Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)

520 visualizaciones

Publicado el

Yüzyıllardır değişmeyen tek şey değişim. Bu nedenle iş dünyası bu hızlı, akışkan ve değişken atmosferde yaşayabilmek için sürekli yenilenmek ve değişmek zorunda.
Değişim ile yenilikçilik birbirini tamamlayan kavramlar.

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

Değişim ve yenilikçilik(İnovasyon)

  1. 1. Değişim ve Yenilikçilik(İnovasyon) Yüzyıllardır değişmeyen tek şey değişim. Bu nedenle iş dünyası bu hızlı, akışkan ve değişken atmosferde yaşayabilmek için sürekli yenilenmek ve değişmek zorunda. Değişim ile yenilikçilik birbirini tamamlayan kavramlar. Neden Değişim ya da Yenilikçilik? Şirket ya da birey olarak başarımızın göstergesi, kendi dışımızdaki olayları kontrol etme ya da önceden fark edip ona göre tedbir almaktan geçmektedir. Ancak şirket ve fert olarak değişim ve yenilikçilik şu beş durumdan birinde karşılanır; 1- Değişimi hiç fark etmeyip dışında kalanlar. Değişimin ne olduğunu bile bilmezler. Ya da mevcut durumlarını değiştirmek istemezler. 2- Değişimi fark edip bunun nedenlerini ve sonuçlarını yüzeysel olarak ele alanlar. Eksiklikleri makyajla kapamaya çalışırlar. 3- Değişimi fark edip bunun arkasında kalanlar. Yani rüzgara göre yön değiştirenler. Bunlar daima taklitçilik safhasında kalmaya mahkumdurlar. 4- Değişimi fark edip buna göre tedbir alanlar. 5- Rüzgara kapılmak ya da fırtınayı önceden sezip tedbir almak yerine bunu bizzat oluşturan ve yönlendirenler. Son elli yıldaki şirket yönetimi anlayışına bakacak olursak; 1950-70’li yıllar üretim artışı ve rekabet kriteri olarak “fiyatın” baz alındığı yıllar olmuştu. 1980’li yılların ana temasını ise “kalite” oluşturdu. Toplam kalite yönetiminin esas amacı “rekabet üstünlüğü sağlamak” olarak ifade edildi. 1990’lı yıllarda da buna bağlı olarak “hizmet kalitesi” ön plana çıkmıştır. Günümüzde de kuşkusuz rekabet kriteri olarak fiyat,kalite ve hizmet kalitesi önemini korumaktadır. Ancak bunlarında ötesinde yeni bir faktör ön plana çıkmaktadır: Yenilikçilik(İnovasyon). “Sıfır hata”nın artık standart olarak kabul edildiği bir ortamda sürekli gelişme ve yeniliği belirleyecek en temel faktör “yenilikçilik” olacaktır. Ancak, bu yeni anlayışın iş dünyasında kabul görerek yaygınlaşmasının önünde zor engeller var; gelişmeyi engelleyen klasik ve gelenekselleşmiş yönetim anlayışı ve yapısı...
  2. 2. Günümüzün rekabetçi ortamında aranan özellikler ise;  Müşteri beklentilerine duyarlılık  Hızlı ve yerinde hizmet  İstek ve siparişleri karşılamada esneklik ve hız  Yenilik, yenilikçilik  Ürün ve hizmette çeşitlilik  Müşteriye yakınlık ve motivasyon Bütün bu sayılan özelliklerin sağlanması için ise yenilikçi düşünen çalışanlar ve şirket anlayışı gereklidir. Yenilikçilik üç unsurdan oluşur: 1- Uzmanlık 2- Esneklik (ki bu hayal gücüne dayalı düşünebilme becerisidir.) 3- Motivasyon İş hayatında yenilikçilik, soyut ve imkansızlık sınırlarında dolaşmak değil aksine uygun, yararlı ve uygulanabilir çözümlere yönelik olması gereklidir. Yenilikçi düşünme, insanların sorunlara ve çözümlere nasıl yaklaştıklarını (varolan fikirleri yeni bileşimler halinde bir araya getirme kapasitelerini) gösterir. Yerleşik düşüncenin dışına çıkan çözümleri doğal olarak deneyen bir çalışan, daha yenilikçi bir kapasiteye sahip demektir. Zor bir problemin peşini bırakmama azmini gösteren çalışanlar büyük bir ihtimalle daha büyük bir yenilikçi başarı elde edeceklerdir. Bu tür çalışmalarda yenilik oluşturan çalışan, yenilikçi fikirler oluştururken “kuluçkaya yatırma ya da bilgilerinin demlenmesini bekleme” sürecine girecektir. Bu, yenilikçi düşünce için gerekli bir safhadır. Zor problemleri geçici bir müddet bir yana bırakma, başka bir şey üzerinde çalışma, sonra yeniden yeni bir bakış açısıyla o işe geri dönme yenilikçi düşünme için diğer gerekli safhalardır. Uzmanlık ve yenilikçi düşünme bir ferdin hammaddesidir. Ama insanların gerçekten ne yapacaklarını üçüncü bir faktör belirler: MOTİVASYON Motivasyonu içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İçsel motivasyon, yenilikçilik açısından çok daha önemlidir. Öte yandan yöneticilerin en yaygın olarak kullandıkları dışsal motivasyon aracı ise
  3. 3. kuşkusuz paradır. Para tek başına çalışanların işlerini büyük bir istek ve şevkle yapmasını tamamen sağlayamaz. İnsanlar işlerinin sıkıcı olduğunu düşünüyorlarsa nakdi bir ödül çalışanların işlerini ilginç bulmalarını sağlayamaz. İçsel motivasyon tutkuya ve ilgiye (insanların bir şey yapmaya yönelik içsel arzularına) dayanır. İnsanlar içsel olarak motive olduklarında, çalışmalarını o işin içerdiği zorluklar ve zevk için yaparlar. İşin kendisi bizzat motive edicidir. İnsanlar, dıştan gelen baskılarla değil, öncelikle işin gerektirdiği ilgi, tatmin ve zorlukla motive olabildiklerini hissettiklerinde azami düzeyde yenilikçi olurlar. İş dünyasında, başarılı olmak isteniyorsa yenilikçi düşünen elemanlara ve buna has şirket yapılanmalarına girmek gereklidir. Bunu yaparkende halihazırda yapınızın içinde x,y ve z kuşağından elemanlar çalıştırdığınızı veya yakın zamanda çalıştırmak zorunda kalacağınızı da unutmamanız gerekir.

×