Publicidad
Estructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
Publicidad
Estructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
Estructures tipologies textuals
Próximo SlideShare
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Cargando en ... 3
1 de 7
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Estructures tipologies textuals

  1. Proposta del tema Discutir i decidir l’argument Divisió dels actes i escenes (presentació, nus i desenllaç) Forma d’expressió Tragèdia Comèdia Drama Diàleg Monòleg Analitzar cada escena Escenografia Analitzar el lloc On passa l’acció? Il.luminació Decoracíó Sons Analitzar cada personatge Acotacions Aspecte físic Elements Verbals Elements mímics Expressió corporal Attrezzo Organitzar tasques i repartir papers Assaig Realització 1aPart 2aPart 3aPart Teatre
  2. Recepta de Cuina Títol Introducció Ingredients Elaboració Fotografies Ha de ser descriptiu i que faciliti la cerca. L’Autor expressa la seva opinió personal, tot comentant per què l’ha triat, a qui li recomana, a quina tradició culinària pertany i si és recepta pròpia. S’han de presentar en forma de llista i han d’aparèixer en l’ordre exacte en què es faran servir en l’elaboració pas a pas, afegint la quantitat utilitzada. Cal ser ordenat, precís i descriptiu. Utilitzar un paràgraf per a cada pas, posant les mesures, el temps de cocció, la temperatura i la seqüència d’ingredients. Ajuden a fer-se una idea de la textura i el color que hauria de tenir.
  3. Descripció de persones Objectiva: L’Autor es limita a descriure amb la major objectivitat i precisió possibles, les característiques que millor el defineixen Subjectiva: l'autor reflecteix el que li suggereix personalment l'objecte que descriu. No es descriu tal i com és sinó que hi ha una versió personal de l’autor, El fet de descriure és explicar amb les nostres paraules com és una persona, animal o cosa, de manera que algú que no vegi allò que descrivim pugui fer-se’n una idea aproximada. Però per tal d’arribar a una bona descripció és necessari seguir una sèrie de passos: 1. Observar amb deteniment allò que es vol descriure. 2. Seleccionar al informació més important i distingir les parts de què es compon i deixar de banda el més secundari. 3. Ordenar la informació escollida, en un ordre lògic de les coses, sinó deixarà entreveure un desordre i confusió al lector. 4. Redactar el text: - Títol - Introducció: introduir de qui és la descripció. - Descripció física: limitar-se a descriure, parlar com és aquella persona de cara, de cos... -Descripció psíquica: Descriure com és la persona de temperament, simpatia, de relació amb els altres i el seu entorn més proper, familiars, amics... -Conclusió: Petita conclusió a mode de tancar la descripció, com si t’acomiadessis.
  4. Conte El text narratiu serveix per explicar-nos unes accions o uns fets, que poden ser reals o imaginaris, i que es desenvolupen en un temps i en un espai determinats. Aquests fets estan relacionats entre si i constitueixen una història. El relat o la narració és un tipus de text narratiu. El relat està estructurat, bàsicament, en quatre parts: Títol Inici Nus Desenllaç Ha de ser atractiu perquè ens anima a llegir el conte o la novel·la, per això sol fer referència a l'element de la història que resulta més interessant Ens diu a quin lloc i a quina època se situen els personatges que surten a la història. També ens introdueix la qüestió o el problema que desencadenarà la història. Exemples: Vet aquí que una vegada...; Vet aquí que en aquell temps...; Era una vegada... ; En un país molt llunyà hi havia... : Ens explica com es desenvolupen els fets que constitueixen la història. És la part més llarga del relat. Ens dóna la solució de la història, és a dir, ens explica de quina manera s'acaba. Exemples: Conte contat, conte acabat.; Rondalla explicada, rondalla acabada.; I això és tan veritat com que el conte s'ha acabat.; I van viure feliços molts i molts anys.
  5. Còmic Un còmic és una estructura narrativa fàcil de llegir i d'interpretar, però difícil de crear. En un còmic, l'autor hi descriu els fets i els personatges que formen el seu relat a través d'una seqüència de dibuixos, però també amb l'ajuda d'uns textos que situen l'acció o que reprodueixen els diàlegs dels personatges. Aquests textos són, a vegades, un complement per poder arribar a fer una bona lectura de la imatge o per donar informació complementària. Vinyeta La vinyeta és l'espai que ocupa cada dibuix d'un còmic, el marc on queda enquadrat. Cada autor utilitza la forma que més li agrada o que millor s'adapta als seus interessos. Dins hi trobem el contingut: imatges, paraules i símbols. Fumets El fumet és el lloc on l'autor escriu el text de diàleg o de monòleg dels personatges. El fumet ens permet saber què diu o què pensa cadascú, i també ens mostra com ho diu o com ho pensa. El DELTA és un apèndix lineal que marca la direcció del text. Quan es vol representar el pensament d' algú el delta és en forma de bombolles. El delta pot ser múltiple quan un mateix text ve de múltiples personatges. El CONTINGUT és el text que s'escriu dins dels fumets. Text El text ajuda a la comprensió de la història, tot i que no n'és l'element principal perquè els dibuixos són prou expressius. Els autors juguen amb el text utilitzant tipus i mesures de lletres diferents per a situacions diferents: alegria, sorpresa, por, dolor, fred...
  6. Poesia
  7. Reportatge
Publicidad