Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Water quality delehan

154 visualizaciones

Publicado el

Презентація Світлани Делеган-Кокайко про якість води у водозборі річки Пиня

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Water quality delehan

 1. 1. Оцінка стану водозбору річки Пиня за Індикатором 1. Якість води Виконавець: к.х.н., викл. кафедри екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Делеган-Кокайко Світлана Василівна
 2. 2. Метою даного проекту є оцінка стану водозабору р. Пиня Свалявського району. Одним з важливих індикаторів, які використовуються при оцінці стану водозабору, є якість води. Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні технічні завдання: • 1. Зібрати дані за типом та значенням антропогенного впливу на водні об’єкти на території проекту. • 2. Проаналізувати антропогенне навантаження та їхні впливи. • 3. Оцінити стан водозабору р. Пиня за індикатором якості води та, по можливості, врахувати отримані дані ідентифікації антропогенного тиску на водні об’єкти при розробці спільної програми заходів щодо поліпшення якості води і захисту водних об'єктів та лісових екосистем.
 3. 3. Ідентифікація масивів поверхневих вод Визначення основних антропогенних навантажень Оцінка екологічного та хімічного стану / потенціалу Програма заходів для досягнення / підтримки доброго стану Навантаження – багатозначний термін, що означає сукупність дії та процесів. Основне навантаження – навантаження, яке з'являється як результат природних явищ або людської діяльності. (ДБН В.1.2.-2.2006 Навантаження та їх впливи)
 4. 4. Схема аналізу антропогенних навантажень та їх впливів Чинник Зростання населення Тиск (антропогенне навантаження) Скид стічних вод Стан Збільшений вмісту поживних речовин, зміна кисневого режиму Вплив Ріст водоростей та рослин, загибель риби Відповідь Контроль за скидамиконтроль АНАЛІЗ
 5. 5. Об’єми забраної води (поверхневої та мінеральної) для ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» Об’єми скинутих вод (нормативно очищених та нормативно- чистих) з ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2017 2016 2015 2014 2013Середнє значення Нормативно-очищені води, тис.м3 в рік Нормативно-чисті води, тис.м3 в рік
 6. 6. Випуск № 1 (господарсько- побутові та виробничі стоки) від ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» Випуск № 2 (нормативно-чисті стоки) від ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття»
 7. 7. Об’єми забраної води (поверхневої та мінеральної) для ДП «Санаторій «Поляна» Об’єми скинутих вод (нормативно очищених та нормативно- чистих) з ДП «Санаторій «Поляна»
 8. 8. Випуск №1: якісна характеристика зворотних (стічних) вод ДП «Санаторій «Поляна» Випуск №1: якісна характеристика зворотних (стічних) вод ДП «Санаторій «Поляна»
 9. 9. Якість питної води в обох точках згідно ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води призначеної для споживання людиною» відповідає вимогам для питного водокористування.
 10. 10. В Україні діють 2 документи, що нормують якість питної води, це – ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» ДСТУ 7525:2014 Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості
 11. 11. З одержаних результатів дослідження якості поверхневих вод (проби 1,2,5), а також з огляду на те, що кількість зворотних (стічних) вод, які скидаються у водні об’єкти нормативно-чистих (не потребують очистки), та нормативно очищених можна говорити про відчутний негативний вплив на стан вод прилеглих територій. Найгострішою проблемою є утилізація стічних вод, та майже повна відсутність каналізації тому згідно європейських стандартів слід вжити заходи системної віддаленої дії для зменшення негативного впливу на об’єкти довкілля і на якість вод річок прилеглих територій. Відповідно до пункту 2 статті 132 та статті 15 Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. №336, з метою визначення основних антропогенних впливів на стан поверхневих вод треба розробити та затвердити Методику основних антропогенних навантажень та їх вплив на стан поверхневих вод. В зв’язку з цим згідно Спільної стратегії впровадження водної рамкової директиви (2000/60/ЄС), Керівний документ №3 «Аналіз тисків та впливів» можна використати наступний індикатор, що розраховується для аналізу антропогенного навантаження відповідно до рівняння: Рсв = ЕН / Qmin , Рсв - обсяг скидання стічних вод у масив поверхневих вод (м3/с); Qmin - мінімальний річний стік води в масиві поверхневих вод (м3/с); ЕН - сумарний (безрозмірний) еквівалент навантаження, який спричиняється скиданням стічних вод. EНБСК = 0,06 кг/добу; EНХСК = 0,12 кг/добу; EНNзаг = 0,011 кг/добу; EНPзаг = 0,0015-0,002 кг/добу.
 12. 12. У випадку наявності лише скидання стічних вод (м3), еквівалент навантаження може бути розрахований з використанням одиничного випуску 0,12 м3/добу на одну особу. Ризик (антропогенне навантаження) Показник (критері1) «без ризику» Рсв < 1,0 «можливо під ризиком» 1,0 > Рсв > 1,5 «під ризиком» Рсв < 1,5 Наприклад на території обєднаної територіальної громади є 9 сіл: Поляна (2747 ч.), Оленьово (440 ч.), Павлово (770 ч.), Плоске (1080 ч.), Плосківський потік (269 ч.), Родниківка (862 ч.), Родникова Гута (483 ч.), Уклин (384 ч.), Яківське (335 ч.). Еквівалент населення (ЕН), який рівний еквіваленту навантаження ЕН = 7370/1000 = 7,37 Рсв = ЕН / Qmin=7,37/1,39=5,3 Критерії ризику
 13. 13. Згідно офіційних даних обсяги скиду забруднюючих речовин за 2017 р. по ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» становлять: - завислі речовини -1800 кг; - сульфати – 9100 кг; - хлориди 5200 кг; - ХСК – 2400 кг; - сухий залишок (мінералізація) - 58100 кг; - азот амонійний - 200 кг; - фосфати - 246 кг; - залізо загальне - 32 кг; - нітрати - 800 кг. ЕНзаг = ЕНкомунал + ЕНпром. ЕНпром. =(2400 [кг ХСК] / 0,12 [кг ХСК ])/1000 = 20000 /1000 = 20 ЕНзаг = 7,37 + 20 = 27,37 Рсв = ЕНзаг / Qmin, =27,37/1,39 = 19,7 (під ризиком) У разі скидів очищених стічних вод, показник розраховується за формулою: Рсв = (ЕН * (1-η))/Qmin =(7,3* (1- 0,75))/1,39=1,31 (можливо під ризиком)
 14. 14. Необхідність зменшити негативний вплив на екологічний стан поверхневих вод водозабору є очевидною, і для досягнення цього запропоновано наступні рекомендації: 1. Забезпечити дотримання правил і норм поводження і скидання стічних вод, модернізувати очисні споруди та устаткування; 2. Провести паспортизацію території та регулярно здійснювати заходи щодо збереження належного стану поверхневих водойм; 3. Здійснити серед місцевих жителів соціальну роботу щодо збереження екологічної цілісності району, зокрема збереження належної якості води в річках району.
 15. 15. Дякую за увагу!

×