Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Muinasaeg Eestis

19.328 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39mQKz3 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Muinasaeg Eestis

 1. 1. Muinasaeg Eestis 6.kl Koostas: Natalja Dovgan 2011
 2. 2. Idee-kaardi koostamine
 3. 3. Ajaloo periodiseering Eelajalooline aeg (esiaeg ehk muinasaeg) – arheoloogilistel allikatel põhinev info (nt linnused, kalmistud, ohverdamiskohad, töö- ja tarberiistad, relvad, ehted jms)Ajalooline aeg - kirjalikel allikatel põhinev info (nt kroonikad, kirikuloendid, seadused jms)  Vanaaeg  Keskaeg  Uusaeg  Uusim aeg
 4. 4. Muinasaja periodiseeringKiviaeg (9000-1800 eKr)Pronksiaeg (1800-500 eKr)Rauaaeg (500 eKr-1200 pKr)
 5. 5. Kiviaeg (9000-1800 eKr)Arheoloogilised kultuurid: Kunda kultuur (Pulli asula, Kunda Lammasmäe asula) Kammkeraamika kultuur Nöörkeraamika ehk venekirveste kultuur (Tamula asula, Narva Riigiküla,Valma asula, Kaseküla)Tegevusalad:kalapüük, küttimine, korilus, käsitööTööriistad: kivikirves, vibu, oda, ahing (kivist,luust, sarvest, puust)
 6. 6. Pulli asulakoht http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Parnumaa_Pulli_kyla.png
 7. 7. Pulli ja Kunda asulakohad http://www.miksike.ee/documents/main/elehed/5klass/5eestimaa/5-5-2-1.htm
 8. 8. KUNDAPULLI LAMMASMÄGIhttp://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2381&layer=146&lang=est#2360
 9. 9. Kivikirves ja -talvad KundaLammasmäe asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/mesoliitikum/pildid/014a.html
 10. 10. Kunda kultuuri tööriistad http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:KundaCultureTools.jpg
 11. 11. Luust nooleotsad Kunda asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/mesoliitikum/pildid/019b.html
 12. 12. Kammkeraamika nõu http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2370&layer=146&lang=est#2370
 13. 13. Tulekivist nuga Kunila kalmest http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/027b.html
 14. 14. Luust õngekonksud Tamula asulast Kammkeraamika kultuur Luust inimkujulised ripatsid Tamula asulakohalthttp://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/224b.html http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/228c.html
 15. 15. Luunaasklid Tamula asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/210a.html
 16. 16. Merevaikripatsid Tamula asulakohalt http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/pildid/230a.html
 17. 17. Nöörkeraamikahttp://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=2381&layer=146&lang=est#2363
 18. 18. Venekirved http://ornament.dragon.ee/muinas/neoliitikum/214.html
 19. 19. Nöörkeraamika ja venekirved http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:CordWareBoatAxe.jpg
 20. 20. Pronksiaeg (1800-500 eKr)Kinnismuistised: Kindlustatud asulad (Asva Saaremaal, Iru Tallinnas) Lohukivid Kivikalmed (kivikirstkalmed)Tegevusalad:kalapüük, küttimine, korilus, käsitöö,põlluharimise algus, kaubandus.
 21. 21. Asva asula rekonstruktsioon http://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=3615&layer=224&lang=est#3615
 22. 22. Iru linnamägi 1920. aastatel Iru linnamägi on Tallinna idapiiril Pirita jõe äärsel neemikul asuv kuni 15 meetri kõrgune küngas. http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Iru_linnam%C3%A4gi_1920_aastatel.jpg
 23. 23. Lohukivi http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Vihavu_lohukivi_s%C3%BCgisp%C3%A4ikeses.jpg
 24. 24. Kivikirstkalme -maapealnekalmeehitis, millekonstruktsioonikson suurtest kividestlaotud ring ja sellekeskele laotud kirst,kuhu sängitati surnu. http://www.arheo.ut.ee/balt09.jpg
 25. 25. Jõelähtme kivikirstkalmed 1100-750 a eKr http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:StoneCistGraves.jpg
 26. 26. Rauaaeg (500 eKr-1200 pKr)Kinnismuistised: Kindlustatud asulad, linnused Kivikalmed (tarandkalmed)Tegevusalad:kalapüük, küttimine, korilus, keraamika,käsitöö, põlluharimine, karjakasvatus,kaubandusTööriistad:Kvaliteetsed kirved, noad, vikatid, sirbid
 27. 27. Tarandkalme - Tuulingumäe taradkalme Saaremaalmaapealnekalmeehitis, miskoosneb suurtestkiviridadest, mispiiravad nelinurksettarandit. http://www.eestiturism.ee/new/?a=view&id=113
 28. 28. Tarandkalme Saaremaal 1500-500 aastat e. Kr http://web.zone.ee/legendiotsija/lepna.html
 29. 29. Prillspiraalsõrmus Kohtla-Järve II tarandkalmest http://ornament.dragon.ee/muinas/rooma/pildid/516c.html
 30. 30. Kuldfooliumiga helmed Ojaveski tarandkalmest http://ornament.dragon.ee/muinas/rooma/pildid/517d.html
 31. 31. Kaelavõrud Kardla aardest http://ornament.dragon.ee/muinas/kraud/pildid/616b.html
 32. 32. Ketassõlg Siksali kalmistust http://ornament.dragon.ee/muinas/rooma/pildid/513n.html
 33. 33. Veel tarberiistu!Mõtle, milleks neid kasutati?
 34. 34. Mõrd http://www.jahipaun.ee/?leht=122&mID=202
 35. 35. Karuäke http://www.folklore.ee/tagused/nr4/pics/kr6.htm
 36. 36. Odaotshttp://www.histrodamus.ee/?event=Show_event&event_id=3667&layer=228&lang=est#3667
 37. 37. Harpuun http://et.wikipedia.org/wiki/Pilt:Harpon_2010.0.3.5._Global.JPG
 38. 38. Ahing http://www.muis.ee/portaal/imageview:museaalImage/620061
 39. 39. Muinas-Eesti haldusjaotus http://www.geo.ut.ee/~raivo/Muinas.html
 40. 40. Muinas-Eesti ühiskond Ülikud (rikkamad ja mõjukamad) Lihtrahvas (talupojad, käsitöölised, kaupmehed jt vabad inimesed) Orjad (sõjavangid, võlgnikud)
 41. 41. Muinasusund Palju jumalaid, vaime ja haldjaid (Tõnn, Peko, Taara, Uku) Hingestatud loodus Loodusjõudude (maa, tuli, vesi, tuul) austamine Ennustamine Ohverdamine - ohvripaigad: hiied, puud, allikad, kivid, järved, jõed - andid: piim, liha, veri, vill, vili, loomad
 42. 42. Kasutatud materjalHergauk,E., Laar,M. 2002. Ajalugu 5. klassile. Tallinn: AvitaHistrodamus. Eesti ajaloo ülevaade.http://www.histrodamus.ee/?event=Show_main_layers&layer_id=146&lang=estInteraktiivne õpik “Eesti muinasesemed”http://ornament.dragon.ee/muinas/pro.htmlKõiv, M. 2003. Vanaaeg I. Ajalooõpik 6. klassile. Tallinn: AvitaLaur,M. Mäesalu,A. 2005. Eesti ajalugu I. Tallinn: Avita

×