Se ha denunciado esta presentación.

Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba plāns

0

Compartir

Cargando en…3
×
1 de 9
1 de 9

Más Contenido Relacionado

Más de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)

Ilgtspējīgas attīstības komisijas darba plāns

  1. 1. Ilgtspējīgas attīstības komisija DARBA PLĀNS
  2. 2. Virsuzdevums Līdz Saeimas pavasara sesijas beigām tiek izstrādāti priekšlikumi politiku (likumdošanas?) izmaiņām produktīvas nodarbinātības kontekstā.
  3. 3. Kā valstī panākt definētos izaugsmes rādītājus – vai tie ir reāli un sasniedzami? 1)IKP pieaugums uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas paritātes) 5% ik gadu 2)ienākumu nevienlīdzības samazināšana (ienākumu nevienlīdzības indeksa vērtības samazināšana no 6,3 – 5,4) 3)nodarbinātības īpatsvara palielināšana vecuma grupā (20-64 g.v) (vērtības pieaugums no 69,7% - 73%) 4)darbaspēka produktivitātes paaugstināšana apstrādes rūpniecībā uz vienu nodarbināto (uz vienu nodarbināto saražotās produkcijas vērtība salīdzināmās cenās pieaugs no EUR 20 189 līdz EUR 24 000) 5)ieguldījumi pētniecībā un attīstībā % no IKP (0,6-1,2) 6)dabas resursu izmantošanas produktivitāte (EUR uz vienu resursu tonnu – vērtības pieaugums no 340 līdz 540)
  4. 4. Galvenie izaicinājumi 1) Ekonomikas struktūras transformācija (turpināsies nozaru efektivitātes kāpums) – izaicinājumi nodarbinātībai 2) Nodarbināto produktivitātes paaugstināšanas iespējamie risinājumi 3) Atalgojuma pieauguma temps (5-6% gada vidējais pieaugums) 4) Reģionālās nodarbinātības izaicinājumi - risinājumi
  5. 5. Darba organizācija 1) Jautājuma sagatavošanu un prezentēšanu komisijai: - sagatavo pati komisija - sagatavo atbildīgais komisijas deputāts par jautājumu - sagatavo atbildīgā ministrija, iesaistītā institūcija (PKC, VK, aģentūra u.c.) 2) Priekšlikumi tiek apkopoti par katru konkrēto tēmu 3) Pirms Saeimas pavasara sesijas noslēguma tiek sagatavots ziņojums, kurš ietver konkrētus priekšlikumus un ir adresēts atbildīgajām institūcijām 4) Paredzam iespēju, ka uzsāktam jautājumam, kam nav rasti konkrēti risinājumi, tā izpēte var tikt turpināta
  6. 6. 1. Makroekonomikas struktūra un iespējamās izvēles (6.sēdes) 1.1.Vispārēja prezentācija par esošo Latvijas makroekonomisko situāciju, - kopējā “fotogrāfija” (1.sēde) 1.1.1. Tautsaimniecības nozaru profili un nodarbinātības izaicinājumu/iespējas, t.sk. reģionālā griezumā. 1.1.2. …. 1.2. Klimata pārmaiņu scenāriji 2030+ (1.sēde) 1.2.1. …. 1.2.2. …. 1.3. Viedās specializācijas stratēģija 1.3.1. ....
  7. 7. 2. Ekonomikas dažādošana reģionos – ražošanas un pakalpojumu nozaru attīstība, t.sk. uzņēmējdarbības atbalsts un nodarbinātība ārpus attīstības centriem– 8. sēdes 2.1. Nodarbinātība un bezdarbnieka profils – politikas izvēles 2.2. Nodarbinātība lauku teritorijās 2.3. Perspektīvie virzieni ekonomikas dažādošanai reģionos, esošie valsts atbalsta instrumenti (1.sēde). 2.4. Pašvaldību atbalsts uzņēmējdarbībai 2.5. Dabas resursu izmantošanas efektivitātes celšana (1 vai 2 sēdes)
  8. 8. 3. Attīstības centri un to funkcionālās teritorijas – 6 sēdes 3.1. Uzņēmējdarbības atbalsts un nodarbinātība Nacionālās un reģionālās attīstības centros (2.sēdes) 3.2. Rīgas aglomerācijas attīstība un nodarbinātības pieaugums (2.sēdes) 3.3. Profesionālās un augstākās izglītības loma, zinātnes un uzņēmēju mijiedarbība nacionālās attīstības centros (1 sēde)
  9. 9. 4. Demogrāfija (2 sēdes) Komisija sadarbojas ar Demogrāfijas apakškomisiju, IAK deputātiem un komisijai kopumā līdzdarbojoties apakškomisijas darbā.

×