Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

შავი ზღვა

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Más reciente (20)

შავი ზღვა

  1. 1. შავი ზღვა
  2. 2. შავი ზღვა ძალიან ღრმა ზღვაა. თითქმის ორიათასი მეტრია , რაც ძალიან დიდია.
  3. 3. როდესასც მეზღვაურები ბოსფორის სრუტიდან გადმოდიოდნენ შავი ზღვა ძალიან მუქად ეჩვენებოდათ, ამიტომ შავი ზღვა უწოდეს
  4. 4. ასევე მარილიც განსაზღვრავს ზღვის ფერს. რაც უფრო მარილიანია ზღვა, მით უფრო ლაჟვარდოვანი და კამკამაა.
  5. 5. შავი ზღვა შედარებით ნაკლებმარილიანია, უფრო მტკნარია, ამიტომ მუქი ფერისაა.

×