Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Aula acollida 2005

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Tutor/tutora
Tutor/tutora
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 24 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Aula acollida 2005 (20)

Más de Nuria Alart (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Aula acollida 2005

 1. 1. L’AULA D’ACOLLIDA INCLUSIÓ COHESIÓ CONVIVÈNCIA Núria Alart (2005) [email_address] , www.xtec.cat /~nalart
 2. 2. AULA D’ACOLLIDA <ul><li>Concepte : intermedi, obert, intensiu i flexible </li></ul><ul><li>Funcionament: </li></ul><ul><li>Nivells oberts . </li></ul><ul><li>Atenció individualitzada. </li></ul><ul><li>Interacció i cooperació. </li></ul><ul><li>Treball per projectes interdisciplinars. </li></ul><ul><li>Intel·ligències múltiples </li></ul><ul><li>WebQuest </li></ul><ul><li>Portfoli </li></ul>
 3. 3. PER QUÈ PER PROJECTES? Per una nova via d’atenció a la diversitat Per una acció participativa i cooperativa Per una major motivació Per un ensenyament globalitzat Per una presa de decisions sobre: Què sabem? Avaluació inicial Què volem saber? Objectius Què hem aprés? Avaluació portfoli
 4. 4. PER QUÈ APLICAR LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES A L’A.A.? <ul><li>Perquè no tot l’alumnat té els mateixos interessos ni capacitats; no tots aprenen de la mateixa manera. </li></ul><ul><li>Perquè actualment no es pot arribar aprendre tot allò que s’ha d’aprendre . </li></ul>
 5. 5. COM APLIQUEM LA TEORIA DE LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES? 1. A partir d’un tema que desperti interès en els alumnes. 3. Es dissenyen unes activitats adequades que ajudin a desenvolupar les vuit intel·ligències dels alumnes, totes per igual. 2 . Es segueixen uns objectius coherents.
 6. 6. LES 8 INTEL·LIGÈNCIES DE H. GARNER <ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Sensibilitat especial pel </li></ul><ul><li>llenguatge parlat i escrit </li></ul><ul><li>Musical </li></ul><ul><li>Capacitat de produir i </li></ul><ul><li>apreciar ritmes, tons, </li></ul><ul><li>timbres… </li></ul><ul><li>Espacial </li></ul><ul><li>Capacitat de reconèixer </li></ul><ul><li>i manipular espais. </li></ul><ul><li>Lògico- </li></ul><ul><li>matemàtica </li></ul><ul><li>Sensibilitat als patrons </li></ul><ul><li>lògics o numèrics. </li></ul><ul><li>Cinètico-corporal </li></ul><ul><li>Capacitat de controlar els </li></ul><ul><li>moviments corporals i de </li></ul><ul><li>manipular objectes amb </li></ul><ul><li>habilitat. </li></ul><ul><li>Naturalista </li></ul><ul><li>Capacitat d’identificació </li></ul><ul><li>del llenguatge natural. </li></ul><ul><li>Intrapersonal </li></ul><ul><li>Capacitat d’autoestima </li></ul><ul><li>i automotivació. </li></ul><ul><li>Interpersonal </li></ul><ul><li>Capacitat de percebre i </li></ul><ul><li>comprendre a les altres </li></ul><ul><li>persones. </li></ul>
 7. 7. Qui som? L’aula d’acollida és un espai petit, agradable i còmode per afavorir unes bones relacions cordials i relaxades entre alumnes i professors, d’adaptació i integració a la vida diària.
 8. 8. Qui som? És un espai de comunicació i de conversa que ens permet, en petit grup, manifestar els dubtes, conèixer aquest nou país i el de la resta dels companys/es. Aquí aprenem la llengua catalana, la seva cultura, les seves tradicions, i valorem la multiculturalitat.
 9. 9. Qui som? Som els nois i noies de diferents nacionalitats estrangeres, de l’IES Olorda de Sant Feliu de Llobregat, que fa poc hem arribat a Catalunya. Xina, Marroc, Argentina, Uruguai, Equador, Perú, Romania, Cuba i Brasil.
 10. 10. Què fem? Aprenem català cantant, pintant, manipulant, jugant, expressant, representant fent dramatitzacions, fent excursions, sortides, ... fins i tot “cuinant. Celebrem les festes tradicionals de Catalunya i expliquem com són en el nostre país d’or i gen.
 11. 11. Com ho fem? Treballe m uns projectes interdisciplinars on es tenen en compte la teoria de les I ntel·ligències M últiples. Tots/es parlem de les nostres experiències que fan referència al tema i fem la seva representació gràfica amb escrits, dibuixos, maquetes, murals, sempre amb l’ajut de les NTIC.
 12. 12. Com ho fem? Teoria de les intel·ligències múltiples i treball interdisciplinar Estratègies metodològiques Treball per projectes Docència compartida Treball per parelles Tutoria entre iguals Pla de treball Racons Grups cooperatius Tallers
 13. 13. TREBALL PER PROJECTES Recurs metodològic que permet l’alumnat escollir l’ objecte d’aprenentatge. Fomenta la recerca, creativitat, autonomia i socialització .
 14. 14. TREBALL PER PARELLES Forma organitzativa que permet sumar esforços i recursos per aconseguir un objectiu únic.
 15. 15. GRUPS COOPERATIUS Instrument idoni per construir socialment el coneixement i per a l’ajuda mútua. Implica que tothom treballi amb tothom. A nivell personal es treballa per la satisfacció d’autosuperar-se i a nivell grupal es plantegen objectius de millora evitant la competició entre els membres del grup.
 16. 16. TUTORIA ENTRE IGUALS Treball que facilita la interacció entre companys utilitzant els recursos dels mateixos alumnes. Es proposen models d’ actuació i resolució en un pla d’igualtat que permet incorporar fàcilment els aprenentatges.
 17. 17. DOCÈNCIA COMPARTIDA Forma de treball que implica més d’un professor/a per tal de dur a terme el treball de l’ aula, planificant les unitats didàctiques i establint les relacions d’ensenyament-aprenentatge amb l’alumnat de forma compartida.
 18. 18. PLA DE TREBALL Treball individualitzat, que aprofitant els interessos de l’alumnat, permet treballar aspectes del currículum seguint el ritme de l’alumne/a i el seu nivell de competències.
 19. 19. TALLERS Espai social organitzat per facilitar un marc d’ actuacions sobre un eix temàtic, a partir d’ una proposta oberta plantejada pel mestre/a. Poden abraçar totes les àrees (llenguatge, plàstica, matemàtica, música,..)
 20. 20. RACONS Àmbits de treball creats en diferents indrets acotats de l’aula, per on l’alumnat passa successivament. Fomenta l’ autonomia. Poden ser els de les vuit intel·ligències: naturalista, lingüística, musical,...
 21. 21. Què volem aconseguir? <ul><li>Comprendre i expressar en català les nostres idees i la dels altres. </li></ul><ul><li>Comprendre i utilitzar el vocabulari bàsic dels projectes treballats. </li></ul><ul><li>Participar en el patrimoni cultural català i en el d’altres cultures. </li></ul><ul><li>Respectar-nos vinguem d’on vinguem. </li></ul><ul><li>Aprendre de tots i totes. </li></ul>
 22. 22. Com ens organitzem? Ens organitzem en petits grups de quatre a vuit alumnes. Assistim a l’Aula d’Acollida durant un temps flexible al llarg del curs quan no fem Educació Física, Música, Plàstica, Informàtica ni Tutoria. Estem agrupats , a vegades, segons les nostres llengües d'origen: romàniques, no romàniques. Sempre segons les nostres necessitats. Sovint, per a fer determinades a ctivitats –sortides, teatre, murals, celebracions,....- ens ajuntem amb altres grups.
 23. 23. Com ens avaluem? Utilitzem l’avaluació portafoli fent una recopilació de tots els treballs i projectes realitzats al llarg del curs fets pels alumnes, que seran valorats amb uns criteris prèviament establerts. És un retrat evolutiu del procés d’aprenentatge d’un alumne. Una avaluació qualitativa on s’avalua el rendiment, els esforços, el progrés i les fites. Una avaluació de l’aprenentatge dels coneixements, habilitats, actituds i hàbits de treball. Així els alumnes aprenem a jutjar la qualitat dels nostres treballs i la dels companys/es.
 24. 24. Una Aula d’Acollida en un centre inclusiu per: - Satisfer les necessitats de tots els alumnes, sense que cap d’ells s’hagi d’ajustar a la majoria. -Tenir en compte que tota persona és un membre important i valuós amb responsabilitat. -Aconseguir el desenvolupament integral dels nois i les noies amb una alfabetització en contextos significatius. -Crear un sentit de comunitat i ajut mutu que promogui l’èxit de tots els seus membres. -Aplicar els quatre pilars de l’educació: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a viure junts. (Comissió Delors )

×