Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫תיירות‬
•‫ומתפתחת‬ ‫צומחת‬ ‫בתעשייה‬ ‫תעסוקה‬ ‫אפשרויות‬
•‫ומרתקים‬ ‫חווייתיים‬ ,‫מגוונים‬ ‫עיסוק‬ ‫תחומי‬
•‫והשונה‬ ‫הזולת‬ ‫כיבו...
- ‫מקצועית‬ ‫מבחינה‬
‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הצומחות‬ ‫התעשיות‬ ‫באחת‬ ‫ולהשתלב‬ ‫תיירות‬ ‫ללמוד‬ ‫כדאי‬
:‫הבאים‬ ‫הנתונים‬ ‫שמעי...
- ‫בישראל‬ ‫התיירות‬
‫ביותר‬ ‫והמתפתחות‬ ‫הצומחות‬ ‫התעשיות‬ ‫אחת‬
:‫הבאים‬ ‫הנתוני‬ ‫שמעידים‬ ‫כפי‬
•‫בשנת‬2012-‫כ‬ ‫לישר...
- ‫חינוכית‬ ‫מבחינה‬
‫רבים‬ ‫ערכים‬ ‫מנחילים‬ ‫התיירות‬ ‫לימודי‬
:‫אלו‬ ‫כגון‬
•‫והשונה‬ ‫האחר‬ ,‫הזר‬ ‫קבלת‬
•‫לזולת‬ ‫כב...
- ‫ועניין‬ ‫ההנאה‬ ,‫החוויה‬ ‫מבחינת‬
‫מרתקים‬ ‫חווייתיים‬ ‫תחומים‬ ‫מציעה‬ ‫התיירות‬
:‫כמו‬
•‫ושפות‬ ‫מנהגים‬ ,‫תרבויות‬ ...
- ‫תעסוקתית‬ ‫מבחינה‬
‫ומעניינים‬ ‫שונים‬ ‫עיסוקים‬ ‫מגוון‬ ‫מציעה‬ ‫התיירות‬
:‫אלו‬ ‫כגון‬
•‫ותפקידיה‬ ‫מחלוקותיה‬ ,‫לסוג...
‫מעודדים‬ ‫והתיירות‬ ‫החינוך‬ ‫משרדי‬
‫בישראל‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫תיירות‬ ‫מגמות‬ ‫פתיחת‬
•‫התיירות‬ ‫מגמות‬ .‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫תי...
‫לעיל‬ ‫שהוצגו‬ ‫הנתונים‬
‫התיירות‬ ‫לימודי‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫חשוב‬ ‫מדוע‬ ‫משמעי‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫מבהירים‬
:‫החינוך‬ ‫במערכת‬
•...
! ‫יקר‬ ‫מנהל‬
‫לבגרות‬ ‫נוספות‬ ‫תיירות‬ ‫מגמות‬ ‫פתיחת‬
‫בישראל‬ ‫תיכוניים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬
! ‫נכון‬ ‫זה‬
! ‫השעה‬ ‫צו‬ ‫זה...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Dani biran

236 visualizaciones

Publicado el

عارضة صور

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Dani biran

 1. 1. ‫תיירות‬
 2. 2. •‫ומתפתחת‬ ‫צומחת‬ ‫בתעשייה‬ ‫תעסוקה‬ ‫אפשרויות‬ •‫ומרתקים‬ ‫חווייתיים‬ ,‫מגוונים‬ ‫עיסוק‬ ‫תחומי‬ •‫והשונה‬ ‫הזולת‬ ‫כיבוד‬ ‫של‬ ‫ערכים‬ ‫פיתוח‬ •‫ואתריה‬ ‫הארץ‬ ‫אהבת‬ ‫ערכי‬ ‫הקניית‬ •‫ושפות‬ ‫תרבויות‬ ,‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ •‫הבאים‬ ‫מול‬ ‫ישראל‬ ‫את‬ ‫מייצגים‬ ‫בתיירות‬ ‫העוסקים‬ ‫ותדמית‬ ‫הסברה‬ ‫לשגרירי‬ ‫והופכים‬ ‫העולם‬ ‫מרחבי‬ ‫לארץ‬ :‫לתלמיד‬ ‫מקנה‬ ‫תיירות‬ ‫לימודי‬ ‫מסלול‬
 3. 3. - ‫מקצועית‬ ‫מבחינה‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הצומחות‬ ‫התעשיות‬ ‫באחת‬ ‫ולהשתלב‬ ‫תיירות‬ ‫ללמוד‬ ‫כדאי‬ :‫הבאים‬ ‫הנתונים‬ ‫שמעידים‬ ‫כפי‬ •‫העולמית‬ ‫הכלכלה‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫מקצב‬ ‫גדול‬ ‫התיירות‬ ‫צמיחת‬ ‫קצב‬ )2.5%-3%-‫כ‬ ‫לעומת‬4%(‫וטרור‬ ‫מלחמות‬ ,‫צונמי‬ ‫למרות‬ ‫בשנה‬ •‫מהווה‬ ‫התיירות‬25%,‫בעולם‬ ‫השירותים‬ ‫מייצוא‬ -‫ו‬40%‫מהתחבורה‬ ‫ההכנסות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כוללים‬ ‫אם‬ •‫להגיע‬ ‫צפויה‬ ‫העולמי‬ ‫לתל"ג‬ ‫התיירות‬ ‫של‬ ‫התרומה‬ ‫בשנת‬2019-‫ל‬10.4‫דולר‬ ‫טריליון‬ •‫בשנת‬2020-‫ל‬ ‫בעולם‬ ‫התיירים‬ ‫מספר‬ ‫יגיע‬1.6‫מיליארד‬ -‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לספק‬ ‫צפויה‬ ‫לבדה‬ ‫)סין‬100(‫תיירים‬ ‫מיליון‬ •‫זאת‬ ‫בשנה‬ ‫כי‬ ‫צפוי‬1‫מכל‬12‫בתיירות‬ ‫יעבוד‬ ‫בעולם‬ ‫מועסקים‬ •-‫בכ‬ ‫בממוצע‬ ‫צומחות‬ ‫העולמית‬ ‫מהתיירות‬ ‫ההכנסות‬11‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫אחוז‬ •‫פי‬ ‫הוא‬ ‫בעולם‬ ‫הפנים‬ ‫תיירות‬ ‫היקף‬3‫היוצאת‬ ‫מהתיירות‬
 4. 4. - ‫בישראל‬ ‫התיירות‬ ‫ביותר‬ ‫והמתפתחות‬ ‫הצומחות‬ ‫התעשיות‬ ‫אחת‬ :‫הבאים‬ ‫הנתוני‬ ‫שמעידים‬ ‫כפי‬ •‫בשנת‬2012-‫כ‬ ‫לישראל‬ ‫נכנסו‬3.5‫תיירים‬ ‫מיליון‬)4%-‫מב‬ ‫יותר‬2011( •-‫ב‬ ‫זאת‬ ‫בשנה‬ ‫הסתכמה‬ ‫התיירות‬ ‫מענפי‬ ‫הישירה‬ ‫התפוקה‬36‫שקלים‬ ‫מיליארד‬ •-‫כ‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫בשנה‬ ‫עמד‬ ‫בתיירות‬ ‫הכולל‬ ‫המועסקים‬ ‫מספר‬209,000‫ואישה‬ ‫איש‬ )7.8%(‫במשק‬ ‫המועסקים‬ ‫מכלל‬ •‫של‬ ‫יעד‬ ‫קבע‬ ‫התיירות‬ ‫משרד‬5‫בשנת‬ ‫תיירים‬ ‫מיליון‬2015 •-‫ל‬ ‫בתיירות‬ ‫הכולל‬ ‫המועסקים‬ ‫מספר‬ ‫יגיע‬ ‫שנה‬ ‫באותה‬254,000‫ואישה‬ ‫איש‬ •-‫ל‬ ‫תגיע‬ ‫מתיירות‬ ‫לתל"ג‬ ‫והעקיפה‬ ‫הישירה‬ ‫התרומה‬54‫דולרים‬ ‫מיליארד‬ •‫בפריפריה‬ ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ליצירת‬ ‫תורמת‬ ‫התיירות‬ •‫בישראל‬ ‫ביותר‬ ‫הצומחת‬ ‫התעשייה‬ ‫להיות‬ ‫צפויה‬ ‫התיירות‬
 5. 5. - ‫חינוכית‬ ‫מבחינה‬ ‫רבים‬ ‫ערכים‬ ‫מנחילים‬ ‫התיירות‬ ‫לימודי‬ :‫אלו‬ ‫כגון‬ •‫והשונה‬ ‫האחר‬ ,‫הזר‬ ‫קבלת‬ •‫לזולת‬ ‫כבוד‬ ‫מתן‬ •‫והליכות‬ ‫נימוסים‬ ‫טיפוח‬ •‫ומורשתה‬ ‫הארץ‬ ‫אהבת‬ ‫ערכי‬ ‫הקניית‬ •‫יפות‬ ‫פנים‬ ‫וסבר‬ ‫שירות‬ ‫תודעת‬ ‫פיתוח‬ •,‫המשפחתי‬ ‫בהקשר‬ ‫גם‬ ‫הערכים‬ ‫הפנמת‬ ‫בישראל‬ ‫כאזרח‬ ‫והציבורי‬ ‫החברתי‬
 6. 6. - ‫ועניין‬ ‫ההנאה‬ ,‫החוויה‬ ‫מבחינת‬ ‫מרתקים‬ ‫חווייתיים‬ ‫תחומים‬ ‫מציעה‬ ‫התיירות‬ :‫כמו‬ •‫ושפות‬ ‫מנהגים‬ ,‫תרבויות‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ •‫ואתרים‬ ‫נופים‬ ,‫מקומות‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ •‫גבולות‬ ‫חוצי‬ ‫אישיים‬ ‫קשרים‬ ‫פיתוח‬ •‫מתקדמות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לתחומי‬ ‫חשיפה‬ •‫התדמיתית‬ ‫בחזית‬ ‫המדינה‬ ‫ייצוג‬
 7. 7. - ‫תעסוקתית‬ ‫מבחינה‬ ‫ומעניינים‬ ‫שונים‬ ‫עיסוקים‬ ‫מגוון‬ ‫מציעה‬ ‫התיירות‬ :‫אלו‬ ‫כגון‬ •‫ותפקידיה‬ ‫מחלוקותיה‬ ,‫לסוגיה‬ ‫מלונאות‬ •‫אטרקציות‬ ‫ומפעילי‬ ‫כפרית‬ ‫תיירות‬ •‫תיירות‬ ‫ומארגני‬ ‫נסיעות‬ ‫סוכני‬ •‫תיירים‬ ‫והדרכת‬ ‫דרך‬ ‫הוראת‬ •‫לסוגיהם‬ ‫הסעה‬ ‫שירותי‬ ‫מתן‬ •‫אתגרית‬ ‫תיירות‬ •‫למיניהם‬ ‫תעופה‬ ‫בשירותי‬ ‫השתלבות‬ •‫ומורשת‬ ‫טבע‬ ,‫ארכיאולוגיה‬ ‫בתחומי‬ ‫עיסוק‬ •‫וכנסים‬ ‫פסטיבלים‬ ,‫אירועים‬ ‫הפקת‬ •‫ותערוכות‬ ‫ירידים‬ ,‫מוזיאונים‬ ,‫תצוגות‬ •‫וטבחות‬ ‫מסעדנות‬
 8. 8. ‫מעודדים‬ ‫והתיירות‬ ‫החינוך‬ ‫משרדי‬ ‫בישראל‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫תיירות‬ ‫מגמות‬ ‫פתיחת‬ •‫התיירות‬ ‫מגמות‬ .‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫תיירות‬ ‫מגמות‬ ‫שפתחו‬ ‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫מספרם‬ -‫ב‬ ‫פועלות‬ ‫כבר‬ (‫יחידות‬ ‫)חמש‬ ‫לבגרות‬36‫השאר‬ ‫בין‬ ‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫תיכונים‬ ,‫באילת‬‫שפרעם‬ ,‫מסעדה‬ ,‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫רמלה‬ ,‫גדרה‬ ,‫אשדוד‬ ,‫אשקלון‬ ,‫רמון‬ ‫מצפה‬ ‫ועוד‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫תפן‬ ,‫נצרת‬ ,‫הכרמל‬ ‫טירת‬ ,‫חיפה‬ ,‫מעלות‬ ,‫חדרה‬ ,‫הרצליה‬ ,‫גן‬ ‫רמת‬ •‫גם‬ ‫המגמה‬ ‫תלמידי‬ ‫זכאים‬ ,‫הבגרות‬ ‫בתעודת‬ ‫הזכות‬ ‫נקודות‬ ‫מלבד‬ ‫נכנסת‬ ‫תיירות‬ ‫כמארגני‬ ‫או‬ ‫מלונאי‬ ‫ניהול‬ ‫בתחומי‬ ‫מקצועית‬ ‫לתעודה‬ •‫ושני‬ ‫ראשון‬ ‫לתואר‬ ‫תיירות‬ ‫לימודי‬ ‫מגמות‬ ‫נפתחו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫בהם‬ ,‫אקדמיים‬ ‫במוסדות‬ ‫הפתוחה‬ ‫האוניברסיטה‬ ,‫הירדן‬ ‫עמק‬ ‫מכללת‬ ,‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬ •‫כגון‬ ‫במוסדות‬ ‫נוספים‬ ‫המשך‬ ‫לימודי‬ ‫במסגרות‬ ‫מתקיימים‬ ‫מקצועיים‬ ‫קורסים‬ ,‫חיפה‬ ‫גורמה‬ ‫דן‬ ,‫לתיירות‬ ‫הארצי‬ ‫ביה"ס‬ ,‫אילן‬ ‫בר‬ ‫אוניברסיטת‬,‫ברל‬ ‫בית‬ ‫ועוד‬ ‫טבריה‬ ‫אין‬ ‫הולידיי‬ ‫מכללת‬ ,‫תדמור‬ ‫למלונאות‬ ‫המרכזי‬ ‫ביה"ס‬ •‫הארץ‬ ‫ברחבי‬ ‫ביניים‬ ‫חטיבות‬ ‫במספר‬ ‫מבוקשת‬ ‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫פעילות‬ •‫התיירות‬ ‫משרד‬ ‫ע"י‬ ‫למשימה‬ ‫הוכשרו‬ ‫כבר‬ ‫הוראה‬ ‫תעודת‬ ‫בעלי‬ ‫דרך‬ ‫מורי‬ ‫עשרות‬
 9. 9. ‫לעיל‬ ‫שהוצגו‬ ‫הנתונים‬ ‫התיירות‬ ‫לימודי‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫חשוב‬ ‫מדוע‬ ‫משמעי‬ ‫חד‬ ‫באופן‬ ‫מבהירים‬ :‫החינוך‬ ‫במערכת‬ •‫לבגרות‬ ‫מוכר‬ ‫נוסף‬ ‫מקצוע‬ ‫לבחור‬ ‫יוכלו‬ ‫התלמידים‬ •‫התיירות‬ ‫בתחום‬ ‫אקדמאיים‬ ‫המשך‬ ‫בלימודי‬ ‫להשתלב‬ ‫יוכלו‬ ‫התלמידים‬ •‫ומתפתחת‬ ‫צומחת‬ ,‫מגוונת‬ ‫בתעשייה‬ ‫מעניין‬ ‫מקצוע‬ ‫ירכשו‬ ‫התלמידים‬ •‫בעתיד‬ ‫גם‬ ‫נחלתם‬ ‫יהיו‬ ‫הלימודים‬ ‫במהלך‬ ‫התלמידים‬ ‫שירכשו‬ ‫הערכים‬ •‫הארץ‬ ‫ולנופי‬ ‫לאתרים‬ ,‫למורשת‬ ‫מתחברים‬ ‫התיירות‬ ‫במקצועות‬ ‫העוסקים‬ •‫רבות‬ ‫שפות‬ ‫ללימוד‬ ‫אתגר‬ ‫מהווים‬ ‫התיירות‬ ‫מקצועות‬ •‫וניהול‬ ‫אחריות‬ ‫במסלולי‬ ‫להתקדם‬ ‫יוכלו‬ ‫התיירות‬ ‫במקצועות‬ ‫העוסקים‬
 10. 10. ! ‫יקר‬ ‫מנהל‬ ‫לבגרות‬ ‫נוספות‬ ‫תיירות‬ ‫מגמות‬ ‫פתיחת‬ ‫בישראל‬ ‫תיכוניים‬ ‫ספר‬ ‫בבתי‬ ! ‫נכון‬ ‫זה‬ ! ‫השעה‬ ‫צו‬ ‫זה‬ ! ‫חשוב‬ ‫זה‬ ! ‫משתלם‬ ‫זה‬

×