Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Reformatsioon ja Liivi sõda Vana-Liivimaal

6.234 visualizaciones

Publicado el

Eesti ajalugu

Publicado en: Educación
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

Reformatsioon ja Liivi sõda Vana-Liivimaal

 1. 1. Reformatsioon Liivimaal Liivi sõda
 2. 2. Korda üle... • Reformatsioon – Martin Lutheri algatud usupuhastusliikumine; • Reformatsiooni algus – 1517, kui Martin Luther naelutas kõikide pühakute ööl (31.10) 95 teesi Wittenbergi lossikiriku uksele; • Liivimaa – hõlmas tänase Läti ja Eesti territooriumi;
 3. 3. Wittenbergi lossikiriku uks
 4. 4. Teesid lossikiriku uksel – reformatsioon algus
 5. 5. Martin Luther tõlkis Piibli 1522 - 1534
 6. 6. Katoliku kiriku ja luterliku kiriku võrdlus Katolik kirik Luterlik kirik Pattude lunastamine Pühapildid, maalid Sakramendid Piibel Jumalateenistus Õndsaks saamine, Jumalale meelepärane olemine Vaimulike abielu Indulgentsid, piht Kirikutes palju pilte 7 sakrament Ladinakeelne Piibel Ladinakeelne + rahvakeelne jutlus Vajalik katoliku kiriku vahendus Vaimulike abielu keeld Inimese palved Kirikud tagasihoidlikud 2 sakramenti (ristimine, arumlaud) Emakeelne Piibel Rahvakeelne Inimese enda usk Vaimulikud abielluvad
 7. 7. Reformatsiooni jõudmine Liivimaale • 1522 – reformatsiooni algus Liivimaal (usuvaidlus Riia Peetri kirikus) • 1523–1524 reformatsiooni jutlustajad jõuavad Tallinna, Tartusse; • 1523 – isiklikud kontaktid M. Lutheriga. • 1524 – esimene Lutheri õpilane Hermann Marsow Tartus Maarja kirikus. • Jutlustajad on alamate vaimulike seast, loodavad uue õpetuse levitamistööga teha karjääri; • Linnad jutlustajate ideedele avatumad, paljudest allasurutud linnaeestlastest said reformatsiooni toetajad; • Maapiirkondades esialgu reformatsioon ei levi.
 8. 8. Tallinna raad võtab vastu esimese luteriusu jutlustaja. Theodor Albert Sprengel, 1869 a maal.
 9. 9. Reformatsioon ja pildirüüste • Martin Luther pidas maale ja kujusid kirikus ebavajalikuks, need pidid mõtted viima eemale pühasõnast; • 1524 – pildirüüste Riias, kirikutesse tunginud rahvas hävitas pühakujusid; • 1524 – pildirüüste Tallinnas (va Niguliste); • 1525 – pildirüüste Tartus, Viljandis.
 10. 10. Katoliiklik püha Maarja kirik Krakovis
 11. 11. Peetri basiilika Roomas (lõpet 17. sajand)
 12. 12. Luterlik Markuse kirik Hannoveris
 13. 13. Vastuseis reformatsioonile • Mungad kõige enam reformatsiooni vastu; • Ordu ja vasallid esialgu reformatsiooni vastu (kartsid, et kehtiv ühiskonnakorraldus kaob, katoliku kloostrid aitasid raskes olukorras inimesi); • Kõrgemad vaimulikud esialgu üldjuhul reformatsiooni vastu.
 14. 14. Reformatsiooniga leppimine • 1533 a sõlmiti kokkulepe uue luterliku jumalateenistuse korra kohta; • Kloostritel lubati edasi tegutseda; • 1554 – Volmari maapäeval võeti vastu otsus, et piirkonnas kehtib maaisanda usk, mida alamad peavad järgima; • Suuri muudatusi reformatsioon esialgu ei toonud, sest algas nn Liivi sõda.3
 15. 15. Reformatsiooni mõju • Linnades asutati uusi koole; • Koolid vaeslastele (pidid hiljem töötama linna teenistuses või kooliraha tagasi maksma); • 1543. a asutati aadlineiudele Pühavaimu kiriku juurde tütarlastekool; • 1552.a asutati Tallinna nn vaeste koolipoiste institutsioon; • Trükiti eestikeelsed katekismused – 1525 (pole säilinud); – 1535 Wanradt-Koelli katekismus (osaliselt säilinud)
 16. 16. Wanradti-Koelli katekismus säilitamine Tallinna Linnaarhiivis.
 17. 17. Liivi sõda – pikk sõdade periood 1558 - 1583 • Põhjused: – Ordu oli nõrgenenud, orduvendade arv vähenenud, palgasõdurite värbamiseks puudus raha; – Vana-Liivimaa oli killustunud, erinevad isandad kaitsesid vaid enda huve; – Vana-Liivimaad läbisid kaubateed; – Naaberriigid (Poola-Leedu, Venemaa, Rootsi, Taani) olid tugevnenud ja soovisid oma võimu laiendada.
 18. 18. Liivi sõja algus • 1558 a algul tungis 40 000 meheline Vene vägi Tartu piiskopkonda ja rüüstas kolme nädala jooksul julmalt ka Järva- ja Tartumaad; • Suvel 60 000 meheline Vene vägi uuesti Tartu piiskopkonda, Tartu jäi mitmeks aastakümneks Vene võimu alla;
 19. 19. Vene tsaar Ivan IV Julm
 20. 20. Vana-Liivimaa laguneb • Liivimaa ei suuda end kaitsta: • Saare- ja Kuramaa piiskop annavad end Taani kaitse alla. Taani kuningas ostab valdused, annab oma vennale Magnusele (1561); • Vana-Liivimaa ordumeister annab end Poola kaitse alla (puudutab Lõuna-Eestit); • Tallinn, Harjumaa, Virumaa, Järvamaa vandusid truudust Rootsi kuningale (läksid tema kaitse alla).
 21. 21. Ordu häving • Ordu väed üritasid Tartut tagasi võita; • 1560 aasta augustis said lõplikult lüüa Oomuli mõisa juures; • Peale seda langes venelaste kätte ka Viljandi; • Vana-Liivimaa lakkas olemast, sõda aga jätkus.
 22. 22. Talupoegade ülestõus 1560 • Sõja tõttu riisutud ja kaitseta talupojad hakkasid mässma; • Piirasid Koluvere lossi kus palju feodaale, paljud talupojad said surma;
 23. 23. Taani hertsog Magnus ja Ivan Julma liit • 1570. a pakkus Ivan Julm Magnusele “Liivimaa kuninga” kohta; • Magnus võttis pakkumise vastu, abiellus Ivan IV Julma noore sugulasega; • Liivimaa kuninga residentsiks Põltsamaa; • Magnus ei suutnud edaspidi Ivan IV ootusi täita, Liivimaa jäi lõplikult vallutamata;
 24. 24. Põltsamaa linnusest sai Magnuse residents 1570 – 1578;
 25. 25. Tallinna piiramine 1571, 1577 • 1571 a - Tallinna kodanikud pidasid vastu 7- kuulisele piiramisele, Tallinn jäi vallutamata; • 1577 a – 50 000 Vene vägi piiras 7 nädalat Tallinna, ei suudetud vallutada, hävitati Pirita klooster;
 26. 26. Tallinn 17. sajandil Olearius gravüür
 27. 27. Poola ja Rootsi sõda Venemaa vastu • 1579. a alustas Poola sõda Venemaa vastu; • 1581 a vallutasid rootslased venelastelt Rakvere, Narva, suveks olid Rootsi väed tagasi vallutanud kogu Kesk- ja Lääne-Eesti; • 1582 – Poola ja Venemaa vahel Jam Zapolski vaherahu (Poolale Läti ja Lõuna-Eesti); • 1583 – Pljussa vaherahuga (Venemaa ja Rootsi vahel) Rootsile Harjumaa, Virumaa, Järvamaa, Läänemaa;
 28. 28. Poola-Leedu kuningas Stefan Bathory; Rootsi väejuht, Eesti asehaldur PontusDe la Gardie juhtisid Venemaa vastast sõjategevust.
 29. 29. Poola ja Rootsi sõda • Venemaa langes Vana-Liivimaa jagajate hulgast välja; • Sõjategevus hakkas Rootsi ja Poola vahel; • Kokkuvõtteks läks Liivimaa ala Rootsi valdusesse. • Algas Rootsi aeg ...
 30. 30. Kasutatud allikad • Albert Sprengler’ maal. https://digiteek.ajaloomuuseum.ee/muuseum/suurgildi_hoone/oid -17744/?&offset=49. • Wittenbergi lossikirik. https://brianlmuseum.wikispaces.com/Renaissance+and+Reformati on+Religion. • Martin Luther tõlkimas. http://www.germanculture.com.ua/library/history/bl_martin_luthe r.htm. • Peetri basiilika. http://www.tektonministries.org/wp- content/uploads/2014/06/st.-peters-interior.jpg. • Wanradti-Koelli katekismus. http://entsyklopeedia.ee/artikkel/wanradti_ja_koelli_katekismus. • Ivan IV Julm. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Death_of_Ivan_the_Terrible. • Hertsog Magnus. http://www.saartehaal.ee/2008/03/22/ajaloo- tahtpaev-seikleja-kes-kuressaarest-linna-tegi/

×