Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Savjeti za kreiranje PowerPoint prezentacije

76.656 visualizaciones

Publicado el

Prezentacija koja daje praktične savjete o čemu treba voditi računa kada kreirate PowerPoint prezentaciju.

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

Savjeti za kreiranje PowerPoint prezentacije

 1. 1. Kreiranje PowerPoint s l ajdova Izbjegavanje katastrofe zbog loših slajdova
 2. 2. Savjeti koje ćemo dati <ul><li>Sadržaj </li></ul><ul><li>Struktura slajdova </li></ul><ul><li>Fontovi </li></ul><ul><li>Boje </li></ul><ul><li>Pozadina </li></ul><ul><li>Gafikoni </li></ul><ul><li>Pravopis i gramatika </li></ul><ul><li>Zaključci </li></ul><ul><li>Pitanja </li></ul>
 3. 3. Sadržaj <ul><li>Neka prvi ili drugi slajd bude sadržaj Vaše prezentacije </li></ul><ul><ul><li>npr. : pr ethodni slajd </li></ul></ul><ul><li>Slijedite redoslijed iz sadržaja u nastavku prezentacije </li></ul><ul><li>Stavite samo glavne odrednice na slajd sa sadržajem </li></ul><ul><ul><li>npr. : koristite naslove </li></ul></ul>
 4. 4. Struktura slajdova - dobra <ul><li>Koristite 1-2 slajda po minuti u Vašoj prezentaciji </li></ul><ul><li>Pišite u formi teza, a ne cijele rečenice </li></ul><ul><li>Stavite najviše 4-5 teza po jednom slajdu </li></ul><ul><li>Izbjegavajte rječitost : koristiti samo ključne riječi i fraze </li></ul>
 5. 5. Struktura slajdova - loša <ul><li>Ova stranica sadrži previše riječi za jedan slajd u prezentaciji. Nije napisana u formi teza, što je čini težom za praćenje od strane publike i za Vas da objasnite svaku tezu. Iako se na ovom slajdu nalazi tačno isti broj teza kao i na prethodnom, izgleda mnogo komplikovanije. Ukratko, Vaša će publika posvetiti mnogo više vremena pokušavajući da pročita ovaj paragraf, umjesto da sasluša Vas. </li></ul>
 6. 6. Struktura slajdova - dobra <ul><li>Pokažite samo jednu tezu u jednom trenutku : </li></ul><ul><ul><li>Pomoći će publici da se koncentriše na ono što govorite </li></ul></ul><ul><ul><li>Spriječiće publiku da unaprijed čita </li></ul></ul><ul><ul><li>Pomoći će da Vaša prezentacija ostane fokusirana </li></ul></ul>
 7. 7. Struktura slajdova - loša <ul><li>Nemojte koristiti animacije koje odvlače pažnju </li></ul><ul><li>Ne pretjerujte sa animacijama </li></ul><ul><li>Koristite stalno jedan tip animacije </li></ul>
 8. 8. Fontovi - dobri <ul><li>Koristite font minimalne veličine 18 </li></ul><ul><li>Koristiti različite veličine fontova za glavne teze i podteze </li></ul><ul><ul><li>ovo je font 24, glavna teza je 28, a font u naslovu je 36 </li></ul></ul><ul><li>Koristite standardne fontove kao što su Times New Roman ili Arial </li></ul>
 9. 9. Fontovi - loši <ul><li>Ako koristite previše mali font, Vaša publika neće biti u mogućnosti da pročita šta ste napisali </li></ul><ul><li>KORISTITE VELIKA SLOVA SAMO KADA JE NEOPHODNO. TEŠKA SU ZA ČITANJE </li></ul><ul><li>Ne koristite komplikovane fontove </li></ul>
 10. 10. Boje - dobre <ul><li>Koristite boju fonta koja je u jasnom kontrastu sa pozadinom </li></ul><ul><ul><li>npr. : plavi font na bijeloj pozadini </li></ul></ul><ul><li>Koristite boje koje su logički povezane sa strukturom prezentacije </li></ul><ul><ul><li>npr. : svijetlo plavi naslov i tamno plavi tekst </li></ul></ul><ul><li>Koristite boje da biste nešto naglasili </li></ul><ul><ul><li>ali koristite to samo povremeno </li></ul></ul>
 11. 11. Boje - loše <ul><li>Korištenje fonta čija boja nije u kontrastu sa pozadinom, čini ga teškim za čitanje. </li></ul><ul><li>Korištenje boje za ukrašavanje je ometajuće i uznemirujuće . </li></ul><ul><li>Korištenje različite boje za svaku tezu je nepotrebno </li></ul><ul><ul><li>Korištenje druge boje za podtezu je takođe nepotrebno </li></ul></ul><ul><li>P o k u š a v a t i b i t i k r e a t i v a n , t a k o đ e m o ž e b i t i l o š e </li></ul>
 12. 12. Pozadina - dobra <ul><li>Koristite pozadine kao što je ova, privlačana ali jednostavna </li></ul><ul><li>Koristite svijetle pozadine </li></ul><ul><li>Koristite istu pozadinu kroz cijelu prezentaciju </li></ul>
 13. 13. Pozadina - loša <ul><li>Izbjegavajte pozadine koje su ometajuće i koje otežavaju čitanje </li></ul><ul><li>Držite se pozadine koju koristite </li></ul>
 14. 14. Grafikoni - dobri <ul><li>Pored tabela i riječi, koristite i grafikone </li></ul><ul><ul><li>Podaci u grafikonima su razumljiviji i pamtljiviji u poređenju sa suhoparnim brojevima </li></ul></ul><ul><ul><li>Trendove je lakše predstaviti u grafičkoj formi </li></ul></ul><ul><li>Uvijek dajte naziv Vašem grafikonu </li></ul>
 15. 15. Grafikoni - loši
 16. 16. Grafikoni - dobri
 17. 17. Grafikoni - loši
 18. 18. Grafikoni - loši <ul><li>Mali podioci su nepotrebni </li></ul><ul><li>Font je premalen </li></ul><ul><li>Boje su nelogične </li></ul><ul><li>Nedostaje naslov </li></ul><ul><li>Sjenčenje odvraća pažnju </li></ul>
 19. 19. Pravopis i gramatika <ul><li>Provjerite Vaše slajdove : </li></ul><ul><ul><li>greške u pisanju </li></ul></ul><ul><ul><li>ponavljanje riječi </li></ul></ul><ul><ul><li>gramatičke greške </li></ul></ul><ul><li>Ako pravite prezentaciju u jeziku koji nije Vaš maternji, neka je neko drugi provjeri! </li></ul>
 20. 20. Zaključak <ul><li>Koristite efektnu i jaku završnu riječ </li></ul><ul><ul><li>Publika će se vjerovatno sjećati Vaših posljednjih riječi </li></ul></ul><ul><li>Koristite slajd sa zaključkom da : </li></ul><ul><ul><li>Sumirate glavne teze Vaše prezentacije </li></ul></ul><ul><ul><li>Sugerišete načine daljeg istraživanja </li></ul></ul>
 21. 21. Pitanja ?? <ul><li>Završite Vašu prezentaciju sa jednostavnim slajdom koji će: </li></ul><ul><ul><li>Potaknuti publiku da postavi pitanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Pružiti vizuelnu pomoć tokom perioda postavljanja pitanja </li></ul></ul><ul><ul><li>Spriječiti previše naglo završavanje prezentacije </li></ul></ul>

×