Se ha denunciado esta presentación.

Progress valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

0

Compartir

1 de 7
1 de 7

Progress valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

0

Compartir

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. Jūs varat iepazīties ar progresu šo rādītāju sasniegšanā un novērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti 2015. gadā un 2014. gadā PKC mājaslapā: http://www.pkc.gov.lv/kapit%C4%81lsabiedr%C4%ABbu-p%C4%81rvald%C4%ABba/gada-p%C4%81rskati

Valsts kapitālsabiedrībām ir būtiska ietekme uz valsts attīstību, iedzīvotāju nodarbinātību un valsts budžeta ieņēmumiem, tādēļ jo īpaši svarīgi ir nodrošināt valsts ieguldītā kapitāla efektīvu izmantošanu, uzlabojot kapitāla atdeves rādītājus un veicinot kapitālsabiedrību vērtības pieaugumu. Jūs varat iepazīties ar progresu šo rādītāju sasniegšanā un novērtēt īstenoto pasākumu efektivitāti 2015. gadā un 2014. gadā PKC mājaslapā: http://www.pkc.gov.lv/kapit%C4%81lsabiedr%C4%ABbu-p%C4%81rvald%C4%ABba/gada-p%C4%81rskati

Más Contenido Relacionado

Más de Pārresoru kordinācijas centrs (PKC)

Progress valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā

  1. 1. Progress valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jomā 09.11.2016. preses konference
  2. 2. Valsts līdzdalība komercdarbībā  NOVĒRSTA TIRGUS NEPILNĪBA  STRATĒĢISKI SVARĪGAS PRECES/ PAKALPOJUMI  STRATĒĢISKI SVARĪGI ĪPAŠUMI
  3. 3. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību I Dati par 2015.gadu Kopējie aktīvi 8,2 mljrd. EUR Apgrozījums 3,4 mljrd. EUR Nodarbināto skaits 52 239 (5.4% no visiem nodarb. LV)
  4. 4. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību II Dati par 2015.gadu Kopējā peļņa 164,4 milj. EUR Vidējā pašu kapitāla atdeve 4,3%
  5. 5. Valsts kapitālsabiedrību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību III Pašu kapitāla atdeves dinamika: 2013. – 2,2% 2014. – 0,5% 2015. – 4,3% Dividenžu iemaksu budžetā dinamika, milj. EUR: 2013. – 145,0 2014. – 110,9 2015. – 127,0 Dati par 2015.gadu
  6. 6. Lielākā atsevišķu kapitālsabiedrību peļņas/ zaudējumu ietekme uz kopējo portfeļa peļņu Dati par 2015.gadu
  7. 7. www.pkc.gov.lv pkc@pkc.mk.gov.lv

×