021 11.00-11.40 KARD303 Akut koroner sendrom H. TAŞOLAR 19.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 19.11.2021 14.00-14.40 ANS303 Defibrilasyon uygulaması Y. ÇOLAK 19.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Defibrilasyon uygulaması Y. ÇOLAK A 19.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Lomber ponksiyon yapabilme AS. ÖZKAN A
 36. 36. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 22.11.2021 08.30-09.10 ÇSH303 Kalp yetersizliği, çocuk Ö. ELKIRAN 22.11.2021 09.20-10.00 GÖĞC303 Toraks travmaları (travmatik intratorasik) H. ULUTAŞ 22.11.2021 10.10-10.50 GÖĞC303 Toraks travmaları (travmatik intratorasik) H. ULUTAŞ 22.11.2021 11.00-11.40 KARD303 Perikardiyal efüzyon / tamponad Z. ULUTAŞ 22.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 22.11.2021 14.00-14.40 KARD303 İnfektif endokardit J. YAĞMUR 22.11.2021 14.50-15.30 TP303 Ateroskleroz dışı damar hastalıkları ve vaskülitler S. ALAN 22.11.2021 15.40-16.20 TP303 Ateroskleroz dışı damar hastalıkları ve vaskülitler S. ALAN Salı 23.11.2021 08.30-09.10 KARD303 Akut kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok H. PEKDEMİR 23.11.2021 09.20-10.00 KARD303 Akut kalp yetersizliği ve kardiyojenik şok H. PEKDEMİR 23.11.2021 10.10-10.50 KARD303 Angina pektoris / Gögüs ağrısına yaklaşım J. YAĞMUR 23.11.2021 11.00-11.40 KARD303 Angina pektoris / Gögüs ağrısına yaklaşım J. YAĞMUR 23.11.2021 13.10-13.50 TF303 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi O. ÖZHAN 23.11.2021 14.00-14.40 TF303 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi O. ÖZHAN 23.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Defibrilasyon uygulaması Y. ÇOLAK B 23.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Lomber ponksiyon yapabilme AS. ÖZKAN B Çarşamba 24.11.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 24.11.2021 09.20-10.00 TP303 Myokard ve Perikard Hastalıkları Patolojisi S. ALAN 24.11.2021 10.10-10.50 TF303 Renin Anjiyotensin Sistemi Farmakolojisi O. ÖZHAN 24.11.2021 11.00-11.40 TF303 Renin Anjiyotensin Sistemi Farmakolojisi O. ÖZHAN 24.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 24.11.2021 14.00-14.40 KARD303 Perikardit Z. ULUTAŞ 24.11.2021 14.50-15.30 SEÇ303 Seçmeli Ders 24.11.2021 15.40-16.20 SEÇ303 Seçmeli Ders Perşembe 25.11.2021 08.30-09.10 TF303 Sempatomimetik ve Sempatolitik İlaçlar S. TAŞDEMİR 25.11.2021 09.20-10.00 TF303 Sempatomimetik ve Sempatolitik İlaçlar S. TAŞDEMİR 25.11.2021 10.10-10.50 TP303 Endokard ve kalp kapak hastalıkları patolojisi S. ALAN 25.11.2021 11.00-11.40 TP303 Endokard ve kalp kapak hastalıkları patolojisi S. ALAN 25.11.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 25.11.2021 14.00-14.40 KARD303 Hipertansiyon, erişkin N. ERMİŞ 25.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Defibrilasyon uygulaması Y. ÇOLAK C 25.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Lomber ponksiyon yapabilme AS. ÖZKAN C Cuma 26.11.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 26.11.2021 09.20-10.00 KARD303 Elektrokardiyografi Ş. HİDAYET 26.11.2021 10.10-10.50 KARD303 Elektrokardiyografi Ş. HİDAYET 26.11.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 26.11.2021 13.10-13.50 TF303 Parasempatomimetik ve Parasempatolitik ilaçlar S. TAŞDEMİR 26.11.2021 14.00-14.40 TF303 Parasempatomimetik ve Parasempatolitik ilaçlar S. TAŞDEMİR 26.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Defibrilasyon uygulaması Y. ÇOLAK D 26.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Lomber ponksiyon yapabilme AS. ÖZKAN D
 37. 37. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 29.11.2021 08.30-09.10 KARD303 Kalp kapak hastalıkları A. BAYRAMOĞLU 29.11.2021 09.20-10.00 KARD303 Kalp kapak hastalıkları A. BAYRAMOĞLU 29.11.2021 10.10-10.50 TF303 Diüretikler S. TAŞDEMİR 29.11.2021 11.00-11.40 TF303 Diüretikler S. TAŞDEMİR 29.11.2021 13.10-13.50 TP303 Hipertansif ve İskemik Kalp Hastalıkları S. ALAN 29.11.2021 14.00-14.40 TP303 Hipertansif ve İskemik Kalp Hastalıkları S. ALAN 29.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Defibrilasyon uygulaması Y. ÇOLAK E 29.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Lomber ponksiyon yapabilme AS. ÖZKAN E Salı 30.11.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 30.11.2021 09.20-10.00 KDC303 Periferik arter hastalığı OM. DİŞLİ 30.11.2021 10.10-10.50 KDC303 Akut arter tıkanıklığı OM. DİŞLİ 30.11.2021 11.00-11.40 TF303 Kalsiyum kanal blokerleri S. TAŞDEMİR 30.11.2021 13.10-13.50 TF303 Antihipertansif ilaçlar H. PARLAKPINAR 30.11.2021 14.00-14.40 TF303 Antihipertansif ilaçlar H. PARLAKPINAR 30.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Kardiyolojik muayene erişkin Z. ULUTAŞ A 30.11.2021 14.50-16.20 MBU303 Akciğer grafisi değerlendirme SS. HACIEVLİYAGİL A Çarşamba 1.12.2021 08.30-09.10 İH303 Hipotansiyon (Olgu çözümlemeli) İ. ŞAHİN 1.12.2021 09.20-10.00 TF303 Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar H. PARLAKPINAR 1.12.2021 10.10-10.50 TF303 Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar H. PARLAKPINAR 1.12.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 1.12.2021 13.10-13.50 TF303 Antianjinal İlaçlar ve Diğer Koroner Vazodilatörler S. TAŞDEMİR 1.12.2021 14.00-14.40 TF303 Antianjinal İlaçlar ve Diğer Koroner Vazodilatörler S. TAŞDEMİR 1.12.2021 14.50-15.30 SEÇ303 Seçmeli Ders 1.12.2021 15.40-16.20 SEÇ303 Seçmeli Ders Perşembe 2.12.2021 08.30-09.10 GÖĞH303 Akciğer grafisi değerlendirme SS. HACIEVLİYAGİL 2.12.2021 09.20-10.00 TP303 Kalp ve damar tümörleri patolojisi S. ALAN 2.12.2021 10.10-10.50 KDC303 Aort disseksiyonu / Aort anevrizması / Aort rüptürü N. ERDİL 2.12.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 2.12.2021 13.10-13.50 TF303 Antiaritmik ilaçlar H. PARLAKPINAR 2.12.2021 14.00-14.40 TF303 Antiaritmik ilaçlar H. PARLAKPINAR 2.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Kardiyolojik muayene erişkin Z. ULUTAŞ B 2.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Akciğer grafisi değerlendirme SS. HACIEVLİYAGİL B Cuma 3.12.2021 08.30-09.10 KDC303 Ekstremitede varis/Derin ven trombozu/Kronik venöz yetmezlik B. AKÇA 3.12.2021 09.20-10.00 TB303 Dislipoproteinemiler T. GÜLDÜR 3.12.2021 10.10-10.50 TF303 Antikoagulan, antitrombositik ve trombolitikler O. ÖZHAN 3.12.2021 11.00-11.40 TF303 Antikoagulan, antitrombositik ve trombolitikler O. ÖZHAN 3.12.2021 13.10-13.50 KARD303 Dislipidemi A. BAYRAMOĞLU 3.12.2021 14.00-14.40 KDC303 Arter ve ven yaralanmaları MC. ÇOLAK 3.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Kardiyolojik muayene erişkin Z. ULUTAŞ C 3.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Akciğer grafisi değerlendirme SS. HACIEVLİYAGİL C
 38. 38. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 6.12.2021 08.30-09.10 ÇSH303 Konjenital kapak hastalıkları ve hemodinamik değişikliklerin fizyopatolojisi C. KARAKURT 6.12.2021 09.20-10.00 TF303 Hipolipidemik ilaçlar S. TAŞDEMİR 6.12.2021 10.10-10.50 TF303 Hipolipidemik ilaçlar S. TAŞDEMİR 6.12.2021 11.00-11.40 KDC303 Lenfödem OM. DİŞLİ 6.12.2021 13.10-13.50 TB303 Kardiyovasküler hastalıklarda biyokimyasal tanı /Kardiyak belirteçler Ç. TAŞKAPAN 6.12.2021 14.00-14.40 TP303 Üst solunum yolu hastalıkları patolojisi A. AKATLI 6.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Kardiyolojik muayene erişkin Z. ULUTAŞ D 6.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Akciğer grafisi değerlendirme SS. HACIEVLİYAGİL D Salı 7.12.2021 08.30-09.10 ACİL303 İleri kardiyak yaşam desteği N. YÜCEL 7.12.2021 09.20-10.00 KARD303 Pulmoner hipertansiyon ve fizyopatolojisi N. ERMİŞ 7.12.2021 10.10-10.50 TF303 Pulmoner Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar A. ACET 7.12.2021 11.00-11.40 TF303 Pulmoner Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar A. ACET 7.12.2021 13.10-13.50 GCER303 Şok ve fizyopatolojisi E. OTAN 7.12.2021 14.00-14.40 GCER303 Şok ve fizyopatolojisi E. OTAN 7.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Kardiyolojik muayene erişkin Z. ULUTAŞ E 7.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Akciğer grafisi değerlendirme SS. HACIEVLİYAGİL E Çarşamba 8.12.2021 08.30-09.10 ACİL303 Elektrik ve yıldırım çarpmaları N. YÜCEL 8.12.2021 09.20-10.00 ACİL303 Elektrik ve yıldırım çarpmaları N. YÜCEL 8.12.2021 10.10-10.50 ÇSH303 Akut bronşiyolit E. TOPAL 8.12.2021 11.00-11.40 TF303 Tüberküloz ve Lepra tedavisinde kullanılan ilaçlar H. PARLAKPINAR 8.12.2021 13.10-13.50 GÖĞH303 İnteraktif 1. oturum (Akut solunum yetmezliği olan hastaya yaklaşım) M. YALÇINSOY 8.12.2021 14.00-14.40 SEÇ303 Seçmeli Ders 8.12.2021 14.50-15.30 SEÇ303 Seçmeli Ders 8.12.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Perşembe 9.12.2021 08.30-09.10 TP303 AC enfeksiyonları ve solunum sıkıntısı sendromları A. AKATLI 9.12.2021 09.20-10.00 TP303 AC enfeksiyonları ve solunum sıkıntısı sendromları A. AKATLI 9.12.2021 10.10-10.50 TF303 Bronkodilatör ve diğer antiastmatik ilaçlar H. PARLAKPINAR 9.12.2021 11.00-11.40 TF303 Bronkodilatör ve diğer antiastmatik ilaçlar H. PARLAKPINAR 9.12.2021 13.10-13.50 GÖĞH303 Tütün kullanımı ile ilgili sorunlar ZA. AYTEMUR 9.12.2021 14.00-14.40 GÖĞH303 Tütün kullanımı ile ilgili sorunlar ZA. AYTEMUR 9.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Solunum sistemi muayenesi T. KILIÇ A 9.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Pnömotorakslı hastada acil ponksiyon yapabilme H. ULUTAŞ A Cuma 10.12.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 10.12.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 10.12.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 10.12.2021 11.00-11.40 ÇSH303 Konjenital Kalp Hastalıkları C. KARAKURT 10.12.2021 13.10-13.50 ENF303 İnfluenza Y. BAYINDIR 10.12.2021 14.00-14.40 GÖĞH303 Solunum yetersizliği ve ARDS M. YALÇINSOY 10.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Solunum sistemi muayenesi T. KILIÇ B 10.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Pnömotorakslı hastada acil ponksiyon yapabilme H. ULUTAS B
 39. 39. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 13.12.2021 08.30-09.10 TP303 Akciğer tüberkülozu A. AKATLI 13.12.2021 09.20-10.00 TP303 Obstrüktif Akciğer hastalıkları A. AKATLI 13.12.2021 10.10-10.50 TF303 Oksijen ve diğer tedavi gazları S. TAŞDEMİR 13.12.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 13.12.2021 13.10-13.50 TF303 Akut ilaç zehirlenmesinde genel ilkeler O. ÖZHAN 13.12.2021 14.00-14.40 GÖĞH303 Akciğer tüberkülozun patofizyolojisi H. ERMİŞ 13.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Solunum sistemi muayenesi T. KILIÇ C 13.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Pnömotorakslı hastada acil ponksiyon yapabilme H. ULUTAS C Salı 14.12.2021 08.30-09.10 ÇSH303 Akut romatizmal ateş C. KARAKURT 14.12.2021 09.20-10.00 TP303 Diffüz interstisyel Akciğer hastalıkları A. AKATLI 14.12.2021 10.10-10.50 TP303 Akciğer tümörleri A. AKATLI 14.12.2021 11.00-11.40 KARD303 İnteraktif 1. Oturum (Göğüs ağrısı ile başvuran hastaya yaklaşım) Ş. HİDAYET 14.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 14.12.2021 14.00-14.40 ADLİT303 Asfiksi O. CELBİŞ 14.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Solunum sistemi muayenesi T. KILIÇ D 14.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Pnömotorakslı hastada acil ponksiyon yapabilme H. ULUTAS D Çarşamba 15.12.2021 08.30-09.10 PRZ303 Filaryozis M. ATAMBAY 15.12.2021 09.20-10.00 PRZ303 Schistosomiazis M. ATAMBAY 15.12.2021 10.10-10.50 TP303 Plevra ve Mediasten hastalıkları A. AKATLI 15.12.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 15.12.2021 13.10-13.50 GÖĞH303 Direkt radyografileri okuma ve değerlendirebilme, toraks, patolojik olmayan SS. HACIEVLİYAGİL 15.12.2021 14.00-14.40 GÖĞH303 Direkt radyografileri okuma ve değerlendirebilme, toraks, patolojik olmayan SS. HACIEVLİYAGİL 15.12.2021 14.50-15.30 SEÇ303 Seçmeli Ders 15.12.2021 15.40-16.20 SEÇ303 Seçmeli Ders Perşembe 16.12.2021 08.30-09.10 ÇSH303 Hipoksi, siyanoz ve fizyopatolojisi C. KARAKURT 16.12.2021 09.20-10.00 GÖĞH303 Hemoptizi M. YALÇINSOY 16.12.2021 10.10-10.50 TF303 Antitusif, Ekspektoran ve mukolitik ilaçlar O. ÖZHAN 16.12.2021 11.00-11.40 ACİL303 Yabancı cisim aspirasyonu ME. SARIHAN 16.12.2021 13.10-13.50 GÖĞC303 Plevranın cerrahi hastalıkları (Ampiyem, Pnömotoraks) H. ULUTAŞ 16.12.2021 14.00-14.40 KARD303 İnteraktif 2. Oturum (Göğüs ağrısı ile başvuran hastaya yaklaşım) Ş. HİDAYET 16.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Solunum sistemi muayenesi T. KILIÇ E 16.12.2021 14.50-16.20 MBU303 Pnömotorakslı hastada acil ponksiyon yapabilme H. ULUTAS E Cuma 17.12.2021 08.30-09.10 ÇSH303 İntrauterin Gelişme Geriliği İK. GÖKÇE 17.12.2021 09.20-10.00 GÖĞH303 Solunum sıkıntılı erişkin (Dispne) (Olgu çözümlemeli) G. GÜLBAŞ 17.12.2021 10.10-10.50 ÇSH303 Şok Çeşitleri ve Tedavi Yaklaşımları M. ASLAN 17.12.2021 11.00-11.40 ÇSH303 Şok Çeşitleri ve Tedavi Yaklaşımları M. ASLAN 17.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 17.12.2021 14.00-14.40 ANS303 Kardiyo-pulmoner arrest Ü. ÖZGÜL 17.12.2021 14.50-15.30 GÖĞH303 İnteraktif 2. oturum (Akut solunum yetmezliği olan hastaya yaklaşım) M. YALÇINSOY 17.12.2021 15.40-16.20 GÖĞH303 İnteraktif 2. oturum (Akut solunum yetmezliği olan hastaya yaklaşım) M. YALÇINSOY
 40. 40. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU III: DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 20.12.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 20.12.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 20.12.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 20.12.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 20.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 20.12.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 20.12.2021 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 20.12.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Salı 21.12.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 21.12.2021 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 21.12.2021 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 21.12.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 21.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 21.12.2021 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 21.12.2021 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 21.12.2021 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Çarşamba 22.12.2021 08.30-09.10 22.12.2021 09.20-10.00 22.12.2021 10.10-10.50 TEORİK SINAV 22.12.2021 11.00-11.40 22.12.2021 13.10-13.50 Kurul Sonu Değerlendirme 22.12.2021 14.00-14.40 22.12.2021 14.50-15.30 22.12.2021 15.40-16.20
 41. 41. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU IV SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS IV 23 Aralık 2021 12 Ocak 2022 3 hafta 74 10 5 DERSLER DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 5 - TIBBİ PATOLOJİ 13 - İÇ HASTALIKLARI 19 - TIBBİ BİYOKİMYA 3 - TIBBİ FARMAKOLOJİ 8 - PARAZİTOLOJİ 14 - TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 8 - GENEL CERRAHİ 3 RADYOLOJİ 1 - MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARI - 10 TOPLAM 74 10 SEÇMELİ DERS 4 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 25
 42. 42. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU IV SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS IV 23 Aralık 2021 12 Ocak 2022 3 hafta 74 10 5 İNTERAKTİF OTURUM Öğretim Üyeleri İlgili Anabilim Dalları Ders Saati Akut karın ile gelen hastaya yaklaşım E. KARABULUT 2 MESLEKİ BECERİ UGULAMALARI (MBU) Öğretim Üyesi Ders Saati MBU I Karın muayenesi E. KARABULUT 5 MBU II Ayakta/Yatarak karın grafisinin değerlendirilmesi K. SAĞLAM 5
 43. 43. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU IV SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Amaç: Gastrointestinal sistem ders kurulunun amacı; gastrointestinal sistem (GIS) hastalıklarının klinik özelliklerini, ayırıcı tanıları ile teşhiste yararlanılacak laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile ilgili bilgi edinecek ve klinik desler öncesinde bu sistem hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir. Yine bu ders kurulunda endokrin, üreme ve kadın genital sisteme ait klinik fizyoloji ile bu sistemlere ait hastalıkların oluşum mekanizmaları, hastalık nedenleri, hastalıkların klinik özellikleri, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ve tedavi yöntemleri ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ Ölçme değerlendirme yöntemi Bilgi ÖH 1. Gastrointestinal sistem ve karaciğer hastalıklarının özelliklerini bilmeli ÖH 2. Sindirim sistemi muayenesinin nasıl olacağını bilmeli ÖH 3. Rektal muayenenin nasıl olacağını öğrenip önemini kavrayacak ve perianal bölge hastalıklarını açıklamalı ÖH 4. Akut karın yapan durumları tanımlayabilmeli ÖH 5. Karın fıtıkları hakkında genel ve anatomik bilgiye sahip olacak, ÖH 6. Sindirim sistemini değerlendirmek üzere kullanılacak radyolojik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacak, ÖH 7. GIS farmakolojisini kavramalı, ÖH 8. GIS tümörlerini kavramalı ÖH 9. GIS yerleşimi gösterebilecek mikrobiyal ajanları bilmeli ÖH 10. İshal gibi GIS bozukluklarında fizyopatolojiyi açıklayabilmeli ÖH 11. Pediatrik GIS hastalıklarını kavramalı ÖH 12. GIS ile ilgili reçete ve patoloji pratiklerine uygulayabilmeli ÖH 13. GIS fonksiyonlarını ölçen biyokimyasal testleri sayabilmeli ÖH 14. GIS hastalıklarında kullanılan ilaçların etki mekanizmasını, farmakokinetiğini, toksik etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve klinik kullanımını açıklayabilmeli ÖH 15. GIS hastalıklarında Nükleer Tıp uygulamaları hakkında bilgi sahibi olabilmeli Teorik Sınav
 44. 44. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Beceri ÖH 16. Erişkin ve çocuk hastalarda gastrointestinal sistemlerine ait ayrıntılı anamnez alabilmeli ÖH 17. Erişkin ve çocuklarda eksiksiz batın muayenesi yapabilmeli ÖH 18. Anamnez ve fizik muayene bulgularını teorik bilgileri ile birleştirip, objektif bulguları sıralayıp, ön tanı listesi oluşturabilmeli ÖH 19. Akut karın muayenesi yapabilmeli ÖH 20. Ayakta/yatarak karın grafisini değerlendirebilmeli Mesleki Beceri Uygulama Sınavı Tutum ÖH 21. Yaşamın tüm evrelerinde, sağlık sorunlarının farkında olacak, hekimlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları benimsebilmeli ÖH 22. Tıp öğrencisine ve gelecekteki bir tıp doktoruna yakışan şekilde, hocalarına ve meslektaşlarına saygılı davranmalı ÖH 23. Tıpta güncel bilimsel bilginin önemini benimseyebilmeli ÖH 24. Sık görülen sağlık sorunlarından korunma yollarının farkında olabilmeli ÖH 25. Tanı ve tedavi araçlarının amaca uygun ve akılcı kullanımı konusunda farkındalığı olmalı ÖH 26. Tüm hekimlik uygulamalarının sistematik olarak yapılması konusunda duyarlı olacak. Mesleki Beceri Uygulama Sınavı
 45. 45. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ İLE PROGRAM YETERLİLİKERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ PY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ÖH1 X ÖH2 X X ÖH3 X ÖH4 X ÖH5 X ÖH6 X X ÖH7 X ÖH8 X ÖH9 X X ÖH10 X ÖH11 X ÖH12 X ÖH13 X ÖH14 X ÖH15 X X ÖH16 X ÖH17 X X ÖH18 X ÖH19 X ÖH20 X ÖH21 X X X X X ÖH22 X X X ÖH23 X X ÖH24 X X ÖH25 X X X ÖH26 X X
 46. 46. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Öğrenme yöntemleri Öğrenme uygulamaları BİLGİYE YÖNELİK EĞİTİM -Sınıf dersi / Eğitici sunumu -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Küçük gruplarla yürütülen olguya dayalı etkileşimli öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Bağımsız öğrenme HEKİMLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİM -Öğrenci eğitim polikliniklerinde simüle hasta uygulamaları -Mesleki beceri uygulamaları -Bağımsız öğrenme uygulamaları PROFESYONELİĞE YÖNELİK EĞİTİM -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Mesleki beceri uygulamaları SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KURUL SONU YAZILI SINAV Toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 1. Düzey: Bilgiyi değerlendiren çoktan seçmeli sorular. 2. Düzey: Karar vermeyi değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorular YAZILI ARA SINAV Dört haftadan uzun kurullarda yapılır. Doğru-yanlış cevap şeklindeki sorulardan oluşur. PRATİK SINAV Hekimlik uygulamaları değerlendirilir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav şeklinde uygulanır. KURUL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI Ders kurulu sınav notu: Ders kurulunda ara sınav yapılmışsa; ders kurulu teorik sınav notunun %85’i ve ara sınav notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun sınav notu belirlenir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav notu: Ders kurulu sınav notuna etkisi İÜTF sınav yönergesine göre hesaplanır.
 47. 47. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI SİNDİRİM SİSTEMİ DERS KURULU DERSLERİN AĞIRLIKLARI DERS SAATİ YÜZDESİ (%) TEORİK DERS 74 66 PRATİK DERS 10 9 SEÇMELİ DERS 4 4 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 24 21
 48. 48. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Perşembe 23.12.2021 08.30-09.10 ÇSH304 Ders kurulu tanıtımı ve terminolojisi C. YAKINCI 23.12.2021 09.20-10.00 TP304 Ağız Boşluğu ve tükrük bezi Hastalıkları patolojisi H. GÖKÇE 23.12.2021 10.10-10.50 İH304 Disfaji ve fizyopatolojisi Y. BİLGİÇ 23.12.2021 11.00-11.40 TP304 Özofagus hastalıkları patolojisi H. GÖKÇE 23.12.2021 13.10-13.50 TF304 Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar O. ÖZHAN 23.12.2021 14.00-14.40 TF304 Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaçlar O. ÖZHAN 23.12.2021 14.50-15.30 PRZ304 Dışkı İnceleme yöntemleri M. ATAMBAY 23.12.2021 15.40-16.20 PRZ304 Giardiosis, Cryptosporidiosis M. ATAMBAY Cuma 24.12.2021 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 24.12.2021 09.20-10.00 TP304 Tümör dışı mide-duodenum hastalıkları H. GÖKÇE 24.12.2021 10.10-10.50 İH304 Bulantı-kusma ve fizyopatolojisi O. YILDIRIM 24.12.2021 11.00-11.40 İH304 Peptik hastalık (ülser) ve fizyopatolojisi Y. BİLGİÇ 24.12.2021 13.10-13.50 TB304 Karaciğer fonksiyon testleri Ç. TAŞKAPAN 24.12.2021 14.00-14.40 TB304 Karaciğer fonksiyon testleri Ç. TAŞKAPAN 24.12.2021 14.50-15.30 İH304 Dispepsi (Olgu çözümlemeli) MA. ERDOĞAN 24.12.2021 15.40-16.20 PRZ304 Amöbyazis M. ATAMBAY
 49. 49. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 27.12.2021 08.30-09.10 İH304 Gastro-özefageal reflü ve fizyopatolojisi MA. ERDOĞAN 27.12.2021 09.20-10.00 TF304 Emetik ve antiemetik/prokinetik ilaçlar S. TAŞDEMİR 27.12.2021 10.10-10.50 TF304 Emetik ve antiemetik/prokinetik ilaçlar S. TAŞDEMİR 27.12.2021 11.00-11.40 TP304 Mide neoplazileri H. GÖKÇE 27.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 27.12.2021 14.00-14.40 ÇSH304 İnfantil kolik (Olgu çözümlemeli) M. TEKİN 27.12.2021 14.50-15.30 ÇSH304 Karaciğer sirozu Fİ. VAROL 27.12.2021 15.40-16.20 ÇSH304 Karaciğer sirozu Fİ. VAROL Salı 28.12.2021 08.30-09.10 TM304 Besin zeh. etkeni bakteriler ve laboratuvar S. AY 28.12.2021 09.20-10.00 TM304 Besin zeh. etkeni bakteriler ve laboratuvar S. AY 28.12.2021 10.10-10.50 TP304 Enterokolitler ve malabsorbsiyon sendromları patolojisi Z. BOZDAĞ 28.12.2021 11.00-11.40 İH304 İshal (akut ve kronik ishal) ve fizyopatololjisi YF. ÇAĞIN 28.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 28.12.2021 14.00-14.40 TP304 İnflamatuar barsak hastalıkları patolojisi Z. BOZDAĞ 28.12.2021 14.50-15.30 İH304 Kabızlık ve fizyopatolojisi O. YILDIRIM 28.12.2021 15.40-16.20 PRZ304 Diğer amipler ve Özgür patojen amipler M. ATAMBAY Çarşamba 29.12.2021 08.30-09.10 TM304 Hepatit virüsleri S. AY 29.12.2021 09.20-10.00 TM304 Hepatit virüsleri S. AY 29.12.2021 10.10-10.50 TF304 Laksatif-purgatif ilaçlar ve antidiyareik ilaçlar S. TAŞDEMİR 29.12.2021 11.00-11.40 TF304 Laksatif-purgatif ilaçlar ve antidiyareik ilaçlar S. TAŞDEMİR 29.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 29.12.2021 14.00-14.40 İH304 Karaciğer sirozu ve fizyopatolojisi MA. ERDOĞAN 29.12.2021 14.50-15.30 SEÇ304 Seçmeli Ders 29.12.2021 15.40-16.20 SEÇ304 Seçmeli Ders Perşembe 30.12.2021 08.30-09.10 İH304 Hematemez,Melena,hematokezya M. HARPUTLUOĞLU 30.12.2021 09.20-10.00 PRZ304 Fascioliozis, Dicroceliazis M. ATAMBAY 30.12.2021 10.10-10.50 PRZ304 Taeniozis M. ATAMBAY 30.12.2021 11.00-11.40 İH304 Malnutrisyon, erişkin R. BENTLİ 30.12.2021 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 30.12.2021 14.00-14.40 GCER304 Akut karın, erişkin E. KARABULUT 30.12.2021 14.50-15.30 TP304 Karaciğer hasarı ve metabolik hastalıklar patolojisi N. KARADAĞ 30.12.2021 15.40-16.20 TP304 Hepatitler ve siroz N. KARADAĞ Cuma 31.12.2021 08.30-09.10 TF304 IBS ve Yangısal Barsak Hastalıklarının Farmakolojisi H. PARLAKPINAR 31.12.2021 09.20-10.00 TF304 IBS ve Yangısal Barsak Hastalıklarının Farmakolojisi H. PARLAKPINAR 31.12.2021 10.10-10.50 PRZ304 Ascariosis M. ATAMBAY 31.12.2021 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 31.12.2021 13.10-13.50 TP304 Barsağın vasküler hastalıklarının patolojisi Z. BOZDAĞ 31.12.2021 14.00-14.40 RAD304 Ayakta/Yatarak karın grafisinin değerlendirilmesi A. KAHRAMAN 31.12.2021 14.50-16.20 MBU304 Karın muayenesi E. KARABULUT A 31.12.2021 14.50-16.20 MBU304 Ayakta/Yatarak karın grafisinin değerlendirilmesi K. SAĞLAM A
 50. 50. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 3.01.2022 08.30-09.10 PRZ304 Strongyloidiozis M. ATAMBAY 3.01.2022 09.20-10.00 PRZ304 Diphylobotriazis, Hymenolepiazis M. ATAMBAY 3.01.2022 10.10-10.50 İH304 Hepatomegali (Olgu çözümlemeli) G. CAN 3.01.2022 11.00-11.40 İH304 Karın ağrısı, erişkin (Olgu çözümlemeli) Y. BİLGİÇ 3.01.2022 13.10-13.50 İH304 Karında şişlik / Karında kitle, erşikin (Olgu çözümlemeli) MA. ERDOĞAN 3.01.2022 14.00-14.40 GCER304 İnteaktif oturum-1 (Akut karın ile gelen hastaya yaklaşım) E. KARABULUT 3.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Karın muayenesi E. KARABULUT B 3.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Ayakta/Yatarak karın grafisinin değerlendirilmesi K. SAĞLAM B Salı 4.01.2022 08.30-09.10 TM304 Enteropatojen E.coli'ler Y. YAKUPOĞULLARI 4.01.2022 09.20-10.00 TM304 Viral gastroenterit etkenleri Y. YAKUPOĞULLARI 4.01.2022 10.10-10.50 TP304 İnce ve kalın barsak neoplazileri H. GÖKÇE 4.01.2022 11.00-11.40 TP304 Ekzokrin pankreas patolojisi N. KARADAĞ 4.01.2022 13.10-13.50 PRZ304 Kancalı kurt enfeksiyonları M. ATAMBAY 4.01.2022 14.00-14.40 PRZ304 Enterobiozis, Trichiuriozis M. ATAMBAY 4.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Karın muayenesi E. KARABULUT C 4.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Ayakta/Yatarak karın grafisinin değerlendirilmesi K. SAĞLAM C Çarşamba 5.01.2022 08.30-09.10 PRZ304 Ekinokokkosis M. ATAMBAY 5.01.2022 09.20-10.00 PRZ304 Ekinokokkosis M. ATAMBAY 5.01.2022 10.10-10.50 TP304 Biliyer sistem Hastalıkları patolojisi N. KARADAĞ 5.01.2022 11.00-11.40 TP304 Biliyer sistem Hastalıkları patolojisi N. KARADAĞ 5.01.2022 13.10-13.50 İH304 Hepatosteatoz O. YILDIRIM 5.01.2022 14.00-14.40 İH304 Hepatik koma O. YILDIRIM 5.01.2022 14.50-15.30 SEÇ304 Seçmeli Ders 5.01.2022 15.40-16.20 SEÇ304 Seçmeli Ders Perşembe 6.01.2022 08.30-09.10 İH304 Portal hipertansiyon ve fizyopatolojisi Y. BİLGİÇ 6.01.2022 09.20-10.00 PRZ304 Trichinelloz, Larva migrans M. ATAMBAY 6.01.2022 10.10-10.50 ÇSH304 Gastroözofageal Reflü Fİ. VAROL 6.01.2022 11.00-11.40 GCER304 İnteraktif oturum-2 (Akut karın ile gelen hastaya yaklaşım) E. KARABULUT 6.01.2022 13.10-13.50 TB304 GİS hastalıklarının lab tanısı ve tümör belirteçleri Ç. TAŞKAPAN 6.01.2022 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 6.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Karın muayenesi E. KARABULUT D 6.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Ayakta/Yatarak karın grafisinin değerlendirilmesi K. SAĞLAM D Cuma 7.01.2022 08.30-09.10 İH304 Sarılık ve fizyopatolojisi Y. BİLGİÇ 7.01.2022 09.20-10.00 İH304 Sarılık (Olgu çözümlemeli) Y. BİLGİÇ 7.01.2022 10.10-10.50 İH304 Asit Y. SEÇKİN 7.01.2022 11.00-11.40 TP304 Karaciğer Tümörleri N. KARADAĞ 7.01.2022 13.10-13.50 TM304 Kampilobakter ve Helikobakter Y. YAKUPOĞULLARI 7.01.2022 14.00-14.40 TM304 Salmonella-Shigella Y. YAKUPOĞULLARI 7.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Karın muayenesi E. KARABULUT E 7.01.2022 14.50-16.20 MBU304 Ayakta/Yatarak karın grafisinin değerlendirilmesi K. SAĞLAM E
 51. 51. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU IV: SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 10.01.2022 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 10.01.2022 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 10.01.2022 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 10.01.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 10.01.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 10.01.2022 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 10.01.2022 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 10.01.2022 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Salı 11.01.2022 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 11.01.2022 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 11.01.2022 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 11.01.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 11.01.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 11.01.2022 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 11.01.2022 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 11.01.2022 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Çarşamba 12.01.2022 08.30-09.10 12.01.2022 09.20-10.00 TEORİK SINAV 12.01.2022 10.10-10.50 12.01.2022 11.00-11.40 12.01.2022 13.10-13.50 Kurul Sonu Değerlendirme 12.01.2022 14.00-14.40 12.01.2022 14.50-15.30 12.01.2022 15.40-16.20
 52. 52. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU V METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS V 13 Ocak 2022 14 Şubat 2022 2 Hafta + 3 gün 52 10 5 DERSLER DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 - İÇ HASTALIKLARI 14 - TIBBİ PATOLOJİ 10 - TIBBİ FARMAKOLOJİ 10 - TIBBİ BİYOKİMYA 1 - MESLEKİ BECERİ UYGULAMALARI - 10 TOPLAM 52 10 SEÇMELİ DERS 4 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 30
 53. 53. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU V METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Kurul No Başlangıç tarihi Bitiş tarihi Hafta Teorik Pratik AKTS V 13 Ocak 2022 14 Şubat 2022 2 Hafta + 3 gün 52 10 5 İNTERAKTİF OTURUM Öğretim Üyeleri İlgili Anabilim Dalları Ders Saati Guatrlı hastaya yaklaşım B.EVREN 3 MESLEKİ BECERİ UGULAMALARI (MBU) Öğretim Üyesi Ders Saati MBU I Tiroit muayenesi B. EVREN 5 MBU II Büyümenin değerlendirilmesi E. ÇAMTOSUN 5
 54. 54. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU V METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Amaç: Metabolizma ve endokrin sistem ders kurulunun amacı; Metabolizma ve endokrin sistem hastalıklarının klinik özelliklerini, ayırıcı tanıları ile teşhiste yararlanılacak laboratuvar ve görüntüleme yöntemleri ile ilgili bilgi edinecek ve klinik dersler öncesinde bu sistem hastalıkları ile ilgili temel kavramları öğreneceklerdir. Yine bu ders kurulunda endokrin, üreme ve kadın genital sisteme ait klinik fizyoloji ile bu sistemlere ait hastalıkların oluşum mekanizmaları, hastalık nedenleri, hastalıkların klinik özellikleri, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ve tedavi yöntemleri ile ilgili temel kavramların öğretilmesi amaçlanmıştır. METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ Ölçme değerlendirme yöntemi Bilgi ÖH 1. Endokrin sisteme ait fonksiyonel fizyolojiyi ve terminolojiyi açıklayabilmeli, ÖH 2. İç salgı bez hormonlarının farmakolojik özelliklerini sayabilmeli, ÖH 3. Çocukluk çağında ve erişkinde hipofiz, hipotalamusun hormonal fizyolojisini, hormonların farmakolojik özelliklerini, bu bezlere ait hastalıklarının oluşumunu, klinik bulgularını açıklayabilmeli, ÖH 4. Tiroit bezinin fonksiyonel fizyolojisini açıklayabilmeli, işlevsel özelliklerine yönelik klinik testleri sıralayabilmeli, ÖH 5. Tiroit bezinin doğumsal, yangısal, neoplastik ve hormon sentezi ile ilişkili hastalıklarını sınıflayabilmeli, oluşum mekanizmasını tanımlayabilmeli, klinik özelliklerini ve tanı ve tedavi yöntemlerini açıklayabilmeli, ÖH 6. Tiroit bezi hastalıklarının mikroskopik özelliklerini tanımlayabilmeli, ÖH 7. Boyun lenf düğümleri ve tiroid bezinin fizik incelemesini sistematik olarak yapabilmeli, ÖH 8. Çocuk ve erişkinde kalsiyum metabolizmasına ait hastalıkların oluşum mekanizmasını, laboratuvar ve görüntüleme bulgularını, klinik özelliklerini ve tedavisini tanımlayıp açıklayabilmeli, ÖH 9. Sürrenal korteks ve medullanın doğumsal ve edinsel hastalıklarının oluşum mekanizmasını ve kinik özelliklerini açıklayabilmeli, ÖH 10. Kortikosteroidler ve SVTH nın farmakolojik özelliklerini sayabilmeli, ÖH 11. Çocukluk çağında ve erişkinde glukoz metabolizmasına ait hastalıkların oluşum mekanizmasını, klinik bulgularını ve tedavisi yöntemlerini açıklayabilmeli, ÖH 12. Diabetes mellitusun akut ve kronik komplikasyonlarını sayar, klinik özelliklerini açıklayabilmeli, ÖH 13. İnsülin hormonu ve diabetes mellitus tedavisinde kullanılan ajanların farmakolojik Teorik Sınav
 55. 55. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI özelliklerini sayabilmeli, ÖH 14. Hiperlipideminin oluşum mekanizması ve klinik özelliklerini açıklayabilmeli, Beceri Beceri ÖH 15. Erişkin ve çocuk hastalarda endokrinolojik sistemlerine ait ayrıntılı anamnez alabilmeli ÖH 16. Tiroid muayenesi yapabilmeli ÖH 17. Anamnez ve fizik muayene bulgularını teorik bilgileri ile birleştirip, objektif bulguları sıralayıp, ön tanı listesi oluşturabilmeli ÖH 18. Puberte muayenesi yapabilmeli Mesleki Beceri Uygulama Sınavı Tutum ÖH 19. Yaşamın tüm evrelerinde, sağlık sorunlarının farkında olacak, hekimlik mesleğinin gerektirdiği tutum ve davranışları benimsebilmeli ÖH 20. Tıp öğrencisine ve gelecekteki bir tıp doktoruna yakışan şekilde, hocalarına ve meslektaşlarına saygılı davranmalı ÖH 21. Tıpta güncel bilimsel bilginin önemini benimseyebilmeli ÖH 22. Sık görülen sağlık sorunlarından korunma yollarının farkında olabilmeli ÖH 23. Tanı ve tedavi araçlarının amaca uygun ve akılcı kullanımı konusunda farkındalığı olmalı ÖH 24. Tüm hekimlik uygulamalarının sistematik olarak yapılması konusunda duyarlı olacak. Mesleki Beceri Uygulama Sınavı
 56. 56. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENİM HEDEFLERİ İLE PROGRAM YETERLİLİKERİNİN EŞLEŞTİRİLMESİ PY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ÖH1 X ÖH2 X X ÖH3 X ÖH4 X ÖH5 X ÖH6 X X ÖH7 X ÖH8 X ÖH9 X X ÖH10 X ÖH11 X ÖH12 X ÖH13 X ÖH14 X ÖH15 X X ÖH16 X ÖH17 X X ÖH18 X ÖH19 X X X X X X ÖH20 X X X ÖH21 X X ÖH22 X X ÖH23 X X X ÖH24 X X
 57. 57. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖĞRENME YÖNTEMLERİ Öğrenme yöntemleri Öğrenme uygulamaları BİLGİYE YÖNELİK EĞİTİM -Sınıf dersi / Eğitici sunumu -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Küçük gruplarla yürütülen olguya dayalı etkileşimli öğrenme etkinlikleri ( interaktif oturumlar ) -Bağımsız öğrenme HEKİMLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK EĞİTİM -Öğrenci eğitim polikliniklerinde simüle hasta uygulamaları -Mesleki beceri uygulamaları -Bağımsız öğrenme uygulamaları PROFESYONELİĞE YÖNELİK EĞİTİM -Disiplinler arası öğrenme etkinlikleri (interaktif oturumlar) -Mesleki beceri uygulamaları METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KURUL SONU YAZILI SINAV Toplam 100 çoktan seçmeli sorudan oluşur. 1. Düzey: Bilgiyi değerlendiren çoktan seçmeli sorular. 2. Düzey: Karar vermeyi değerlendiren olguya dayalı çoktan seçmeli sorular YAZILI ARA SINAV Dört haftadan uzun kurullarda yapılır. Doğru-yanlış cevap şeklindeki sorulardan oluşur. PRATİK SINAV Hekimlik uygulamaları değerlendirilir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav şeklinde uygulanır. KURUL BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI Ders kurulu sınav notu: Ders kurulunda ara sınav yapılmışsa; ders kurulu teorik sınav notunun %85’i ve ara sınav notunun %15’i toplanarak ilgili ders kurulunun sınav notu belirlenir. Yapılandırılmış pratik (MBU) / pratik sınav notu: Ders kurulu sınav notuna etkisi İÜTF sınav yönergesine göre hesaplanır.
 58. 58. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI DERS KURULU DERSLERİN AĞIRLIKLARI DERS SAATİ YÜZDESİ (%) TEORİK DERS 52 54 PRATİK DERS 10 11 SEÇMELİ DERS 4 4 BAĞIMSIZ ÇALIŞMA 30 31
 59. 59. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Perşembe 13.01.2022 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 13.01.2022 09.20-10.00 ÇSH305 Ders kurulu tanıtımı ve terminolojisi C. YAKINCI 13.01.2022 10.10-10.50 TP305 Hipotalamus ve Hipofiz Patolojisi H. GÖKÇE 13.01.2022 11.00-11.40 TP305 Hipotalamus ve Hipofiz Patolojisi H. GÖKÇE 13.01.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 13.01.2022 14.00-14.40 İH305 Diabetes mellitus, erişkin İ. ŞAHİN 13.01.2022 14.50-15.30 İH305 Diabetes mellitus, erişkin İ. ŞAHİN 13.01.2022 15.40-16.20 Bağımsız Cuma 14.01.2022 08.30-09.10 ÇSH305 Avitaminoz ve hipervitaminoz C. YAKINCI 14.01.2022 09.20-10.00 ÇSH305 Avitaminoz ve hipervitaminoz C. YAKINCI 14.01.2022 10.10-10.50 TF305 Hormonların farmakolojsi ve farmakokinetik özellikleri O. ÖZHAN 14.01.2022 11.00-11.40 TF305 Hormonların farmakolojsi ve farmakokinetik özellikleri O. ÖZHAN 14.01.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 14.01.2022 14.00-14.40 TP305 Endokrin Pankreas Patolojisi H. GÖKÇE 14.01.2022 14.50-15.30 TP305 Endokrin Pankreas Patolojisi H. GÖKÇE 14.01.2022 15.40-16.20 Bağımsız çalışma
 60. 60. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 17.01.2022 08.30-09.10 TF305 İnsülin ve oral antidiyabetik ilaçlar S. TAŞDEMİR 17.01.2022 09.20-10.00 TF305 İnsülin ve oral antidiyabetik ilaçlar S. TAŞDEMİR 17.01.2022 10.10-10.50 ÇSH305 Diabetes mellitus, çocuk A. AKINCI 17.01.2022 11.00-11.40 ÇSH305 Diabetes mellitus, çocuk A. AKINCI 17.01.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 17.01.2022 14.00-14.40 İH305 Diyabetin akut komplikasyonları İ. ŞAHİN 17.01.2022 14.50-15.30 TP305 Paratiroid Patolojisi H. GÖKÇE 17.01.2022 15.40-16.20 TB305 Yenidoğan metabolizma hastalıkları tarama testleri Ç. TAŞKAPAN Salı 18.01.2022 08.30-09.10 İH305 Hipoglisemi ve fizyopatolojisi, erişkin İ. ŞAHİN 18.01.2022 09.20-10.00 İH305 Uygunsuz ADH salımı İ. ŞAHİN 18.01.2022 10.10-10.50 ÇSH305 Diabetes İnsipidus E. ÇAMTOSUN 18.01.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 18.01.2022 13.10-13.50 ÇSH305 Kalsiyum ve Fosfor Hemostazisi ve D Vitamini Eksikliği (Raşitizm) İ. DÜNDAR 18.01.2022 14.00-14.40 ÇSH305 Kalsiyum ve Fosfor Hemostazisi ve D Vitamini Eksikliği (Raşitizm) İ. DÜNDAR 18.01.2022 14.50-16.20 MBU305 Tiroit muayenesi B. EVREN A 18.01.2022 14.50-16.20 MBU305 Büyümenin değerlendirilmesi E. ÇAMTOSUN A Çarşamba 19.01.2022 08.30-09.10 TP305 Tiroit Patolojisi H. GÖKÇE 19.01.2022 09.20-10.00 TP305 Tiroit Patolojisi H. GÖKÇE 19.01.2022 10.10-10.50 ÇSH305 Puberte Bozuklukları (erken/geç) E. ÇAMTOSUN 19.01.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 19.01.2022 13.10-13.50 İH305 Hipotiroidizm ve fizyopatolojisi, erişkin B. EVREN 19.01.2022 14.00-14.40 İH305 Hipertiroidizm-tirotoksikoz ve fizyopatolojisi B. EVREN 19.01.2022 14.50-15.30 SEÇ305 Seçmeli Ders 19.01.2022 15.40-16.20 SEÇ305 Seçmeli Ders Perşembe 20.01.2022 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 20.01.2022 09.20-10.00 İH305 Hiperkalsemi (Olgu çözümlemeli) B. EVREN 20.01.2022 10.10-10.50 TF305 Kalsiyum metabolizmasını etkileyen ilaçlar, PTH ve D vitamini O. ÖZHAN 20.01.2022 11.00-11.40 TF305 Kalsiyum metabolizmasını etkileyen ilaçlar, PTH ve D vitamini O. ÖZHAN 20.01.2022 13.10-13.50 TP305 Tiroid Patolojisi H. GÖKÇE 20.01.2022 14.00-14.40 İH305 Guatr -İnteraktif oturum 1 (Guatrlı hastaya yaklaşım) B. EVREN 20.01.2022 14.50-16.20 MBU305 Tiroit muayenesi B. EVREN B 20.01.2022 14.50-16.20 MBU305 Büyümenin değerlendirilmesi E. ÇAMTOSUN B Cuma 21.01.2022 08.30-09.10 TF305 Tiroit ve Antitiroid Hormonlar H. PARLAKPINAR 21.01.2022 09.20-10.00 TF305 Tiroit ve Antitiroid Hormonlar H. PARLAKPINAR 21.01.2022 10.10-10.50 ÇSH305 Hipotiroidizm ve konjenital hipotiroidi E. ÇAMTOSUN 21.01.2022 11.00-11.40 ÇSH305 Nutrisyonel Raşitizm İ. DÜNDAR 21.01.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 21.01.2022 14.00-15.30 MBU305 Tiroit muayenesi B. EVREN C 21.01.2022 14.00-15.30 MBU305 Büyümenin değerlendirilmesi E. ÇAMTOSUN C 21.01.2022 15.40-16.20 Bağımsız çalışma 24 Ocak-04 Şubat 2022 YARIYIL TATİLİ
 61. 61. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Tarih Saat Kod Dersin adı Öğretim üyesi MBU grup Pazartesi 7.02.2022 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 7.02.2022 09.20-10.00 TP305 Adrenal Bez Patolojisi H. GÖKÇE 7.02.2022 10.10-10.50 TP305 Adrenal Bez Patolojisi H. GÖKÇE 7.02.2022 11.00-11.40 İH305 Obezite (endojen-ekzojen) ve fizyopatolojisi, erişkin İ. ŞAHİN 7.02.2022 13.10-13.50 İH305 Hirsutizm (Olgu çözümlemeli) İ. ŞAHİN 7.02.2022 14.00-14.40 ÇSH305 Obezite (endojen-ekzojen), çocuk A. AKINCI 7.02.2022 14.50-16.20 MBU305 Tiroit muayenesi B. EVREN D 7.02.2022 14.50-16.20 MBU305 Büyümenin değerlendirilmesi E. ÇAMTOSUN D Salı 8.02.2022 08.30-09.10 ÇSH305 Konjenital adrenal hiperplazi/ Kuşkulu genitalya ve fizyopatolojisi A. AKINCI 8.02.2022 09.20-10.00 ÇSH305 Konjenital adrenal hiperplazi/ Kuşkulu genitalya ve fizyopatolojisi A. AKINCI 8.02.2022 10.10-10.50 ÇSH305 Adrenokortikal yetmezlik, çocuk E. ÇAMTOSUN 8.02.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 8.02.2022 13.10-13.50 TF305 Adrenokortikosteroidler ve antagonistleri O. ÖZHAN 8.02.2022 14.00-14.40 TF305 Adrenokortikosteroidler ve antagonistleri O. ÖZHAN 8.02.2022 14.50-16.20 MBU305 Tiroit muayenesi B. EVREN E 8.02.2022 14.50-16.20 MBU305 Büyümenin değerlendirilmesi E. ÇAMTOSUN E Çarşamba 9.02.2022 08.30-09.10 ÇSH305 Doğuştan metabolik hastalıklar / Yenidoğanda metabolik bozukluklar A. AKINCI 9.02.2022 09.20-10.00 ÇSH305 Doğuştan metabolik hastalıklar / Yenidoğanda metabolik bozukluklar A. AKINCI 9.02.2022 10.10-10.50 İH305 Jinekomasti (Olgu çözümlemeli) İ. ŞAHİN 9.02.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 9.02.2022 13.10-13.50 İH305 İnteraktif oturum 2 (Guatrlı hastaya yaklaşım) B. EVREN 9.02.2022 14.00-14.40 İH305 İnteraktif oturum 2 (Guatrlı hastaya yaklaşım) B. EVREN 9.02.2022 14.50-15.30 SEÇ305 Seçmeli Ders 9.02.2022 15.40-16.20 SEÇ305 Seçmeli Ders Perşembe 10.02.2022 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 10.02.2022 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 10.02.2022 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 10.02.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 10.02.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 10.02.2022 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 10.02.2022 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 10.02.2022 15.40-16.20 Bağımsız çalışma Cuma 11.02.2022 08.30-09.10 Bağımsız çalışma 11.02.2022 09.20-10.00 Bağımsız çalışma 11.02.2022 10.10-10.50 Bağımsız çalışma 11.02.2022 11.00-11.40 Bağımsız çalışma 11.02.2022 13.10-13.50 Bağımsız çalışma 11.02.2022 14.00-14.40 Bağımsız çalışma 11.02.2022 14.50-15.30 Bağımsız çalışma 11.02.2022 15.40-16.20 Bağımsız çalışma
 62. 62. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, DÖNEM III DERS KURULU V :METABOLİZMA VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Pazartesi 14.02.2022 08.30-09.10 14.02.2022 09.20-10.00 TEORİK SINAV 14.02.2022 10.10-10.50 14.02.2022 11.00-11.40 14.02.2022 13.10-13.50 KURUL SONU DEĞERLENDİRME 14.02.2022 14.00-14.40 14.02.2022 14.50-15.30 14.02.2022 15.40-16.20

×