Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
‫שיעורים‬ ‫של‬ ‫מצגות‬1&3
‫ד‬"‫ברגר‬ ‫רוני‬ ‫ר‬
054-233-2441
Bergerrony@Gmail.com
CALL TO CARE ‫לנתינה‬ ‫הזמנה‬
Berger, Dodson-Lavelle, Makransky & Seigle (2014)
‫ד‬"‫ברגר‬ ‫רוני‬ ‫ר‬
‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברס...
‫כיצד‬"‫מסייעים‬"‫חיוביים‬ ‫להיות‬ ‫לילדים‬-‫ה‬ ‫ארבעת‬-‫מ‬'
•‫מודעות‬–‫עצמית‬+‫חיצונית‬
•‫מיומנויות‬–‫גופניות‬,‫רגשיות‬,‫...
‫האבולוציונית‬ ‫התיאוריה‬
‫פסיכולוגיה‬‫ה‬‫תפתחותית‬-‫התקשרות‬ ‫תהליך‬
)Attachment(
(Bowlby, 1969 Bowlby & Ainsworth, 1992)
‫דמות‬ ‫בין‬ ‫הרגשי‬ ‫הקש...
Sources of behaviour‫ובעייתי‬ ‫מורכב‬ ‫מח‬–‫והחדש‬ ‫הקדום‬ ‫המח‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬
‫קדום‬ ‫מח‬-‫חייתי‬
‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫מק...
‫שלנו‬ ‫והרגשות‬ ‫הדחפים‬ ‫את‬ ‫מארגנים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬
(1‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מערכת‬‫התראה‬‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫ועל‬ ‫איומים‬ ‫בפני‬
2...
‫רגשי‬ ‫לוויסות‬ ‫מערכות‬
‫הישגית‬ ‫מערכת‬
‫צריכה‬,‫הצלחה‬,‫שאיפה‬
Dopamine
‫התריעה‬ ‫מערכת‬
‫וביטחון‬ ‫הגנה‬
HPA/Serotoni...
‫הבין‬ ‫האיזון‬ ‫מהו‬-‫לחוצים‬ ‫תלמידים‬ ‫הרבה‬ ‫של‬ ‫מערכתי‬
‫התריעה‬ ‫מערכת‬
‫הישגית‬ ‫מערכת‬ ‫הרגיעה‬ ‫מערכת‬
‫ההרגעה‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬?
‫הקופצני‬ ‫המוח‬ ‫את‬ ‫להרגיע‬ ‫מסייע‬ ‫מה‬?
Mindfulness ‫קשיבות‬
‫קשיבות‬‫ל‬ ‫רצוני‬ ‫באופן‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫התה...
Vagus Nerve
Heart-rate variability (HRV)
9 ‫נשימה‬‫וואגלית‬)‫סרעפתית‬
‫לנתינה‬ ‫הזמנה‬ ‫של‬ ‫התכנית‬ ‫מטרות‬)CARE(
•‫לצרכים‬ ‫קשובים‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫ולתלמידים‬ ‫למורים‬ ‫לסייע‬ ‫באה‬
‫אחרים‬ ...
‫דאגה‬ ‫לנתינת‬ ‫הזמנה‬)CARE(–‫הילדים‬ ‫קיבלו‬ ‫כלים‬ ‫אלו‬
•‫גופניות‬ ‫מיומנויות‬–‫נשימה‬‫סרעפתית‬,‫גוף‬ ‫לתחושות‬ ‫מודעו...
‫הדאגה‬ ‫נתינת‬ ‫אופני‬ ‫שלושת‬‫האיכפתית‬-CARE
‫דאגה‬ ‫קבלת‬
‫אכפתית‬
)RECEIVING CARE(
‫נתינת‬‫אכפתית‬ ‫דאגה‬
‫לאחרים‬
)(E...
‫פנדולציה‬‫סומטית‬
‫הקודם‬ ‫מהמפגש‬ ‫הגיגים‬
•‫כאדם‬ ‫עצמך‬ ‫אהוב‬,‫כמסייע‬ ‫עצמך‬ ‫ובדוק‬/‫מנחך‬LOVE YOURSELF AS A PERSON,
DOBT YOURSELF AS ...
‫נתינה‬‫לאחר‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬
Extending Care
‫נתינת‬‫לעצמי‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬
Developing Self-Care
‫קבלת‬‫אכפתית‬ ‫דאגה‬
Rec...
‫י‬
‫ו‬
‫ם‬
‫ו‬
‫ה‬ ‫יום‬ ‫ד‬ ‫יום‬ ‫ג‬ ‫יום‬ ‫ב‬ ‫יום‬ ‫א‬ ‫יום‬
‫הבית‬ ‫שעורי‬ ‫על‬ ‫שיחה‬
‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫אכפתיות‬,
‫יות...
‫מהי‬ ‫לילדים‬ ‫מציגים‬ ‫כיצד‬‫קשיבות‬
•‫הפנס‬ ‫הסבר‬
•‫הכלבלב‬ ‫את‬ ‫לאמן‬
•‫הבועה‬ ‫מדיטציית‬
‫מהי‬ ‫לילדים‬ ‫מציגים‬ ‫כיצד‬‫קשיבות‬
•‫המחשבות‬ ‫אוטובוס‬
•‫הליכת‬‫נינג‬'‫ה‬
•‫פילים‬ ‫יוגה‬
•‫המוח‬ ‫מהו‬?)‫חינוכי‬ ‫פס...
‫שלישי‬ ‫מפגש‬–‫המוח‬,‫הגוף‬,‫ההשראה‬ ‫בעל‬ ‫והמורה‬ ‫חמלה‬
•‫מיינדפולנס‬‫גוף‬ ‫סריקת‬ ‫עם‬
•‫המשולש‬ ‫המח‬
•‫המרכזית‬ ‫הת...
‫במח‬ ‫שינויים‬
‫באזורים‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬
‫ב‬ ‫הקשורים‬:
‫קשב‬
‫רגשי‬ ‫ויסות‬
‫עצמית‬ ‫מודעות‬
‫זיכרון‬
‫חזקה‬ ‫קישוריו...
‫איטיים‬ ‫אלפא‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫יותר‬
‫מנוחה‬ ‫מדיטציה‬
‫בהמיספרת‬ ‫פעילות‬ ‫לטובת‬ ‫יחס‬
‫המח‬ ‫של‬ ‫קדמיים‬ ‫באזורי...
‫המרכזית‬ ‫התגובה‬ ‫רשת‬
Core Response Network (CRN)
)
‫הרשתית‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬)RAC(
‫סכנה‬ ‫בזמן‬ ‫פועל‬ ‫המוח‬ ‫כיצד‬?
‫האוטונומית‬ ‫העצבים‬ ‫מערכת‬)ANS(
‫נורמטיבי‬ ‫דחק‬ ‫מצב‬
‫כרוני‬ ‫דחק‬ ‫מצב‬
‫טראומטי‬ ‫דחק‬ ‫מצב‬
‫המוח‬ ‫תפקיד‬ ‫על‬ ‫לתלמידים‬ ‫להסביר‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬?
•‫אנו‬ ‫ומדוע‬ ‫לומדים‬ ‫אנו‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫להבנת‬ ‫כמפה‬ ‫לנו‬...
‫המוח‬ ‫עובד‬ ‫איך‬ ‫לתלמידים‬ ‫להסביר‬ ‫כיצד‬?
•‫בראש‬ ‫שלהם‬ ‫החלקים‬ ‫היכן‬ ‫לילדים‬ ‫להראות‬
‫המוח‬ ‫עובד‬ ‫איך‬ ‫לתלמידים‬ ‫להסביר‬ ‫כיצד‬?
•‫בראש‬ ‫שלהם‬ ‫החלקים‬ ‫היכן‬ ‫לילדים‬ ‫להראות‬
•‫למח‬ ‫הפקודה‬ ‫את‬ ‫נות...
‫נוירונים‬
‫הרגל‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫מתחברים‬ ‫שמדברים‬ ‫נוירונים‬
‫המח‬ ‫את‬ ‫מפתחים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬?
‫ניורו‬‫פלסטיסיות‬‫המוח‬ ‫של‬
https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g
‫תרגילים‬‫סנסו‬-‫מוטוריים‬
•‫קשיבות‬‫לגוף‬–‫שונים‬ ‫ותיוגים‬ ‫גוף‬ ‫סריקת‬
•‫והגמשה‬ ‫שחרור‬–‫יוגה‬‫פילים‬
•‫עוררות‬‫הגוף‬...
‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫תרגול‬-‫רציונל‬
‫הגבוהות‬ ‫החשיבה‬ ‫יכולות‬)‫אומדן‬,‫אירגון‬,‫תיעדוף‬,‫תכנון‬,‫בעיות‬ ‫ופתרון‬(...
‫ב‬ ‫תל...
‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫תרגול‬-‫וריאציות‬
•‫יוגה‬:‫עץ‬ ‫תנוחת‬
–‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הגוף‬ ‫למשקל‬ ‫לב‬ ‫ותשומת‬ ‫נשימות‬
–‫מאמץ‬ ‫ללא‬ ‫...
‫חמלה‬ ‫מהי‬?
"‫מחויבות‬ ‫עם‬ ‫האחר‬ ‫של‬ ‫לסבל‬ ‫רגישות‬ ‫היא‬ ‫חמלה‬
‫סבלו‬ ‫על‬ ‫ולהקל‬ ‫לנסות‬"‫הדאלי‬‫לאמה‬
‫לחמלה‬ ‫חלקים‬ ‫שלושה‬
•‫מודעות‬–‫אחרים‬ ‫ושל‬ ‫שלי‬ ‫לסבל‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתת‬
)‫קשיבות‬(
•‫אמפטיה‬–‫האחרים‬ ‫ושל‬ ...
Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain SciencesEmpathy and Compassion in Society, London 2012 Max Planck Insti...
מצגת מיינדפולנס
מצגת מיינדפולנס
מצגת מיינדפולנס
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

מצגת מיינדפולנס

432 visualizaciones

Publicado el

mindfulness

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

מצגת מיינדפולנס

 1. 1. ‫שיעורים‬ ‫של‬ ‫מצגות‬1&3 ‫ד‬"‫ברגר‬ ‫רוני‬ ‫ר‬ 054-233-2441 Bergerrony@Gmail.com
 2. 2. CALL TO CARE ‫לנתינה‬ ‫הזמנה‬ Berger, Dodson-Lavelle, Makransky & Seigle (2014) ‫ד‬"‫ברגר‬ ‫רוני‬ ‫ר‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫ואוניברסיטת‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬ Bergerrony@gmail.com
 3. 3. ‫כיצד‬"‫מסייעים‬"‫חיוביים‬ ‫להיות‬ ‫לילדים‬-‫ה‬ ‫ארבעת‬-‫מ‬' •‫מודעות‬–‫עצמית‬+‫חיצונית‬ •‫מיומנויות‬–‫גופניות‬,‫רגשיות‬,‫חברתיות‬,‫שכליות‬ •‫מוטיבציה‬–‫אכפתיות‬,‫ותיקוותיות‬ •‫מוסריות‬–‫חברתיים‬ ‫ערכים‬
 4. 4. ‫האבולוציונית‬ ‫התיאוריה‬
 5. 5. ‫פסיכולוגיה‬‫ה‬‫תפתחותית‬-‫התקשרות‬ ‫תהליך‬ )Attachment( (Bowlby, 1969 Bowlby & Ainsworth, 1992) ‫דמות‬ ‫בין‬ ‫הרגשי‬ ‫הקשר‬ ‫יצירת‬ ‫של‬ ‫התהליך‬ ‫זה‬ ‫התקשרות‬ ‫מיטיבה‬)‫הורים‬(‫הילד‬ ‫ובין‬/‫ה‬ ‫מוגנות‬ ‫יוצרת‬ ‫התקשרות‬)safe heaven(‫סקרנות‬)secure base( •‫המוח‬ ‫קליפת‬ ‫על‬ ‫מצמיחה‬ ‫יחסית‬ ‫טובה‬ ‫התקשרות‬)PFC( •‫רגשי‬ ‫וויסות‬ ‫מזרזת‬ ‫יחסית‬ ‫טובה‬ ‫התקשרות‬ •‫ורומנטיים‬ ‫חבריים‬ ‫בינאישיים‬ ‫ליחסים‬ ‫הבסיס‬ ‫היא‬ ‫טובה‬ ‫התקשרות‬ •‫חיובי‬ ‫עצמי‬ ‫בגיבוש‬ ‫מסייעת‬ ‫טובה‬ ‫התקשרות‬ •‫אחרים‬ ‫כלפי‬ ‫אמפטית‬ ‫התנהגות‬ ‫מעודדת‬ ‫היא‬ ‫טובה‬ ‫התקשרות‬ ‫משולמת‬ ‫הורות‬ ‫אין‬–‫ואהבה‬ ‫לחום‬ ‫זקוקים‬ ‫כולנו‬
 6. 6. Sources of behaviour‫ובעייתי‬ ‫מורכב‬ ‫מח‬–‫והחדש‬ ‫הקדום‬ ‫המח‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫קדום‬ ‫מח‬-‫חייתי‬ ‫רוצה‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫מקבל‬ ‫כשלא‬ ‫תוקפנית‬ ‫בצורה‬ ‫מגיב‬)‫זעם‬ ‫התקף‬( ‫אוהב‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫מלעשות‬ ‫בורח‬)‫שיעורים‬( ‫לעצמו‬ ‫רק‬ ‫דואג‬ ‫חדש‬ ‫מח‬-‫אנושי‬ ‫הגיוני‬–‫ומבין‬ ‫לו‬ ‫להסביר‬ ‫אפשר‬ ‫מדמיין‬–‫בעתיד‬ ‫תוצאות‬ ‫להבין‬ ‫יכול‬ ‫אחרים‬ ‫למען‬ ‫לוותר‬ ‫יכול‬
 7. 7. ‫שלנו‬ ‫והרגשות‬ ‫הדחפים‬ ‫את‬ ‫מארגנים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬ (1‫על‬ ‫הממונה‬ ‫מערכת‬‫התראה‬‫עצמית‬ ‫הגנה‬ ‫ועל‬ ‫איומים‬ ‫בפני‬ 2(‫על‬ ‫שממונה‬ ‫מערכת‬‫והשגיות‬ ‫עשיה‬ 3(‫על‬ ‫שממונה‬ ‫מערכת‬‫וביטחון‬ ‫הרגעה‬
 8. 8. ‫רגשי‬ ‫לוויסות‬ ‫מערכות‬ ‫הישגית‬ ‫מערכת‬ ‫צריכה‬,‫הצלחה‬,‫שאיפה‬ Dopamine ‫התריעה‬ ‫מערכת‬ ‫וביטחון‬ ‫הגנה‬ HPA/Serotonin ‫התרגשות‬,‫סיפוק‬ ‫כעס‬,‫ודחיה‬ ‫חרדה‬ ‫רגיעה‬,‫נוחות‬ ‫הרגיעה‬ ‫מערכת‬ ‫בינאישי‬ ‫ומחיבור‬ ‫בטחון‬ Opiates/Oxytocin
 9. 9. ‫הבין‬ ‫האיזון‬ ‫מהו‬-‫לחוצים‬ ‫תלמידים‬ ‫הרבה‬ ‫של‬ ‫מערכתי‬ ‫התריעה‬ ‫מערכת‬ ‫הישגית‬ ‫מערכת‬ ‫הרגיעה‬ ‫מערכת‬
 10. 10. ‫ההרגעה‬ ‫מערכת‬ ‫את‬ ‫בונים‬ ‫אנו‬ ‫כיצד‬?
 11. 11. ‫הקופצני‬ ‫המוח‬ ‫את‬ ‫להרגיע‬ ‫מסייע‬ ‫מה‬? Mindfulness ‫קשיבות‬ ‫קשיבות‬‫ל‬ ‫רצוני‬ ‫באופן‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫התהליך‬ ‫היא‬"‫כאן‬ ‫ועכשיו‬"‫שיפוטיות‬ ‫ללא‬ John Kabat-Zinn
 12. 12. Vagus Nerve
 13. 13. Heart-rate variability (HRV)
 14. 14. 9 ‫נשימה‬‫וואגלית‬)‫סרעפתית‬
 15. 15. ‫לנתינה‬ ‫הזמנה‬ ‫של‬ ‫התכנית‬ ‫מטרות‬)CARE( •‫לצרכים‬ ‫קשובים‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫ולתלמידים‬ ‫למורים‬ ‫לסייע‬ ‫באה‬ ‫אחרים‬ ‫ושל‬ ‫עצמם‬ ‫של‬ •‫ולפיכך‬ ‫ומרוכזים‬ ‫קשובים‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫לתלמידים‬ ‫לסייע‬ ‫באה‬ ‫ולמידה‬ ‫קשב‬ ‫יכולת‬ ‫משפרת‬ •‫הרגש‬ ‫וויסות‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫מפתחת‬–‫אימפולסיביות‬ ‫פחות‬ ‫תגובתיות‬ ‫לפני‬ ‫חשיבה‬ ‫ויותר‬ •‫וחרדה‬ ‫לחץ‬ ‫מקטינה‬ •‫וחברתיות‬ ‫רגשיות‬ ‫יכולות‬ ‫מפתחת‬ •‫לאחר‬ ‫ודאגה‬ ‫אמפטיה‬ ‫מפתחת‬–‫מוסרית‬ ‫התנהגות‬
 16. 16. ‫דאגה‬ ‫לנתינת‬ ‫הזמנה‬)CARE(–‫הילדים‬ ‫קיבלו‬ ‫כלים‬ ‫אלו‬ •‫גופניות‬ ‫מיומנויות‬–‫נשימה‬‫סרעפתית‬,‫גוף‬ ‫לתחושות‬ ‫מודעות‬,‫מודעות‬ ‫להליכה‬)‫הליכת‬‫נינג‬'‫ה‬‫עיוורים‬ ‫והליכת‬(‫פנדולציה‬‫סומטית‬,‫תיגוף‬–‫תיפוף‬ ‫גוף‬,‫יוגה‬‫פילים‬ ‫של‬ •‫קשב‬ ‫מיומנויות‬‫וקשיבות‬–‫נשימות‬ ‫ספירת‬,‫קשיבות‬‫בלון‬ ‫של‬ •‫לאחרים‬ ‫קשב‬ •‫רגשיות‬ ‫ומיומנויות‬ ‫תהליכים‬–‫רגשית‬ ‫מודעות‬ ‫פתוח‬,‫ללמוד‬ ‫פרודוקטיבית‬ ‫בצורה‬ ‫רגשות‬ ‫לבטא‬,‫שאחרים‬ ‫למה‬ ‫מודע‬ ‫להיות‬ ‫מרגישים‬ •‫קוגניטיביות‬ ‫ומיומנויות‬ ‫תהליכים‬–‫מחשבתית‬ ‫הגמשה‬,‫אני‬ ‫איך‬ ‫עצמי‬ ‫את‬ ‫בולם‬,‫האחר‬ ‫וקבלת‬ ‫עצמית‬ ‫קבלה‬
 17. 17. ‫הדאגה‬ ‫נתינת‬ ‫אופני‬ ‫שלושת‬‫האיכפתית‬-CARE ‫דאגה‬ ‫קבלת‬ ‫אכפתית‬ )RECEIVING CARE( ‫נתינת‬‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לאחרים‬ )(EXTENDING CARE ‫נתינת‬‫דאגה‬ ‫לעצמי‬ ‫אכפתית‬ )SELF-CARE(
 18. 18. ‫פנדולציה‬‫סומטית‬
 19. 19. ‫הקודם‬ ‫מהמפגש‬ ‫הגיגים‬ •‫כאדם‬ ‫עצמך‬ ‫אהוב‬,‫כמסייע‬ ‫עצמך‬ ‫ובדוק‬/‫מנחך‬LOVE YOURSELF AS A PERSON, DOBT YOURSELF AS A THERAPIST (NISSEN-LIE et al., 2015) •‫לעצמו‬ ‫להתייחס‬ ‫לקבל‬ ‫לאדם‬ ‫מסייעת‬ ‫חברתית‬ ‫וקבלה‬ ‫אכפתיות‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫ולקבל‬ ‫יותר‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬CARE‫מאחרים‬–‫ואהבה‬ ‫חום‬ ‫מתן‬ ‫של‬ ‫זיכרונות‬ ‫העלאת‬ ). Kelly, 2015&Dupasquier( •‫דתי‬ ‫מרקע‬ ‫באים‬ ‫מכם‬ ‫כמה‬? •‫דתיים‬ ‫ערכים‬ ‫עם‬ ‫כזה‬ ‫או‬ ‫דתי‬ ‫בבית‬ ‫חינוך‬ ‫האם‬)‫מסורתיים‬(‫להתנהגות‬ ‫מביא‬ ‫ופרו‬ ‫אלטרואיסטית‬-‫שבין‬ ‫בגילאים‬ ‫ילדים‬ ‫בקרב‬ ‫חברתית‬5-12? •‫דתיות‬ ‫לא‬ ‫ממשפחות‬ ‫ילדים‬)‫אתאיסטיות‬(‫אמפטיים‬ ‫כיותר‬ ‫נמצאו‬,‫אלטרואיסטיים‬ ‫מענישה‬ ‫גישה‬ ‫עם‬ ‫ופחות‬ ‫דתיות‬ ‫ממשפחות‬ ‫שבאו‬ ‫מילדים‬ ‫חברתיים‬ ‫ופרו‬. ‫מדינות‬ ‫שש‬ ‫ב‬ ‫היו‬ ‫הממצאים‬)Decenty et al., 2015( •‫ומוסלמים‬ ‫יהודיים‬ ‫ילדים‬ ‫היו‬ ‫לא‬ ‫במחקר‬!!!
 20. 20. ‫נתינה‬‫לאחר‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ Extending Care ‫נתינת‬‫לעצמי‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ Developing Self-Care ‫קבלת‬‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ Receiving Care ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫נתינת‬ ‫מדוע‬ ‫חשובה‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫נתינת‬ ‫מדוע‬ ‫חשובה‬ ‫לעצמי‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫קבלת‬ ‫מדוע‬ ‫חשובה‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לקבל‬ ‫ללמוד‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לפתח‬ ‫ללמוד‬ ‫לעצמי‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לקבל‬ ‫ללמוד‬ ‫בדרך‬ ‫מכשולים‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לנתינת‬ ‫לאחרים‬ ‫בדרך‬ ‫מכשולים‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫לעצמי‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לנתינת‬ ‫בדרך‬ ‫מכשולים‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לקבלת‬ ‫לנתינת‬ ‫היכולת‬ ‫העמקת‬ ‫לאחרים‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫דאגה‬ ‫לנתינת‬ ‫היכולת‬ ‫העמקת‬ ‫לעצמי‬ ‫אכפתית‬ ‫לקבלת‬ ‫היכולת‬ ‫העמקת‬‫דאגה‬ ‫אכפתית‬ ‫דאגה‬ ‫לנתינת‬ ‫קריאה‬)CARE(
 21. 21. ‫י‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫יום‬ ‫ד‬ ‫יום‬ ‫ג‬ ‫יום‬ ‫ב‬ ‫יום‬ ‫א‬ ‫יום‬ ‫הבית‬ ‫שעורי‬ ‫על‬ ‫שיחה‬ ‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫אכפתיות‬, ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ‫אכפתי‬‫הספר‬ ‫בבית‬? ‫אכפתיות‬ ‫זה‬ ‫מה‬.‫אנו‬ ‫איך‬ ‫אכפתיות‬ ‫מבטאים‬?‫אני‬ ‫איך‬ ‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫שילד‬ ‫יודע‬ ‫אכפתי‬? ‫להקשיב‬ ‫לומדים‬ ‫אנו‬ ‫איך‬? ‫קשב‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫אני‬ ‫מתי‬ ‫לא‬ ‫ומתי‬ ‫קשוב‬?‫לי‬ ‫עוזר‬ ‫מה‬ ‫קשוב‬ ‫להיות‬ ‫שיחה‬/‫סימולציה‬ ‫בטוח‬ ‫מקום‬)5‫דק‬( ‫נשימה‬‫סרעפתית‬)3‫דק‬( ‫נשימות‬ ‫ספירת‬)2‫דק‬( ‫תרגול‬ ‫מקום‬ ‫תרגול‬‫בטוח‬‫וציור‬ ‫בטוח‬ ‫מקום‬ ‫כלפי‬ ‫אכפתיים‬ ‫ההורים‬ ‫איך‬? ‫בבית‬ ‫אכפתי‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫בבית‬ ‫תרגול‬ ‫בית‬ ‫שעורית‬ ‫דאגה‬ ‫לנתינת‬ ‫הזמנה‬–20‫דקות‬X3‫בשבוע‬
 22. 22. ‫מהי‬ ‫לילדים‬ ‫מציגים‬ ‫כיצד‬‫קשיבות‬ •‫הפנס‬ ‫הסבר‬ •‫הכלבלב‬ ‫את‬ ‫לאמן‬ •‫הבועה‬ ‫מדיטציית‬
 23. 23. ‫מהי‬ ‫לילדים‬ ‫מציגים‬ ‫כיצד‬‫קשיבות‬ •‫המחשבות‬ ‫אוטובוס‬ •‫הליכת‬‫נינג‬'‫ה‬ •‫פילים‬ ‫יוגה‬ •‫המוח‬ ‫מהו‬?)‫חינוכי‬ ‫פסיכו‬ ‫הסבר‬(
 24. 24. ‫שלישי‬ ‫מפגש‬–‫המוח‬,‫הגוף‬,‫ההשראה‬ ‫בעל‬ ‫והמורה‬ ‫חמלה‬ •‫מיינדפולנס‬‫גוף‬ ‫סריקת‬ ‫עם‬ •‫המשולש‬ ‫המח‬ •‫המרכזית‬ ‫התגובה‬ ‫רשת‬ •‫הרשתית‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬ •‫העצבים‬ ‫מערכת‬‫האוטונומית‬ •‫דחק‬ ‫בזמן‬ ‫המערכות‬ ‫בין‬ ‫האינטראקציה‬ •‫המח‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫חשיבות‬ •‫המח‬ ‫על‬ ‫יידע‬ ‫לתלמידים‬ ‫מעבירים‬ ‫כיצד‬ •‫תרגילים‬‫סנסו‬-‫מוטוריים‬ •‫חמלה‬ ‫מהי‬ •‫ומר‬ ‫חיים‬ ‫מלאי‬ ‫ילדים‬‫נקאמורי‬
 25. 25. ‫במח‬ ‫שינויים‬ ‫באזורים‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ ‫ב‬ ‫הקשורים‬: ‫קשב‬ ‫רגשי‬ ‫ויסות‬ ‫עצמית‬ ‫מודעות‬ ‫זיכרון‬ ‫חזקה‬ ‫קישוריות‬‫יותר‬ ‫החשמלית‬ ‫בפעילות‬ ‫שינויים‬
 26. 26. ‫איטיים‬ ‫אלפא‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫יותר‬ ‫מנוחה‬ ‫מדיטציה‬ ‫בהמיספרת‬ ‫פעילות‬ ‫לטובת‬ ‫יחס‬ ‫המח‬ ‫של‬ ‫קדמיים‬ ‫באזורים‬ ‫שמאל‬, ‫נפשית‬ ‫רווחה‬ ‫על‬ ‫המעיד‬ ‫דבר‬
 27. 27. ‫המרכזית‬ ‫התגובה‬ ‫רשת‬ Core Response Network (CRN) )
 28. 28. ‫הרשתית‬ ‫ההפעלה‬ ‫מערכת‬)RAC(
 29. 29. ‫סכנה‬ ‫בזמן‬ ‫פועל‬ ‫המוח‬ ‫כיצד‬?
 30. 30. ‫האוטונומית‬ ‫העצבים‬ ‫מערכת‬)ANS(
 31. 31. ‫נורמטיבי‬ ‫דחק‬ ‫מצב‬
 32. 32. ‫כרוני‬ ‫דחק‬ ‫מצב‬
 33. 33. ‫טראומטי‬ ‫דחק‬ ‫מצב‬
 34. 34. ‫המוח‬ ‫תפקיד‬ ‫על‬ ‫לתלמידים‬ ‫להסביר‬ ‫חשוב‬ ‫זה‬ ‫למה‬? •‫אנו‬ ‫ומדוע‬ ‫לומדים‬ ‫אנו‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫להבנת‬ ‫כמפה‬ ‫לנו‬ ‫לשמש‬ ‫יכול‬ ‫המח‬ ‫מתנהגים‬ ‫שאנו‬ ‫כפי‬ ‫מתנהגים‬)- CFT‫שלנו‬ ‫האחריות‬ ‫זו‬ ‫אבל‬ ‫שאמתנו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫המח‬ ‫את‬ ‫לשנות‬(! •‫חשובים‬ ‫אנשים‬ ‫נהיה‬ ‫ואיך‬ ‫עובד‬ ‫המח‬ ‫כיצד‬ ‫מידע‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫המח‬ ‫מדע‬ ‫יותר‬ ‫ומאושרים‬ ‫יעילה‬ ‫בצורה‬ ‫ולומדים‬ •‫פועל‬ ‫כיצד‬ ‫ילדים‬ ‫ללמד‬ ‫ניתן‬‫המח‬‫אותו‬ ‫להפעיל‬ ‫ניתן‬ ‫וכיצד‬ ‫דחק‬ ‫בזמן‬ ‫יותר‬ ‫נבונות‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫למח‬ ‫לעזור‬ ‫איך‬ ‫או‬ ‫מיטבית‬ ‫בצורה‬ •‫המח‬ ‫שבה‬ ‫ולדרך‬ ‫המח‬ ‫של‬ ‫הבסיסים‬ ‫לחלקים‬ ‫מודעים‬ ‫ילדים‬ ‫כאשר‬ ‫רגשות‬ ‫מנפיק‬,‫ולהגיע‬ ‫פעולותיו‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫שניתן‬ ‫לומדים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫לתוצאות‬ •‫ביולוגי‬ ‫מודל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המח‬ ‫מהו‬ ‫להם‬ ‫להדגים‬ ‫ניתן‬ •‫בקבוק‬ ‫או‬ ‫היד‬ ‫כף‬ ‫באמצעות‬ ‫המח‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫להראות‬ ‫ניתן‬ •‫מפלסטלינה‬ ‫המח‬ ‫של‬ ‫מודל‬ ‫לבנות‬ ‫ניתן‬
 35. 35. ‫המוח‬ ‫עובד‬ ‫איך‬ ‫לתלמידים‬ ‫להסביר‬ ‫כיצד‬? •‫בראש‬ ‫שלהם‬ ‫החלקים‬ ‫היכן‬ ‫לילדים‬ ‫להראות‬
 36. 36. ‫המוח‬ ‫עובד‬ ‫איך‬ ‫לתלמידים‬ ‫להסביר‬ ‫כיצד‬? •‫בראש‬ ‫שלהם‬ ‫החלקים‬ ‫היכן‬ ‫לילדים‬ ‫להראות‬ •‫למח‬ ‫הפקודה‬ ‫את‬ ‫נותנים‬ ‫שהם‬ ‫נוירונים‬ ‫אלפי‬ ‫מעשרות‬ ‫בנוי‬ ‫שלנו‬ ‫המח‬ •‫נכונה‬ ‫בצורה‬ ‫המח‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫כדאי‬,‫אותה‬ ‫לעשות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫הרגלים‬ ‫ולפתח‬ ‫פעמים‬ ‫מספר‬ ‫פעולה‬–‫כתיבה‬ ‫דוגמה‬,‫אופניים‬ •‫כך‬ ‫עובד‬ ‫זה‬ ‫למה‬? •‫מתחברים‬ ‫שמדברים‬ ‫נוירונים‬ ‫כי‬!
 37. 37. ‫נוירונים‬
 38. 38. ‫הרגל‬ ‫זה‬ ‫מה‬?‫מתחברים‬ ‫שמדברים‬ ‫נוירונים‬
 39. 39. ‫המח‬ ‫את‬ ‫מפתחים‬ ‫אנחנו‬ ‫איך‬?
 40. 40. ‫ניורו‬‫פלסטיסיות‬‫המוח‬ ‫של‬ https://www.youtube.com/watch?v=ELpfYCZa87g
 41. 41. ‫תרגילים‬‫סנסו‬-‫מוטוריים‬ •‫קשיבות‬‫לגוף‬–‫שונים‬ ‫ותיוגים‬ ‫גוף‬ ‫סריקת‬ •‫והגמשה‬ ‫שחרור‬–‫יוגה‬‫פילים‬ •‫עוררות‬‫הגוף‬-‫תיגוף‬ •‫ביטחון‬ ‫וחיזוק‬ ‫קרקוע‬–‫העץ‬ ‫או‬ ‫ההר‬ ‫תרגיל‬ •‫משקל‬ ‫שיווי‬–‫יוגה‬ ‫תרגילי‬ •‫מלחצים‬ ‫שחרור‬–‫והמטלה‬ ‫הקשת‬,‫והגמשה‬ ‫הקצנה‬ •‫סומטי‬ ‫רגשי‬ ‫ביטוי‬–‫נשימה‬,‫קצב‬,‫הגמשה‬,‫והרפיה‬ ‫ביטוי‬ •‫קשיבות‬‫לאחר‬–‫המראה‬ ‫תרגיל‬,‫בוכייה‬ ‫ערבה‬,‫הליכת‬ ‫עיוור‬
 42. 42. ‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫תרגול‬-‫רציונל‬ ‫הגבוהות‬ ‫החשיבה‬ ‫יכולות‬)‫אומדן‬,‫אירגון‬,‫תיעדוף‬,‫תכנון‬,‫בעיות‬ ‫ופתרון‬(... ‫ב‬ ‫תלויות‬ ‫לרגע‬ ‫רפלקטיבי‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫יכולת‬)‫אוטומטית‬ ‫תגובה‬ ‫לעומת‬(. ‫מותנית‬‫ב‬ ‫מצב‬‫הרגשי‬ ‫חופפים‬ ‫הגבוהה‬ ‫החשיבה‬ ‫ושל‬ ‫הרגש‬ ‫של‬ ‫העיצבי‬ ‫והרישות‬ ‫מאחר‬ ‫חלקי‬ ‫באופן‬. ‫רגשיים‬ ‫במצבים‬ ‫ולשלוט‬ ‫לזהות‬ ‫הלומדים‬ ‫תלמידים‬,‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫יכולת‬ ‫מפתחים‬ ‫רפלקטיבית‬‫וצוברים‬‫חברתית‬ ‫והצלחה‬ ‫בטחון‬‫ואקדמית‬ ‫תרגול‬‫משקל‬ ‫שיווי‬=‫גוף‬ ‫קואורדינציה‬-‫מוח‬ ‫מפתח‬‫פיזית‬ ‫ושליטה‬ ‫מודעות‬‫ורגשית‬.
 43. 43. ‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫תרגול‬-‫וריאציות‬ •‫יוגה‬:‫עץ‬ ‫תנוחת‬ –‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הגוף‬ ‫למשקל‬ ‫לב‬ ‫ותשומת‬ ‫נשימות‬ –‫מאמץ‬ ‫ללא‬ ‫יציב‬ ‫עומד‬ ‫איתן‬ ‫גזע‬)‫מעל‬ ‫רגל‬ ‫כף‬/‫לברך‬ ‫מתחת‬( –‫אחת‬ ‫בנקודה‬ ‫ממוקד‬ ‫מבט‬ –‫הארץ‬ ‫כדור‬ ‫למרכז‬ ‫השתרשות‬ –‫צמרת‬)‫וראש‬ ‫שדרה‬ ‫עמוד‬(‫לשמיים‬ ‫צומחת‬ –‫הלב‬ ‫במרכז‬ ‫מחוברים‬ ‫ענפים‬<‫שנבחר‬ ‫כיוון‬ ‫באיזה‬ ‫צומחים‬ •‫יוגה‬:‫הבודהה‬ ‫מעלית‬ ‫האצבעות‬ ‫קצות‬ ‫על‬ ‫לשפיפה‬ ‫מעמידה‬ ‫ירידה‬ –‫הקרקע‬ ‫על‬ ‫הגוף‬ ‫למשקל‬ ‫לב‬ ‫ותשומת‬ ‫נשימות‬ –‫אחת‬ ‫בנקודה‬ ‫ממוקד‬ ‫מבט‬ –‫מאמץ‬ ‫ללא‬ ‫זקוף‬ ‫גו‬ –‫צמודות‬ ‫רגליים‬)‫ריצ‬'‫רץ‬'(-‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫דוחפים‬ ‫וקרסוליים‬ ‫ברכיים‬
 44. 44. ‫חמלה‬ ‫מהי‬? "‫מחויבות‬ ‫עם‬ ‫האחר‬ ‫של‬ ‫לסבל‬ ‫רגישות‬ ‫היא‬ ‫חמלה‬ ‫סבלו‬ ‫על‬ ‫ולהקל‬ ‫לנסות‬"‫הדאלי‬‫לאמה‬
 45. 45. ‫לחמלה‬ ‫חלקים‬ ‫שלושה‬ •‫מודעות‬–‫אחרים‬ ‫ושל‬ ‫שלי‬ ‫לסבל‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫לתת‬ )‫קשיבות‬( •‫אמפטיה‬–‫האחרים‬ ‫ושל‬ ‫שלי‬ ‫הסבל‬ ‫את‬ ‫להרגיש‬ •‫עשיה‬/‫התכוונות‬–‫או‬ ‫ממני‬ ‫הסבל‬ ‫את‬ ‫שתמנע‬ ‫פעולה‬ ‫לעשות‬ ‫לנסות‬ ‫מאחרים‬
 46. 46. Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain SciencesEmpathy and Compassion in Society, London 2012 Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences ‫אמפטיה‬,‫אמפטית‬ ‫ומצוקה‬ ‫חמלה‬ ‫אמפטיה‬ ‫חמלה‬ ‫אמפטית‬ ‫מצוקה‬ ‫האחר‬ ‫כלפי‬ ‫שמכוון‬ ‫רגש‬ ‫חיובי‬ ‫רגש‬ ‫פרו‬ ‫מוטיבציה‬-‫חברתית‬ ‫לעצמי‬ ‫מכוון‬ ‫רגש‬ ‫שלילי‬ ‫רגש‬ ‫המנעות‬

×