Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Gezondheid als organisatiewaarde, werk als gezondheidswaarde

1.234 visualizaciones

Publicado el

Paulien Bongers gaat dieper in op de wederkerige relatie tussen arbeid(sproductiviteit) & gezondheid(szorg) en het belang van veerkrachtige medewerkers. Daarnaast zal zij toelichten waarom organisaties die de zelfredzaamheid van medewerkers vergoten, ook invloed hebben op een gezondere samenleving.

Publicado en: Liderazgo y gestión
 • I can advise you this service - HelpWriting.net Bought essay here. No problem.
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Sé el primero en recomendar esto

Gezondheid als organisatiewaarde, werk als gezondheidswaarde

 1. 1. GEZONDHEID ALS ORGANISATIE - WAARDE WERK ALS GEZONDHEIDS - WAARDE MVO NETWERK ZORG Paulien Bongers
 2. 2. Andere kijk op gezondheid die  actief meedoen als kern heeft  • Nieuwe visie op gezondheid Machteld Huber ‘het vermogen van  mensen om zich aan te passen en zichzelf te redden’ • Capability benadering van Amartia Sen  (1999) en Nussbaum (2011) – Het vermogen om te participeren en de maatschappelijke context  die dat mogelijk maakt • Florence Nightingale 1893: Health is not only to be well, but to be able to use well every power we have • Gezondheid is een belangrijke waarde, bron van menselijk  functioneren • Gezondheid niet alleen doel, maar ook middel voor succes,  economische groei en maatschappelijke ontwikkeling.
 3. 3. Bron: Machteld Hüber
 4. 4. Verzorgingsstaat onhoudbaar, stijgende zorgkosten Participatiemaatschappij Eigen verantwoordelijkheid over gezondheid Gezond in alle opzichten, “able & capable” Welzijn, levensdoelen behalen Participeren in  de  samenleving Minder  gebruik zorg &  welzijn Langer thuis  wonen Lager gebruik  en kosten zorg  en welzijn Mantelzorg &  vrijwilligers‐ werk Gezond  gedrag EIGEN REGIE
 5. 5. Andere kijk op gezondheid die  actief meedoen als kern heeft  • Nieuwe visie op gezondheid ‘Ability to adept and self manage’ • Capability benadering van Amartia Sen en  Nussbaum • Eigen regie en verantwoordelijkheid in werk en  gezondheid • Resilience in werk en in gezondheid • Vakmanschap, leren en ontwikkelen
 6. 6. Prevention Work & Health • Inspirational message: We aim to develop and support capabilities that allow  people to flourish and participate in a vital, resilient and  inclusive society, to achieve a better and healthier life for all.  • We focus on prevention and participation in society at large,  using an integrated approach in which individual and  organizational capabilities are developed and implemented  together with institutional innovations.  1. Better Children’s Wellbeing 2. Better Health 3. Better Jobs 6
 7. 7. Nieuwe kijk op werk en  gezondheid • Gezondheid is voor een deel maakbaar door  zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Een gezonde  leefstijl is daarmee een van onze krachtigste  medicijnen. • Mensen kunnen het niet alleen: sociaal netwerk, soms  van professionals of zelfs overheidsregelgeving.  • Individueel niveau: ‘nudging’ (Thaler en Sunstein 2008)  ondersteuning bij de beslissingen het ‘goede’ te doen  • Op maatschappelijk niveau: ‘toerustingsagenda   (Hemerijck 2012)  beter afstemmen van verschillende sociale zekerheidsregelingen rond onderwijs, zorg en welzijn om individuen ook  daadwerkelijk in staat te stellen hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun participatie • Gezond leven is een maatschappelijk belang: 
 8. 8. Een goede gezondheid en vitaliteit is essentiële pijler van ‘de Nederlandse innovatie- en concurrentiekracht’. Werkervaringen zijn basis levenservaringen: ‘Goed’ werk is een bron van vreugde, ontplooiing en vitaliteit, en maakt dat we tot op hogere leeftijd dan nu kunnen deelnemen aan (betaald) werk. ‘Slecht’ werk betekent kans op sociale en gezondheidsschade, zoals burn-out of chronische bronchitis, en toename van de toch al voortdurend stijgende zorgkosten.
 9. 9. 1. Werk als gezondheidsrisico 2. Werk als gezondheidskans 3. Gezondheid als deel van  menselijk kapitaal 4. Werk als oefenterrein voor  andere levensterreinen 5. Zorg die participatie  belemmert 6. Lang en gezond werken en  betaalbaarheid samenleving 7. Tweedeling hoog en laag  opgeleiden
 10. 10. Werk als kans of risico in de zorg:
 11. 11. gezondheid als onderdeel van  menselijk kapitaal Zelfregulering t.a.v.  gezondheid Toename collectieve ongezondheid Cultuurverandering: project waarin alle stakeholders binnen het bedrijf zijn betrokken en zelf de interventie vorm en inhoud geven: 1) Dialoog over waarde van gezondheid en vitaliteit (individu/ organisatie): World Café 2) Collectieve vitaliteitsactiviteiten zoals workshops, bedrijfsbeweegprogramma’s Positief effect op: • Openheid ten aanzien van vitaliteit en leefstijl (cultuurverandering) • Intrinsieke motivatie voor gezond leven (elementen van zelfsturing ) • Eigen inschatting van duurzame inzetbaarheid De dialoog component had daarin de belangrijkste bijdrage Arjella van Scheppingen Fostering self regulation of health in organisations
 12. 12. Werk als proeftuin voor aanleren levensvaardigheden (of juist  afleren) 1. Mc Donald medewerkers 2. Zelfsturing en zelfregie 3. SKILLS en CAREER SKILLS (school) 4. Medewerkers in de zorg zijn: • Medewerker • Professionele  steun voor patiënten (Bijv. Innovatie van  onderop) • Burger Voorbeeld zorginstelling die psychiatrische patiënten  niet te behandelen maar werk aan te bieden
 13. 13. gezondheid als onderdeel van  menselijk kapitaal VNS, Ontwikkelbanen
 14. 14. Zorg als belemmering voor participatie Interne arbodiensten Sectoraal / regionaal georganiseerde arbodienstverlening Arbeidsgerelateerde zorg via de eerstelijnsgezondheidszorg
 15. 15. Wereld van hoog‐ en   laagopgeleiden
 16. 16. Hoe investeren in menselijk kapitaal?  • Wat is mentaal pensioen?  • Literatuuronderzoek & mindmaps met werknemers  • “het proces waarbij medewerkers minder op zoek gaan naar leerervaringen, minder  bevlogen raken, zich minder gewaardeerd gaan voelen op het werk en de focus bij deze  verschuiven naar bezigheden buiten het werk.” (Sanders et al., 2013) • Neerwaardse spiraal (data STREAM)  • Kwalificatieveroudering voorspelt mentaal pensioen • Mentaal pensioen voorspelt vervolgens kwalificatieveroudering • Ontwikkeling interventieprogramma Staymobil • Ism Philips, SVB, Politie • Proeftuinen • Medewerkers: Zelfsturing • Bijv. Job crafting, Vakman Nieuwe Stijl • Management: Richting, ruimte, ruggesteun • Bijv. Engagement game, Leercultuur  
 17. 17. Staymobil: Vitaal Vakmanschap
 18. 18. | CraftWerk| CraftWerk 17-5-2011 SZW-TNO Duurzame inzetbaarheid van kwetsbare groepen 20 Taak Taak Taak Taak Taak Taak Risico’sSterktes Motivatie paulien bongers Carint reggeland
 19. 19. IN2DEREGIO Innovatie Inclusieve  Samenleving Inclusieve  Innovatie ‐ Werk ‐ Gezondheid ‐ Jeugd Oplossen problemen in sociale domein door publiek-private samenwerking en innovatie met “shared value” als uitgangspunt
 20. 20. Beter samen in noord • Samen partners in een “Living Lab’ of “Proeftuin” • Doel is aantoonbare verbetering van participatie cliënten  door versterking en verbreding basisgezondheidszorg • KrijtMolenAlliantie KMA (2010) – Zorg: Arkin, Boven IJ, Cordaan, Evian, Osira, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra – Welzijn: Combiwel, Doras – Sociale zekerheid: DWI Amsterdam  • Zorgverzekeraar Achmea • Gemeente Amsterdam en stadsdeel Noord • TNO Resultaten BSiN
 21. 21. Verandering op 4 niveaus Resultaten BSiN Cliënt zelfredzaamheid, zelfstandig  functioneren,  maatschappelijke participatie en voorkomen van  zwaardere zorg Professional holistische blik en  integrale aanpak Organisatie samenwerking zorg en  sociaal domein Financiën verkennen shared benefits /  populatiebekostiging cliënt professional organisatie financiën
 22. 22. Basis werkwijze Resultaten BSiN • Screening en triage • Op maat ondersteuning kwadrant I, II, III
 23. 23. Resultaten cliënt Resultaten BSiN Zelfred‐ zaamheid Financieel Lichamelijk welzijn Psychisch welzijn Sociaalmaatschappelijk
 24. 24. 1. Werk als gezondheidsrisico 2. Werk als gezondheidskans 3. Gezondheid als deel van  menselijk kapitaal 4. Werk als oefenterrein voor  andere levensterreinen 5. Zorg die participatie  belemmert 6. Lang en gezond werken en  betaalbaarheid samenleving 7. Tweedeling hoog en laag  opgeleiden
 25. 25. Dank voor uw aandachtDank voor uw aandacht PAULIEN BONGERSPAULIEN BONGERS

×