131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabo

Hoe werkt het


Plenair starten



Vanuit de zaal: agenderen van onderwerpen



Plannen van de onderwerpen op het
bulletinbord



Gespreksronde:
7 – 10 ruimtes voor gesprekken



Kort verslag per gesprek
–

1

iXperium
Vier principes en één wet
(Werk)principes:


Wie er komen, zijn precies de goede mensen



Het begint wanneer het de goede tijd is



Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren



Als het voorbij is, is het voorbij

De Wet van de Twee Voeten

2
Centrale vraag

Welk element van het (geschetste)
beroepsbeeld wil jij nu met collega’s verdiepen?

Tips:
• Kom met vragen die je bezighouden
• Toets je eigen ideeën
• Benut de unieke samenstelling van de groep
3
Opbrengst open space

4
Projectplan Curriculum HAN Pabo

Marcel van Bockel
Arnhem, 5 december 2013
Projecten bestaan niet, je moet ze ‘maken’
Een project is:
•
•

uniek resultaat

•

benodigde werkzaamheden

•

6

vooraf met elkaar overeengekomen

beperkte middelen om resultaat te
realiseren
Het project zitten tussen improvisatie en
routine in
Improvisatie
•

procesaanpak

Project

I

D

O

V

•
R

N

continu

•

ad hoc

•

Routine
procedure aanpak

•

zeker

•

•

duidelijk

•

vaag

•

bekend

•

7

onzeker
nieuw
Van de opgave curriculum HAN Pabo


Is dus een project ‘gemaakt’



Leidt tot een met elkaar overeengekomen uniek
resultaat



Bestaat uit werkzaamheden



Die met beperkte middelen worden uitgevoerd



In het projectplan is dit opgeschreven

8
Het projectplan vormt een vertrekpunt


Voor de opdrachtgever, de projectorganisatie en alle
betrokkenen
Geld



Voor sturing en bijsturing

Tijd
Resultaat



Niet in beton gegoten



Gaat vooral over de
werkwijze

9

Kwaliteit

Inhoudelijke
activiteiten

Organisatie

Informatie
Het project Curriculum HAN Pabo


Aanleiding en achtergrond



Doelstelling en resultaten



Principes voor de aanpak



Planning op hoofdlijnen



Borgen van kwaliteit



Samenwerken en informeren

10
Aanleiding en achtergrond


Volgende stap in vorming instituut HAN Pabo



Belang van doelmatigheid



Veel dynamiek in de omgeving



Impuls geven aan curriculum

11
Doelstelling van het project

Doelen

Hoofddoel

Missie HAN Pabo

12

Verder invulling geven
aan instituut HAN Pabo
met een gemeenschappelijk
curriculum

Curriculum dat meer
vooruitloopt op ontwikkelingen in onderwijs

Beter organiseerbaar en
betaalbaar curriculum

Nauwere aansluiting op
het werkveld

Hogere tevredenheid
van studenten, werkveld
en collega’s
Resultaten van het project


Curriculum voor HAN Pabo
–

afstudeerfase

–

propedeuse

–

kernfase



Informatie naar en activiteiten met stakeholders



Uitgevoerd opleidingstraject

13
Doelen en resultaten in samenhang

Resultaten

Doelen

Hoofddoel

Missie HAN Pabo

Verder invulling geven
aan instituut HAN Pabo
met een gemeenschappelijk
curriculum

Curriculum dat meer
vooruitloopt op ontwikkelingen in onderwijs

Beter organiseerbaar en
betaalbaar curriculum

Curriculum HAN Pabo (VT)
Curriculum VT voor
afstudeerfase
Curriculum VT voor
propedeuse
Curriculum VT voor
kernfase

14

Nauwere aansluiting op
het werkveld

Hogere tevredenheid
van studenten, werkveld
en collega’s

Informatie naar en activiteiten met stakeholders
Opleidingstraject voor
medewerkers
Principes voor de aanpak


Veranderkundige invalshoek



Externe oriëntatie



Nieuwsgierig en kritisch ten opzichte van
(inter)nationale ontwikkelingen



Kansen pakken en mogelijkheden benutten



‘Teach what you preach’



Gefaseerd werken naar het eindresultaat

15
Fasering van het project

Initiatief
nemen

Definiëren

Ontwerpen

Voorbereiden

Realiseren

Nazorg

Gebruik, beheer
en onderhoud

Projectplan
Afbakenen van
het project

16

Eisenpakket
Waar moet het
curriculum aan
voldoen

Vormgeving
Wat wordt de
inhoud van
het curriculum

Uitwerking
Hoe gaat het
curriculum tot
stand komen

Totstandkoming
Wat moet gebeuren om het
curriculum te ontwikkelen,
gebruiken en beheren
Planning op hoofdlijnen
Projectplan
Eisen
curriculum
Betrekken en informeren van werkveld, collega’s en studenten

Realiseren
Curriculum AF

Ontwerpen
curriculum
AF

Opleiding
Curriculum AF

Start nieuw
Curriculum AF

Ontwerpen
curriculum
PP en KF

Voorbereiden
realisatie
AF

Realiseren
Curriculum Propedeuse
Opleiding
Curriculum PP

Voorbereiden
realisatie
curriculum PP

Start nieuw
Curriculum PP

Voorbereiden
realisatie
curriculum KF

Realiseren
Curriculum Kernfase
Opleiding
Curriculum KF

Schooljaar 2013/2014
Schooljaar 2013/2014

Schooljaar 2014/2015
Schooljaar 2014/2015
Sep. ‘14

2014
17

Schooljaar 2015/2016
Schooljaar 2015/2016
Sep. ‘15

2015

Start nieuw
Curriculum KF

Sep. ‘16
2016

2017
Borgen van kwaliteit


Het curriculum moet aan veel eisen voldoen
–

externe voorschriften, landelijke eisen

–

kaders vanuit HAN en HAN Pabo



Bundelen in Pakket van Eisen



Borgen dat aan de eisen wordt voldaan
–
–

zelfevaluatie

–

meten

–

18

expert judgement

feedback van werkveld, studenten en collega’s
Samenwerken en informeren






19

Het curriculum wordt niet van boven af uitgerold
Afstemmen met werkveld, studenten en collega’s via
bestaande gremia en overlegstructuren
Introductie van weblog HAN Pabo
Stand van zaken project Curriculum HAN Pabo

Ida Oosterheert
Arnhem, 5 december 2013
Onderwerpen


Samenstelling van de ontwerpgroep



Proces dat wordt doorlopen om tot een ontwerp te
komen



Vragen en dilemma’s die op tafel liggen



Stand van zaken
–
–

21

beroepsbeeld
ontwerp afstudeerfase
Samenstelling ontwerpgroep

Wilma van den Berg
Jan Martens
Ida Oosterheert

Martine Derks

22

Marcel van Bockel
Hoe werkt de ontwerpgroep


Wekelijkse werkbijeenkomsten



Informatie ophalen, onderzoek doen, inspiratie opdoen



Zoeken naar scherpte en verbinding in keuzes ten
aanzien van het curriculum



Kloppend hart in verbinding met HAN Pabo, KC en
werkveld



Op dit moment druk bezig met het ontwerp van de
afstudeerfase

23
Vragen en dilemma’s





De veranderopgave voor beide locaties (wat vraagt een
verandering qua leren voor ons allen?)
Anders organiseren – in een nieuw gebouw?
Onderzoek en ‘ouders’ in relatie tot mogelijkheden
werkveld (ook in eerdere jaren)



Balans in uren over het schooljaar heen



Knip tussen start- en vakbekwaam



Ruimte voor profilering in de afstudeerfase

24
Stand van zaken
Conceptversie gereed (zojuist besproken)

Projectplan
Eisen
curriculum

Document met overzicht van alle eisen wordt opgesteld:
• overzicht van voorschriften en kaders
• beroepsbeeld in concept gereed
Betrekken en informeren van werkveld, collega’s en studenten
Realiseren
Curriculum AF

Ontwerpen
curriculum
AF

Opleiding
Curriculum AF

Ontwerpen
curriculum
PP en KF

Voorbereiden
realisatie
AF

De structuur van de afstudeerfase krijgt vorm:
• verschillen tussen beide locaties zijn bij elkaar gebracht en
Start nieuw
nieuwe vorm bedacht
Curriculum AF
• consequenties voor uren worden ingeschat
Realiseren
Curriculum Propedeuse

Voorbereiden
realisatie
curriculum PP

Voorbereiden werkzaamheden na jaarwisseling in samenStart nieuw
Opleiding
werking met fasemanager afstudeerfase
Curriculum PP
Curriculum PP

Voorbereiden
realisatie
curriculum KF

Realiseren
Curriculum Kernfase
Opleiding
Curriculum KF

Schooljaar 2013/2014
Schooljaar 2013/2014
25

Schooljaar 2014/2015
Schooljaar 2014/2015
Sep. ‘14

2014

Schooljaar 2015/2016
Schooljaar 2015/2016
Sep. ‘15

2015

Start nieuw
Curriculum KF

Sep. ‘16
2016

2017
Stand van zaken: Beroepsbeeld (1)


Startbekwaam in talentontwikkeling



Kritisch open naar gepersonaliseerd leren en nieuwe
technologie



Leerlingen stimuleren tot leren en leren leren



26

Zelf blijven leren – in interactie met de professionele
leergemeenschap
Stand van zaken: Beroepsbeeld (2)

27
Stand van zaken: Afstudeerfase
Leerlijn 2: Afstudeer onderzoek

Leerlijn 1: Pwc, afstudeerstage en meesterproef

Afstudeerstage
Afstudeerplan

Integrale
toets

Meesterproef

PWC

Periode 1

28

Periode 2

Periode 3

Periode 4
1 de 28

Recomendados

Workshop onderzoek doen por
Workshop onderzoek doenWorkshop onderzoek doen
Workshop onderzoek doenMarijke van Vijfeijken
1.1K vistas21 diapositivas
Presentatie Frans Leijnse - Wat doet de docent met onderzoek, wat doet onderz... por
Presentatie Frans Leijnse - Wat doet de docent met onderzoek, wat doet onderz...Presentatie Frans Leijnse - Wat doet de docent met onderzoek, wat doet onderz...
Presentatie Frans Leijnse - Wat doet de docent met onderzoek, wat doet onderz...HAN University of Applied Sciences
739 vistas17 diapositivas
SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17 por
SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17
SHUFFLE: effectief herontwerpen van blended onderwijs - Debbie Braakman - OWD17SURF Events
247 vistas19 diapositivas
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014 por
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v8januari2014Ilya Zitter
601 vistas22 diapositivas
LLW PPT intervisiesessie 1 por
LLW PPT intervisiesessie 1LLW PPT intervisiesessie 1
LLW PPT intervisiesessie 1AnneliesMON
443 vistas19 diapositivas
Peer feedback en peer assessment in online onderwijs - Bob Götte - OWD17 por
Peer feedback en peer assessment in online onderwijs - Bob Götte - OWD17Peer feedback en peer assessment in online onderwijs - Bob Götte - OWD17
Peer feedback en peer assessment in online onderwijs - Bob Götte - OWD17SURF Events
380 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Presentatie cvi 260515 por
Presentatie cvi 260515Presentatie cvi 260515
Presentatie cvi 260515Aukje Oudman
276 vistas20 diapositivas
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014) por
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Kennisnet
918 vistas63 diapositivas
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17 por
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17SURF Events
845 vistas18 diapositivas
Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d... por
Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d...Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d...
Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d...SURF Events
804 vistas13 diapositivas
Infosessie bachelorproef 2019-2020 por
Infosessie bachelorproef 2019-2020Infosessie bachelorproef 2019-2020
Infosessie bachelorproef 2019-2020AnneliesMON
486 vistas10 diapositivas
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17 por
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17SURF Events
638 vistas14 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Presentatie cvi 260515 por Aukje Oudman
Presentatie cvi 260515Presentatie cvi 260515
Presentatie cvi 260515
Aukje Oudman276 vistas
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014) por Kennisnet
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Gepersonaliseerd Onderwijs, wat gebeurt er in Nederland? (2014)
Kennisnet918 vistas
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17 por SURF Events
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
Flipping the classroom, maar wat doe je dan in de les? - Mary Dankbaar - OWD17
SURF Events845 vistas
Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d... por SURF Events
Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d...Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d...
Perspectieven op innovatie: Business en IT - Mabelle Hernández en Sjors van d...
SURF Events804 vistas
Infosessie bachelorproef 2019-2020 por AnneliesMON
Infosessie bachelorproef 2019-2020Infosessie bachelorproef 2019-2020
Infosessie bachelorproef 2019-2020
AnneliesMON486 vistas
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17 por SURF Events
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
Let’s move in summer; docenten in beweging - Yvonne de Jong - OWD17
SURF Events638 vistas
E twinning - verankering internationalisering 2 dec 2015 por Technicles
E twinning - verankering internationalisering 2 dec 2015E twinning - verankering internationalisering 2 dec 2015
E twinning - verankering internationalisering 2 dec 2015
Technicles475 vistas
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por Ilya Zitter
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie4 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter556 vistas
Wat heeft het Technasium te bieden? op de JCU conferentie '10 por Junior College Utrecht
Wat heeft het Technasium te bieden? op de JCU conferentie '10Wat heeft het Technasium te bieden? op de JCU conferentie '10
Wat heeft het Technasium te bieden? op de JCU conferentie '10
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014 por Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v31maart2014
Ilya Zitter760 vistas
Docentondersteuning op maat por SURF Events
Docentondersteuning op maatDocentondersteuning op maat
Docentondersteuning op maat
SURF Events1.3K vistas
Workshop versterk je les met lesson study por Felix van Vugt
Workshop versterk je les met lesson studyWorkshop versterk je les met lesson study
Workshop versterk je les met lesson study
Felix van Vugt190 vistas
Beoordeling afstudeeronderzoek por EvaAchtereekte
Beoordeling afstudeeronderzoekBeoordeling afstudeeronderzoek
Beoordeling afstudeeronderzoek
EvaAchtereekte833 vistas
Zorg En Welzijn Projecten In Beeld por Clairtje01
Zorg En Welzijn  Projecten In BeeldZorg En Welzijn  Projecten In Beeld
Zorg En Welzijn Projecten In Beeld
Clairtje01461 vistas
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014 por Ilya Zitter
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014
Sessie6 module onderwijsontwerpen_v6februari2014
Ilya Zitter312 vistas
LLW PPT intervisiesessie 1 por AnneliesMON
LLW PPT intervisiesessie 1LLW PPT intervisiesessie 1
LLW PPT intervisiesessie 1
AnneliesMON72 vistas
Roadmap to Next Generation Learning Spaces - Marij Veugelers por SURF Events
Roadmap to Next Generation Learning Spaces - Marij VeugelersRoadmap to Next Generation Learning Spaces - Marij Veugelers
Roadmap to Next Generation Learning Spaces - Marij Veugelers
SURF Events383 vistas
Capita Selecta 2009 por hmanders
Capita Selecta 2009Capita Selecta 2009
Capita Selecta 2009
hmanders462 vistas
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling por MarcelVoets4
Lesdag 2  pop en pap ontwikkelingLesdag 2  pop en pap ontwikkeling
Lesdag 2 pop en pap ontwikkeling
MarcelVoets4287 vistas

Similar a 131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabo

Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Ilya Zitter
783 vistas21 diapositivas
Presentatie Projectmanagement por
Presentatie ProjectmanagementPresentatie Projectmanagement
Presentatie ProjectmanagementSpliethoff
5.3K vistas16 diapositivas
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren por
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studerenHogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studerenholink2018
1.5K vistas20 diapositivas
Rob abbenhuis 17 feb por
Rob abbenhuis 17 febRob abbenhuis 17 feb
Rob abbenhuis 17 febmkuiten
1.3K vistas53 diapositivas
LLO PPT intervisiesessie 1 por
LLO PPT intervisiesessie 1LLO PPT intervisiesessie 1
LLO PPT intervisiesessie 1AnneliesMON
128 vistas19 diapositivas
De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak... por
De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak...De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak...
De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak...SURF Events
1.1K vistas21 diapositivas

Similar a 131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabo(20)

Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014 por Ilya Zitter
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Sessie1 module onderwijsontwerpen_v17feb2014
Ilya Zitter783 vistas
Presentatie Projectmanagement por Spliethoff
Presentatie ProjectmanagementPresentatie Projectmanagement
Presentatie Projectmanagement
Spliethoff5.3K vistas
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren por holink2018
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studerenHogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren
Hogeschoolbrede onderwijsprincipes voor actief studeren
holink20181.5K vistas
Rob abbenhuis 17 feb por mkuiten
Rob abbenhuis 17 febRob abbenhuis 17 feb
Rob abbenhuis 17 feb
mkuiten1.3K vistas
LLO PPT intervisiesessie 1 por AnneliesMON
LLO PPT intervisiesessie 1LLO PPT intervisiesessie 1
LLO PPT intervisiesessie 1
AnneliesMON128 vistas
De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak... por SURF Events
De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak...De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak...
De i-coach als bruggenbouwer tussen onderwijs & ICT - Pascal Koole en Leo Bak...
SURF Events1.1K vistas
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf por ssuser7c8583
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
2.Flexibel_werken_met_leeruitkomsten_en_(gevalideerde)_bewijslast(1).pdf
ssuser7c85833 vistas
Bijeenkomst zo.leer.ik! 10-12-2013 por Kennisnet
Bijeenkomst zo.leer.ik! 10-12-2013Bijeenkomst zo.leer.ik! 10-12-2013
Bijeenkomst zo.leer.ik! 10-12-2013
Kennisnet1K vistas
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016 por Kennisnet
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Presentatie kennisnet cvi conferentie 2016
Kennisnet497 vistas
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C... por SURF Events
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
'Reflectie op vernieuwing, 20 jaar SURF Onderwijsdagen in perspectief'- Bas C...
SURF Events646 vistas
Juiste focus in het mbo en hbo por P5COM
Juiste focus in het mbo en hboJuiste focus in het mbo en hbo
Juiste focus in het mbo en hbo
P5COM10 vistas
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid por Janneke van Doren
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleidWerkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid
Werkbijeenkomst nr. 1 leermiddelenbeleid
Janneke van Doren629 vistas
Ppt onderwijs maken voor jaar 1 september 2012 por Luuk Ruiter De
Ppt onderwijs maken  voor jaar 1 september 2012Ppt onderwijs maken  voor jaar 1 september 2012
Ppt onderwijs maken voor jaar 1 september 2012
Luuk Ruiter De104 vistas
Kickoff groningen versie28sept2010 por Ilya Zitter
Kickoff groningen versie28sept2010Kickoff groningen versie28sept2010
Kickoff groningen versie28sept2010
Ilya Zitter177 vistas
Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol) por ihks2
Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol)Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol)
Praktijkroutes Friesland College (door Wim van Tol)
ihks2945 vistas

131204 presentatie studiedag project curriculum HAN Pabo

 • 1. Hoe werkt het  Plenair starten  Vanuit de zaal: agenderen van onderwerpen  Plannen van de onderwerpen op het bulletinbord  Gespreksronde: 7 – 10 ruimtes voor gesprekken  Kort verslag per gesprek – 1 iXperium
 • 2. Vier principes en één wet (Werk)principes:  Wie er komen, zijn precies de goede mensen  Het begint wanneer het de goede tijd is  Wat er gebeurt, is het enige dat kan gebeuren  Als het voorbij is, is het voorbij De Wet van de Twee Voeten 2
 • 3. Centrale vraag Welk element van het (geschetste) beroepsbeeld wil jij nu met collega’s verdiepen? Tips: • Kom met vragen die je bezighouden • Toets je eigen ideeën • Benut de unieke samenstelling van de groep 3
 • 5. Projectplan Curriculum HAN Pabo Marcel van Bockel Arnhem, 5 december 2013
 • 6. Projecten bestaan niet, je moet ze ‘maken’ Een project is: • • uniek resultaat • benodigde werkzaamheden • 6 vooraf met elkaar overeengekomen beperkte middelen om resultaat te realiseren
 • 7. Het project zitten tussen improvisatie en routine in Improvisatie • procesaanpak Project I D O V • R N continu • ad hoc • Routine procedure aanpak • zeker • • duidelijk • vaag • bekend • 7 onzeker nieuw
 • 8. Van de opgave curriculum HAN Pabo  Is dus een project ‘gemaakt’  Leidt tot een met elkaar overeengekomen uniek resultaat  Bestaat uit werkzaamheden  Die met beperkte middelen worden uitgevoerd  In het projectplan is dit opgeschreven 8
 • 9. Het projectplan vormt een vertrekpunt  Voor de opdrachtgever, de projectorganisatie en alle betrokkenen Geld  Voor sturing en bijsturing Tijd Resultaat  Niet in beton gegoten  Gaat vooral over de werkwijze 9 Kwaliteit Inhoudelijke activiteiten Organisatie Informatie
 • 10. Het project Curriculum HAN Pabo  Aanleiding en achtergrond  Doelstelling en resultaten  Principes voor de aanpak  Planning op hoofdlijnen  Borgen van kwaliteit  Samenwerken en informeren 10
 • 11. Aanleiding en achtergrond  Volgende stap in vorming instituut HAN Pabo  Belang van doelmatigheid  Veel dynamiek in de omgeving  Impuls geven aan curriculum 11
 • 12. Doelstelling van het project Doelen Hoofddoel Missie HAN Pabo 12 Verder invulling geven aan instituut HAN Pabo met een gemeenschappelijk curriculum Curriculum dat meer vooruitloopt op ontwikkelingen in onderwijs Beter organiseerbaar en betaalbaar curriculum Nauwere aansluiting op het werkveld Hogere tevredenheid van studenten, werkveld en collega’s
 • 13. Resultaten van het project  Curriculum voor HAN Pabo – afstudeerfase – propedeuse – kernfase  Informatie naar en activiteiten met stakeholders  Uitgevoerd opleidingstraject 13
 • 14. Doelen en resultaten in samenhang Resultaten Doelen Hoofddoel Missie HAN Pabo Verder invulling geven aan instituut HAN Pabo met een gemeenschappelijk curriculum Curriculum dat meer vooruitloopt op ontwikkelingen in onderwijs Beter organiseerbaar en betaalbaar curriculum Curriculum HAN Pabo (VT) Curriculum VT voor afstudeerfase Curriculum VT voor propedeuse Curriculum VT voor kernfase 14 Nauwere aansluiting op het werkveld Hogere tevredenheid van studenten, werkveld en collega’s Informatie naar en activiteiten met stakeholders Opleidingstraject voor medewerkers
 • 15. Principes voor de aanpak  Veranderkundige invalshoek  Externe oriëntatie  Nieuwsgierig en kritisch ten opzichte van (inter)nationale ontwikkelingen  Kansen pakken en mogelijkheden benutten  ‘Teach what you preach’  Gefaseerd werken naar het eindresultaat 15
 • 16. Fasering van het project Initiatief nemen Definiëren Ontwerpen Voorbereiden Realiseren Nazorg Gebruik, beheer en onderhoud Projectplan Afbakenen van het project 16 Eisenpakket Waar moet het curriculum aan voldoen Vormgeving Wat wordt de inhoud van het curriculum Uitwerking Hoe gaat het curriculum tot stand komen Totstandkoming Wat moet gebeuren om het curriculum te ontwikkelen, gebruiken en beheren
 • 17. Planning op hoofdlijnen Projectplan Eisen curriculum Betrekken en informeren van werkveld, collega’s en studenten Realiseren Curriculum AF Ontwerpen curriculum AF Opleiding Curriculum AF Start nieuw Curriculum AF Ontwerpen curriculum PP en KF Voorbereiden realisatie AF Realiseren Curriculum Propedeuse Opleiding Curriculum PP Voorbereiden realisatie curriculum PP Start nieuw Curriculum PP Voorbereiden realisatie curriculum KF Realiseren Curriculum Kernfase Opleiding Curriculum KF Schooljaar 2013/2014 Schooljaar 2013/2014 Schooljaar 2014/2015 Schooljaar 2014/2015 Sep. ‘14 2014 17 Schooljaar 2015/2016 Schooljaar 2015/2016 Sep. ‘15 2015 Start nieuw Curriculum KF Sep. ‘16 2016 2017
 • 18. Borgen van kwaliteit  Het curriculum moet aan veel eisen voldoen – externe voorschriften, landelijke eisen – kaders vanuit HAN en HAN Pabo  Bundelen in Pakket van Eisen  Borgen dat aan de eisen wordt voldaan – – zelfevaluatie – meten – 18 expert judgement feedback van werkveld, studenten en collega’s
 • 19. Samenwerken en informeren    19 Het curriculum wordt niet van boven af uitgerold Afstemmen met werkveld, studenten en collega’s via bestaande gremia en overlegstructuren Introductie van weblog HAN Pabo
 • 20. Stand van zaken project Curriculum HAN Pabo Ida Oosterheert Arnhem, 5 december 2013
 • 21. Onderwerpen  Samenstelling van de ontwerpgroep  Proces dat wordt doorlopen om tot een ontwerp te komen  Vragen en dilemma’s die op tafel liggen  Stand van zaken – – 21 beroepsbeeld ontwerp afstudeerfase
 • 22. Samenstelling ontwerpgroep Wilma van den Berg Jan Martens Ida Oosterheert Martine Derks 22 Marcel van Bockel
 • 23. Hoe werkt de ontwerpgroep  Wekelijkse werkbijeenkomsten  Informatie ophalen, onderzoek doen, inspiratie opdoen  Zoeken naar scherpte en verbinding in keuzes ten aanzien van het curriculum  Kloppend hart in verbinding met HAN Pabo, KC en werkveld  Op dit moment druk bezig met het ontwerp van de afstudeerfase 23
 • 24. Vragen en dilemma’s    De veranderopgave voor beide locaties (wat vraagt een verandering qua leren voor ons allen?) Anders organiseren – in een nieuw gebouw? Onderzoek en ‘ouders’ in relatie tot mogelijkheden werkveld (ook in eerdere jaren)  Balans in uren over het schooljaar heen  Knip tussen start- en vakbekwaam  Ruimte voor profilering in de afstudeerfase 24
 • 25. Stand van zaken Conceptversie gereed (zojuist besproken) Projectplan Eisen curriculum Document met overzicht van alle eisen wordt opgesteld: • overzicht van voorschriften en kaders • beroepsbeeld in concept gereed Betrekken en informeren van werkveld, collega’s en studenten Realiseren Curriculum AF Ontwerpen curriculum AF Opleiding Curriculum AF Ontwerpen curriculum PP en KF Voorbereiden realisatie AF De structuur van de afstudeerfase krijgt vorm: • verschillen tussen beide locaties zijn bij elkaar gebracht en Start nieuw nieuwe vorm bedacht Curriculum AF • consequenties voor uren worden ingeschat Realiseren Curriculum Propedeuse Voorbereiden realisatie curriculum PP Voorbereiden werkzaamheden na jaarwisseling in samenStart nieuw Opleiding werking met fasemanager afstudeerfase Curriculum PP Curriculum PP Voorbereiden realisatie curriculum KF Realiseren Curriculum Kernfase Opleiding Curriculum KF Schooljaar 2013/2014 Schooljaar 2013/2014 25 Schooljaar 2014/2015 Schooljaar 2014/2015 Sep. ‘14 2014 Schooljaar 2015/2016 Schooljaar 2015/2016 Sep. ‘15 2015 Start nieuw Curriculum KF Sep. ‘16 2016 2017
 • 26. Stand van zaken: Beroepsbeeld (1)  Startbekwaam in talentontwikkeling  Kritisch open naar gepersonaliseerd leren en nieuwe technologie  Leerlingen stimuleren tot leren en leren leren  26 Zelf blijven leren – in interactie met de professionele leergemeenschap
 • 27. Stand van zaken: Beroepsbeeld (2) 27
 • 28. Stand van zaken: Afstudeerfase Leerlijn 2: Afstudeer onderzoek Leerlijn 1: Pwc, afstudeerstage en meesterproef Afstudeerstage Afstudeerplan Integrale toets Meesterproef PWC Periode 1 28 Periode 2 Periode 3 Periode 4